Ne, ještě nejsme ve válce – ale hecujeme se do ní

Featured Image

Aneb PR manipulace 2.0; jak lidé myslí a vnímají ve válkách; a proč je i každý ateistický Čech potenciálním “imigrantem” či “muslimem” určeným k likvidaci

Jak ví každý ze zdejších dlouhodobých čtenářů, léta jsem sem psal články s jedním cílem: varovat před metodami instalace nesvobody, totality, diktatury. Když jsem psal minisérii “Poznáte, že žijete v totalitě?”, jejímž vzkazem bylo, že totalitní represe postupuje plátek po plátku a každou likvidovanou skupinu vždy v očích veřejnosti očerní, aby jí utahování šroubů prošlo, obrazně řečeno jste tomu tleskali. Stejně tak když jsem rozebíral “PR manipulaci”, i D-FENS označil za důležitý poznatek, že je založena na vyvolání strachu nepřiměřeného skutečnosti, na který pak nabídne “řešení” na které by jinak nikdo nepřistoupil, vyvolává fanatismus a přenáší debatu do emocionální roviny.

A vida: stačil rok, dva a mnoho čtenářů otočilo názory o 180°, s gustem přechází do předtím kritizované emo-roviny a otevřeně schvaluje věci, které jsou jak nesmyslné vzhledem k deklarovanému cíli, tj. zabránění islamizaci ČR, tak zároveň takové, na jaké by ve státě směřujícím v totálně prošmírovanou oligarchii “jinak <bez vyděšení> nikdy nepřistoupila”. A z těch, kteří vyzývají k rozvaze a trvají na proti-totalitních hodnotách jsou najednou Veřejní nepřátelé. Co se stalo? Proč ten posun? Proč najednou to černobílé vidění světa?

Odpověď je jednoduchá: u obyvatel ČR se úplně mění vnímání reality. K takovému, jaké je běžné ve válkách.

Psychologie války

V reakci na válečné konflikty a zločiny minulého století se řada lidí snažila zjistit a popsat jak je možné, že normální, běžní lidé zdánlivě zahazují veškerý rozum, vrhají se do válek a dělají v nich na první pohled nelogické a strašné věci. Výsledek byl zajímavý: je totiž dobře zdokumentovatelný obrovský rozdíl v tom, jakým způsobem lidé vnímají svět v míru a ve válce. Válka totiž nespočívá v tom, že pár chlapů v uniformě vydává rozkazy – to by je ostatně racionální lidé zastavili, jak předpokládají různé utopie –, nýbrž v tom, že masám lidí cosi “přecvakne” v hlavách a začnou myslet a vnímat úplně jinak.

Tento rozdíl v myšlení nazývají badatelé “smyslovým” versus “mytickým” vnímáním reality.

Smyslové vnímání, to je normální fungování každého z nás v běžném životě: chápeme, že věci jsou mnohovrstevnaté a “šedivé” (např. že zákon “nezavraždíš” je dobrý a hodný následování, kdežto zákon ”za bílou cedulí nepojedeš 55!” je leckdy pitomost), že lidé jsou různí a existují někde na široké morální škále, že lidé okolo nás mají různé hodnoty a názory a přesto se s nimi dokážeme na lecčem shodnout, koexistovat a třeba se i vzdor názorovým odlišnostem kamarádit nebo alespoň obchodovat a spolupracovat. Snažíme se vnímat svět s nadhledem a racionálně. Hledat co je skutečný problém, co je jeho příčina, a tu adresovat. A co je nepřijatelné definovat jako pravidla chování platná stejně pro všechny, bez ohledu na to, k čemu se hlásí či co si myslí.

Mytické vnímání, to je naopak téměř pohádkově jednoduchý svět: existuje pouze černobílé Dobro a stejně černobílé Zlo. Nic není šedivé – jedeme teď na vlně klišé: “zákony se musí poslouchat! Co je psáno, to je dáno!” Pokud s tím někdo absolutně nesouhlasí, už s ním nediskutujeme: “na debaty není čas!” Je to přeci jednoduché: my máme božskou Pravdu s velkým P a kdo není s Námi, musí patřit k Nim. A protože My jsme Dobro, kdežto Oni jsou Zlo, nemá smysl se s ním bavit: nebudeme přeci poslouchat, čím argumentuje Zlo! Namísto konkrétních problémů jsou “řešeni” ti, se kterými jsou problémy spojovány, a nepřijatelné je nikoli konkrétní chování, nýbrž samotná příslušnost k Nim namísto totální jednoty s Námi. Mytické vnímání by se dalo shrnout do věty “bijte je a bude líp.”

