Ej bačo, bačo náš…

Featured Image

Jak jsem již vícekrát na tomto i jiných webech naznačil, jsem neobyčejně šťasten, že máme policii. Tu policii, ve které vyniká její morálně nejpevnější útvar, totiž Útvar pro Odhalování Organizovaného Zločinu. A rovnou mohu říci, že jsem rád, že se znovu povedlo a že se nás, tento neúplatný útvar znovu zastal a podnikl velmi úspěšnou akci směřující k úspoře našich těžce nabytých prostředků při nákupu sexuálních služeb.

Sice tím způsobil nárůst organizovaného zločinu a odeslal řadu obětavých žen a dívek neváhajících nasadit pro naše uspokojení některé části těla (vlastního) do široké náruče ruských mafií… Sakra, někde musim mít chybu? Neříkal jsem něco o odhalování organizovaného zločinu? No nic. Obětujme pro jednou logiku na oltář dobré myšlenky a pokračujme. Takže tento neúplatný útvar podnikl akci proti pasákům. Hajzlové (ti pasáci, samozřejmě!), kupčit s lidským neštěstím se jim zachtělo! Tady mají přes rypák! Jen mne trochu zamrzelo, že ty holky se nějak začaly ztrácet směrem k těm Rusům a začal jsem tušit souvislost, o kterou bych se s Vámi rád podělil. Krom toho jsem kdysi sepsal stěžejní stať o prostitutkách – najdete ji zde nebo zde a pojednání o druhé straně mince přijde vhod.

Samozřejmě, že se, jak už je u nás tradicí, znovu se povedlo vylít s vaničkou i dítě. Naše čacká policie totiž obráží erotické podniky a vyptává se šlapek, zda se dělí o zisk. Pokud je odpověď ano, je malér pro provozovatele. Na první pohled bomba, že? Leč není tomu tak a z celé věci profituje někdo jiný. V tomto případě východní ruskojazyčné gangy. Pokusím se tedy doložit co se děje a proč se to děje. Abychom dokázali pochopit celý mechanismus, musíme probrat co vlastně a jak takový kuplíř dělá, proč a za kolik, kdo jsou jeho zákazníci a kdo jeho šlapky a teprve potom nám z toho vyjde odpověď.

Kdo jsou zákazníci prostitutek?

Jedná se zejména o příslušníky střední nebo vyšší třídy, s velkým přesahem do tzv. „modrých límečků“. Tito zákazníci, vychovaní svojí prací a náročností svého okolí, nemají nižádnou potřebu přeplácet jakékoliv služby (i když výjimky existují, ale ty se netýkají hlavního segmentu trhu) a to platí i o prostituci. Naopak, je běžné, že klient si vytipuje optimální kombinaci přístupu, ceny a služeb a jede z Prahy strávit hezký večer do Hradce Králové. Zde tedy padá ten oblíbený argument o spoustě peněz z rodinného rozpočtu, protože občasnou návštěvu u prostitutky si může dovolit snad i bezdomovec a jedna taková návštěva týdně ani zdaleka nedosahuje finanční náročnosti mimomanželského vztahu, nehledě na to, že občasná návštěva v podniku se speciálním zaměřením poměrně účinně blokuje projevy deviantního chování u takto postižených jedinců v běžném životě. Pokud se ovšem u klienta jedná o životní styl, začínají náklady na cca dvaceti tisících měsíčně.

Kdo jsou prostitutky?

