Repre$e.com 4ever

Featured Image

Tématu měření rychlosti na českých silnicích, tedy měření rychlosti na úplně zbytečných místech za peníze, jsme se už dlouho nevěnovali. Přitom právě zde došlo v posledních týdnech k významnému posunu. Mrázek se Sekyrou nechválili Íčko za jeho snaživost nadarmo. Posuďte sami.

Říjen 2007: Ministerstva vnitra a dopravy se pokusila prostrčit do systému trojana – do třetího čtení úplně jiného a nesouvisejícího zákona vložila novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která by umožnila měřit rychlost soukromým subjektům. Předkladatel návrhu poslanec Sehoř (ODS) po kritice návrh stáhl. Musím podotknout, že chybělo velmi málo a soukromé subjekty by již dnes měřily, protože hlasování v třetím čtení je pro poslance formalita a ruku zvedají poloautomaticky. To, že tomu tak není, je také práce některých čtenářů D-F.

Únor 2008: Vláda (MVČR) schválila návrh novely zákona, která by opět umožňovala měření rychlosti soukromými subjekty. Předkladatelem novely je Ivan Langer (ODS, nick pro styk s mafií „Íčko“).

Červen 2008: O zákonu se hlasuje ve sněmovně. Z iniciaitivy opozice a poslance Klase (ODS) nejen že neprojde měření rychlosti soukromými subjekty, ale také je odebrána pravomoc měřit městským policistům. Většina poslanců ODS hlasuje proti (odebrání pravomoci). Íčko to komentuje:

„Stalo se to, čeho jsem se obával. Nevím, jestli jsme si toho všichni vědomi, že v tuto chvíli, pokud tento návrh projde, budou absolutně znehodnoceny miliardové investice desítek stovek obcí.“

Červenec 2008: Senát schválil policejní novelu jako celek s tím, že dá sněmovně doporučení  měření rychlosti obecními policiemi opět umožnit, pokud budou obce zřizovat pouze úseková měření a viditelně je označí.

Září 2008: Ivan Langer (ODS) předkládá opět další novelu, která by za mírně změněných podmínek pravomoc městské policii vrátila. Podmínky jsou však formulovány velice obecně – k tomu se ještě dostaneme – a každopádně ignoruje to, s čím přišel senát.

Září 2008: Íčko bojuje jak lev a požaduje návrh schválit v prvním čtení. Opozice prosadí, aby návrh procházel standardní schvalovací procedurou.

Říjen 2008: Zákon se projednává ve výborech hospodářském a bezpečnostním. Bůh suď, co z toho vyleze.

U Langera intenzivně lobbují různé strany, především malé městské policie, pro které je finanční aspekt rychlostí buzerace důležitý. Například velitel ozbrojené pěsti radnice obce Skuteč zmr. Stuna zasunul Langerovi anální sondu dne 29. září u příležitosti slavnostního předání hasičských uniforem (MP Skuteč vlastní jeden laserový inkasní automat, kterým provádí měření pro celkem 11 obcí podobně jako již zmiňovaná Koleč).

Je dostatečně paradoxní, že „pravicová liberální“ ODS, která šla do voleb s heslem „vrátíme silnice českým řidičům„, vynaložila během jednoho roku tak enormní úsilí na prohloubení dohledu nad občany. Na druhé straně je nutno poznamenat, že v ODS vznikl názorový proud, kterému se tohle naprosto zajídá (poslanci Raninec, Klas, Schwippel…) a kteří se nedrží Topolánka, ale toho, co voličům slibovali. Opět další z mnoha příkladů, který ukazuje, jak dalece se Topolánek odrthl od programu, se kterým šla jeho strana do voleb.

Co tedy zubař z Olomouce navrhl a jak by to fungovalo?

§ 79a
Měření rychlosti vozidel
Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií.“.

Máme tedy určený účel měření rychlosti a máme tady omezující podmínku, že obecní policie bude měřit rychlost na místech, kde jí to státní určí. Je to typická gumová definice bez významu pro praxi. Oboje jsou to vituální podmínky umožňující zachovat zcela bezbolestně status quo. Tvůrci zákona se snaží navodit dojem, že obecní policie, státní policie a vedení obce jsou tři nezávislé subjekty, které spolu komunikují pouze formálně. Realita je však taková, že se jedná o propojené celky – mocensky, zájmově, personálně a v neposlední řadě funkcí klientského systému a korupcí – a pokud jde o prosazování státní nebo obecní moci, dosáhnou vždy nějaké dohody, aby dobře bylo.

