Nedaj´ svátek ani v hrobě!

Featured Image

Dosud jsem si myslel, že existuje jeden způsob, jak si ušetřit problémy s levičáky. Totiž umřít. Jak ukazuje příklad majora Nowotnyho, nemusí tomu vždy tak být.

 
 Walther Nowotny asi dostane padáka ze hřbitova. Čestný hrob majora Luftwaffe Walthera Nowotnyho na vídeňském centrálním hřbitově bude zrušen.
 

Oficiální foto

Walther Nowotny (nezaměňovat s odporným tlustým bavičem) se narodil roku 1920 v Gmündu v Rakousku. Je znám jako páté nejvýznamnější letecké eso druhoválečné luftwaffe s 230-258 sestřely. Údaje o počtu sestřelů se v jednotlivých pramenech různí, protože postup verifikace sestřelu u luftwaffe byl špatný, ale určitě jich bylo dost nato, aby se o Nowotnym hovořilo s respektem. Nowotny létal na východní frontě na stíhačkách Messerschmitt Bf-109E a Focke-Wulf Fw-190, v samotném sklonku své kariéry byl převelen k jednotkám obrany říše, tedy na frontu západní. Byl velitelem tzv. Sonderkommanda Nowotny, které mělo vypracovat a vyzkoušet taktiku nasazení proudových stíhaček Me-262 Schwalbe. Bohužel nebylo Nowotnymu přáno tento úkol dotáhnout do konce. Svědkové viděli vypadnout jeho Me-262 s hořícím motorem střemhlavým letem z mraků a dopadnout poblíž letiště Achmer. Pilot se nepokusil letadlo opustit a v jeho troskách zahynul. Moc toho z něj nezbylo, těch několik málo ostatků bylo identifikováno díky vysokému válečnému vyznamenání – Rytířskému kříži s meči a ratolestmi. Co zapříčinilo Nowotnyho tragický konec, není dosud známo. Britské prameny uvádějí, že byl sestřelen dvěma stíhačkami Tempest, německé spíše naznačují technickou závadu na stroji nebo poškození stroje obrannou palbou bombardérů.

V kabině Fw-190 po dosažení 215. vítězství

Někdy před čtyřmi lety napadlo jednoho kamaráda zkusit zjistit, kde přesně se Nowotny narodil. Jak známo, Gmünd a České Velenice byly před druhou světovou válkou prakticky jedno město. Bibliografický údaj, že se Nowotny narodil v Gmündu, může tedy znamenat, že se narodil ve Velenicích a že tudíž de facto, i když ne de iure, pochází z Čech! Už jeho jméno dost naznačuje. Znamenalo by to pak, že máme české stíhací eso s mnoha desítkami sestřelů. Bohužel se nám v Gmündu ani kdekoli jinde nepodařilo najít o Nowotném jakékoli zmínky. Jediné, na co jsme tehdy narazili, byl údaj, že střední školu navštěvoval v Českých Budějovicích, ale nedalo se to nijak ověřit. Následně jsme měli tu čest spatřit Nowotnyho čestný hrob. Není sice zakreslen v oficiálním průvodci po hřbitově, ale stačí se jen optat.

Právě o tento hrob nyní jde. Levicová vídeňská městská správa se rozhodla hrob zrušit s imbecilními poznámkami o tom, že nebude trpět čestný hrob nacisty. Více o tom najdete například na stránkách rakouských mladých socialistů.

Rád bych nyní využil svého skromného website k sdělení čehosi zásadního. Major Nowotny byl voják. Znamená to, že neměl žádnou možnost utvářet nacistickou ideologii, ale byl pouze nástrojem jejího uplatňování. Jediné, co mohl a směl, bylo plnit rozkazy, což činil s maximálním nasazením a odpovídajícími výsledky stejně jako piloti američtí, britští, ruští a další. Kecy o nacismu a fašistovi zde nemají co dělat. Levicová propaganda uráží všechny německé, maďarské a třeba i slovenské piloty a spílá jim do nacistů jen proto, že právě stáli na té (nyní) špatné straně.

Není jasné, jaké byly ve skutečnosti Nowotnyho životní postoje. Jsou známy postoje jiných německých leteckých es, například Adolfa Gallanda, se kterým údajně nebylo možno vůbec „politicky pracovat“ a který řekl Göringovi, že potřebuje svoji jednotku vyzbrojit spitfiry.  Je fakt, že na rozdíl od Gallanda proměnila nacistická propaganda Nowotnyho v superstar, což byl ale postup obvyklý u všech válčících stran.

