Peníze vezmeme, ano, ale práci s tím mít nechceme, to jako sorry. - zpět na článek

Počet komentářů: 156

 1. No moment. Jak je to s tím úředním dnem?

  1. Nahlížet můžete kdykoliv v pracovní době. Na úřední dny a hodiny sere pes.

   1. Nicméně úřední hodiny mají kouzlo v tom, že dyž tam během nich přídeš, tak jakejkoli jinej výsledek mimo ten, že ti bez keců do pár minut ředloží co chceš, je super munice. Páč kdy kurva jindy mají makat, než ve dny, který sou z nařízení vlády určený pro styk s ovčanem a vyřizování toho, co chce.

    A jak sem průzkumem zjistil, řada zmrdů tam v úřední hodiny ani není, zapíchnou si to někdy po poledni a zůstane tam jenom panák, co nic neví a od ničeho nemá klíče.

    1. Pro Behemot… píšete, že když dorazíte na nahlížení do spisu a spis Vám na úřad neukážou, tak že to „je super munice“.

     Tak nějak nevidím velkou výhodu.

     Leda jako náhrada za Vaše zmařené cestovné to asi ano. Oříšek bude prokázat to zmaření nahlížení. Protože usnesení o odepření nahlížení do spisu se žádnému úředníkovi nechce sepsat obratem poté co Vám odepřel nahlédnout do spisu… Takže k sehnání důkazu to chce pevné nervy, diktafon (plus svědka) a trpělivě opakovat že chcete dostat doklad o tom, co Vám úředník řekl ústně. A ať si k tomu přizve svého nadřízeného. A ještě by mohlo pomoci, že o tom, že Vám úředník odmítl vydat písemné Usnesení o odepření nahlížení do spisu, tak o tom obratem na místě učinit podání do protokolu, ideálně u příslušného úředníka.

     1. Ještě se mi nestalo, že by odepřeli spis předložit. Samo o sobě by to bylo dobré maximálně na stížnost podle § 175 spr. ř., ale nemyslím, že by se to dalo zužitkovat ve věci samotné. Užitečné by to ale mohlo být s v souvislosti s nějakou jinou chybou při vedení spisu, jako je například ilegální vyjmutí písemnosti ze spisu a její náhrada jinou, která má pro správní orgán příznivější obsah (to jsem několikrát zažil) – v to případě bude porušení zásady vedení spisu celkem evidentní a mohlo by založit vadu řízení, která nebude zhojitelná.

      1. Odmítnutí nahlížení je porušení základních procesních práv a nelze je v řízení pak už napravit.

       1. Pro D-FENSe – to byla reakce na Behemot, který psal o „munici“…. Tak jsem se snažil uvést na pravou míru.
        Ohledně čachrování se spisem, tak to záleží…. kdyby se čachrování prokázalo mezi seznámením se s poklady pro vydání rozhodnutí ve lhůtě před vydáním rozhodnutí a poté až spis dorazí na druhou instanci, tak patrně by bylo nutné zrušit rozhodnutí a začít řízení od momentu od kterého bylo čachrování se spisem…. Plus náklady poškozeného za nesprávný úřední postup.

        Pro Eric – no tak to si nejsem jistý, pokud to myslíte ve smyslu že by případný přestupek/správní delikt již nešlo projednat kvůli tomu že neuvidíte spis do kterého jste chtěl (a měl právo) nahlížet. Přece to není litispendence/překážka věci již rozhodnuté. Nebo jste to myslel jinak?
        Ale pokud jste myslel náklady účastníka řízení které postihl nesprávný úřední postup, tak to samozřejmě jo.

        1. Jak takové čachrování se spisem doložit? Kopií všech listin ze spisu při nahlédnutí, nebo to jde i jinak?

         1. Pro Goro – velmi záleží jaké konkrétní čachrování by se stalo.

          Přidat další list? Vyměnit jeden list za druhý? Vyměnit seznam listů ve spisu (např. aby se zamaskovalo, že některá listina byla do spisu vložena dříve než vznikla)?

          Obecně se dá pracovat s tím, že předem máte info o konkrétní aplikaci spisového řadu na příslušném úřadu a případné odchylky uvede do protokolu z nahlížení s tím, že při nahlížení vyzvete úřední osobu, aby popsala jestli Vaše pochopení aplikace spisového řádu je správně… a jeho/její odpověď popíšete do protokolu z nahlížení … samozřejmě si to celé nahrávat na diktafon a kontrolovat si to co je zaprotokolováno se skutečnou odpovědí v průběhu nahlížení o obecné aplikaci spisového řádu.

          IMHO 9 z 10 úředníků nesnese v klidu tento způsob protokolování, takže zvažte jestli v konkrétní situaci je nezbytné preventivně popsat stav spisu. Ale třebas se pletu a přestupky (správní delikty) mají na starosti takoví úředníci, kteří se liší od obvyklého chování úředníka.

        2. Pokud poruší úřad procesní práva účastníka (například tím, že mu neumožní nahlédnout do spisu), je to jedna z natolik závažných vad řízení, že ji nelze napravit, a odvolání vede ke zrušení prvoinstančního rozhodnutí bez jeho meritorního přezkumu.
         Čachrování se spisem se někdy dokládá těžko, zásadně chodíme na úřad se svým fotoaparátem, fotíme vše, digitální přílohy si kopírujeme a zjišťujeme, zda spis začíná přehledem jeho součástí (obecný pojem, může se jmenovat různě).
         Dozor ve věcech spisové agendy (dodržování řádů apod.) vykonává místně příslušný okresní (nebo analogický) archiv.
         Ad podjatost níže – ne, tohle přímo není podjatost. Ta se také musí řešit jinak.
         Ad upozornění vrchnosti ještě nížeji – ano, oznamovat nepříteli své budoucí kroky je dobrá taktika, zejména pokud chci prohrát.

         1. Pro Eric. Děkuji za objasnění Vašeho názoru. Sice jej úplně nesdílím (podle mě to samotné obstrukce při nahlížení automaticky nezpůsobí efekt o kterém píšete), ale je to Váš boj. Váš čas. Vaše peníze.

          Mějte se hezky. A držím palce, ať všem účastníkům správních řízení budou rozhodnuty podle zákona, nikoliv dle (zlévůle/)libovůle úředníka.

       2. Tak. A navíc to nahrává námitce podjatosti – buď tam mají takovej bordel, že jsou zcela neschopní správní řízení podle zákona vést, nebo to dělají schválně (=jsou podjatí).

        1. To první určitě není podjatost (možná je to nečinnost, otázka co s tím). To druhé (=že to dělají schválně) byste musel prokázat, což jde dost obtížně.

         Tj. samotné obstrukce při nahlížení obvykle nejsou rozhodující (výjimkou byl např. obstrukce při nahlížení, kdy z jakéhosi důvodu byly dokumenty k jedné situaci ve 2 spisech a nahlížející bylo odepřeno právo vidět oba spisy současně – šlo o spor o kterém byla kasační stížnost a kasal se Thomayerova nemocnice, tuším šlo o daň z příjmu). Obstrukce při nahlížení tvoří důležitý kamínek do celé mozaiky. Samozřejmě záleží na Vaší procesní taktice a strategii

         1. Až se naučíte větnou skladbu, tak nebudete muset tolik psát (vyjadřovat se k něčemu, k čemu se vůbec vyjadřovat nemáte).

          A u toho zbytku, no, asi takle http://allthingsd.com/files/2011/10/thanks-captain-obvious-380×265.png

        2. Pro Eric – bylo by možné se s námi podělit taky o Váš argument, když tvrdíte:
         „Pokud poruší úřad procesní práva účastníka (například tím, že mu neumožní nahlédnout do spisu), je to jedna z natolik závažných vad řízení, že ji nelze napravit, a odvolání vede ke zrušení prvoinstančního rozhodnutí bez jeho meritorního přezkumu.“

         Ideální by byl sbírkový judikát. Ale uvítám cokoliv co máte. Mějte se.e

         1. Omlouvám se za to poslední slovo. Mělo tam být pouze“ Mějte se.“ Tak ještě jednou: Hezký den.

         2. Nevím, zda jste si všiml, že v odvolacím řízení nerozhoduje soud, ale nadřízený orgán, a nevzniká judikát, ale rozhodnutí.
          Jinak se nejedná o argument, ale o jedno ze základních práv, kdyžtak. Nebo si snad představujete, že jde rozhodnout v řízení bez připuštění obhajoby???

   2. pro jenyk: ano, nahlížet můžete v provozní době úřadu. A nahlížení Vám musí úřad umožnit, byť by příslušná úřední osoba byla nepřítomna (např. z důvodu nemoci).

    Ale je vhodné uvést že o svém záměru na nahlížení byste měl úřad předem informovat (nemyslím, že nezbytně nutně by měl být dopis z datové schránky, patrně by postačil email, pokud byste se přesvědčil, že email dorazil na úřad). Oříšek je v tom komu email adresovat. Mě se osvědčilo poslat na epodatelnu úřad a do kopie na vedoucího odboru, pod kterého by snad mohla ta agenda spadat.

    1. Měl? Proč? Spis mají vést podle zákona od momentu jeho založení a kde ho mají zašantročenej není můj problém. Naopak, upozorňovat je, že přídu, je blbost, protože případnej bordel ve spisu budou mezitím moct napravit.

