Křesťansko-židovské hodnoty v současné Evropě

Featured Image

V posledních měsících, možná už je to i pár let, od chvíle, kdy vypukla uprchlická krize v Evropě, často slýcháme věty jako: nenecháme si vzít a zničit naše křesťansko-židovské hodnoty nebo, že uprchlíci patří do jiného hodnotového systému, protože nevyznávají naše křesťansko-židovské hodnoty nebo, že my tu bráníme křesťansko-židovské hodnoty…

Pánové a dámy, členové Evropského parlamentu, páni prezidenti, předsedové vlád, politici, vy osobnosti veřejného života, prosím, sdělte nám, vysvětlete, jak to opravdu myslíte s těmi slovutnými hodnotami!

Mám stále pocit, že všichni, kdo používá tento dnes už skoro „terminus technicus“ nerozumí, co to znamená doopravdy, jen se tím mistrně ohání.

Kdo z dnešních evropských křesťanů, pokud to nejsou věřící (což je menšina) opravdu chápou význam křesťanských hodnot nebo kolik z nich chápe význam těch židovských, a už mi není vůbec jasné, zdali opravdu tito dotyční řečníci – politici, veřejní činitelé a osoby, a také naši spoluobčané chápou skutečný význam pojmu křesťansko-židovských hodnot…

Znám křesťanské hodnoty (studoval jsem je na univerzitě), znám židovské (studoval jsem je na ješivě), ale pořád nechápu, jak to myslí ti, co se jimi ohání…

Někdo mi řekl, vždyť je to desatero, hlupáku! To je základ všeho! A pardon. Skvěle. Říkám si, teď už to asi začíná být jasnější. Ano, jak židé, tak i křesťane mají stejný základ a to je desatero! Tak se prosím pojďme nad tímto desaterem na chvilku pozastavit.

Takže desatero, hebrejsky – „aseret hadibrot“ je katechetický souhrn morálky jak pro židy, také i pro křesťany. Takže, co tam opravdu stojí, jak to vnímají židé a křesťané?

  1. Já jsem Hospodin, tvůj B-h, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví“ -Pardon, bez urážky, tady něco nesedí. Židé oslavují, že je Bůh vyvedl z Egypta, že se dostali na svobodu z otroctví a stali se svobodným národem. Dokonce vůbec národem. Proto existuje i svátek Pesach, který židé oslavují po celém světě a v každé generaci. A co křesťané, bez urážky ani v Bibli není zmínka, že by se jich to nějak přímo týkalo… Ano, lze namítnout, vždyť je to vyznání víry v jediného Boha. Hm… A co Ježíš? O, ano, logos, slovo bylo první… Začíná se to nějak komplikovat. Tak raději jdeme dál. Možná to bude jasnější.
  2. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne, nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho… Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit…“ – Fakt, mám tady něco podtrhávat a vysvětlovat? Jak žid, tak i křesťan hned uvidí do nebe volající rozdíl mezi judaismem a křesťanstvím. Pro „lajky“, pokud čtou tento článek, vstupte do jakéhokoli kostela (jen ne protestantského) a pak do synagogy, a hned pochopíte ten rozdíl. Ať je to, jak to je, ale ani tady ty společné hodnoty nejsou nějak moc společné.
  3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha…“ – Bože, promiň, buď mi svědkem, podívejme se na celé evropské dějiny od doby, co se Evropa stala křesťanskou! Skoro ani jedna válka, ani jeden krvavý konflikt se neobešel bez toho, aby se to nedělalo jménem a pro jméno boží! O nějakém drobném zneužití jména Boha se tu vůbec nebavím. Nemá to smysl… Ano, dnes se jméno Hospodina zneužívá nejmíň, ale důvodem toho bude spíše, že v současnosti víra v Boha nemá takovou roli a ani tolik přívrženců, jako kdysi…
  4. Pamatuj na den odpočinku („šabat“ hebrejsky), aby ti byl svatý…“ – aha, takže my všichni Evropané si to pamatujeme a slavíme šabat… Vždyť je to naše společná evropská hodnota! Nemyslím si, že většina dnešních křesťanských Evropanů ví, proč vlastně dobrý křesťan má chodit do kostele v neděli… a ne např. v sobotu.
  5. Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“ – kolik je vlastně v muslimských zemích domovů důchodců, kam se odkládají starší a nemohoucí rodiče a prarodiče? A kolik u nás? O jaké hodnotě se tu bavíme a čím se tu chlubíme? Tato hodnota jak u židů, tak i u křesťanů je dávno na ústupu… jen slova. A vůbec, co řekl Bůh? Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin. Ano, máte pravdu, tady se mluvilo o zemi, která se původně jmenovala Kanaán a ne Evropa. Takže se nás to vlastně ani netýká!
  6. Nezabiješ“ – o, ano, určitě, i když se to děje pořád, toto přikázání se snažíme dodržovat a toho, kdo se dopustí tohoto ohavného činu, se snažíme potrestat. A jediná výjimka „zabít“ existuje jen v sebeobraně, pokud právě neválčíme… A zabíjet jako hodnota – je to vůbec někde normou společnosti? Myslím, že ne, že je to univerzální hodnota.
  7. Nesesmilníš“ – víte, že původně je to myšleno, že nezcizoložíš s manželkou tvého bližního? Je to vlastně jedno. Opravdu je současná Evropa příkladem morální čistoty a všichni stojíme pevně a nedopouštíme se tohoto hříchu? Žid samozřejmě může namítnout, že nehřeší s manželkou svého druha, a co ostatní křesťanští Evropané, u kterých by to mělo být chápáno paušálně – nesesmilníš s nikým?! Určitě víte, jak je to doopravdy…
  8. Nepokradeš“ – no jo, Evropa je místo, kde se nekrade, nebo se nekrade Evropany, že? Určitě máte teď úsměv na tvářích. Pozor, nekrade se jen v české kotlině, jinak se krade všude. Jen malá poznámka. Víte, že původně je myšleno, že nepokradeš lidi(!) a ne majetek? Otázka zní, kdo a jak z nás Evropanů a dle jaké tradice jedná…?
  9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví“ – chce se mi smát, prasknout smíchy, vždyť se to děje dennodenně a všude…
  10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního, nebudeš dychtit po ženě bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu“ – Ano, ano! My nedychtíme po otroku bližního nebo po jeho otrokyni!! Ani po jeho býkovi, či po jeho oslu!!! Co se však týče nepatrného zbytku…., pardon jen občas, ve chvilce slabosti, ono víte: „tráva souseda je vždy zelenější“ a jeho manželka… Ale nenecháme si vzít a zničit naše křesťansko-židovské hodnoty! Uprchlíci patří do jiného hodnotového systému, protože nevyznávají naše křesťansko-židovské hodnoty! My tu bráníme křesťansko-židovské hodnoty!

Pánové a dámy, nic proti nikomu, proti ničemu, proti žádnému náboženství a systému morálních hodnot, já bych jen fakt rád věděl, co tím myslíte? Jaký význam vkládáte do pojmu křesťansko-židovských hodnot, nebo je to jen všechno elitářský blaf, jen chcete vypadat chytřejší než ostatní občané, a chcete je oblbovat, abyste získali politické body a vydělali na strachu a neštěstí lidí, a chcete se při tom ohánět vznešenými hodnotami? Copak Evropa nemá žádné jiné hodnoty, které by stály za zmínku?

 


07.02.2017

www.libertarianskyinstitut.cz

12345 (170x známkováno, průměr: 3,72 z 5)
14 527x přečteno
Updatováno: 2.7.2017 — 22:15
D-FENS © 2017