Většinou ženy a většinou ve fertilním věku. Asi nikoho nepřekvapí, že inteligence není jejich silnou stránkou a tam kde přeci jen je, je brzděna leností a dalšími povahovými vlastnostmi, získanými většinou v „milující“ rodině nebo v dětském domově. Motivací k profesi je jejich problém (dluhy, fet, alkohol, rodina ap.), který vyvolal nedostatek peněz a co může být jednoduššího než sex, že? Už to, kdo jsou a odkud většinou tyto dívky pochází a proč se chtějí prostituci věnovat, vysvětluje, že samostatné úvahy a vyhledání svého segmentu trhu většina z nich prostě není schopna. Zde je tedy i nepřímo vysvětleno, proč je institut pasáka důležitý. Není možné, aby se v takovém prostředí prosadila samostatná dívka, není-li vyloženě energická a vynalézavá (pokud je, co by dělala v profesi?). Skoro to vypadá, že někomu z UOOZ straší v moudré lbi hypotéza, že když sebere pasáky, dívky si radostně pronajmou vlastní prostory (za co? Většina není schopna udržet korunu) a začnou podnikat na svém (nenechají se okrást od dodavatele reklamy ani od klientů, odolají nátlaku Rusáků na laskavou ochranu, v privátu se před koupelnou nebudou válet psí hovna a všechno bude sluníčkově špígl-nýgl). Ano, jsou takové. Můžete se na ně na chatu na amateri.cz podívat na webkamerách. V Praze jich je asi 60 (počet transakcí se v Praze pohybuje okolo 25000 denně) a polovina z nich jsou holky z privátů, které se za tyto „amatérky“ vydávají. Uvědomme si, co shora popsaná dívka (žena) udělá, když jí ta myšlenka napadne. Nepřemýšlí kde vzít na byt (taky neni kde) nebo jak si vydělat když nemá ani na ty SMS. Vezme inzertní tiskovinu, sekce Práce v erotice, vybere nejřvavější inzerát a jde jak na vařené nudli. Nelíbí se, jde do dalšího. Všude slíbí, že druhý den ráno je na značce a do jednoho z nich dorazí. Ručím vám za to, že do toho tutově nejhoršího, páč tam jí slíbí sto kolíků měsíčně.

A kdo jsou pasáci?

Zdá se tedy, že jsou to provozovatelé nebo provozní podniku, kde prostitutky poskytují sex jako službu. Týká se většinou privátů. Noční kluby jsou provozovány jako bary a ubytovací služby. Slovy práva precizováno (§189 trestního zák. – pro naše účely postačí první dva odstavce, odst. 3 a 4 jsou těžká újma a smrt):

1. Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
b) jako člen organizované skupiny.

Jestliže vezmeme prostituci jako nejstarší řemeslo, pak kuplířství (dohazování) je hned v závěsu. Zajímavé ale je, že prvně začalo být trestáno až v roce 1852 v tehdejším Rakousku-Uhersku. Jako činnost vychází, a vždy vycházelo z předpokladu, že samotná prostitutka dokáže najít jen zákazníky, se kterými náhodně přijde do kontaktu ve svém „rajónu“ a na to, aby napřela všechny síly do širšího, dalo by se říci strategického, rozhledu jednak nemá čas a jednak, historicky vzato, její nápadnost a nedostatek inteligence (většina prostitutek se vždy rekrutovala z těch nejchudších – a tedy nevzdělaných – vrstev) jí brání v proniknutí k bonitním klientům, resp. do míst, kde se shromažďují. Opět historicky, to byly různé kluby, kavárny, večírky měšťanů nebo šlechty a podobně. Toto vše však platilo až do rozmachu elektronické komunikace, která takřka zlikvidovala pouliční prostituci a zároveň dala vzniknout novým formám inzerce. Z pasáka se stal manažer, který se stará o dodávky spotřebního materiálu, inzerci, hlídá čistotu a eleganci podniku a stará se o nábor, aby jeho investice do podniku nepropadla. Dnes si totiž paradoxně nevybírá pasák prostitutky, ale prostitutky si vybírají podnik  s nejlepšími podmínkami pro ně, které vytváří právě provozovatel.