Sem – do sféry nálepek “My versus Oni” a černobílého vidění světa – patří všechny ty vyhlašované Války, které tak rády vedou státy. Boj proti Silničním pirátům, Boj o Veřejný prostor, Křížová výprava proti Útočným zbraním či americké Války proti Drogám a proti Terorismu – vždy se jedná o stejný mechanismus: zabránit racionální debatě a převést celou záležitost ze vnímání “smyslového” do vnímání “mytického”, kde je viníkem jakéhokoli zla opozice, jejímž úplným zničením bude lépe, nastane nová, šťastná éra, kompromis ani hodnocení poměru cena:výkon nepadají v úvahu a díky brutálnímu dvojímu metru projdou věci, které by se jinak lidem eklovaly.

Mytické vnímání reality

»V mytické skutečnosti nikdo nezpochybňuje příčinu zla: jednoduše tady je. Popelčina macecha a Temný pán Mordoru představují zlo, popelka a Gandalf představují dobro. Nepřítel je zlo a žádnou psychoanalýzu k tomu nepotřebujeme a není ani možná. Protože nepřítel je zlo a my jsme dobro a protože zde neexistuje žádné “vysvětlení” tohoto jevu, není zde žádný důvod, abychom nepřítele netrápili hladem, nemučili či nezabili; nepřítele navíc nemůžeme chápat jako součást našeho druhu.

Hirošima byla vybrána jako cíl pro svržení první atomové bomby podle kritérií, která stanovil James B. Conant, pozdější rektor Harwardské univerzity. Podle těchto kritérií musely být v místě svržení tovární komplexy obklopené dělnickými ubikacemi a domky. Při bombardování zemřelo 80,000 lidí. Někdo, kdo by své uvažování založil na smyslové realitě, by za cíl vybral tovární komplex, avšak bez dělnických rodin a jejich domů. Výběr, učiněný v případě Hirošimy, je ovšem typickou volbou pro vysoce inteligentního, vzdělaného, slušného člověka… Který využívá mytickou konstrukci reality. Rozhodnutí o bombardování Drážďan bylo činěno na podobném základě: z pohledu smyslové reality je to nesmyslné zabíjení, které nijak nepřispělo k ukončení války. Z pohledu mytické reality to bylo dobré rozhodnutí a správný čin.

V rámci mytické reality existují dvě oddělené morálky. Zda je nějaký čin dobrý či zlý záleží na tom, kdo jej udělal: zda my nebo oni. My zabíjíme a bombardujeme civilisty a centra měst ve službě míru a pro dobro všeho lidstva. Oni činí totéž, protože jsou zlí ďáblové.
Než došlo k bojům ve Válce v Zálivu, tisk informoval o tom, že Irák chce použít palivo-vzdušné bomby, strašlivou zbraň, která vyrve plíce z těla, téměř s potenciálem zbraně nukleární. Když válka začala, prvním, kdo takové zbraně použil, byly Spojené státy – a nikdo si nestěžoval.

Během období války nejenže existují rozdílné morálky, které dovolují posuzovat “nepřítele” jinak než nás samé a naše spojence, ale tento rozdíl nikdo a nikdy nezpochybňuje. To je velmi podstatné pro schéma reality. Je to bráno jako spravedlnost.

V mytické realitě se konečnou odpovědí stává síla: zlí lidé jsou z podstaty úplně špatní a nelze je přesvědčit ani rozumem, ani citem. Mohou být zastaveni jen silou. V mytické realitě nemůžeme být nikdy na konflikt dostatečně připraveni. Naše obrana není nikdy dostatečná, aby nás ochránila před silami zla. Zlo má vždy nějakou novou zbraň či nějaký nový trik, takže vždy potřebujeme ještě více síly.