     1. V tomhle případě teta napravila bordel ve spisu přímo před sprostým podezřelým.

      1. No taky to účel splnilo a teta řízení zastavila, že?

       1. Proč teta řízení zastavila, to je otázka. Kvůli bordelu ve spisu to nebylo, sprostý podezřelý vlastně nedostal šanci něco podniknout, protože teta se vymluvila na nečitelnou RZ na fotce… která ale byla perfektně čitelná.

    2. Proč je to vhodné?

     1. Proč je vhodné co?

      Obecně bych nepodceňoval zásadu součinnosti, konkrétně aby bylo vidět, že Vy jste se snažil dodržovat základní zásady správního (přestupkového) řízení … samozřejmě to mysím z pohledu toho že pro Vás je hratelná varianta, že spis půjde ke krajskému nebo k NSS, popř. k Ústavnímu. Velká část soudkyň/-dců si dělá buď finální nebo předběžný názor z toho, co je ve spisu, aniž by Vás slyšeli/viděli.

      Obecně platí, že když dám písemně vědět na úřad pár dní předem že dorazím k nahlížení, tak veškeré případné chyby ve spisu můžu vhodně využít pokud se mi nelíbí výsledek řízení nelíbí.

      Prostě jde o to od začátku pracovat na tom, aby ze spisu bylo vidět, že plně respektujete vrchostenské postavení úřadu… (např. to že na úřed dáte písemně předem vědět)… takže veškeré procesní násilí které na Vás spáchá úřad (např. že vám během nahlížení odmítnou dát kopie s odúvodněním, že údajně je porouchaná kopírka) se obrátí proti úřadu

      1. „že plně respektujete vrchostenské postavení úřadu“

       A pomohlo by taky, kdybych se poníženě při každém příchodu uklonil, připadně taky klekl? :-D Takovou ovčárnu jsem dlouho nečetl, spolehlivě přebije i to slavné „postav se k tomu jako chlap a zaplať“.

       P.S. Ono je někde psáno, že mezi základní zásady přestupkového řízení patří i obtěžování úřednické vrchnosti v době, kterou si milostivě určila pro sprosté poddané?

       1. Vrchnostenské postavení je terminus technicus, tak se s tím nacvicovanim Lucerny uklidnete.

       2. Kdybyste se při vstupu ponížene uklonil a případně si klekl, mohlo by to pomoci, ale nemuselo – záleží od konkrétního úředníka – ale s meritem věci to nesouvisí nijak.
        Úředník má stanovené úřední hodiny stejně jako holič nebo zubař. Smysl vyhrazení úředních hodin je pak ten, že mimo ně příslušná osoba na pracovišti nemusí být vůbec, nebo je zaměstnána jinak.

        1. Co se týká nahlížení do spisu, není to vůbec vázáno na nějakou dobu nebo osobu. V zásadě by mělo jít nahlížet kdykoli, kdy je ten barák otevřený. Že to má konkrétní osoba v trezoru a je na dovolené není váš problém, ale jejich, mají to tam provozovat tak, aby dostáli svým zákonným povinnostem, když už vymáhají jejich dodržování po ostatních. A úřední hodiny pro veřejnost nejsou při nahlížení relevantní, protože účastník řízení není veřejnost.
         V zásadě by se i jim ulevilo, kdyby to na žádost posílali poštou nebo datovkou, jenže to by se pak víc koloušků ubránilo a museli by víc makat než jen rozesílat složenky na adresy provozovatele.

      2. Když dám úřadu vědět předem, tak si dá spis do pořádku a případnou procesní chybu zahladí.
       Já od začátku pracuju s představou jak té vrchnosti rvu před zraky shromážděného davu srolovaný spis do prdele sponkama napřed. Ale místo toho jen reálně skřípu zubama. Přepadovka s diktafonem je zcela v souladu s tím jak se ta vrchnost chová vůči občanům. Zatím se mi nepodařilo sehnat uleželého bezďáka s občankou, kterého bych jako zmocněnce vysílal nahlížet v pátek odpoledne do spisu.
       Jediný důvod proč by měl někdo respektovat úřad je ta mašinérie za tím. Že by člověk reálně skončil svou existenci pro někoho, kdo by mu reálně nestál ani za odpilvnutí.

       1. Pro Ada
        Ach jo. Snažil jsem se popsat jak na procesní násilí např. při nahlížení do spisu se obvykle dívají soudkyně/soudci když posuzují průběh správního řízení. Jestli si myslíte, že jenom, opakuji jenom kvůli tomu, že se Vám něco nebude líbit na spisu nebo že se Vás úředník trochu podusí při nahlížení, tak že se Vám dostane soudní ochrany proti zvůli úřadu, tak bych na to moc nesázel. Holt je to realita.

        Je to Váš boj. Váš čas. Vaše peníze.

        Ročně se nějakou formou účastním několika set různých řízení (ať už dle správního či daňového či kontrolního řádu) a Ti kdo si mě najímají, tak chtějí úspěch a nechtějí vyhazovat peníze oknem. Jestli si myslíte, že by mě doporučili někomu dalšímu, pokud bych postupoval tak jak Vy píšete, tak to asi těžko, protože bych „vyplácal“ jejich peníze na nesmyslný nenávistný boj s úřadem, který by jim nic nepřinesl…. Jestliže chtějí, abych obhájil jejich práva, tak extrémními postoji proti normálnímu úřadu bych jim pravděpodobně udělal medvědí službu.

        Samozřejmě proti extrémním úřadům patří extrémní reakce. Ale já v diskutovaném článku nic moc extrémního na činnosti úřadu neviděl, protože vlastně úřad nic moc neudělal. Jasně, že ten příkaz za 3 tisíce nebyl košer, ale to snad chápe naprostá většina lidí, že to úřad jen tak zkoušel a každý normální by si spočítal jestli se vyplatí strpět nespravedlnost a dát 3 tisíc (plus řeší zápis do ISEPu, ale IMHO není relevantní k článku) anebo odporovat příkazu… např. s ohledem na svoji důkazní pozici

        P.S. Vrchnostenské postavení úřadu je zaužívaný pojem (možná to v literatuře je psáno trochu jinak, teď nevím), ale běžně s touto představou úřadu pracují na soudech…. A vůbec to neznamená, že Vy si máte nechat od úřadu líbit cokoliv. Vrchnostenským postavením úřadu vůči účastníkům řízení se myslí to, že ten kdo rozhodne o účastnících řízení je úřad. Tedy úřad je ten kdo ze zákona má moc nad účastníky řízení. A úlohou soudů je zastat se účastníků řízení, pokud úřad zneužívá svoji moc nezákonným způsobem.

        1. ildek
         Tak pokud vás to živí, pak váš postoj chápu. V jednání za svého zaměstnavatele také jednám zcela jinak než za sebe, protože to není můj zájem a sleduji účel – tedy minimalizaci škod.
         Ve svých případech sleduji navíc ještě vlastní uspokojení z pohledu na brunátné tváře a nasupené funění parazitů a nevynechám příležitost jim své mínění o nich vyjádřit. Mohu si to vzhledem k odvolacímu orgánu ve stavu klinické smrti dovolit, případně si to dovolím u zcela ložených případů.

         Zmíněný úřad podle mě udělal to, co každý úřad. Rezignoval na svou zákonnou funkci a sledoval svůj finanční zájem. Tedy bez pořádného důkazu „to zkusil“ a když se koloušek ozval, stáhli zcela trapným způsobem ocas. Pokud by se drželi zákona, neměli by v tomto případě řízení ani zahájit.
         Co se týká činnosti obecních úřadů na poli dopravy je to jako fotbalový zápas, kde rozhodčí je zároveň kapitánem domácích a k tomu si lajnuje hřiště na vlastním stadionu. Těm mladým patří promluva do duše v naději na to, že si najdou práci, těm starším patří pohrdání, neobsluhování, důrazné domluvy v temné uličce(na menším městě) a jakékoli jiné projevy vděku za jejich práci. Každý systém je jen tak silný, jaké má koncové články. A pokud koncový článek bude chybět nebo se bude bát rozhodovat, pak je to skoro stejně tak dobré jako kdyby ten úřad někdo shora zrušil.

  2. uřední dny, no, ale uřední hodiny v uřední dny jsou ty za 1. určí uřad podle správního uvážení, 2. když se nelíbíte uředníkovi tak nikdy,
   čili: přijdete na uřad v uřední den a uřední hodiny např 16,30,hod , no uředník vám řekne, že vyřízení vaši věci je složité, takže nevyřidí nic, když požádáte o ustní podání pošle na vás městapo, bo jste agresivní tím, že něco chcete mimo uřední hodiny, bo ty končí v 16hod, bo to , že končí v 17hod znamená toliko, že je to pracovní doba uřednictva, když onu skurečnost oznámíte na 158 jako trestný čin zneužití pravomoci uřední osoby se škodou přesahující 5tis kaček, tak onen polycejní orgán vyšetří a uzavře oznámení během dvou sekund, s tím, že rozhodl, že se nic nestalo, ha ha ha ,

   1. Úřední hodiny sou stejně jako úřední dny stanovený nařízením už Zemanovy vlády kdysi hodně dávno, a platí bez výjimky pro všechny úřady, takže co si kterej úřad blekotá, s tím si vytřu prdel. Jediná věc, co může ouřad dělat, je si dny/hodiny přidat, rozhodně ne ubrat.

    1. prosím o odpověd , jak si stím vytřít prdel?

     1. Sundáte ze dveří ten papír na kterým jsou napsané úřední hodiny, pak si sundáte kalhoty i trenýrky a rozpis přiložíte k řiti. Takhle já chápu logistiku tohoto procesu. Nevím ale, k čemu takový postup je.

