Poradna pana Klobouka

Featured Image

Neboli FAQ.

1. Kdy a kde akce proběhne?

7.7.2006 0:00 – 23:59 na celém území České Republiky.
Kódové označení je Den pana Klobouka.

2. Proč 7.7.2006, pane Klobouku?

Dobře se to pamatuje. Tomuto pátku předchází dva sváteční dny, které způsobí, že kolony na silnicích a především ve městech budou poněkud menší a lépe vyniknou všechny benefity klidné a ukázněné jízdy.

3. Kdo jste, pan Klobouku?

Jsem hlavní mediální partner pro otázky bezpečnosti silničního provozu a symbolem ukázněného a zklidněného řidiče.

4. Jsem během akce nějak postižitelný?

Ne. Celý protest spočívá v důsledném až tupém dodržování zákona 361/2000 Sb. ve znění zákona 411/2005 Sb.

V místech, kde je určená minimální rychlost, nesmíte jet rychlostí menší než stanovenou. Nevím o žádném úseku na území ČR, kde by minimální rychlost byla stanovena. Mimo tato místa platí jen rychlost maximální, která je definována v zákoně 361/2000Sb.

(1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.
(2) Řidič nesmí
a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
b) omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.
(3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h -1 ; na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km.h -1 . Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h -1 .
(4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h -1 , a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h -1 .
atd.

Tzn. nejedete bezdůvodně pomalu, ale důvodně. Důvody najdete v odstavci (1).

Tématika rychlosti jízdy je řešena i v paragrafu věnovaném jízdě v jízdních pruzích.

(1) Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
(2) V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3. Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h -1 smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
(3) Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

7.7.2006 velmi často nastane, s ohledem na předvíkendový provoz, situace podle odstavce (3). Není dokonce vyloučeno, že se sejdou dva protestující, kteří pojedou souběžně.

5. Jaká vidíte další rizika?

Další účastníci silničního provozu: Výhody ukázněné a zklidněné jízdy samozřejmě nebude vnímat každý. Někteří zabednění jedinci budou ze vzniklé situace znepokojeni a budou se snažit dát svoji frustraci najevo. Možná mezi nimi budou takoví, kteří ještě včera volali po tom, že je třeba udělat na těch silnicích pořádek vole a teď ho poprvé uvidí v praxi. S pravděpodobností 1:2 bude mezi nimi volič ČSSD, KSČM nebo KDU-ČSL, což jsou strany, které přijetí šmejdu 411/2005Sb. podpořily. Připravte se na to, že budou najíždět na zadní část vašeho automobilu, blikat světly a troubit. Já, Klobouk, na takové signály nereflektuji. Vrcholem všeho by mohlo být fyzické napadení. Kdo má pod kloboukem, vezme s sebou pro tento případ nějakou zbraň nebo to vyřeší v ručním režimu. I nejzatvrzelejší bezmozek pochopí výhody nového silničního zákona, když si pak bude doma ledovat přeražený rypák.

Policie: Nový silniční zákon nebyl schválen v zájmu policie, ale v zájmu úřednictva. Policii z něj vyplynul nepopulární úkol zajistit jeho dodržování. Jelikož je zákon represívní, budou nyní policisté muset provádět represi, což ještě zvýší psychickou náročnost jejich povolání a všeobecnou nervozitu na obou stranách. Nepředpokládám, že by policie do této protestní akce nějak výrazněji zasáhla.

Pokud budete zastaveni policejní hlídkou, doporučuji vůbec nereagovat na to, co říkají, předložit jim doklady a víc se s nimi nebavit. V případě, že budete obviněn z nějakého vituálního přestupku („zdálo se nám, že jste telefonoval“), nechte zaznamenat celý průběh kontroly vč. služebních čísel do protokolu.

6. Klobouku, to je to terorismus, šikanování slušných lidí, záměrné vytváření chaosu, okrádání lidí o čas apod.

Pokud ano, nemůžu za to ani já ani vy, ale tvůrci zákona. My jej pouze dodržujeme, jak se u slušného a loajálního občana předpokládá.

Zatímco v případě Plates upside down zákon museli účastníci porušit či aspoň účelově vyložit, zde není nic takového vůbec zapotřebí. Také není třeba hardwarových úprav na vozidle, stačí jen přizpůsobit myšlení a naplánovat si na cestu trochu více času.

7. Kdo kromě pana Klobouka se akce bude účastnit

Nespornou výhodou této akce je, že protestujícího nelze identifikovat, respektive rozlišit od zákona dbalého občana. Na své si tentokrát přijdou i ti bojácnější z nás.

Postup pro případ, že by se více zájemců rozhodlo zklidňovat dopravu společně, třeba na Jižní spojce, zveřejníme dodatečně místa a čas, kde se takový proces odehraje. Takový postup je vítaný, podívejte se na tyto webové stránky, kde se v podstatě autoři také dovolávají toho, abychom zklidnili provoz společně. Pokud již nyní víte, že v pátek odpoledne vyjedete s kamarády a s panem Kloboukem do ulic, napište mi prosím.

8. Chci se identifikovat

Pokud chcete dát najevo příslušnost k fan clubu pana Klobouka, máte tyto možnosti:

– vytiskněte libovolný grafický motiv ze stránky Kloboukware a umístěte jej na zadní část vašeho vozu
– dovnitř za zadní okno umístěte plato vajec
– nasaďte si na hlavu klobouk

9. Pane  Klobouku, můžeme nějak podpořit váš projekt?

Komu se myšlenka líbí, může ji podpořit na svém website nebo v libovolných médiích. Články a Kloboukware prohlašuje autor za volně šiřitelné.

Výtvory grafiků profesionálů a grafiků amatérů jsou vítány. Podívejte se na odkaz Kloboukware.

10. D-FENS a spol. se nemohou smířit s tím, že nyní budou muset respektovat předpisy

Kecy, za které kritici skrývají svoji vlastní myšlenkovou nebo finanční závislost na aparátu.

Pokud jde o D-FENSe, zde je soupis všech dopravních přestupků, za které dosud platil pokutu:

1. ca 1990, jízda na motocyklu bez ochranných brýlí, pokuta 50 Kč
2. 1999, překročení maximální povolené rychlosti asi o 15km/h, České Budějovice – Planá, pokuta 500,-
3. r. 2000, jízda jednosměrkou v opačném směru, pokuta 500,- Kč v hotovosti, Č.Budějovice
4. r. 2000, jízda jednosměrkou v opačném směru, Pha 6 – Břevnov, pokuta 500,-
5. březen 2001, jízda bez zapnutých světel, pokuta 200,-

Několikrát předvolán na PČR kvůli fotografiím z radaru, vždy odmítl podat vysvětlení, což zákonné právo každého občana.
Ročně najede kolem 40.000 km.

11. Jaká bude fjúčr

Den pana Klobouka bude mít ještě minimálně jedno opakování. Viděl bych to na 8.8. na dálnici D1, ale můžete přispět sami podnětnými návrhy na jiná místa, kde je třeba také zklidnit dopravu.
 
 


10.06.2006 D-FENS

12345 (1x známkováno, průměr: 1,00 z 5)
448x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:06

Reklama

D-FENS © 2017