Hlavní problém mytického pohledu na svět pak je, že ti, kteří z něj vycházejí, se nikdy nemohou chovat podle mírových zásad, protože výsledky každého konfliktu, do kterého se zapojí, nutně nedostačují jejich předpovědím a požadavkům. Zatímco se “ideální člověk” vytvořený Leninem a Marxem nikdy neobjevil, SSSR vraždil a posílal do Gulagů všechny “nepřátele státu” – “kulaky”, “zrádce”, sabotéry” a mnoho dalších – až do okamžiku, kdy se celý systém zhroutil. Nacisté se stále snažili rozšiřovat svoje území a “čistit” vlastní rasu, ale bez ohledu na to, kolik Židů již zavraždili nebo jak velký byl jejich “Lebensraum” se jim nepovedlo dosáhnout ideálu. Anabaptisté renesance museli vraždit stále více a více katolíků a “heretiků”, dokud nekrachla myšlenka vzniku nového Jeruzaléma.

Systémy, založené na rozvoji mytické reality podobné těm, které jsme zmínili, musejí zvyšovat vlastní horlivost a snahu do té doby, než jsou jejich přívrženci vyčerpáni či zabiti.«

Diverzanti! Sabotáže! Vlastizrádci! Za všechno zlo mohou Oni!

Toliko výňatky z LeShanovy “Psychologie války”. Co ale nebylo vyřčeno naplno: jelikož je každému z mytických vnímání vlastní to, že je nepřítel zveličen – “kapitalistickým” USA byl SSSR postupně nezajímavým, inspirací, spojencem a až o dvě dekády později nepřítelem; “podlidé” ohrožující “přežití německého národa” nikdy nepředstavovali hrozbu; NATO ani USA se dnes opravdu nechystají napadnout Rusko, naopak systematicky odzbrojují, přesouvají pozornost do Afriky a Pacifiku a s Ruskem již opět tiše jednají jako skoro-spojenci; atd. –, lidé ve vleku mytického vnímání fungují jako přebuzený imunitní systém: přesně podle poslední citované věty LeShana neustále zvyšují svou horlivost a když se tedy nemohou realizovat na absentujícím či nedostatečném nepříteli vnějším, vyřádí se na nepříteli vnitřním, kterého si vytvoří: na všech, kteří nejsou dostatečně horliví.

Přesně v tom spočíval stalinistický terror v SSSR i Československu: komunisté převedli vnímání celého národa do mytické reality a tím byl vyloučen jakýkoli konstruktivní či racionální přístup. Jediné akceptovatelné řešení pak bylo zabíjet nějaké „Je“, jejichž zničením se vše vyřeší a nastane ráj: neurodilo se na polích? Sabotáž! Zřítil se most? Vlastizrada! Shořel statek? Diverzanti! Za každým zlem museli být nalezeni a popraveni nějací mytičtí „Oni“, kteří ono zlo způsobili (možná, že právě tehdy zakořenila patologická posedlost českého národa hledáním viníků, kterou občas komentuje D-FENS). Tak prostě mytické vnímání reality funguje: za to, že se princezna Zlatovláska bodla do prstu, dostala sepsi a upadla do kómatu přeci také mohla zlá víla a nikoli prozaická kombinace špatné výchovy, nedostatečné hygieny a absence adekvátní lékařské péče.

A toto obracení se proti “vnitřním nepřátelům” je vidět již dnes, když lidé vystupující za vedení IvČRN bojují proti Lukáši Lhoťanovi, odpadlíku od Islámu, který před riziky islamizace dlouhodobě varuje a co je hlavní, díky svému vhledu do tuzemských islámských struktur i vzdělanosti v islámské historii a kultuře kritizoval a kritizuje konkrétní nebezpečí a problémy spojené s islámem fundovaným a inteligentním způsobem, který nikdo z islamofilů nedovede vyvrátit.

Jelikož ale Lhoťan nepřistoupil na mytické vnímání reality, kdy My jsme Čisté a dokonalé Dobro a vše je primitivní a černobílé, a namísto toho se racionálně snaží hledat skutečné kořeny problémů s islamizací a realistické řešení, má automaticky problém.

Není totiž Náš, takže musí být Jejich. Konvička tak vehementně naznačuje, že – nyní katolík – Lhoťan je pořád ještě muslim a jako důkaz o tom nepravdivě tvrdí, že Lhoťan nikdy nekritizoval Muhammada. Je to nádherný příklad mytického vnímání: kdokoli není s IvČRN, musí být automaticky nepřítelem; naši nepřátelé jsou muslimové; ergo logicky, kdo není s námi, musí být muslim, no ne? Logika hodná scénky podobně rozvášněného upalování čarodějnice z Monty Pythonů – jenže podobně, s kombinací horlivosti a zvláštně zkratkovité “logiky”, to v mytickém vnímání reality opravdu funguje.