Marie dře jako kůň

Featured Image

Má-li jít někdo příkladem ohledně dodržování zákonů a plnění povinností, pak je to určitě resort spravedlnosti a zejména ministerstvo a ministryně. Na tom se asi všichni shodneme. Marie dře jako kůň.

Od ledna 2020 platí nová zákonná úprava, stanovující působnost ÚOOÚ ohledně vydávání opatření proti nečinnosti nadřízených orgánů v řízeních dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Abychom si v úvodu uvedené prověřili, vyžádali jsme si všechna rozhodnutí, kterými ÚOOÚ až dosud vyhověl žádostem o opatření proti nečinnosti ministerstva nebo ministryně:

17. ledna 2020

UOOU-00080-20-4

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 30 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedených řízeních rozhodnutí o odvolání.“

26. března 2020

UOOU-01239-20-4

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o stížnosti.“

21. dubna 2020

UOOU-01594-20-3

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.“

21. dubna 2020

UOOU-01616-20-3

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.“

18. května 2020

UOOU-01808-20-5

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedených řízeních rozhodnutí o odvolání.“

7. srpna 2020

UOOU-01594-20-7

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.“

20. srpna 2020

UOOU-03265-20-6

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.“

20. srpna 2020

UOOU-03266-20-5

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.“

4. září 2020

UOOU-03491-20-4

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření učinil potřebná opatření …“

10. září 2020

UOOU-03461-20-5

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o stížnosti.“

9. prosince 2020

UOOU-04863-20-4

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.“

9. prosince 2020

UOOU-04864-20-4

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.“

18. prosince 2020

UOOU-04951-20-5

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o stížnosti a odvolání.“

22. února 2021

UOOU-00533-21-4

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o stížnosti.“

22. března 2021

UOOU-00979-21-4

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy v řízení …“

12. dubna 2021

UOOU-01499-21-4

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.“

19. května 2021

UOOU-01850-21-3

„Ministryni spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydala v uvedeném řízení rozhodnutí o stížnosti.“

20. července 2021

UOOU-02963-21-4

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.“

22. července 2021

UOOU-02980-21-4

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.“

6. srpna 2021

UOOU-03242-21-4

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání …“

12. srpna 2021

UOOU-03313-21-4

„Ministryni spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydala v uvedeném řízení rozhodnutí o rozkladu.“

16. srpna 2021

UOOU-03374-21-4

„Ministryni spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydala v uvedeném řízení rozhodnutí o stížnosti.“

6. září 2021

UOOU-01499-21-8

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.“

29. září 2021

UOOU-03736-21-4

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.“

26. října 2021

UOOU-03337-21-9

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o odvolání.“

27. října 2021

UOOU-04389-21-4

„Ministerstvu spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydalo v uvedeném řízení rozhodnutí o stížnosti.“

4. listopadu 2021

UOOU-03374-21-18

„Ministryni spravedlnosti … se přikazuje, aby do 15 dnů od dne doručení tohoto opatření vydala v uvedeném řízení rozhodnutí o stížnosti.“

Dlužno dodat, že ÚOOÚ si vždy vyžádá zaslání spisu ve lhůtě několika dnů, kdy ministerstvo a ministryně pořád ještě můžou věc dodatečně vyřídit. Uvedené zde jsou tedy jen takové příplady, kdy ministerstvo a ministryně zatvrzele setrvali v nečinnosti i přesto, že si museli být vědomi, že ÚOOÚ vydá rozhodnutí o jejich nečinnosti. Nevadilo jim obtěžovat účastníky řízení a další úředníky jiného úřadu. Ani zbytečný exekuční titul a veřejná ostuda nedokázaly Mgr. Jaroslava Rozsypala, vedoucího oddělení styku s veřejností, a Mgr. Marii Benešovou, jednající jménem ministerstva, přimět své zákonné a pracovní povinnosti ve výše uvedených případech dobrovolně splnit. Ani řádně a včas, ani dodatečně.

Někoho možná překvapí, kolik peněz je možné si nečinností vydělat. Nejnižší průměrný hrubý měsíční příjem úředníka v pozici podobné Rozsypalově činí 85 934 Kč.

Mgr. Marie Benešová si za svou nečinnost odnáší v průměru 198 382 Kč měsíčně brutto.

Šikovní ministerští úředníci dokonce našli způsob, jak nepracovat vůbec. Firmou StringData si nechali vyrobit zaměstnance – robota, který pracuje za ně. „Nový „robotický zaměstnanec“ resortu spravedlnosti během několika hodin úspěšně zpracoval administrativu, kterou by jinak muselo vykonávat několik lidí po několik dní,“ chlubí se na svých stránkách.

„Otestování prvního „robotického zaměstnance“ bylo úspěšné, proto nyní hledáme způsoby, jak tento nástroj využít pro další zefektivnění naší práce,“ uvádí náměstek sekce provozní a právní Ministerstva spravedlnosti Zbyněk Spousta.

Ing. Spoustovi držíme palce, nicméně nejdřív doporučujeme zkusit něco jiného. Zbavíte-li se čas od času všech lemplů, lenochů, chytráků, vyžírků a parazitů, věci najednou začnou správně fungovat samy od sebe. Úspěch zaručen – tisíce děkovných dopisů. Tato metoda ještě nikdy nezklamala.

 


28.11.2021 OOS

12345 (300x známkováno, průměr: 1,32 z 5)
12 994x přečteno
Updatováno: 30.11.2021 — 7:59
D-FENS © 2017