Samozřejmě existuje, a vždy existoval i další druh pasáků. To právě jsou ti obchodníci s lidmi, únosci, násilníci, dealeři a podobně. Tato vrstva se u nás z převážné části rekrutuje z cizinců, zejména hovořících Rusky. Je asi na čase rozlišit od sebe tyto dva druhy a odvrhnout onu paušální snahu o kriminalizaci této činnosti a začít myslet. Právě ta paušalizace a plošná kriminalizace totiž může pozici prostitutek ještě zhoršit. Je možno se oprávněně domnívat, že bez velké většiny pasáků by kriminalita okolo low-end prostituce zničila mnohem více žen a dívek. Místo rozlišování jsme však svědky kriminalizace v podstatě těch nejlepších erotických podniků. Nikdo nerozpracovává skupiny privátů v Nuslích a ve Strašnicích, zato je s velkou pompou zlikvidován privát Sweet Nicol. Nikdo nesleduje pajzl v Polské, kde se i loupí, ale o pár ulic dál se vesele pracuje na likvidaci Sladkých Pusinek. Nikdo ani neškrtne o Alexejeva dodávajícího šlapky do pražských hotelů, zato VIP privát si užil své. Mluvíme o likvidaci privátů, kde dívky nikdo nedrží a kam se s prosíkem vrací po různých pokusech o travičku zelenější. Klienti prostitutek, nebo alespoň jejich podstatná část nehledají krásu nebo velká prsa. Hledají příjemný relax se zajímavou dívkou a ten v ruskojazyčných pajzlech nenajdou. Ten najdou tam, kde jsou dívky spokojené a nic jim nehrozí.

Lze mít za to, že zátahy na popsané a další top podniky nejsou náhodné. Vycházejí zřejmě z korupčního prostředí některých silových složek nebo z dezinformací těmto složkám záměrně poskytnutých. Ty dobré podniky jsou pro rozpínající se ruské mafie závažným problémem. Ne snad proto, že na sebe stahují množství klientů (pro žádný privát není závažnou konkurencí jiný privát, ale dívky, které si po práci sednou k počítači, zapnou webkameru a na Amateri.cz si uloví jednoho klienta a mají přivyděláno), ale proto, že poskytují klientům měřítko. V přístupu, hygieně, eleganci a v prostředí. Proto ta kriminalizace na základě nerelevantních nebo zkreslených informací, případně rovnou zkorumpovanou složkou. Navíc, klienti toto vše vidí, a protože se jedná o výše popsanou střední a vyšší třídu, je jejich názor slyšet a dál se snižuje respekt k policii. K porozumění tomu, co se děje na trhu s prostitucí je třeba být si vědom následujících jevů.

V podmínkách prostituce více či méně organizované množstvím malých subjektů na poměrně malé ploše, jako je např. Praha či rovnou celá ČR dřív nebo později dojde k saturaci trhu a tím i tlaku na zkvalitnění a cenu služeb. Za těchto podmínek je nutné, aby provozovatelé erotických podniků nabízeli akceptovatelné podmínky pro nové zájemkyně o „profesi“, neboť jen dívkami, které mohou vydělat větší částky a proto se snaží vyhovět, si mohou udržet pozornost svých klientů. Přitom dochází k velké fluktuaci v těchto podnicích a tím také k šíření informací o provozovatelích různých podniků. Vzhledem ke konkurenčnímu boji potom provozovatel, kterému dívka sdělí zajímavou informaci, neváhá způsobit potíže dotyčnému konkurentovi, a tedy se věc dříve nebo později provalí mezi klienty a objeví se na diskusních fórech.

