Pravidla používání diskusí na webu

Cílem diskusí na těchto stránkách je nabídnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Jsou v něm vítáni i ti, kdo si chtějí diskuse jen číst, nikoli se jich sami účastnit.

Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla, stanovená redakcí webu dfens-cz.com. Tím, že uživatel vstupuje do diskuse, vyjadřuje s těmito pravidly souhlas a zavazuje se je dodržovat.

Tato pravidla jsou:

1. Podmínkou účasti v diskusích je registrace. Počínaje 15.05.2019 je registrace podmíněna schválením moderátorem. To v praxi znamená, že po provedení registrace je nutné  počkat, než admin registraci schválí.

2. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, pomluvám a šíření nepravdivých informací.

3. Zakázané je psaní příspěvků pod jménem jiné žijící fyzické osoby nebo jiné existující právnické osoby.

4. Je nepřípustné systematicky propagovat v diskusích komerční produkty, firmy a politické strany a hnutí. Vzhledem k tomu, že není možné předem přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazují si moderátoři právo toto posuzovat ad hoc.

5. Diskuse jsou primárně určeny k výměně názorů diskutujících k tématu příslušného článku, ne k distribuci informací z jiných zdrojů. Pokud diskusní příspěvek obsahuje odkaz (URL adresu) na jinou webovou stránku, vystavuje se jeho autor riziku, že komentář bude posouzen jako spam.

Moderátoři vyhrazují právo bez předchozího upozornění mazat příspěvky z diskusí.

V případě hrubého nebo opakovaného porušování pravidel mohou moderátoři zablokovat vkládání dalších komentářů daného uživatele. Omezení se může vztahovat na konkrétní e-mailovou adresu, uživatelské jméno nebo IP adresu. Při opakovaném porušování pravidel mohou být také odstraněny všechny předchozí komentáře daného uživatele.

D-FENS © 2017