manipulace

Nástroje politického PR: spin-doctoring, narativy a jejich přerámování… A podivuhodné vstupy do válek

Politické štáby mají ve svých arzenálech několik defenzivních i ofenzivních názorů. Defenzivních když potřebují zneškodnit nějaký skandál či třaskavé téma, nebo ospravedlnit činy sebe či svého národa – a ofenzivních, pokud potřebují svým voličům „prodat“ nějakou svou agendu tak, aby sami změnili svůj názor na to, co po politikovi chtějí. Není to žádná černá magie, je to jen geniální využití lidské přirozenosti. Chcete-li se jim bránit, musíte je pochopit.


Wuhan a COVID: zkorumpovaní akademici umlčují vědce pro stomilionové granty

Stále více akademiků, namísto aby podporovali vědu coby svobodnou soutěž vědeckých teorií, vystupuje v roli Svaté Inkvizice. Ve věhlasných vědeckých žurnálech publikují dogmata, která zakazují přezkoumávat. Vědecké kolegy-„kacíře“, kteří si dovolí je kriticky přezkoumávat, trestají dehonestací a exkomunikací z publikací i pracovišť. Jenže teď máme v ruce podrobně dozdrojovaný případ zkorumpovaných akademiků kteří lhali, lobbovali, cenzurovali, dehonestovali konkurenty a ovlivňovali politiky — jen aby se ukázalo, že jim šlo o granty ve výši stovek milionů dolarů.


D-FENS © 2017