Kuplíři (pasáci) v první řadě brání tomu, co je poškozuje nejvíc. Brání vzniku drobné kriminality mezi prostitutkami, která, ačkoliv se to zdá nepravděpodobné, může dosahovat i trestných činů, jako je neoprávněné užívání cizí věci, krádež, poškozování cizí věci, ublížení na zdraví a další. Pro každou dívku na privátu jsou její kolegyně buď kamarádky, nebo konkurence, přičemž hranice je velmi tenká. Na privátu vznikají „aliance“ jedněch proti „tamtěm“, případně všech proti jedné a naopak nebo jedné proti jiné a boj probíhá, pokud do něj nezasáhne vyšší moc v podobě majitele podniku, velmi nevybíravě. Lze se nadít všeho. Od prostých krádeží peněz nebo čehokoliv jiného přes vyhození celé peněženky jiné prostitutky z okna na chodník i s penězi, doklady a dalšími osobními věcmi nebo zvyšování teploty pracího cyklu u luxusního prádla a erotických kostýmů (sestřička, fr. komorná, domina, latex), jejichž cena může dosahovat až 10000,- Kč za komplet, stejně jako bot na podpatcích nebo platformě, které se rovněž dají neopravitelně poškodit (zipy) nebo vyhodit. Nejsou nijak neobvyklé i pokusy o podstrčení drog nebo farmak k nevědomé konzumaci, například do kávy nebo alkoholu. Bylo zaznamenáno předávkování Neurolem, Rivotrilem, Apaurinem, extází a dalšími drogami a farmaky, které lze užívat perorálně. Třešničkou na dortu je pak očerňování na diskusních fórech z chorob přenášených pohlavním stykem.
Pasáci se samozřejmě snaží maximalizovat zisk. Přesto však ceny za služby konvergují k nižším cenám a to z důvodu nasycení trhu. Existuje ovšem i tlak, který je přesně opačný a kupodivu to není touha kuplíře po maximalizaci zisku, ale překvapivě je to cena reklamy. Proč se cena reklamy zvyšuje, bude probráno dále. Teď je ovšem třeba říci, že privát, který má ve stavu 5-10 dívek, platí za inzerci všeho druhu měsíčně přes 100 tisíc korun (závislost ceny na počtu dívek není, nebo až donedávna nebyla, lineární), o zaplacení ceny za vstupní investici, která je kolem půl milionu (za pronájem, kauci a zařízení bytu, webovou prezentaci apod.) ani nemluvě. Nicméně, prostituovat se jsou rozhodnuty a při takovém pokusu se pak propadají až na dno a končí v podnicích, které jsou na low-end zaměřeny, kde vydělávají málo, nebo vůbec ne, případně se ještě zadlužují, protože provozovatel (většinou skupina ruskojazyčných gangsterů reprezentovaná jednou ruskou) si účtuje peníze zvlášť za „ubytování“ a za „reklamu“, za „hygienické prostředky a prezervativy“ a podobně. Znovu opakuji: dívky, které se o prostituci zajímají a provozují ji, dělají tak proto, že jednak nemají žádné prostředky k obživě a jednak nemají mentální kapacitu na to, aby se samy jakkoliv prosadily a domyslely souvislosti.

Náklady na provoz privátu pro pět dívek ve středním segmentu

Vstupní investice – třípokojový byt, včetně dohody s majitelem, zařízení a úprav – cca 250-500 tis. Kč.

Orientační měsíční náklady
– Reklama (sex.cz, Anonce, Escortguide, vlastní web a další), přibližně 70 tis. Kč.
– Nájem (zahrnuto vědomí majitele bytu o provozování sex. služeb, čím blíže k centru, tím vyšší cena) 22-40 tis. Kč
– Nábor dívek (reklama, fotky, pohovory, motivační peníze), cca 15 tis. Kč.
– Hygienické prostředky (ručníky, zničená prostěradla, prezervativy, sprchové gely, prací prášky) – 15000,- Kč
– Náklady na energie – 5000,- Kč
– Telefony a dispečerka – cca 20000,- Kč
———————————————–
– Celková orientační cena – do 150 tis. měsíčně

A orientační výdělky? 1 dívka, 3 klienti denně, 20 dnů v měsíci, 1500 Kč základní sazba (extra služby – anál, líbání, orál bez apod. – není možné počítat, patří přímo té dívce a stejně by nebylo možné tyto výdělky sledovat – výjimky mají kamery). 3 x 800,-Kč je prostitutky, zbývá 42000,-Kč měsíčně, při pěti dívkách je to 210000,- Kč. Dále je nutno odečíst náklady na odvoz (taxi nebo auto), na zabezpečení a ochranku (!), PCO, krádeže na privátu, ložní prádlo (po 100 cyklech je poškozeno a v dobrém privátu je jak prostěradlo, tak ručník klienta použit jen jednou a pak vyprán) a podobně. Vidíme tedy, že bez drastických zásahů, které ovšem mají dopad na dívky a vlastně i na klientelu, nevykazuje pasák velký příjem, přitom ovšem zabezpečuje veškeré ostatní činnosti spojené s chodem zařízení a tím poskytuje dívkám servis, který by neměly nebo si jej nedokázaly udržet a tím by se propadaly hlouběji, právě k low-end privátům, které většinou vlastní ruskojazyčné skupiny. Ty se specializují na tyto dívky, a na dívky, které přichází do „oboru“ nově. Způsob jejich práce i zdroje, které používají, si probereme níže, nyní postačí říci, že ten systém vykrývá zhruba 30% kapacit trhu.