      1. Chvíli jsem nad tím přemýšlel a už mám představu.
       Když to uděláte přímo před zraky úředníka, může vám to ve správním řízení dost pomoci. Věřím tomu, že pro úředníka budete ještě o úroveň obtížnější hmyz než autor článku. Samozřejmě ne na všechny to zabere, vsadil bych se, že taková Schillerová by ani nehla brvou.

    2. Úřední hodiny jsou pro státní správy upraveny usnesením vlády č. 595/1995, které však není závazné pro územní samosprávné celky.
     Úřední hodiny jsou tradičním institutem veřejné správy a na úřadech je zavedli „již staří Říměné“.
     Zdroj:https://www.mvcr.cz/clanek/casto-kladene-dotazy-ke-spravnimu-radu.aspx

  3. Úřední den byl uzákoněn už za bolševika. Byl to den s prodlouženou pracovní dobou do 17 oo hod., aby dělný lid nemusel opouštět stroj ve fabrice a úřední věci si vyřídil až po práci. Tehdy to bylo úterý a čtvrtek. Musel být specielně zákonně upraven, jelikož neodpovídal zákoníkem práce stanovené 8,5 hodinové pracovní době.
   Úřední den prošel po revoluci několika úpravami, až do dnešní podoby, kdy si přepracovaní úředníci vynutili hodinovou přestávku na oběd. Někteří si také myslely že úřední dny jsou ty jediné, kdy může být úředník nucen k práci pro veřejnost, z čehot je už stížnosti a správní soudy docela vyléčily. Nešvarem zůstává zvyk ukončit práci o půl hodiny dříve, protože uklidit tužku a vypnout komp je tak náročné. Oporu v zákonu to samozřejmě nemá. Úřední den i jeho délka je dána zákonem, i když dohledat to a porozumět tomu dá docela fušku, vzláště pokud chcete dohledat celý vývoj úředního dne. Jedinou vyjimku tvoří malé obce, kde nejsou starosta a zastupitelstvo profesionálové ale mají svá civilní zaměstnání. Tam si obec sama rozhodne, který den bude úřadovat a v rozsahu kolika hodin.

 2. Takže když někdo podá odpor, úřad automaticky zastaví řízení? To je jednodušší než by člověk čekal. (Ale jo, může to být i tím, že toho prostě mají moc a když tam přijde jeden Tomlin, co bude klást odpor, bude to úředníka stát moc času. A nebude mít čas vyřizovat ty jednoduché případy, kdy řidič prostě zaplatí.)

  1. Nikoliv, pouze se ruší příkaz, správní řízení pokračuje.

   1. Myslel jsem jako v tomhle případě. Sprostý podezřelý podal odpor, úřednice uviděla, že to není hejl, co by se nechal snadno oškubat, bude dělat problémy, mařit její čas a bude s tím práce… a tak zastavila řízení a jako důvod udala nečitelnost RZ (přestože ta byla na fotce čitelná velice dobře).

    Taky je možné, že prostě byla hodná, je to její práce a je ráda, že nemusí bejt na pracáku, ale když někdo místo aby bez keců zaplatil, se dostaví k ní do ofisu a dá najevo, že nesouhlasí a bude dělat problémy, vyjde mu vstříc.

    1. Asi nějakej menší úřad. Praha jede až do odvolačky úplně všechno bez ohledu na cokoli včetně fyzikálních zákonů nebo platné legislativy. Asi jim bonusový systém nedovoluje vycouvat během hry.

 3. E-call zachraňuje životy: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/strom-spadl-na-projizdejici-auto-jeden-clovek-zemrel-mladoboleslavsko.A200205_085725_praha-zpravy_klu?zdroj=vybava_idnes

  Je to z novinek na titulní stránce. Cos tím chtěl říct Dfensi? Že e-call je špatný nebo naopak může zachránit život? V tomhle případě byl řidič mrtvý na místě (spadnul na něj strom a rozbil mu hlavu), ale když by byl jen v bezvědomí a nedokázal si sám zavolat záchranku, tak by možná přežil právě díky e-callu.

  (Touhle logikou se dá argumentovat, že nemá smysl, aby kdokoliv volal záchranku, protože řidič už byl stejně mrtvý.)

  1. K prokazatelně mrtvému se volá coroner, záchranka mezitím může zachraňovat ..

   1. Jak má nějaký e-call prokazatelně poznat, že je mrtvý? Jak to má poznat i běžný civilista? Pokud někdo někoho zachraňuje, platí zásada pokračovat v masáži srdce, dokud nepřijede záchranka a nepřevezme si zraněného. (Pokud teda nejde o tak očividný případ smrti, jako když hlava leží dva metry od těla.)

    E-call pozná pomocí sensorů v autě jen to, že auto je na hadry, že není v pohybu a které sedačky jsou obsazené. Jednoduchou logikou dojde k závěru, že řidič pravděpodobně potřebuje pomoc a nedokáže si ji zavolat sám – a udělá to místo něj. Zdravotní stav osob v autě nemá jak vyhodnotit, takové sensory se zatím dávají jen astronautům do skafandru, ne do osobních aut.

    1. Jenze ono to odesle data po havarii, ikdyz jste normalne pri vedomi a nemusite to chtit.

     A to ze system obsahuje mikrofon, ktery lze aktivovat z druhe strany vam nevadi?

     A to ze to sbira statistiky jak jezdite a odesila je to pryc vam taky nevadi?

     A buh vi k cemu to zneuziji za par let. Treba vas to bude aktivne praskat policii, kdyz prekrocite rychlost atd…

     1. 1) Podsouváš mi něco, co jsem nenapsal. Neobhajuju tu žádné šmírování. Your argument is invalid.
      2) Lepší je false positive než false negative – tzn. lepší je když to zavolá pomoc pro někoho, kdo ji nepotřebuje než když to nezavolá pomoc pro někoho, kdo ji potřebuje. False positive by se dal eliminovat nějakým dotazem a potvrzením – rozhouká se alarm a řidič má 30s na to ho zrušit (= dát najevo, že je při vědomí a nepotřebuje doktora). Pokud řidič nereaguje, znamená to, že není při vědomí a následuje volání.
      3) Pokud chce kdokoliv kritizovat e-call, jako něco zbytečného, hodilo by se doložit případ, kdy někdo zemřel v autě s e-callem, protože tento nezafungoval. (***) Jenže to tenhle případ není, e-call zavolal, řidiči už nebylo pomoci – což nikdo předem nemohl vědět.

      *** Ale pozor, ani pak by to nevyšlo jako argument pro jeho zrušení, ale jako argument pro jeho vylepšení. Umístění sensorů, zabezpečení napájení, spojení s GSM sítí, odolnost při nehodě atd.

      1. No kdyby to řidiče po havárii pro jistotu dorazilo, Vámi zmíněné nejistoty by se významně omezily. Sakra, to budu muset navrhnout EK :-)

      2. Jenže černá skříňka, která má mikrofon, internet, ukládá to data o provozu a ovládá se zvenku a já nemám kontrolu na její funkčností je bezpečnostní díra jako prase. Pokud je to pro mou ochranu, pak jako zákazník říkám, strčte si to do prdele s plným vědomím rizika, že až na mě padne strom, dozví se to svět až od prvního kolemjedoucího vozidla.

       Nejde o to, že by to někomu nemohlo zachránit život, ale cena za to je příliš vysoká a zjevně je účel takové krabičky zcela jiný, když je to povinné a případů, kde by to pomohlo je reálně jako šafránu.

       1. Ada: a jakou přesně máš kontrolu nad svým mobilem? Rozumíš tomu a máš přístup do zdrojového kódu, aby sis mohl ověřit, co a kam telefon posílá? Nebo ani nemáš smartphone?

        1. mjfox:
         Co se týká zdrojového kódu, pak mám kontrolu nulovou. Nicméně jsou tu podstatné rozdíly. Telefon jsem si koupil dobrovolně a považuji komunikaci přes něj z podstaty (i zákona) za veřejnou věc. Mohu si ho vzít nebo nevzít kam chci. Co se týká provozu, určitě sbírá data řada soukromých subjektů počínaje výrobcem OS. Výsledekm je maximálně přizpůsobená reklama. Aby se tato data dostala do pracek někomu, kdo je může zneužít proti mě – tedy státním organizacím – musel bych být pro systém setsakra zajímavý (třeba zabíjet prominentní novináře nebo vést reálnou opozici). V takovém případě bych ale asi nakládal s mobilem zcela jinak.
         Automobil naopak považuji za svůj soukromý prostor. K jeho provozu je e-cal naprosto k ničemu. Tu věc nelze z auta vyjmout, nechat někde v popelnici a jet na výlet. Jeho implementaci protlačila nadstátní organizace proslulá regulováním a šikanováním svých občanů a která je systémově propojená s naším státem. Očekávám tedy, že data z toho krámu dnes nebo zítra začne stát rutinně a plošně zneužívat a veškeré státní složky budou mít ta data na stříbrném podnose. Nemusí jít hned o plošné odposlouchávání, fantazii se meze nekladou a u státu není otázka zda, ale kdy to zneužije proti nám.

         1. Pokud by chtěl big brother zneužívat nějaká data, má na to mnohem lepší možnosti než nějaký pitomý e-call.

          Auto máš registrované na jméno, máš na něm RZ, v každém parkingu je kamera, která si ji přečte, na spoustě křižovatek jsou kamery, které by to mohly (podle rozlišení snímače) umět taky, mýtné brány dtto. SIMku v telefonu máš registrovanou na jméno, GPS i data trvale zaplá. Nemáš absolutně přehled, kde v kódu OS je nějaký backdoor nebo v nějaké z mnoha aplikací. Ale sere tě zrovna e-call?

