Problém individuální dopravy vyřešen

Featured Image

V letošním roce se chystá zásadní změna bodového systému, který vychází vstříc běžným řidičům. Na četná přání bude počet bodů navýšen ze současných dvanácti na dvojnásobek. Předpokládaným efektem bude zklidnění dopravy, neboť řidiči se již nebudou tolik obávat takzvaného vybodování.

Vysoké bodové konto poskytne pocit komfortu a bezpečí a jistě bude jedním z faktorů přispívajícím zvýšení bezpečnosti na našich silnicích. Pokud ale řidič o své body přijde, bude nucen se pohybovat pouze pěšky, neboť i cyklisté budou plnohodnotní účastníci silničního provozu, budou vlastnit též bodové konto se všemi povinnostmi a důsledky. Toto opatření je zaváděno na přání mnoha řidičů motorových vozů.

Získání řidičského oprávnění k motorovým vozidlům se bude zdát na první pohled o něco obtížnější, ale z případové studie vyplývá, že předejdeme případným problémům v budoucnosti. Autoškola bude provádět stejnou výuku včetně závěrečných testů a jízd, jen navíc se musí každý zájemce prokázat notářsky ověřenou poslední vůlí, zakoupenou rakví a předplaceným hrobovým místem včetně náhrobku se svým jménem, popř zaplacením členstvím ve Spolku přátel žehu minimálně na dobu deseti let. Dále se prokáže vlastnictvím automobilu, ne starším tří let, neboť nebude jako začátečník ničit zapůjčený automobil.

Dodržování bezpečnostních přestávek a instalace omezovače rychlosti na 80 km/hod bude rozšířeno z kamionů na veškeré účastníky silničního provozu. Systém se osvědčil, sice už se za jeden den nikdo do Chorvatska k moři nedostane, ale za ušetřené životy to stojí.

Bodové ohodnocení přestupků:

12 bodů – lehký přestupek (telefonování za jízdy, jakákoliv interakce se spolujezdci od rozhovoru po sex, účast (i nezaviněná) na dopravní nehodě, nebezpečná jízda (ať už je to cokoliv), překročení povolené rychlosti o méně jako 10 km/hod). Peněžitý trest v podobě měsíčního platu, alternativně zabouchnutí prstů do dveří u řidiče.

13 bodů – střední přestupek (stání na místě pro invalidy, překročení povolené rychlosti o více jak 10 km/hod, řízení pod vlivem omamných látek za které budou považovány i společensky přípustné drogy tj. nejen alkohol a drogy obecně, ale i kofein, nikotin a čokoláda), trestem je rok nucených prací v drůbežárně Xaverov, alternativně fotka v celostátním deníku v objetí s lídrem ANO na jeho předvolebním mítinku.

24 bodů – těžký přestupek (použití antiradaru, odmítnutí řešení přestupku na místě a požadovat správní řízení). Trestem je vypálení trvalého bydliště bez možnosti alternativního trestu

Během namátkové dopravní kontroly může být řidič požádán, aby prokázal, že je fyzicky způsobilý řídit motorové vozidlo. Pro tyto účely bude řidič převezen hlídkou na speciální spádové testovací pracoviště v krajském městě, kde na certifikovaném trenažéru překoná vzdálenost 42.125 metrů. Výkon musí být ukončen během 12 hodin, což je více než luxusní množství času. Za tu dobu by se dá vzdálenost ujít svižnou chůzí. Pokud řidič spěchá, nic mu nebrání uběhnout marathón v kratším čase. Po bezchybně složené zkoušce fyzické připravenosti se smí řidič po vlastní ose a na své náklady vrátit k opuštěnému automobilu a pokračovat v jízdě.

Pokud se i v tomto luxusním prostředí stane, že se některý řidič vyboduje, není nic těžkého složit opravné zkoušky. Ty sestávají z přezkoušení v autoškole a složení psychotestů tak, jak to již mají řidiči zažité.

Přezkoušení v autoškole je poněkud komplexnější, neboť na silnici chceme mít hlavně inteligentní řidiče. Proto bude navíc mimo obvyklého přezkoušení znalostí předpisů souvisejících s provozem na komunikacích nutno složit i Státní maturitní zkoušku. To platí i pro řidiče, kteří již z minulosti nějakou tu maturitu mají. Termín je vyhlašován jednou ročně, stejný jako pro studenty středních škol. Řidiči skupiny C a výše budou skládat vysokoškolské státní zkoušky včetně obhajoby diplomové práce na ČVUT v Praze, dopravní fakulta. Obor bude ponechán vlastnímu výběru.

Také psychologické vyšetření proběhne v první fázi jako doposud v laboratorně klinických podmínkách. Pokud bude absolvováno vyhovujícím způsobem, smí se zájemce o znovuzískání řidičského průkazu přihlásit na aktuální armádní bojovou misi na Blízkém východě. Pokud přežije a neprojeví se u něj posttraumatická stresová porucha, bude schopen i absolvovat několikrát týdně trasu Praha – Brno.

V Čechách se svědčilo se zabavování SPZ při vymáhání nezaplacených pokut. Ve světě (Irák, Pákistán, Čína…) se přikračuje i k zabavování rodinných příslušníků s velmi dobrými výsledky. Přednostně i u nás budou zabavovány malé děti a mladé ženy do 30ti let, abychom donutili pachatele dopravních přestupků nevyhýbat se trestu. Tchyně zabavovány z principu nebudou.

V případě, že bude sporné, zda je řidič vinen, může být proveden takzvaný Boží soud. V tom případě bude řidič zaletován do brnění z mědi a poslán na hodinovou procházku Chánovem. Pokud se vrátí, je nevinný.

Odmazání bodů je možné. Jeden bod ročně může být za odměnu přidělen, pokud se motorista nedopustí v té době žádného protiprávního jednání a prokáže, že poctivě třídí odpad. Ukončení řidičského oprávnění bude automaticky při odchodu do důchodu, protože senioři mají dost času si objíždět své záležitosti hromadnou dopravou, na silnicích se uleví provozu a navíc je to bezpečnější.

 


11.09.2022 Stařec na chmelu

12345 (180x známkováno, průměr: 2,81 z 5)
11 340x přečteno
Updatováno: 11.9.2022 — 22:07

Reklama

D-FENS © 2017