Major Nowotny je obdivuhodnou postavou válečného letectví. K tomu, aby dosáhl toho, čeho dosáhl, musel jistě projevit mnoho sebezapření a odvahy. Dostával se jistě do situací, při kterých by si jeden každý mladý socialista, pro kterého je největším hrdinstvím chodit po ulici s transparentem nebo kouřit trávu doma na záchodě, nadělal plný kalhoty. Nevidím zde žádný objektivní důvod, proč by si mladí „antifašisté“ měli vybíjet své politikářské choutky právě na hrdinech z druhé světové války a proč se nesoustředí na ty projevy fašismu, které se dosud odehrávají na politické rovině (strana páně Haidera například).

Je typické, že se na obranu Nowotnyho posmrtné cti postavil právě Haider. To je přesně ta habaďůra, kterou s námi politici hrají. Neštítí se ani využívat jména a cti přes půlstoletí let mrtvých vojáků k tomu, aby z toho vytřískali politický kapitál. Jsou to mizerné hyeny. Osobně nevnímám fašismus jako aktuální hrozbu ani na lokální úrovni, natož pro Evropu, a vůbec už nespatřuji žádná rizika plynoucí z Nowotnyho hrobu.

Levicovým aktivistům nepochybně vadí, že Nowotny sestřeloval především letadla ruská. Objektivně vzato by mu za to patřilo spíše poděkovat. Hitler byl proti Stalinovi co do počtu obětí režimu malé usoptěné budižkničemu a ideální stav by býval nastal, kdyby se komunisté s nacisty vyvraždili navzájem až do úplné nuly, protože by se světu velmi velmi ulevilo. Protože se tak nestalo, byl prohlášený za zločinecký režim pouze ten fašistický, zatímco ten komunistický nikoli, ačkoli co do věčné podstaty jsou na tom až na nějaké drobnosti oba stejně.

Levičáci by měli k Hitlerovi vzhlížet s obdivem. Když se podíváme, jakým způsobem přivedl Hilter Německo k ekonomickému růstu (extenzívní růst díky státním zakázkám na zbraně a infrastrukturu financované z deficitu) a jak to zkouší dělat evropské sociální demokracie (extenzívní růst díky státním zakázkám na infrastrukturu a umělou stimulací spotřeby financované z deficitu), pochopíme jisté analogie. Byl to Hitler, kdo dělal nekonečné ústupky odborům a dokonce jim povolil slavit 1.máj. O tomhle by se mělo hovořit!

Nakonec připojím citát z knihy Pierra Clostermanna Velký cirkus. Clostermann byl Francouz a létal s tempestem u RAF. Právě jeho jednotce bývá připisován sestřel Nowotnyho. Následující citát je o tom, jak Nowotnyho smrt vnímali sami spojenečtí letci, byť byl jejich protivníkem:

„Dnes se za tohle všechno můžeme pomstít tím, že pozdravíme statečného nepřítele, který právě padl v boji, dnes můžeme prohlásit, že Nowotny patří k nám, že je to příslušník našeho světa, v němž nepřipouštíme ani ideologie, ani hranice, ani nenávist. Tohle kamarádství nemá co dělat s vlastenectvím, s demokracií, s nacismem nebo s humanitou. Všichni tihle chlapci to dnes večer instinktivně chápou. A jestliže někdo nad námi krčí rameny, je to proto, že tomu nemůže rozumět, že o tom nemá ponětí – protože není stíhač. Hovor utichl, sklenice jsou prázdné, rádio už nehraje, je po půlnoci. Bruce Cole, který není ani básník, ani filozof, řekne do ticha a udeří to jako rána pěstí do stolu: „První, kdo nechal namalovat na křídlo letadla kokardu, byl svině!“

Všichni si už šli lehnout. Bruce Cole, Clark, Brooker a já jsme jediní ještě vzhůru, prohlížíme si v německém leteckém časopise „Der Adler“ – našli jsme ho v Gorchu – článek o Nowotnym s několika fotografiemi. Tadyhle je jeho portrét v den, kdy mu byl udělen Rytířský kříž s dubovou ratolestí, meči a brilianty – nejvyšší německé válečné vyznamenání. Unavený dětský obličej, posmutnělý, s urputnými ústy a bradou. „Tak se jde spát. Škoda, že ten chlápek nenosil naši uniformu. Byl by to bezva kámoš,“ řekne najednou Brooker“

Doufám, že z tohoto citátu je poznat, co jsem tím článkem chtěl říct a nakolik je argumentace levicových „antinacistů“ falešná.

Závěr:

Před socialisty si nemůžete být jisti ani v hrobě po smrti!
 

P.S.

Web mladých rakouských socialistů stojí za přečtení. Je na něm hodně rudých sraček. Rohodně doporučuji odkaz „Nein zum Nulldefizit = ne nulovému deficitu„. Prostudováním webu těchto mladých, ale ke všemu odhodlaných čuráků jsem skutečně hodně pochopil o levicovém myšlení a konání. Tyto informace vrhají zajímavý pohled i na současné dění v ČR.

 


 

25.10.2003 D-FENS

12345 (9x známkováno, průměr: 1,56 z 5)
595x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:09
D-FENS © 2017