Když to nejde po dobrým…

Featured Image

Zkusil jsem si sepsat deset věcí, o kterých jsem přesvědčen, že by všem lidem a tím i celé ČR během několika málo let pomohli dostat se na úroveň ostatních civilizovaných zemí. Jsem tak naivní, nebo jsou politici tak neschopní?

1. Jakákoliv pokuta uložená občanovi státní správou či Policií ČR je splatná pouze bezhotovostně na účet státní správy a to do jednoho měsíce od jejího uložení. Pokud se proti ní občan neodvolá a nebude do jednoho měsíce zaplacena, bude občanovi automaticky ztržena z platu, z běžného účtu, důchodu či sociálních dávek.

2. Rychlost na dálnici není omezena. Pokud se však někdo stane na dálnici účastníkem dopravní nehody a bude prokázáno, že jel v době nehody rychlostí vyšší než 130 km/h, bude automaticky považován za viníka nehody a je zodpovědný za veškeré škody při této nehodě vzniklé.

3. Pokud se někdo stane účastníkem dopravní nehody a bude prokázáno, že byl pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, bude potrestán odnětím svobody nejméně na 1 rok nepodmíněně. Pokud byl při této dopravní nehodě někdo zraněn, bude účastník, který byl pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky potrestán odnětím svobody minimálně na 5 let. Pokud byl při této nehodě někdo usmrcen, může soud uložit i trest výjimečný, minimálně však 15 let nepodmíněně.

4. Překročení maximální povolené rychlosti o 5 km/h = 10.000 Kč pokuty, o 10 km/h = 20.000 Kč, o 30 km/h a více pokuta 100 tisíc Kč a obvinění z trestného činu obecného ohrožení.

5. Chování psa v bytě (bez zahrady nebo výběhu) = 20.000 Kč poplatek ročně. Kdo nechá svého psa vykonat potřebu na veřejné prostranství, zaplatí 10.000 Kč pokutu.

6. Podnikatel, který přijatou fakturu uhradí déle než týden po splatnosti nemá nárok si tuto fakturu účtovat jako výdaj snižující základ daně z příjmů. Pokud je podnikatel plátce DPH, nemá tato faktura vliv ani na DPH.

7. Volby do parlamentu ČR jsou pro všechny občany s volebním právem poviné. Za neúčast bude uložena pokuta 10.000 Kč. Volič může vhodit do volební urny nevyplněný hlasovací lístek, čímž se jeho hlas stává neplatným. Volební systém je většinový, kdo vyhrál volby, vládne neomezeně. Předčasné volby můžou být vyhlášeny pouze na základě referenda.

8. Volební právo získá automaticky každý, kdo dosáhne věku 18 let a úspěšně ukončí středoškolské vzdělání maturitní zkouškou. Kdo tyto podmínky nesplní a chce získat volební právo, je povinen před odbornou komisí prokázat gramotnost, základní všeobecné znalosti a základní znalosti o fungování státu.

9. Vysokoškolské vzdělání na státních vysokých školách je placené, v závislosti na prestižnosti školy od 20 do 100 tisíc Kč za akademický rok. Každý student má právo uhradit tyto poplatky až po ukončení studia formou splátek. Po odpracování 30 let v České Republice budou každému občanovi tyto náklady na VŠ studium vráceny zpět.

10. S okamžitou platností se ruší regulované nájemné. Sociálním případům stát zajistí po nezbytně dlouhou dobu příspěvky na bydlení.

________________________________________________________________________________
19.9.2004 Tydlifon

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
76x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:08
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!