          1. mjfox
           Záleží, kdo je ten Velký bratr. Pokud je to stát, tak v zde nedávno odkazovaném streamu jak lovili vrahy Kuciaka bylo celkem naznačeno jak se to dělá a jaká to byla kurva práce získat ze sedmi terabytů bordelu to co hledám.

           Backdoor v OS povede nanejvýš k americkým/čínským/kanadským službám ke kterým má náš stát přístup možná, kdyby se tu usadil Bin Ládin, rozhodně je rutinně nesdílí s kdekým.
           K e-calu bude mít přístup EU a tedy i ČR tak nějak z definice fungování.

           Ne, že by to něco znamenalo, ale data si zapínám jen když je potřebuju, páč to žere baterku. A všechny tyto problémy zmizí, když nechám mobil doma a auto není na moje jméno.
           e-call mě sere z kombinace dvou věcí.
           1. Proč je něco tak hrozně moc užitečného tak moc tlačeno shora, když by stačilo to nabízet ve volitelné výbavě těm, kterým to dává smysl.
           2. Tlačí to EU. Neznám nic co by tlačila EU, co by nebylo na hovno buď z principu nebo to nemělo nějaké postranní úmysly. Dobré a užitečné věci se obvykle prosadí samy v rámci tržního prostředí.

          2. Proč si myslíš, že je rozdíl mezi US / čínskou / kanadskou tajnou službou a EU? SIM karta není vysledovatelná? Požádat operátora o součinnost je velkej problém?

           Co bezpečnostní pásy, ty tě taky serou? Měly by být volitelné? V autě je x-věcí, které byly protlačeny pro zvýšení bezpečnosti a některé jsou v něm už hóódně dlouho.

           Je to špatné jenom proto, že to tlačí EU? Kdyby to EU netlačila, bude to dobré? Až EU prohlásí, že není bezpečné skákat z mostu, skočíš z mostu?

          3. mjfox
           Vždyť to píšu – cizí tajná služba mi vadí míň než naše. Pokud někdo má znát obsah mých mailů, chatů, navštívených stránek atd, tak ať je to raději cizinec než našinec. Cizinci to k ničemu není a s našincem se podělí jen vyjímečně. Z hlediska vlastního bezpečí bych měl raději server v Číně nebo Botswaně než v ČR nebo EU.

           Většina těch bezpečnostních věcí se prosadila tak, že to někdo vymyslel, druhej zkopíroval a když to už už chtěli mít všichni, tak na to někdo dal razítko, že je to povinný.

           Auto bez pásů bych si v dnešní době nekoupil bez ohledu na nějaký zákon.
           Špatné je to z principu (nevypínatelná štěnice od které nemám klíče ani vypínač). Horší je to o tu EU z výše zmíněných důvodů (zkráceně je to nedůvěryhodná organizace s mizernou pověstí). Když něco doporučí hlavní hygienik nebo svaz včelařů mám k tomu mnohem větší důvěru ohledně absence postranních úmyslů.

           Benefity: V mizivém procentu případů to může zachránit život
           Rizika: Snadná zneužitelnost hraničící s jistotou (vzhledem k autorství myšlenky)

           Zkuste si kalkulaci Benefity/rizika aplikovat třeba na pásy nebo dětskou sedačku.

          4. Ada: „Když něco doporučí hlavní hygienik nebo svaz včelařů mám k tomu mnohem větší důvěru ohledně absence postranních úmyslů.“
           Tak tohle mě dneska hodně rozesmálo! ČSV se nedá věřit ani nos mezi očima, to jste si teda vybral hodně špatný příklad.

          5. Můžete se kvalifikovat až bude olympiáda v slovíčkaření.

          6. Ada
           10.2.2020 v 15:10

           Navíc pás si jaksi můžeš furt nezapnout. Pytle se daly taky vypínát, čímdálčastěj už nejdou vypnout žádný, ani u spolujezdce, aniž bys šel něco HW nebo SW kuchat. A že zrovna u spolujezdce to docela vypnout chceš, aby ti to nezabilo děcko, že. A jak moc lidi chtějí nějaký pytle pro chodce a takový sračky, to si udělej anketu, esli radši deset pytlů pro chodce kolem auta, nebo o pár desítek litrů levnější auto.

          7. Behemot: co to zase meleš ty hlupče? V jakém autě nejde vypnout airbag u spolujezdce?

          8. auta, kde nejde snadno vypnout airbag spolujezdce bez servisu a programování řídící jednotky je minimum – ze všech těch aut, co jsem kdy řídil, to bylo pouze ve fabii 1. generace, které pro mě chlebodárec kdysi najal na několik měsíců z půjčovny (páč pravidla korporátu neumožňovala mi pořídit auto ze dne na den žádným jiným způsobem). všechna ostatní auta buď airbag spolujezdce neměla vůbec, nebo bylo nutno někde v kastlíku nebo z boku dveří nebo na palubní desce zastrčit klíček a pootočit na airbag of.

           možná, že se nějaké na dřeň oholené verze nějakých levných nákupních tašek nebo dodávek tak dělají, to nemohu vyloučit.

          9. Lukas B., Sysop: mea culpa, reagoval jsem na to „čím dál častěji“ a vypadlo mi slůvko „nové“ (auto). O faux pas ve Fabii vím, ale to je stará vražda, o Freelanderu ne, nicméně to je podobná doba 15 let zpět – tedy jsou to obě auta z té „staré dobré školy“, kdy se to ještě dělalo poctivě a pořádně. To až teď to „čím dál častěji“ nejde vypnout, pravil hlupec behemot. Ne, že bych znal všechna nová auta a jejich systém vypínání airbagů, ale znám toho řekněme docela dost a tahle behemotova wikimoudra jsou místy už tak tupá, že je nutné mu jeho demenci připomínat.

          10. Fatdwi: Asi tak. Pokud v nějakém autě nejde vypnout airbag spolujezdce, jde o rozhodnutí výrobce, ne diktát EU. (Současné škodovky tu možnost mají.) Důvody můžou být různé, úspora nákladů nebo třeba že autu s vypnutým airbagem nevyšel crash test. Tak tam dá samolepku na stínítko a problem solved.

          11. Co je to airbag spolujezdce? A vůbec, co je to airbag? ;-)

          12. Smarja, to prece kazdej zna.

           To vymysleli bratri Mongolfierove!

           Ach jo.

          13. Bratři Montgolfiérové tak dlouho experimentovali s přemisťováním spodniček vzduchem, až pro ně hrabě Zeppelin musel začít s vývojem pryžových ochranných pomůcek.

          14. Hrabe Zeppelin podnikal se zmrzlou vodou a delal do hudby, co vim. Mongolführerove nebyli bratri, to jen tehdy se moc nemluvilo o transgenderu.

           Ono je tam tech nepresnosti vic.

          15. Sysop
           10.2.2020 v 21:59

           A co byli?

          16. BylY, samozrejme. Podstatou tech experimentu s airbagem byl horak, ktery najdeme v kazde kuchyni…

          17. Mongolführerové, fskutečnosťy Čingischání?
           Hraběti Zeppelinovi od té doby, co začal podnikat se zmrzlou vodou, patří Kašmír, jen ti pitomci Indové a Pákistánci to dodneška nebyli schopní pochopit.

          18. Napriklad LR Freelander, tusim rok 2005? Musel bych hledat.

          19. Patrilo
           fatdwi
           10.2.2020 v 16:35

           Jeste, ze hen tudlenctu struktooru mame.

          20. Behemot
           10.2.2020 v 16:30

           Současná Fabia i Octavia má možnost jednoduše vypnout airbag spolujezdce. Kdo tomu nevěří, na webu škoda auto jsou návody k obsluze ke stažení.

          21. Srovnávat bezpečnostní pásy, tedy naprosto pasivní část vozu bez jakékoliv možnosti připojení nebo odesílání čehokoliv kamkoliv s aktivním článkem chce notnou dávku demagogie.

           „Až EU prohlásí, že není bezpečné skákat z mostu, skočíš z mostu?“ Další hloupý argumentační faul.

          22. 1) je to špatné, protože to je povinné a ne volitelná výbava. Stejně jako ty pásy nebo třeba ABS.
           2) Je to špatné, protože to nařizuje EU. Stejně jako ty pásy nebo třeba ABS.

           Za mě, to srovnání se hodí.

           Nejsem tak paranoidní, abych si myslel, že mě chce stát nebo EU (nebo kdokoliv) sledovat pomocí ecall. Kdybych paranoidní byl, zaměřím se nejdřív na jiné věci, jako třeba na svůj telefon.

          23. mjfox
           Nevím jestli to jen hrajete nebo to fakt nechápete.
           Pásy, airbagy, ABS se prosadily trhem a pak na ně někdo dal razítko povinné.(u pásů to byla vláda ČSSR) Možnost zneužití si neumím představit. I bez té povinnosti by to asi drtivá většina zákazníků chtěla.
           Oproti tomu poptávka po e-call moc není, přesto se to velkým tlakem prosadilo shora. Možnosti zneužití obrovské. Říkejte si tomu paranoia, ale pokud se něco takového horem dolem tlačí proti přání trhu, pak Occamova břitva praví, že z toho zdroj toho tlaku musí mít nějaké benefity (ekonomické, mocenské nebo obojí).

