Kauza Alienova kokonu

Featured Image

Na bloguje.cz může být Váš úspěšný blog smazán za jediný příspěvek bez upozornění a alternativy jiného řešení.

*Nezáleží na podpoře slušných čtenářů, na kvalitě blogu, na vytvoření týmu Redaktorů, na počtu textů a reakcí v blogu, na v rámci bloguje vysoké aktuální návštěvnosti a zobrazovanosti, nezáleží na ničem, s výjimkou Vašich nepřátel.Rozhodují zde stížnosti a upozornění sprostých flamerů a zakladatelů vykrádacích copy blogů.*

*Když se hledá, na každého se něco najde.*

Založili jste si v dobré víře blog na bloguje.cz, psali své myšlenky, poznatky, znalosti?
Vložili jste do něj spoustu poctivé mravenčí, piplací práce v průběhu roku nebo let?
Vytvořili jste Redakci osobností?
Získali jste si postupně od nuly své čtenáře, až ke stálé čtenářské základně?
Přivedli jste a přivádíte na bloguje svou prací stovky, tisíce či desetitisíce stálých i nových čtenářů?
Máte úspěšný blog?

Příští den už ho mít nemusíte, aniž byste udělali cokoliv špatného, nebyli se ochotni domluvit na kompromisech a neměli respekt k pravidlům.
Ne, nic s tím nenaděláte, Vaše slušnost, vstřícnost, ochota kompromisů exekutivu bloguje nezajímá, rozhodnou stížnosti a upozornění Vašich zarytých nepřátel, zpravidla nejsprostších flamerů a zakladačů copy blogů/alter profilů a fake eg, kterým se většina slušnějších webů a blogů snaží dávat lifetime bany, aby neobtěžovali slušné uživatele a nezahlcovali celý prostor stovkami a tisícovkami sprostých flame „reakcí“.

Celá smutná pohádka s rádoby šťastným koncem by se dala vyprávět asi takhle.

Společně s celou Redakcí jsem autorem blogu Alienův kokon (http://alien.bloguje.cz/).

Několik nejhorších flamerek a nepřátel se rozhodlo kokon zlikvidovat.

Založili vykrádací, špinící copy blog (http://alienuvkokot.bloguje.cz/). Na radu admina ukradené redaktorské texty před pár dny stáhli, ale vykradený obsah alienova kokonu a špinící příspěvky jsou jediným hlavním obsahem tohoto copy blogu tolerovaného adminy bloguje. Sepsali zákulisní kolovací dopis žádající nezasvěcené bloggery o zasílání stížností adminům bloguje na alienův kokon, aby byl smazán.

Následovalo několik stížností adminům, že kokon svými příspěvky porušuje zákony ČR a Pravidla bloguje.

Poté společně cíleným flame spamem zahltily alienův kokon a vpodstatě ochromily jeho provoz, aby zastrašili a odradili slušné čtenáře.

Tři z těchto osob mají i vlastní blog na bloguje.
http://ty_vis_kdo.bloguje.cz/
http://cheorchia.bloguje.cz/
http://neverendingstory.bloguje.cz/

Vzhledem k pochopení závažnosti celé situace jsem byl nucen napsat adminovi dopis, abych preventivně předešel problémům.V něm jsem nabídl, že jsem kdykoliv okamžitě ochoten vše vyřešit a jím označené problematické příspěvky odstranit. Na můj návrh jednoduchého řešení celé situace admin KLoK nijak nereagoval, můj první dopis zapřel a následně proběhla krajně nepříjemná komunikace více mejly, ze které mi začalo být jasné, že je vše vážnější, než to vypadalo. O jaké příp. závadné příspěvky se jedná, odmítal říct a neustále opakoval, že až dojde ke konečnému rozhodnutí, dá vědět. Požádal jsem ostatní Redaktory a naše čtenáře o vyjádření podpory dopisy adminovi. Odpovědí bylo, že na nějaké podpoře čtenářů nezáleží.

Následovala nepříjemná nejistota několika dnů, kdy visela ve vzduchu otázka smazání.

To už jsem se rozhodl, že není na místě dále čekat a být přehnaně vstřícný, a publikoval jsem k celé kauze v kokonu vysvětlující texty čtenářům pro případ, že by k tomu už nebyla na daném místě příležitost. Rozhodl jsem se tedy celou komunikaci alespoň z části přenést do veřejného prostoru, aby byla více na očích.
Měl jsem jasné indicie z více zdrojů, že o smazání alienova kokonu je předem rozhodnuto, takže jsem dále nevyčkával a rozhodl se podniknout kroky veřejného i zákulisního tlaku na admina skrz texty i širokou uživatelskou podporu kokonu.

Smysluplná komunikace s adminem byla celou dobu prakticky nemožná, stále nereagoval na moje návrhy, že na jeho doporučení jím označené příspěvky ihned smažu a tím může být celá věc ihned vyřešena ke spokojenosti všech stran. Odpovědí byla jen arogance, nekorektnost, zaujatost a bezdůvodné osobní napadání mě i Redaktorů. Zjevně se velmi pracně v počtu přes tisíc textů a mnohonásobku reakcí v kokonu hledalo cokoliv, co by ospravedlnilo jeho smazání. Důvodně lze podle nepochopitelného chování i některých náznaků našich nepřátel předpokládat osobní napojení pana admina KLoKa na některou ze stěžovatelek…

Společně s Redaktory jsme už začali řešit i existenci copy blogu s adminem.Zatímco předtím jsme ho tolerovali, po takové agresi od jeho autorů vůči našemu prostoru už to nebylo dále na místě. Zatímco v našem případě bylo na základě několika stížností okamžitě vyhrožováno smazáním, v případě copy blogu najednou platil jiný metr a byli jsme a doteď jsme dokola odkazováni na orgány činné v trestním řízení.