S definicí účelu se lze snadno vypořádat. Je to pouze deklarace, zákon nevyžaduje, aby ten účel byl skutečně plněn, postačuje, když bude prohlášen. Stačí, když kdokoli vezme kus papíru a napíše na něj „po městě jsme rozmístili dvacet radarů za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu“. Taky stačí, když to řekne. Nebude nikdo, kdo by sledoval, zda skutečně k nějakému zvýšení bezpečnosti došlo – a pokud by se našel někdo, kdo by prokázal opak, pak by to stejně nevadilo, protože samotné zvýšení bezpečnosti není podmínkou pro provádění měření. Praktickou realizaci workaroundu kolem druhého ustanovení, totiž určení místa, demonstroval pro Plzeňský deník velitel městské policie Luděk Hosman v Plzni, když se nechal slyšet:

„Jedinou novinkou bude pouze to, že místa, na nichž rychlost měříme, sepíšeme do oficiálního seznamu.“

Sdružení OSBID se postaralo, aby tato věta zazněla na půdě parlamentu, čímž se zmr. Hosmanovi dostalo patnácti sekund slávy. Kromě toho to také jde udělat tak, že PČR určí jako místo měření území obce jako celek, takže Hosmanův nápad se seznamem představuje zbytečnou byrokracii, která by strážníky jen zdržovala od výběru rychlostní daně. Z prostředí policie, tentokrát ovšem té republikové, pochází i tento recept na vypořádání se s Ivánkovo novelou:

„..a pokud by tomu přeci jenom tak nebylo, tak věřte tomu, že situace nebude taková, že pokud bude PČR měřit (nemáme čím, protože je jeden radar na kraji a něco málo má možná dopravka), tak si vezme na výpomoc MP. Skutečnost bude taková, a již jsme to projednávali s městy, že dostanou jednoho policistu do hlídky, který bude měřit nebo stát vedle strážníka, který bude provádět „technické úkony při měření vozidel na základě pokynů polisty“ (ve skutečnosti tam bude celej vykulenej stát a rejpat se v nose, protože půjde v 90% o školáky) a zbytek strážníků bude kostit. Něco si vykostí i náš člověk a bude spokojenost. Pokud půjdu do absurdity věci, tak si dovedu představit, že se města a místní oddělení dohodne, strážníci budou kostit v hotovosti a policisté na BPNN… a celníci se potom poserou, až to budou vymáhat. Vlk se nažere, koza zůstane celá a vlkovi bude špatně………“

Pronesl nejmenovaný západočeský policajt na jednom diskusním fóru. Pokud máte problém se žargonem galérky, tak „kostit“ znamená pokutovat a BPNN je bloková pokuta na místě nezaplacená.

Víte, všechno mi to připadá podivné. Předně nechápu, zda jsme ještě parlamentní demokracií nebo zda vládne Ivan Langer. Pokud jednou sněmovna něco odhlasovala a senát schválil, pak to platí, protože moc vykonává lid prostřednictvím zastupitelů. Mám na mysli ten Íčkovo přístup, jako že to s odebráním pravomoci bylo jen jedno velké nedorozumění a chyba, kterou je třeba napravit, jinak by přišly vniveč investice obcí do buzeračních aparátů. Vždyť obce nikdo nenutil, aby si ta zařízení kupovaly. Udělaly tak o své vůli a kromě vidiny mamónu vybraného na pokutách měly také uvážit alternativu, že jimi bezprecedentně zneužívanou pravomoc jim zase někdo odebere, protože veřejné mínění nebude tohle polomafiánské ranaření za účasti estébáckých firem trpět a poslancům je také bližší košile (volby) než kabát (aby se jezedácký starosta v Kozošukách těšil dobré mysli).

Dále mi připadá celkem nestoudná argumentace obhájců obecních buzerbudek a laserových šikanizérů. V posledních měsících jsme byli svědky nebývalé proměny, kdy starostové, kteří se dosud veřejně radovali z nebývalých zisků pro své pokladny, ze dne na den obrátili a stali se bojovníky za ty úplně nejbezpečnější silnice. A tak za radary v rukou obecních podržtašků lobbují Juraj Thoma (probíhající zakázka na 10 radarů od Czech Radar), Pavel Rödl (dojednaná zakázka na Czech Radar pro Plzeň) nebo celý Svaz měst a obcí. Nikdo z nich nepřinesl ani jediný argument, že tato forma dohledu přináší nějaký měřitelný výsledek, že z radarové šikany má užitek také někdo jiný než městské pokladničky a spřátelené firmy. Celkem bych našel pochopení pro jejich angažovanost v této věci, kdyby existovala nějaká zpráva, třeba i z polovičky prolhaná, že radary za bukem jsou správné a lasery v rukou pekaře, cukráře a zahradníka ještě správnější, ale oni se neobtěžovali předložit vůbec nic – kromě věty „my to prostě chceme, radary a prachy taky„.

Protože se schvalovací proces zákona nějakou dobu potáhne, je velice dobře možné, že městské policie budou muset ty svoje krámy 1.1.2009 vypnout. Pak bychom viděli, že  bez jejich číhání v křoví a bez budek 30m za značkou se svět nezhroutí. Dokonce možná ubyde nehod, protože řidiči nebudou vyhlížet zedníka s laserem a začnou si hledět svého okolí. Také je možné, že pravomoc zůstane obecním buzeriášům zachována, jen se k 1.1.2009 změní podmínky. Jedno je však jisté – svět obecní rychlostní šikany bude jiný, než byl dosud, vybaven více nebo méně omezujícími podmínkami. Teď se hraje o to, o kolik bude jiný – a zdá se, že je to pořádně tvrdý boj.


04.10.2008 D-FENS
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
160x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:02
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!