           Přestože je telefon potenciálně zneužitelnější než nově upravovaná mýtná brána, dopady na mě bude mít mnohem větší ta mýtná brána (úsekovka, monitoring pohybu, pokuty, rejstřík přestupků atd). To mě připadá mnohem důležitější než skutečnost, že si moje maily přečtou v centrále v USA nebo Číně. Ze stejného důvodu mě vadí e-call, protože od toho má klíče přímý nepřítel (ČR,EU) a je téměř jisté, že když ne dnes, tak už zítra něco vymyslí. potenciál je tam obrovský.Kde je jsitota, že ta SIM bude spící i za rok, že to bude mít pořád jen omezené spojení a jiné pojistky? U věci, která je online, dá se tam aktualizovat firmware, nedá se vypnout, není vaše a provozuje ji někdo pod kontrolou EU fakt věříte, že to nebude použito proti vám? Že to po sto prvé konečně bude dobrý?

          24. Ada: vymyšleno už je, teď je to jen o tom, jak rychle se to podaří implementovat. Nechápu, co mjfox nechápe, tím méně chápu jeho přirovnání e-callu k airbagu.

          25. fatdwi:
           Dopadnout to může všelijak, jde o to jak se o to poperou silové domácí i nadstátní složky. Jedna odnož hydry by ráda pokutovala a danila, jiná by si tiše budovala databázi kontaktů a sledovala pohyby a nálady obyvatelstva, další by zas všechno nahrával a jak někde zazní „Názdar Ládine“, dostane mrdu z vrtulníku. Protichůdné zájmy pak můžou vynést na světlo nějaké informace, případně poodhalit kotníček z celé kurvy.

          26. Ada: všelijak, ale pro nás v každém případě blbě. Možná míň blbě než kdyby soudruzi kooperovali, přičemž lze očekávat spíše konkurenci, ovšem optimistou nejsem. Rychlost, jakou tenhle fašismus nabral je až závratná (pokuty za CO2 letos, hlášení spotřeby příští rok a těch fízlovacích drobností bylo na rok 2021 naplánováno víc, odkaz byl myslím i zde).

          27. Po deset plus jedna prvního měsíce školního roku bylo asi veselo, protože jednoho Ladislava oslovovala většina jeho přátel „Ládine“ už od dětství…

          28. Že vás EU chce sledovat přes ecall není paranoia, ale oficiální informace. Eurokomisařka pro dopravu Bulcová ve svých paperech jednoznačně napsala, že EU požaduje kompletní telemetriku všech aut k represi – tzn. okamžitou rychlost kdykoli a kdekoli, a také polohu.

           Akorát se tváří, že k tomu musí být „chytré komunikace“ TEN-T.

          29. „1) je to špatné, protože to je povinné a ne volitelná výbava. Stejně jako ty pásy nebo třeba ABS.
           2) Je to špatné, protože to nařizuje EU. Stejně jako ty pásy nebo třeba ABS.

           Za mě, to srovnání se hodí.“

           Za mě, to srovnání je demagogické a naprosto nevystihuje podstatu problému.

           „Nejsem tak paranoidní, abych si myslel, že mě chce stát nebo EU (nebo kdokoliv) sledovat pomocí ecall.“

           Nejsem tak hloupý, abych pochyboval o tom, že EU vynechá JAKOUKOLIV možnost šmírování oveček. Já se zaměřuji na všechny věci najednou, můj mozek to zvládá bez problému. Taky zvládne pochopit rozdíl mezi mobilem, který mohu nechat doma, a šmírovací krabičkou povinně zabudovanou do vozidla.

          30. mjfox: EU BigBrother bude data z e-callu, přesněji řečeno z komunikačního zařízení, jehož jednou z mnoha funkcí je i e-call, například ke šmírování spotřeby a jejím odesílání k vyhodnocení do (zatím neurčeného) centra. Na základě spotřeby bude pak vyměřena CO2 daň. Sledování spotřeby je povinné od 1.1.2020, zatím se řeší, kdo a jak data zpracuje. Nabízí se třeba STK, která si vytáhne data z komunikátoru a napaří k faktuře za STK i CO2 daň. Další možností může být dávkové odesílání dat na centrální server, ze kterého pak bude chodit automaticky faktura s daní. Že to e-call neumí? Stačí jediný update firmware, ta krabička je na to připravená. Už je integrovaná do systémů auta přes CAN, umí oboustranně datově a hlasově komunikovat, má GPS. Někde mám na serveru technické specifikace, umí to docela dost věcí a má to kapacitu připravovat detailní datové věty. E-call byl od začátku chystán jako big brother pro auta, jen to teď nevyužívají naplno a e-call je jen vábnička pro dementy, aby si to dobrovolně koupili.
           Já to ve svém autě nechci. Důvody popsal už kolega Ada.

          31. CzechDave: jak je to s „moderními amerikami“ – např. Lincoln Town car FN145? Šel by tam Ecall z nařízení EU zapojit, protože to má CAN, nebo musí dostat výjimku že nešel?

          32. Jan Mrcasik: Tohle netuším. Předpokládám, že EU verze amerik E-Call mají, jinak by ani nedostaly homologaci pro EU. U US verzí netuším, předpokládám, že tam bude nějaká podobná obstrukce ze strany úřadů jako třeba u světel s DOT. Nemýlím-li se, tam platí, že DOT se neuznává pro provoz v EU a pokud nelze nahradit verzí s E v kroužku, má dotyčný smůlu a auto na české papíry nedostane. u E-Callu to bude dle mého soukromého názoru podobné, protože jeho zástavba nebude homologovaná a tím pádem auto nebude přihlásitelné. Navíc si myslím, že zapojení EC bude problém, protože systémy auta s tím nepočítají. Ale třeba to zrovna u amerik nikdo řešit nebude.

          33. CzechDave 12.2.2020 v 13:25
           Tohle je snad první opravdu věcný příspěvek do diskuze.

           1) K povinnému měření spotřeby aut a vyměření daně za CO2, to by znamenalo dvojí, resp. už trojí zdanění. Z paliva platím DPH i spotřební daň, víc projedu, víc platím, vyměřit další daň za CO2 znamená danit to samé ještě jednou. (A to jsem zapomněl na to, že každou korunu, kterou zaplatím za palivo, jsem musel vydělat, takže další korunu mi sebrali ve formě daně z příjmu.)

           2) Udělat z eCallu plnohodnotnou štěnici, to už by bylo to samé jako strkat ji rovnou lidem do bytu. To je to, co extra my v bývalém ČSSR známe pod pojmem „totalita“.

          34. K tomu ma napadla len myšlienka, že keby boľševik v ČSSR vydržal 20-30 rokov naviac, mohlo to za istých okolností dopadnúť nejako ako v Číne (aj keď to asi preháňam a len na tejto jednej veci to nezáviselo).

           V 80-tych rokoch nemali na účinnú kontrolu disentu dostatočné technické prostriedky. Dnes by už nešlo nebadane dôjsť k telefónnej búdke či na zapadlú poštu a nadiktovať správy do Slobodnej Európy, ale podľa potreby by onomu nešťastníkovi vypadávalo spojenie k mobilnej sieti…

          35. grg: hodně ajťáků nostalgicky vzpomíná na přelom tisíciletí jako na poslední dobu, kdy byly počítače dobří služebníci a nikoli zlí páni.

           Říkal to chlap který má v Seznamu na starosti kontextovou reklamu (=behaviorální profilování), a říkal to tuhle i šéf Bohemia Interactive (autoři Operace Flashpoint, ArmA a VBS2).

           Sám to tak vidím také: od roku 2005 jde svět do stále horších konců i kdyby pro nic jiného jen skrze samotné komputerizované technologie vlezlosti, dohledu a centrálního řízení.

        2. Porovnavate potencialni nekalou cinnost v mobilu na urovni malware, nebo spionaze totalitniho rezimu s planovanou funcionalitou produktu EU, ktery jsme vsichni dostali befelem do auta?

         To je dost smutne a alarmujici ne?

         1. Spíš je to sranda. Lidi už mají několik let v kapse krabičku, která je sleduje na každém kroku, ale z ecallu serou magi v kostkách. A to je to taková novinka, že to má zatím jen hrstka aut. Dává se to jen do nově vyrobených a potrvá X let, než se to významně rozšíří.

          1. Potrvá to tak 10-15 let než se obmění auta a ten zbytek se dá dořešit jednou směrnicí dodatečně. Nemáš krabišku, nemáš stk.

          2. Tak je zapotrebi konecne rozjet ten sharing, treba na urovni panelaku. Protoze za 15 let uz budou beztak vsechna auta vypadat stejne, tak staci, kdyz mym autem bude v pondeli jezdit Zdenek, v utery Tonda, ve stredu Mana, ve ctvrtek tchyne…

           …no, a tim se funkce e-call zredukuje jen na puvodni funkci.

          3. Sysop: Ale vůbec ne, to přece už dneska řeší protiústavní zprasek objektivní odpovědnosti majitele vozidla za přestupky vozidlem spáchané. Takže pokuty budou chodit majiteli auta a dál bude na něm, co s tím udělá. E-Call bude šmírovat vesele dál.

          4. Vy jste se zkrátka rozhodl, jak správný levičák, že to dobro do nás natlačíte, ať chceme, nebo nechceme.
           Dokážete mě dát jeden jediný dovod, proč vás tak rozčiluje, nebo čím vás já omezuju, když nechci ve svém voze ecall?
           Proč je tak těžké pochopit, že to má být moje rozhodnutí, moje svoboda, zda chci něco takového v autě?

