Omluva paní JUDr. Monice Čírtkové

Featured Image

Omlouvám se tímto paní JUDr. Monice Čírtkové za zveřejněný článek přirovnávající reálný rozvodový konflikt k současné válce na Ukrajině, ve kterém jsem ji uvedl a citoval.

Paní JUDr. Monika Čírtková nemá nic společného s lidsky odpornými a morálně zavrženíhodnými praktikami české rozvodové justice a problematice rozvodů a opatrovnického soudnictví se věnuje zcela minimálně respektive vůbec. Paní JUDr. Monika Čírtková vždy, co sahá paměť lidí, kteří ji osobně znají, dodržovala etický rozměr vlastní profese a pomáhala nezištně občanům, které náš stát a justice postihla mnohem více, než je v advokátní komunitě běžné. Proto si v žádném případě nezaslouží, aby o ní bylo tvrzeno to, co bylo v článku uvedeno.

Paní doktorka především nikdy a nijak neprofitovala z žádného falešného obvinění otce ze sexuálně motivované trestné činnosti, jakkoli jsou tato obvinění u nás justičním folklórem a jakkoli ČAK participaci svých členů v podobných praktikách netrestá. Paní doktorka nikoho k takovým obviněním nenabádala, nikdy je nerealizovala, a ani nikdy neúčtovala žádné palmáre člověku takovým obviněním postiženému.

Ve svém článku jsem se dopustil nepřípustné generalizace. Vzhledem ke své životní anabázi jsem uzavřel, že příklad otce odcházejícího od rodiny, který publikovala, je „feministická fantazie“. Příběhy, kdy muž odejde od rodiny a dětí za mladší milenkou nicméně existují, i když nejsou časté. Většinou muž od rodiny odchází z důvodu značně přepjatého hostilního prostředí, které nevyvolal, což je mu následně nepatřičně přičítáno k tíži. Navenek oba příběhy vypadají stejně, ačkoli důvody, které k němu vedly jsou zcela opačné. Prezentace tohoto narativu paní doktorkou v jejím soukromém příspěvku na facebooku mě vedlo k závěru, že paní doktorka je tou ženou, která má tendenci se na muže dívat a priori spatra jak na viníky rozpadu vztahu, že ve skutečnosti nenávidí muže, což mě ve spojitosti s její profesí vedlo k prezentovaným nesprávným závěrům.

Paní doktorka nepublikuje na serveru Pravý prostor a tento server převzal její příspěvek bez jejího souhlasu. Při publikaci soukromého příspěvku na svém facebooku nezamýšlela takový impakt, jaký příspěvek měl, když byl publikován na šířejí navštěvované platformě.

V důsledku publikace mého článku by mohlo dojít k potenciálnímu rozkolu vztahů mezi advokátní komunitou a občanskými sdruženími hájícími práva lidí, které si vytipovaly různé úřady české státní správy pro svůj amorální profiteering a šikanu. Kvůli mému příspěvku tak mohou někteří lidé zůstat bez ochrany před zvůlí a sprosťáctvím úřadů a v konečném důsledku se tak mohou stát nevinnou obětí těchto lidsky odporných a amorálních státních praktik.

Takový výsledek rozhodně nehodlám připustit. Proto bych chtěl paní doktorku ujistit, že lidé, kterým pomáhá vyznat se v bahně české právní praxe a úředních praktik českého státu, nemají s mým článkem nic společného, nevěděli o něm a nebyli o něm informováni. Způsobenou škodu se snažili ihned napravit. Byl jsem to naopak já, který služeb a znalostí paní doktorky byť nepřímo využil, aniž bych o tom věděl a aniž bych jí za to platil, proto mě moje nekorektní vyjádření na její adresu mrzí dvojnásob.

Tímto bych tedy chtěl paní doktorku zdvořile veřejně požádat, jestli by mohla na mé nekorektní vyjadřování vůči ní, když už ne zapomenout, tak aspoň jej velkoryse prominout. Pevně doufám, že tímto krokem nezpůsobím nikomu další újmu.

 

Poznámka na okraj: k publikaci této omluvy jsem nebyl nikým nucen, jde o mé vlastní rozhodnutí. Pokud došlo k chybě, je třeba si ji přiznat. Můj článek byl majitelem webu stažen s mým souhlasem a nejedná se o cenzuru. Tento web nikdy nikoho necenzuroval a je jedním z mála míst, kde může člověk svobodně publikovat své názory v tenčícím se prostoru svobody projevu a vyjadřování na internetu. Byla by škoda, aby tento prostor zanikl, to by pouze posílilo naše nepřátele.


22. 9. 2022 Challenger

12345 (217x známkováno, průměr: 1,14 z 5)
18 796x přečteno
Updatováno: 22.9.2022 — 10:28
D-FENS © 2017