Rozdělení podniků podle majitelů a chování k prostitutkám

Priváty s tradicí: Jedná se o cca 10 – 15 podniků na pražské scéně. Provozovatelé těchto podniků jsou lidé, kteří sice příliš nevydělávají, ale žiji pohodlně a vyhýbají se všem rizikům – typicky jednání s kýmkoliv, kdo jim nabízí děvčata za provizi. Majitel podniku dívkám vyká, neprovozuje s nimi sex a nevybírá kauce a pokuty. Například: privatescort, Escort69, GC Leonardo, Topprivat a další. Tyto podniky lze rozlišit poměrně snadno, a to těmito metodami:

· Na serveru Sex.cz najít jejich prezentaci a ověřit vznik profilu podniku. Jedná-li se o datum starší pěti let, věc je jasná.
· Mají vlastní webové stránky a po zobrazení zdrojového kódu lze zjistit datum, kdy byly zprovozněny.
· Zmínky o nich lze najít na příslušných fórech.

Pseudokluby:  V okruhu do 20km kolem prahy cca 5 podniků. Dívky tam chodí jako do práce na 10 hodin denně, podnik nemá stálý kádr. Zejména v posledních třech letech dochází k tomu, že night cluby (ne ty nejdražší) jsou přes den provozovány jako privát. V podniku není barmanka, ani ochranka, jsou vypnuty vířivky a ceny jsou totožné jako na privátech. Typický klub má ve stavu přes sto dívek, na hlavní směně okolo třiceti a na denní kolem deseti.

Lepší priváty: asi 20 položek. Liší se cenou pro klienta, ve které ovšem jsou všechny služby, a komfortem. Jinak dtto priváty s tradicí.

Low cost priváty: Viz výše. Zde se jedná o zájmové prostředí. Podívejte se například sem, na obrázek skupiny privátů. Jde o pokus, jak pokrýt jednou ochrankou více privátů. Podíváte-li se blíže, zjistíte, že v každém privátu inzeruje pouze jedna dívka (až po telefonu se dozvíte, že tam má 3 kamarádky) a většinou má přízvuk, a že ačkoliv se jedná o různé telefony, hlas bývá tentýž. Jedná se o typicky ruský způsob práce. Každý podnik administrativně zabezpečuje jedna dívka a nově nastoupivší prostitutky skutečné majitele vůbec neznají, nebo jsou záměrně udržovány v omylu, že jde o ochranku. Dokonce znám případ, kdy jsou tři takové priváty v jedné ulici situované tak, že si vzájemně vidí na dveře. Zda klienty fotí, není možné zjistit, ale domnívám se, dle počtu pokusů o různé vydírání, že je to velmi pravděpodobné.

Způsob práce ruskojazyčných skupin

· Inzerce: Práce v erotice – jsou využívána hlavně papírová média, která mají lidé, co si je přečtou, tendenci ponechávat kdekoliv. Preferovány jsou dívky z venkova, které ještě nemají zkušenosti. Pokud nastoupí dívka, která si už sama sjednávala klienty, např. přes server Amateri.cz, je odposlouchávána, aby neodváděla klienty z privátu a skupinu nepřipravovala o výdělek.

· Výdělek a náklady: Průměrná cena za hodinovou službu v takovém privátu je 1000-1200 Kč. Z této sumy dívka obdrží polovinu a dále jsou jí odečteny náklady za ubytování (pokud je mimopražská), cca 100 Kč denně a náklady za reklamu, mnohdy fiktivní Průměrně tedy dívka vydělá cca 400-500Kč na klienta a těch má denně (v podniku této kategorie) 3-5.