           Je to jako bych tvrdě prosazoval, že musíte chodit 2x ročně na rektální vyšetření, protože je to pro vás dobré a je tu 0,1% pravděpodobnost, že vás tím zachráním před smrtí na rakovinu tlustého střeva. A to za to stojí ne?

           Já tu levičáckou potřebu řídit cizí životy prostě nechápu.

          5. Aha, tak teď už jsem levičák. Výborně.

          6. Tak IMO tady lidi sere ta povinnost. Kdyby to nebylo povinne, tak je to ficura, nad kterou kazdej mavne rukou. Ale takhle je to povinna fizl krabicka. To se ti u telefonu nedeje, pokud chces, muzes mit tupej telefon s anonymni SIMkou(ze to az tak anonymni neni je vec druha)

          7. Pokud chceš, můžeš telefon a kreditku nechat doma a odjet kam chceš a v podstatě nezjistitelně. S E-callem to už autem nepůjde.

          8. shifty +1

          9. mjfox
           10.2.2020 v 15:13

           Tak podstatný je, že telefon můžu vypnout, šifrovat, zahodit, používat předpacenou SIM…, u e-callu to mám integrovaný v autě a jede to se mnou všude. Já sice najezdím víc na motorce (a tam to asi dávat nebudou i když zhlediska záchrany života by to asi bylo výhodnější) než autem, ale stejně bych se snažil to vykuchat (ale von to bude asi trestnej čin, ne?).

          10. E-call nepůjde vypnout? Pokud to bude samostatná krabička (a to by měla být), vedou k tomu dráty, půjde to odpojit. Prý to má vlastní baterii, no tak ta se vybije a pak to bude mrtvé.

           Pokud se to bude kontrolovat na STK, prostě se to předtím odpojí a pak zase připojí. Jako se na auto dávají před STK kola, co jsou v techničáku a po STK ty cool kola a široký gumy, co tam nejsou (a v rejdu dřou o podběhy).

           Samozřejmě, pokud to bude součást nějakého hi-tech systému, jako je vestavěná navigace s připojením na internet, bude se to odpojovat blbě. Ale to je pak stejné jako s tím mobilem. Kdo takový auto chce, musí se s tím smířit.

          11. A s tou STK, otázka je, jak by se to dalo testovat. Pomocí toho tlačítka na zavolání? To by znamenalo X testovacích hovorů na každé STK a to není zrovna žádoucí.

          12. @mjfox
           Dokazes garantovat, ze vuz po odebrani napajeni e-callu nespadne do nouzoveho rezimu? (kupr. muj vuz tam sleti, kdyz mu odejde stredni brzdove svetlo(tady zdruraznim, ze obe hlavni brzdova funguji), ironicky mu nevadi zasadnejsi nefunkcnosti – napr. kuchnutej katalyzator) Ze to pujde realne vypnout i jinak, nez blokovanim GSM/GPS signalu? Ze to nebude natolik integralni soucasti vozu, ze to proste bude zapnute, nebo auto nejede(na tohle bych si teda nevsadil ani ja, ale lidi jsou divni a co se tyka SW a vozu, tak jsem ztratil iluze uz davno)

          13. @deacon
           Ukaž mi konkrétní auto a já se na to podívám, jinak nemůžu garantovat vůbec nic. Jestli / až se objeví poptávka po HW vypnutí ecall, tak to někdo vymyslí, pro konkrétní auta. Odpojit konektor nebo to otevřít a zničit třeba GSM část, možnosti jsou.

           Podobně se našly způsoby automatického vypnutí start-stop systému. Udělátko ve formě krabičky, která simuluje zmáčknutí příslušného tlačítka.

           Ale bavit se takhle obecně, to je věštění z křišťálové koule, ostatně, všichni kritici ecall poukazují na to, co by to dělat mohlo, ne na nějaký doložený případ zneužití, šmírování, odposlechu, zapnutí na dálku atd. Takže já taky budu argumentovat jen tak, že by se to odpojit mohlo.

          14. deacon: „Dokazes garantovat, ze vuz po odebrani napajeni e-callu nespadne do nouzoveho rezimu?“ – přesně takhle to funguje konkrétně v BMW – auto v nouzovém režimu, max rychlost 60km/h a v servisu našli povytaženou SIMku.

          15. No vida :(

        3. Na svuj mobilni telefon si muzes nahrat svuj OS. Specificky znamej je tim ANDROID, kam si lidi nahravaji upravene distribuce s nizsimi naroky a lepsi funkcnosti. Takze … kdyz chces, mas svuj smartphone plne pod kontrolou?

         1. Nepochybuju o tom, že všichni ti ecall hateři mají v mobilu svůj vlastní OS. Jehož kód si pečlivě prostudovali.

          1. To ma malokdo(s tim studiem), ale tu moznost tu mas. Dokonce neni takovy problem si odemknout roota a upravit si nastaveni uzivatelskych prav, ze to pak muze prestat fungovat je tak nejak problem uzivatele :D

          2. deacon
           10.2.2020 v 16:53

           Člověče, co si furt stěžuješ? Chceš v autě pásy? No tak vlastně chceš íkól! Asi vo tom jenom nevíš. Prostě logyka.

          3. Kdo si dokáže nahackovat mobil, dokáže si i nahackovat ecall = odpojit konektor, případně místo něj připojit na CAN nějaký emulátor.

          4. @mjfox
           uh, ne.

           Hackovani telefonu v praxi. Najdu na youtube navod. Pripojim kabelem k PC a spustim kouzelny SW. „Neco“ to dela. Hura, mam roota. Toliko bezny BFU.

           Ja treba jsem schopnej si ten telefon hacknout vlastnim zbuildenym OS, ale ze bych byl schopny odpojit e-call. Uh, uh… no, rekneme, ze vic verim tomu, ze driv doletim mavanim rukama do USA nez ze odpojim e-call :D A to celkem pochybuji, ze vyrobci aut k tyhle krabicce daji navod, jak ji odpojit a ktery draty kde odebrat(dokonce bych se i vsadil, ze to nebude o odebrani jednoho modulu a ze kdyz to odpojis, auto spadne do nouzoveho rezimu)

          5. 2 deacon:
           Divil byste se, ale je mezi námi poměrně dost lidí, kteří to s komunikačním sw auťáků docela umí. Umí v tom číst a umí věci, že byste koukal.
           Ti z nich, kteří se přidali k „druhé straně“ svedou ukrást nejnovější BMW, aniž by jedenkrát píplo – a normálně s ním odjedou. Taky jsem na to čuměl, jak kokot. Existuje tolik chytřejších lidí na světě…a když je to zároveň i baví, tak to je potom každá automobilka o krok pozadu.
           Všecko, o čem píšete, se už dneska dělá zásadně po tak rychlé sběrnici, že bychom se divili oba, vidět to podruhé a potřetí.
           Spousta automobilek používá jeden základ a modifikuje si jej – asi jako je jeden modelový typ FAB-ky zámku a XXX variant stavítek i klíčů. Ten sw je totéž. Je to totiž mnohem levnější a ušetřený peníze můžete pak vrazit do toho, co Vám nařídila buzerace z EU, abyste se udrželi konkurenceschopní. Bezpečnost i zabezpečení toho softu jsou až třetiřadé, vážně. Jednoho takového machra znám. Není to takový ten hustokrutej týpek, co svede primitivně měnit mapy ECU. To je borec, který se baví tím, kam až jde zajít a co všechno lze dokázat. Jasně, přivydělává si tím občas, ale je normálně zaměstnaný v sw firmě, co dělá poměrně dobré přístupové systémy – to ho baví taky. Mladej kluk, letos mu bude osmadvacet.
           Všechno jde, akorát je třeba vědět, za kým jít, aby Vás dovedl k tomu správnému člověku s ještě správněji nabušeným laptopem. Už je línej tahat laptop, tak si udělal adaptéry a dělá to skoro všecko z mobilu. Výpočetní kapacita, rychlost i datový tok jsou prý postačující. Je to jeden z těch lidí, co umí odemykat „neodemknutelné“ mobily a podobně.
           Otázkou přímo kardinální pak zůstane, zdali či jestli na STK budou tak kvalifikovaní lidé, že si poněkud pozměněného sw auta všimnou. Pokud ne, jedině dobře.

          6. Ja netvrdim, ze takovi lide nejsou. A uz vubec me neprekvapuje, ze jsou zde, na blogu, ktery je dost petrol-friendly ;) Ale realita je, ze vetsina lidi tohle neumi, stejne jako vetsina lidi neumi jine technicke veci. Na tom neni nic spatneho. (ostatne i ty pak pises, ze je nutne najit ty spravne lidi ve svem okoli :))

           K te STK – zalezi, jsetli to na sebe auto diagnostikou praskne a jak bude STK kontrolovat verzi diagnostiky(uvazuji upraveny SW auta tak, aby na sebe auto nebonzovalo). Mi to pripomina moje auto – bylo mi receno, ze katalyzator neni potrebny ani na emise(ze vuz projde i bez nej), nicmene ze je to velky risk, protoze auto to na sebe skrz jeho primitivni diagnostiku praskne(r.v. 2006 a to byl posledni rok vyroby modelu jestli si dobre vzpominam :)). Ostatne absence katalyzatoru rozsviti varovnou kontrolku motoru.
           Ostatne pokud z toho stat udela integralni smirovaci bazmek, umim si predstavit, ze na STK spusti diagnostiku e-callu tak, ze mu predhodi cislo, na ktere ma zavolat. (takze bud SW ojeb, nebo saskarna pripojime na STK, odpojime do provozu)

          7. Katalyzátor nebyl potřeba na emise? To mělo to auto tak volný limity? Když poruchu / absenci katalyzátoru pozná i auto, proč to nepozná měřící sonda na emisích?

