Česká republika, a.s.

Featured Image

Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám nabídnout občanství České Republiky, a.s. (dále ČRAS). ČRAS se pravidelně umisťuje vysoko v nezávislém žebříčku poskytovatelů občanských služeb, neboť občanství naší republiky přináší mnoho užitků a výhod. Hlavní výhody jsou uvedeny níže.

1. Pas uznávaný okolními státy. Neobsahuje identifikaci nositele, před zneužitím je chráněn tajným kódem PIN. Naše databáze neobsahuje žádné osobní údaje, pouze údaje o platnosti či neplatnosti dokladu, platnost je možné ověřit online. ČRAS garantuje nositeli pasu ochranu jeho práv na území mnoha států, se kterými má bilaterální dohody. Seznam těchto států jakožto i seznam smluvních partnerů je k dispozici na internetových stránkách ČRAS a je denně aktualizován. Některé státy (např. USA) vyžadují další osobní údaje pro udělení vstupu. Využívání pasu není povinné.

2. ČRAS poskytuje vlastní měnu krytou rezervou v podobě zlata a jiných strategických surovin. Garantujeme konstantní počet kreditokorun v oběhu. Nabízíme jeden účet v kreditokorunách v ceně občanství. Kreditokoruny jsou volně směnitelné, směnné kurzy jsou aktualizovány online. Občanství není podmínkou pro využívání kreditokorun, tuto službu nabízíme široké veřejnosti, tedy i běžným občanům tradičních států.

3. ČRAS garantuje základní zdravotní péči v rozsahu přílohy A1. Jako smluvní partner mnoha zdravotních zařízení Vám jako pacientovi vyjednáme lepší cenu, než je možné získat individuálně. Šetříme tím prostředky Vaše a Vaší komerční zdravotní pojišťovny. V důsledku toho nabízí mnoho komerčních zdravotních pojišťoven slevy pro naše občany. Máme smlouvy se všemi významnými poskytovateli rychlé záchranné služby pro minimální dobu dojezdu a maximální dostupnost. Základní péče je díky celosvětové smluvní síti garantována na většině osídlených území. Seznam spolupracujících zdravotních zařízení je na webu ČRAS.

4. ČRAS spolupracuje se špičkovými záchranářskými firmami a je připravena kdykoliv pomoci v nouzi při nehodě nebo živelné katastrofě. Pomoc nad rámec smlouvy (příloha A2) bude účtována dle tarifu. Nabízíme zvýhodněné připojištění u  vybraných partnerů.

5. ČRAS garantuje ochranu práv dle minimálního zákoníku uvedeného v příloze B. V případě sporu mezi občany garantuje rychlý a spravedlivý proces. V případě sporu s neobčanem poskytujeme právní a jinou pomoc až do výše ekvivalentu částky uvedené v příloze B (včetně ceníku úkonů). Nabízíme také připojištění výdajů ve spolupráci s komerčními pojišťovnami za výhodné ceny.

6. Silové složky ČRAS se skládají z perfektně vycvičených profesionálů s nejmodernější pěchotní výzbrojí a obrněným vozovým parkem. Jsme schopni rychle a účinně zasáhnout v případě napadení Vašeho pozemku. Nemůžeme být vždy a všude, proto poskytujeme konzultace v otázkách vlastní výzbroje a vhodné taktiky obrany domova. Garantujeme čas příjezdu posil dle schématu v příloze C.

7. Pro případ napadení území vymezeného v příloze D vnějším nepřítelem vlastníme podíl ve společnosti MEAF (Middle European Armed Forces), a.s., která disponuje mimo jiné tanky, nadzvukovými letadly a bezpilotními prostředky. Díky dlouhodobé spolupráci s okolními subjekty je možnost napadení specifikovaného území velmi nepravděpodobná, přesto je MEAF schopna rychlého nasazení kdekoliv v Evropě. Na světové úrovni spolupracujeme například s NAAF (North American Air Force) nebo se společnostmi sdruženými v SAPT (South Asian Peace Treaty). Seznam bezpečných území pro naše občany je průběžně aktualizován na webu ČRAS.

Pro získání těchto výhod je nutné s ČRAS uzavřít smlouvu na dobu určitou s dobou trvání 1 rok, kdy se občan zavazuje uhradit poplatek za výše zmíněné služby ve výší xxx kreditokorun nebo ekvivalentu v jiné měně. Platbu je možné provést najednou nebo v 12 pravidelných splátkách s 5% celkovým navýšením. Občanství je platné pouze po dobu ekvivalentní aktuálně uhrazené částce. Opakované občanství, stejně jako občanství dalších členů nejbližší rodiny, je cenově zvýhodněné.

Porušení minimálního zákoníku omezuje nárok na služby ČRAS, opakované porušení znamená ztrátu občanství bez nároku na kompenzaci.

Z čistého zisku je každý rok 80 % rozděleno mezi majitele společnosti, 10 % je převedeno na rezervní účet (pro případ přírodních pohrom a válečných konfliktů, účet je kryt komoditami) a 10 % je poskytnuto opakovaným občanům jako sleva z občanského poplatku.
Doufáme, že Vás naše nabídka oslovila a těšíme se na budoucí spolupráci.

Za ČRAS, prezident společnosti X.Y.Z.


14.07.2013 pelanj

12345 (1x známkováno, průměr: 5,00 z 5)
195x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:53

Reklama

D-FENS © 2017