· Dívky je nutno v privátu udržet, protože jde o poloviční výdělek proti běžným privátům. V případě cizinek to není problém, dívky se neumí dorozumět a neorientují se v okolí a stačí jim odebrat doklady. U tuzemských dívek nastupují drogy, zpočátku bezplatné, pak poslouží k vytvoření dluhu, který nelze splatit. Dívky jsou tak nuceny nabízet nestandardní služby (viz například statisticky nemožný počet subin pro tvrdé SM v privátu Sisi), aby výdělek byl vyšší. Po vyhoření jsou s falešnými doklady prodány do zahraničí nebo je lze najít mezi dealery na Wilsonově nádraží, kde se prostituují za drogy, případně na Karlově náměstí v parku.

Reklama jako důvod pro zvyšování cen

· Jak už bylo výše naznačeno, existuje jeden hlavní a to je nutnost reklamy. To je bohužel komplikované tím, že v podstatě veškerou online erotickou reklamu ovládá jediný člověk, resp. skupina, která za ním stojí. Jedná se o A. A. (portál sex.cz a 26 dalších domén) a skupinu luhanských Rusů, která asi před čtyřmi lety zlikvidovala ukrajinskou skupinu, které  A. sloužil jako bílý kůň předtím. V průběhu posledních tří let je měněn způsob placení reklamy tak, že se neustále zvyšuje množství peněz, které je nutné do ní vkládat, přičemž způsob, jak A. A. získal některé domény je možno označit jen jako zločinný. K ziskům, které takto generuje, je možné přičíst ještě participaci na ziscích za zprostředkování dívek pro priváty, většinou se nacházející v zájmové sféře. Zajímavé je to, že právě zájmové priváty inzerují jen jedinou dívku a ta pak do telefonu operuje dalšími pracovnicemi a uvádí jejich profily například na lide.cz. Toto je chování, za které jsou ostatní priváty trestány vyškrtnutím reklamy, což je pro ně likvidační, a ještě navíc tu reklamu vyškrtne ihned po zaplacení na další měsíc, přičemž peníze (a jedná se o desetitisíce) nevrátí.

· Druhou variantou reklamy je papírová Annonce, která množství peněz do této reklamy investované zvyšuje až o 100%.

Jak z výše uvedeného vyplývá, neškodlivější součástí celé problematiky je monopol na reklamu. Samozřejmě existují majitelé privátů, kteří v rámci podniku distribuují drogy (viz případ Miloš K.) nebo drží dívky násilím, ale je třeba je rozlišit. Asi nejlepší informace mají majitelé diskusních fór, vyjma Nornik.net – ten patří A.

Ovšem, je možné namítnout, že z hlediska státu je prostituce škodlivá, protože je čistým daňovým únikem a likvidace jakékoliv části trhu je tedy v zájmu státu. Je třeba si ale uvědomit, že množství dívek, které jsou socioekonomickým statusem donuceny k prostituci, je takřka konstantní, nebo alespoň ve stejném poměru k poptávce. Pokud budou likvidovány priváty, které jsou vidět, ty ostatní to zatlačí hlouběji do ilegality, přesunou se vlastnická práva směrem k organizovanému zločinu a ten, kdo na to doplatí, budou opět prostitutky. Dopad to bude mít na bezpečnostní situaci a zdravotní hledisko, opět s důsledky pro rozpočet MV a nemocenských pojišťoven. Chtěl bych proto ještě jednou poděkovat našim ochráncům, že se starají o přísun dívek cizojazyčným mafiím, systému nemocenského pojištění o dostatek klientů, sobě o práci a nám šetří peníze a ochraňují nás od zajímavých zážitků s dívkami, které by mohly být alespoň trochu v pohodě, ale nejsou.


30.11.2014 Yanek
 

12345 (3x známkováno, průměr: 1,33 z 5)
1 002x přečteno
Updatováno: 11.12.2021 — 23:11

Reklama

D-FENS © 2017