          8. Protoze nema realny vliv, ty emise jsou tak nizke, ze se to pri mereni neprojevi, testovano pred par lety na jinem vozu s nizkym spalovanim oleje :) Tak mi to bylo vysvetlene, ja tomu nerozumim a kat tam je.

          9. Já jsem naopak kdysi měl drobný problém, benzínové auto s katalyzátorem a technik na emisích říkal „nic moc“ a musel trochu přimhouřit oko. Ptal jsem se, jestli to mám dát někam do servisu, říkal, že ne, že je to o málo přes, že se s tím nic dělat nedá.

           Tomu autu jinak nic nebylo, normálně jezdilo, nekouřilo to.

      3. No vyhnul jste se odpovedim na radu temat.

       Me by docela zajimalo, jak casto dochazi k udalostem, kdy ecal pomuze.

       Tedy situace, kdy po nehode nikdo neni schopny privolat pomoc, neni tam zadny dalsi svedek, ktery by ji privolal a stane se to na nejakem odlehlem miste, kdy ani v zadnem rozumnem case nikdo neprojede a ta pomoc se tim zdrzi.

       Dovolim si polemizovat, ze tech pripadu je silene malo a tudiz ty ohromne vynalozene naklady na ten system jsou spatne investovane penize, ktere jinde budou platnejsi.

       1. Vyhnul jsem se debatě vo hovně. Jestliže chce Dfens nebo kdokoliv jiný bojovat proti e-call, musí si na to najít nějaké lepší argumenty než to, že e-call zavolal záchranku k vážné nehodě, kterou bohužel řidič nepřežil. To je to, na co jsem poukázal. Podsouvat mi, že tu obhajuju šmírování a kdesi cosi, to může jen troll.

        E-call zavolá záchranku automaticky, hned a určí přesnou polohu. Tím eliminuje to, že lidi po nehodě jsou v šoku, nevědí co mají dělat, ani jak se jmenujou, natož kde vlastně jsou, nevědí ani koho zavolat, jestli hasiče, sanitku nebo benga (natož aby si vzpomněli, kdo má jaký číslo). Sanitka zavolaná e-callem přijede dřív. Pokud někdo nabourá v pustině nebo v noci a bude v bezvědomí, nebude muset čekat, než náhodou někdo půjde nebo pojede kolem a všimne si, že tam v poli je nějaký divně zaparkovaný auto.

        Že prý díky e-callu bude o 10% méně mrtvých. Pro další informace UTFG.

        K tomu sledování, chápu, že je třeba být paranoidní a nepochybuju, že ty nemáš ani smartphone s trvale zaplou GPS a trvale zaplými daty. Nicméně e-call má prý kvůli tomu věstavěná omezení, tzv. spící SIM karta, pouze tři poslední zaznamenané pozice auta a časově omezené spojení s linkou operátora, pro více informací opět UTFG.

        E-call prý prodraží každé auto o cca 2500 Kč. To už je větší a dražší nesmysl to povinné sledování tlaku pneumatik.

        1. 2500Kč x počet vyrobených aut.

         1. Když si budu kupovat nové auto, budu řešit cenu jednoho kusu a ne všech vyrobených. E-call mi ho prodraží max. o 1%, to je úplný prd.

          1. Zrovna za dva a půl litru výrobní ceny to mohlo v klidu mít pevnější střechu a sloupky. Takle z dálky nějakej vypíčenej hečbek, asi golf. Praktická ukázka toho, že pokaváď by to šlo v nějaké výraznější rychlosti párkrát přes střechu, lidi z toho budou vytírat hadrem.

           Ze Saabů přesně v takovejch nehodách (v 90 ven ze zatáčky a párkrát přes střechu) lidi lezli po svejch, maximálně s nějakejma zlomeninama končetin.

          2. Jasně, za 2,5 litru bude střecha, na který bys uvezl slona. Tak určitě.

          3. mjfox
           10.2.2020 v 14:21

           V poslední době se projevuješ jak dobrej kokot, igňor volá člověče.

           Fundovanější info bude mít D-FENS, i když tuším, že už to někde psal – u běžnejch aut netvoří na výrobní ceně ta kastle ani půlku, možná dokonce jen větších pár desítek tisíc. Dva a půl litru sou docela významná položka, za kterou by se zrovna třeba pevnější střecha klidně vyrobit dala. Jenže co, vohnout to neřeší, má to přece 3986870724 hvězdiček, co na tom, že to je typická bouda na vohnouta a v reálnejch situacích, na který to testovaný není, je půlka těch šmejdů na silnicích vlastně pojízdná hrobka a to od momentu kdy to vyjede z fabriky. O kousek níž máš příklad, že to běžně šlo u auta na hranici střední třídy a luxury car, a to už vole před 40 lety.

           Pokrok za tu dobu tu máme v podobě toho, že místo aby auta byla pevnější, tak je tam hromada kunďáren jako šmatladla a buzerkrabice. To prostě chceš.

          4. Ignor volá, jo, to už jsem tu psal, že když chceš někoho ignorovat, musíš mu to říct, nejlíp několikrát, nejlíp každej den. A taky mu to hlásit předem, aby ignorovaný věděl, že je ignorovaný. Jinak se to nepočítá, je to sedmé pravidlo tady na Dfensu.

          5. Klec ve stylu soutěžního auta pro rally je materiálově někde kolem 20 kg což při ceně trubek kolem 100,-/kg by na toho Vašeho „slona“ bohatě stačilo ne?

          6. kiv61: Jistě, takovou klec by chtěl mít v autě každý…

          7. Pisu malo,jsem spis ctenar.Ze dvou fotek nelze cinit zavery(dve fotografie vozu za jizdy zasazeneho padajicim stromem).
           Ale kdysi jsem videl auto,tusim bezna oktavka I,co behem nocni bourky vjelo pod kmen stromu spadeneho pres silnici.V obdobne situovanem terenu,kdyz silnice jde po vrstevnici,a strom padne pres silnici vzhuru do svahu.To auto tenkrat vypadalo hodne podobne,ridic prezil s par skrabanci.Jednak pry blbe videl (dest vitr tma a blesky),a tak jel sotva 50,za druhe,strom spadl tak sikovne,ze jedna se silnych spodnich vetvi byla hruba ve vysce kapoty,a pri brzdeni ji nabral na kapotu.Primackla predek k zemi,bouchly predni kola,vetev se smykla az na prvni sloupky.Soupl i celym stromem.Mel proste kliku,ze nejel rychleji,brzdil co to slo,a vetev nebyla o 10 cm vejs. Tohle mohlo bejt neco podobneho.
           A nepochybne at uz na vas strom padne,nebo vjedete padlemu do koruny,takovou pevnost moc beznejch aut mit nebude,oproti kotrmelcum v poli,kde uz je jista moznost,ze deformacni prvky mohly byt konstruovany s ohledem na obdobne zatizeni.
           Treba se to vyvine podobne jako start stop.Leckdo ho ma,mnohem min jich to pouziva.

          8. O kus výše je zmínka o celkových nákladech na takovou věc v porovnání s tím, na co jiného by se to dalo vynaložit. Tedy jsou to ve finále obrovské prachy.

           Co se mě jako zákazníka týká, tak budu mít povinně dražší auto o věci, které se budu snažit obejít, deaktivovat nebo vystříhat a vyhodit z auta. Takhle si trh nepředstavuju.

          9. Jo, to je jako argument, že kdyby stát nevrážel tolik peněz do zbrojení, mohl místo toho nakrmit hladový černochy…

          10. mjfox
           To není. Zbrojení je nezbytné pro vnější ochranu a po černoušcích je nám prd. nesouvisející věci

           Ale pokud se to týká výhradně aut, tak si za 2500/kus umím představit třeba nějaké protikorozní opatření nebo něco z čeho budu mít denodenní úžitek bez vedlejších účinků.

          11. V autě s sebou vozíš airbag. Je to jako s ecall, je to povinné, pomůže ti to jednou, pokud vůbec někdy. Kdyby tam nebyl, ušetřilo by to X peněz (a airbagů je tam hned několik).

          12. Proto se mi nelíbí žádné auto po roce 2010: už to není zkonstruované podle toho, co chci já, nýbrž podle toho, co já vysloveně nechci ale chce to EU byrokrat.

          13. Pod povrch bohužel nikdy neuvidíme. Tedy se ani nedozvíme /možná později, podle chování státu/, proč to EU takto brutálně tlačí a k čemu to hodlá v budoucnu využívat.
           To brutální tlačení až k povinnosti výrobce není samo sebou. Pokud to někdo vyšťourá, co je za tím za sviňárnu, bude jen dobře.

          14. Využívat to bude eurověrchuška k odposlechu nepohodlných osob.

        2. Jo jo. Jestli se tu prodá ročně 250000 nových aut, tak to je utracených 625 milionů (+ nálady na provoz).

         Nechci polemizovat nad cenou lidského života. Ale když to vezmu z jiné stránky, např. medializované příběhy lidí, kteří shánějí třeba 20 milionů na léčbu, kterou jim pojišťovna odmítla proplatit, tak pro ně zrovna taková částka může v daný okamžik představovat rozdíl mezi životem či smrtí.