Došlo tedy k paradoxní, nepochopitelné situaci, kdy admin bloguje KLoK řešil a ohrožoval existenci originálního blogu a vědomě ignoroval copy blog, bez jakéhokoliv vlastního obsahu, založený pouze na vykrádání a špinění kokonu. Co víc, řešil existenci kokonu na základě stížností autorů copy blogu a flamerů cíleně útočících flame spamem na jiný blog.
Jeho nestranný přístup lze nejlépe posoudit zde v reakci č. 20.
Také povahu mého přístupu k adminovi lze posoudit z mé poloviny mejlové komunikace s adminem.

Adminská politika bloguje je tedy poněkud zvláštní a jednoznačně v neprospěch úspěšných blogů a bloggerů.  Je třeba si uvědomit, že snaha o likvidaci úspěšných blogů a bloggerů je přece útok i na samotné bloguje a jeho kvalitu. Je to vždy zkouška slušnosti a korektnosti bloguje, podle jejíhož výsledku se bude hodnotit práce adminů a smysluplnost založení blogu na tomto systému. Nelze si myslet, že smazání úspěšného blogu bloguje jeho důvěryhodnost i reputaci nijak nepoškodí, zvláště když se takový blog přesune jinam a bude o podobných excesech dále informovat čtenáře.  Chce tedy bloguje ve svém prostoru hlavně plytké chat blogísky a copy blogy, a skutečné bloggery vyhnat?

Toť otázka.

Až na vytrvalý a neústupný veřejný i zákulisní nátlak můj, Redakce kokonu, i loajálních uživatelů byl po několika dnech neochoty smysluplné komunikace i kompromisního řešení admin KLoK vpodstatě donucen rozhodnout o nesmazání kokonu a doporučil smazání jednoho textu (což jsem učinil, i když  s tím samozřejmě nesouhlasím a text považuji za obecný, nikoho konkrétně nenapadající a neporušující zákony ČR ani Pravidla bloguje). Zajímavostí budiž, že v odpovědi někomu jinému konstatoval, že prošel nahlášené příspěvky a neshledal v nich nic závadného…mně ovšem doporučil smazání textu „Ženské, vy nejste beztrestné, nedohledatelné a nezranitelné“.

Kdybych ale jen vyčkával, čekal jakoukoliv spravedlnost a nic nedělal, alienův kokon by byl dnes už na 100% smazán a všechna práce na něm má i ostatních Redaktorů by byla na dané zavedené adrese pryč.

Celá záležitost mě naprosto znechutila a taky unavila, stejně jako celou naši Redakci. Je to pořád dokola. Ať už vyhraněné osobnosti na cz netu přijdou kamkoliv, pořád se lidé na pozicích nejsou schopni za ně i jejich práci postavit a panáčkují na povely zakomplexovaných ženských, tvrdých jader a netových stalkerů nebo psychopatů.

Ano, jsem si dobře vědom, že jediným správným řešením je blog přesunout na vlastní doménu. Ale ztratíte původní adresu a taky není žádný důvod ustupovat podobným osobám jen proto, že hodně křičí a vytvářejí dojem davu, kterému admini podléhají. Rád bych aspoň jednou v životě narazil na pořádného Admina, který se bude chovat jako chlap a ne jako ženská.

Vzhledem k tomu, že se podobná situace může kdykoliv v budoucnu opakovat nejen ohledně kokonu, ale kteréhokoliv úspěšnějšího blogu na bloguje, kdy stačí pár nepřátel, stížností a blog může být bez upozornění smazán, nemíním tento precedens nechat bez povšimnutí a čekat, až bude můj nebo jakýkoliv specifický blog smazán bez upozornění, až se vše přežene a bude kolem toho klid.

Rád bych na tyto nekalé praktiky i nedostatky v bloggovacích systémech upozornil a tím se i pokusil o nich nastolit veřejnou diskusi a povědomí. Možná se pak ledy bloguje pohnou, stane se zázrak a jednou v budoucnu dojde k ustanovení pravidla, které by podobným situacím jednoduše předcházelo, chránilo úspěšné blogy a sebralo vítr z plachet jejich nepřátelům.  Zatím jsem byl s takovým návrhem řešícím tyto problémy odkázán do víte jakých mezí. :,

*Admin vždy bloggera upozorní na závadný příspěvek a pokud nebude do lhůty 30 dní odstraněn, bude blog k vynucení pravidel adminsky řešen.Pravidlo neplatí u klasických spam a link farm blogů.*

Má tedy smysl zakládat si blog na bloguje, potažmo u cz blogovacích systémů (je naivní předpokládat jiný postup u ostatních poskytovatelů blogovacího prostoru)?

Odpovězte si sami.

S pozdravem slušným, rozumným lidem

alien (15.12.2009)
 

12345 (13x známkováno, průměr: 4,38 z 5)
1 797x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:59

Reklama

D-FENS © 2017