Až se evropské vlády položí, vstoupí v platnost HERA incubator

Featured Image

Je to něco jako evropský centrální zdravotnický systém, který za současných podmínek umožní, zbavit jednotlivé státy svéprávnosti a nainstalovat kompletní evropskou diktaturu, podpořenou zdravotní policií.

Když čtete tiskové sdělení EU k projektu HERA (link dole) máte pocit, že si to farmaceutické společnosti napsaly samy. Cíl této ‚humánní akce‘: schvalovat ještě víc, ještě rychleji a hlavně ještě jednodušeji stále nové vakcíny, bez ohledu na jejich riziko, účinnost, nebo vedlejší účinky. Jako vedlejší produkt tohoto plánu vzniknou nesvéprávné členské státy, o jejichž zdravotnictví a ekonomice bude rozhodovat Brusel, respektive mezinárodní bigtech-společnosti, které kroky Bruselu řídí. To celé je prezentováno jako nouzové provizorní řešení (záchrana před pandemií) s cílem ochrany našeho zdraví, ale spíš se jedná o trvalou politickou reorganizaci Evropy. Za účelem možnosti naočkovat celou populaci kdykoliv, čímkoliv a bez jakéhokoliv ručení nebo finanční odpovědnosti výrobců vakcín, požaduje EU-Komisezměnu odpovídajících národních zákonů a předání veškeré odpovědnosti za zdravotnictví (tudíž i dalších ekonomických oblasti) evropským úřadům. Tento projekt má podpořit i nový očkovací covidový průkaz (poslanci právě schválili), který se stane podmínkou našeho ‚normálního‘ života. Amen.

Překlad části textu oficiálního tiskového prohlášení EU:

HERA incubator: Plán připravenosti na preventivní opatření proti biologickým rizikům v souvislosti s variantami COVID-19.

K cílům tohoto projektu patří:

2. Urychlení procesu schvalování upravených očkovacích látek. Na základě ročního modelu očkování proti chřipce umožní EU urychlené schvalování upravených očkovacích látek proti COVID-19 a k dosažení tohoto cíle přijme následující kroky: Přizpůsobit právní rámec, například změnou regulačních postupů pro schválení upravené vakcíny prostřednictvím kratšího dodatku textu a dalších údajů, které se průběžně předkládají Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA); Poskytnutí pokynů agentury EMA ohledně požadavků na data pro vývoj, aby byly výrobci předem známy požadavky na varianty vakcín; Usnadnění schválení nových nebo změněných výrobních prostor i použití výrobních zařízení zapojením regulačních orgánů v rané fázi; Zavedení nové kategorie nouzových schvalování vakcín na úrovni EU a společná odpovědnost členských států.

3. S cílem podpořit výrobu vakcín proti nemoci COVID-19 bude EU:
Aktualizovat stávající objednávky nákupu nebo uzavírat nové objednávky, aby bylo možné pokračovat ve vývoji dalších nových a přizpůsobených vakcín z fondů EU. Přitom musí každá objednávka obsahovat podrobný a důvěryhodný plán, který ukáže, že EU-společnost je schopna dodávat vakcíny ve spolehlivém časovém rámci. To by nemělo EU bránit v používání výrobních zdrojů i mimo EU, pokud splňují bezpečnostní požadavky; úzce spolupracovat s výrobci vakcín za účelem sledování dodavatelských řetězců a řešení zjištěných problematických míst výroby; podporovat výrobu dalších vakcín proti novým variantám viru; zavést mechanismus dobrovolného udělování licencí speciálně navržený pro usnadnění a schválení výroby….

Zdroj

 


22.03.2021

Text a překlad: HS

12345 (102x známkováno, průměr: 1,43 z 5)
10 756x přečteno
Updatováno: 21.3.2021 — 22:20

Reklama

D-FENS © 2017