         Tak snad to zachrání desítky životů ročně.

         1. Kolik lidí by zachránily i banální zákroky za desítky tisíc, jenže se prostě nedostává. Ale tak vítej v socanismu, nikdo ti nedá tolik, kolik dokážou socani slíbit (a pak si s tebou každej vytře prdel, protože nikdo za nic nemůže).

         2. Takhle to na světě nefunguje. To, že výrobce aut ušetří náklady při výrobě neznamená, že se nějakých 625 milionů naleje do výzkumu na léčbu rakoviny. Je to úplně jiná kapsa, z které ty prachy tečou.

          1. Zkus eště chvilku studovat, třeba časem zjistíš, že v prvé řadě musel těch 625 mega někdo z nějaké kapsy vykešovat, vole…

          2. WTF? Když výrobce ušetří 2500 při výrobě jednoho auta, můžou nastat dvě věci, buď ušetří zákazník (který si za to koupí něco jiného podle svého uvážení) nebo výrobce víc vydělá (zisk je to, proč ty auta vyrábí), může to vrazit do investic, do vývoje, do dividend akcionářům, do prémií zaměstnancům.

           Fakt to neznamená, že ušetřených 625 mega z kapsy automobilky se automaticky přeleje někam na výzkum rakoviny, to je nesmysl.

  2. Možná to, že kdyby si ta sračka z hoven nehrála na 4890597897678576 hvězdiček a místo tédle kunďárny za ty prachy měla střechu ze skutečné pevnostní oceli, případně nějaký výztuže navíc, jako skutečný auto, tak mohl týpek odejít po svejch. Takle to je očividně z papíru, no hlavně, že to má buzerkrabicu.

   1. Jasně, a sloupky z betonu. Tvl, padající strom ti udrží leda tank, sestimsmiř.

    1. Záleží samozřejmě na tom, jakej strom, nějakej dvousetletej s dvoumetrovým kmenem asi zastaví jedině tank (na druhé straně, takovej asi nevyvrátí větřík), každopádně podle rozsahu poškození by to slušný auto zvládlo. Srovnal s takovým slušným autem z roku 1978: https://www.youtube.com/watch?v=_9fw9nou_G8

     Každopádně, je to rozhodnutí blbce, koupit sračku místo slušnýho auta, ostatně, výsledky automobilek to ukazují, takže dobře mu tak. Svýho druhu kandidát na Darwinovu cenu.

     1. Saab. To je ta automobilka, co už dneska neexistuje. Kde asi udělali soudruzi chybu, dávali do aut moc oceli?

      1. Účtovali za nic moc málo a nedělali marketing pro vohnouty, že v tomdle autě přežijí téměř všechno. Jako pěstovat si zákazníky tím, že komu Saab zachránil život, ten už od té doby nikdy nejezdil ničím jiným, to sice do jisté míry funguje, ale ne dost na to, aby to uživilo velkou automobilku.

     2. Jasně, jakmile má strom už těch svých 200 let, tak ten přece už nikdy nevyvrátí nic.

      Ach jo.
      Svět funguje naopak, než mu s tou svou naobědvaností vyprávíš.

     3. To auto z odkazu (*) je škoda scala. Nové auto. Argumentovat, že majitel byl kandidát na Darwinovu cenu, protože si místo toho nekoupil nějakého saaba z roku 78, to už je jen trolling.

      (*) https://www.idnes.cz/praha/zpravy/strom-spadl-na-projizdejici-auto-jeden-clovek-zemrel-mladoboleslavsko.A200205_085725_praha-zpravy_klu?zdroj=vybava_idnes

      1. Tak každej rozumnej člověk snad ví, že škodifka a ostatně větší část koncernu je dekádu za slušnejma automobilkama, očividně některý věci asi nedoženou nikdy.

       To prostě chceš – je to tady kurva furt dokola, banální nehoda s nějakou vypíčenou plečkou vod škodifky a pomalu vagon mrtvejch. Kdo todle kupuje, je prostě magor a poloviční sebevrah, a dobře jim tak všem, kdo se nepoučí z chyb ostatních, holt musí zhebnout sám.

       Jinak asi všem normálním lidem je to tady naprosto zřejmý, ale pro blbečky (to seš ty) teda radši po lopatě: Saab 900 se vyráběl do roku 1994. 900NG už byl sice fakt je klasická střední třída, ale proti původní oplí platformě udělali malej zázrak a zas to bylo o vesmír jinde jak 98 % sraček ve své třídě. 9000ka byla zase takovej malej tank, 9-3 opět lepší střední třída (a furt pevnější jak 900NG), 9-5 opět výrazně pevnější a bezpečnější jak 9000.

       Poointa jaksi byla, že co Saab uměl v roce 1978, většina hovnobilek neumí dodnes, což je teda hodně smutný, ale což, no, utíkejte si to všichni blbečci koupit, aspoň se zrakvíte a my ostatní budem mít víc místa.

       1. Akurát že Saab skrachoval a väčšina hovnobiliek nie, tak minimálne podľa svedkov Urzových je to jasný dôkaz, kto viac spĺňal potreby zákazníkov.

         1. To že to tvoje „všichni, kdo nemaj dneska saaba jsou blbci“ je trolling a zase trolling. Saab vyráběl tak skvělý auta, že zkrachoval a to i když ho vzal pod křídla General Motors, zatímco škodovka se svejma podle tebe plečkama je součástí jedné z nějúspěšnějších automobilek.

          Za obchodní neúspěch jakékoliv firmy nemůžou zákazníci „protože jsou blbci a koupili si něco jiného“. Můžeš si třeba lehnout na záda a třepat nožičkama, ale nic na tom nezměníš.

   2. Jsem si jist, že ty takový auto máš.

 4. Ahoj, dobrý den.

  Článek a diskuse je již trochu po expiraci, ale doufám, že se mi podaří ji reinkarnovat.
  Někdy kolem Vánoc na mě blejskla buzer budka v naší prdeli.
  Aspoň myslím, že to bylo na mě, protože jsem byl poslední v koloně a auto přede mnou už bylo mimo úhel. V protisměru jelo taky něco, ale to už bylo zase (podle mě) dost daleko.
  Jelikož o tom svinstvu vím, je už tam dost dlouho, dávám si moc velký pozor a vždy, když se blížím, upravím rychlost na v místě povolenou.
  Ten den jsem tam jel cca 47-49km/h.
  A nyní otázka:
  Jak by se dalo bránit v těchto případech, když zařízení naměří jinou rychlost než byla skutečná(z principu žádné zařízení nemůže být absolutně spolehlivé)?
  Už se mi několikrát stalo u těch informativních cedulí s radarem, že mi ukázaly nesmysl.
  Druhá otázka, no to je spíš konstatování:
  jelikož to blejsklo asi na vzdálenost 10m a byla tma, shodou okolností jsem zrovna čuměl směrem k budce, oslepilo mě to tak, že jsem několik desítek metrů nic neviděl.
  Kdybych v tom okamžiku do něčeho/někoho napálil……
  Má někdo podobnou zkušenost?
  Jo, zatím nic nepřišlo, zatím..

  1. Informativní tabule sou taky nesmysl, to si může ukazovat co chce. Opravdová buzerbudka je trochu někde jinde a podlýhá pravidelnýmu ověřování (obvykle to dělají přímo u ČMI). Varianta je, že to bere každý projíždějící auto, jak některý pražský na vnitřním okruhu, takže to bliká na všechny a posílá vodpuctky jenom těm nad limit, nebo to prostě bralo někoho jinýho, ale pozdě.

   To oslepení je zajímavý, toho by se v krajním případě dalo využít i na odstranění té zmrďárny, akorát je to samozřejmě papírová válka na dlouhý lokte.

   1. Dost pochybuju ze je to schopny nekoho oslepit. To by tam muselo bejt něco jako ten starej protileteckej reflektor. Ty pražsky vsechno fotici mrdky je sice clovek schopnej nekdy zaregistrovat kdyz bliknou, ale na oslepeni to fakt neni, je to daleko. Ono to ani moc blejskat nemuze, protoze by nebyly videt SPZ, anzto jsou retroreflexni a kdyz je vezmes bleskem na primo, tal vidis akorat svitici obdelnicky.

    1. OMG, zas kecá do všeho. V tunelech to bliká nepřetržitě, je to zdánlivě jenom sotva zřetelný, ale taky to kurva svítí v blízké infračervené oblasti, to viditelný je jenom krajovej přesah.

     To je ovšem úúúúpa stejný jako nějaká bedna v nějaké prdeli, žejo. Tipuju klasickej kamaráčoft a kucí co si to bouchají sami doma si holt nezkontrolovali ty LEDky vod číňana co svítí ve viditelné oblasti mnohem víc než mají…

     1. Jasneze to sviti IR. A proc to svítí IR? Protoze cil je vyfotit značku a ne svitici obdelnik. V Praze stejne jako v Prdelicich. Nikde nepotrebujou aby jim to blejskalo jak o bource. Leda by jim tu buzerbudku svaril na kolene Venca z JZD, ale to se nedá ocekavat ani v tech Prdelicich.

    2. Když to tam postavili, tak jsem se stal taky jednou z obětí, ale tehdá to bylo na vzdálenost cca 50m a byl to takový normální záblesk jako z foťáku.
     Možná jsem se teď v té malé vzdálenosti dostal do nějakého „ohniska“, nevím.

Komentáře jsou uzavřené.

D-FENS © 2017