Zrušme armádu!

Featured Image

Tento názor je poslední dobou slyšet stále častěji. Jeho propagátory jsou krom idealistických pacifistů bez smyslu pro realitu také lidé jinak poměrně inteligentní a informovaní. A jakými argumenty svůj názor podporují? Pojďme si je blíže rozebrat.

1. Armáda nás nikdy nebránila

Argument je je výsledkem úrovně českého školství. Jen pokud se podíváme na dobu od vzniku samostatné ČSR, můžeme najít hned 4 případy kdy se armáda oficiálně a organizovaně postavila nepříteli,  1919 česko-polská válka, 1918-1919 česko-maďarská válka, 1938 boj o šluknovský výběžek, 1938 ústupové boje s maďarskem . Neustále jsou jako důkaz neschopnosti a zbytečnosti české (československé) armády podsouvány roky 1938 a 1968. Bez objektivního zhonocení faktu, že armáda konala jen dělala to, co má – plnila rozkazy dané politickým vedením.  Žádné dezerce, zbabělé složení zbraní nebo rezignace na obranu. Morální újma národa by jistě byla menší kdyby tomu tak nebylo a těmto rozkazům se vzepřela. Ovšem za neschopné politické vedení si může ten kdo si jej zvolíl.

2. Jsme v NATO

Ano to jsme. Ovšem NATO není zaopatřovací ústav a černé pasažéry už dlouho vozit nebude. V tomhle světle je jasné že nic není napořád a ten kdo nebude přispívat kolektivu ať již živením své vlastní armády, či spoluúčastí v misích nemůže očekávát, že v tom kolektivu dlouho zůstane a bude požívat jeho výhod. Ostatně to platí nejen pro ČR, americký daňový poplatník již má dost sponzoringu evropské bezpečnosti.

3. Jsme obklopeni přáteli

Ano, těmi nejlepšími. Opravdu jsme si jisti, že prostor který obýváme je a bude vždy jen bezpečný? Že nás naši sousedi milují a považují za bratry sobě rovné? Že si nečiní a ani nikdy nevznesou nároky na jakoukoli část našeho území (sudety, zaolší)? Že se v našem širším okolí nenachází síla jejíž vojenská moc roste, jenž pořádá zajímavá vojenská cvičení a jenž je od nás, skrze své loutky (Ukrajina) vzdálena jen přes jednu vojensky ještě slabší zemi (Slovensko) ? Současní němci a rakušané na nás v lepším případě koukají jako na východní podlidi jenž kradou a jimž se nedá věřit. Pro ty novoněmce a novorakušany budeme jen nevěřící psi. Bratři poláci v nás v lepším případě vidí své zbabělejší, vyčůranější a v boží prozřetelnost nevěřící bratry. Jedině snad bratři slováci pokud se povznesou nad žabomyší války můžou být se zamhouřením oka považováni za naše přirozené spojence v prostoru. Avšak to je v situaci kdy nebudeme v NATO a budeme bez armády dost málo. Jak poté ustojíme blížící se etnicko/náboženské bouře vyvolané ekonomickou krizí EU na straně západní a vzrůstající rusko-asijský imperialismus na straně východní. Pocit falešného a věčného bezpečí i anti-militaristická nálada je ne nepodobná náladám jenž v evropě panovaly před oběma světovými válkami. Ať už šlo o belle-epoque, nebo appeasment. Nemusí se tak stát hned den po zrušení armády, nemusí se tak stát 20 let po jejím zrušení, ale až se tak stane bude jistě lepší vzniklé situaci vzdorovat s armádou (byť jakoukoli), než bez ní.

4.Máme malou armádu

V porovnání s čím? S německem, ruskem, nebo USA? To ano – ale tomu se snad myslící člověk nepodivuje. V kontextu s armádou předlistopadovou? Ano, ale už se jaksi pozapomíná na to že tehdejší výdaje na obranu zcela jistě nebyly na úrovni současných 1,2% HDP. Odpůrci armády argumentují „malostí“ současné armády a na ní dokazují její neschopnost plnit úkoly teritoriální obrany. Avšak jsou ve svém názoru dost schizofrenní – „armádu nepotřebujeme protože je malá“, protože je malá „je na nic“ a akorát bere peníze sociálně potřebným. Nějak zapomínají na to že armáda je malá, protože díky svému rozpočtu zkrátka nemůže být větší. Nemůže si prostředky získat žádnými „spanilými jízdami“ k sousedům, ani distribucí drog – je odkázána na to, co jí vláda (potažmo voliči) přidělí. Musíme si říct zda-li chceme dávat na armádu málo a mít tedy armádu malou, nebo hodně a mít armádu adekvátní.

5. Není zapotřebí tanků, stíhaček, dělostřelectva

Ano. Proto první vozidla jež vjela do dobytého Bagdádu, byly tanky. Kanadské i nizozemské leopardy jsou Afghanistánu jen kvůli tomu, že dobře vypadají na fotkách. Izraelci jezdí v merkavách po Gaze kvůli tomu, že neví co s penězi. Podobně jsou na tom role dělostřelectva i nadzvukových stíhaček v moderní válce. A je třeba si říct že naše země není tak malá,chudá ani tak geograficky členěná, aby si mohla dovolit těmito systémy nepříspívat ke kolektivní obraně v NATO, nebo dokonce plánovat úspěšnou teritoriální obranu bez nich.

6. V armádě se krade

Pravda. Krade se tam však stejně jako v každém státním sektoru kde se přerozdělují peníze daňových poplatníků. Jenom v armádě je to více vidět, protože pokud dojde ke korupci při nákupu gripenů, nebo pandurů je to vděčným cílem pro plebejské mediální publikum. Pokud se stejné peníze utopí v rekonstrukci úřadu, nemocnice či školy, nikdo se o tom nedozví a i kdyby, nevzbudí to tolik rozruchu. Co na tom že ty výrazné akvizice mají armádě vystačit na několik (obykle desítek let), obyčejný vohnout zpracovaný pacifistickou propagandou (kdo ji asi platí? kterým mocnostem prospívá podvracet bojeschopnost evropských členů NATO?) nechápe jejich účel a jen vidí kolik by se za jednoho pandura postavilo školek, nakoupilo fábií či rozdalo důchodů. Marně je pak někomu vysvětlovat že není pandur, jako pandur a cenový rozdíl mezi nimi může činit, světe zboř se, 200 octávií.

7. Armáda je drahá

Náš stát vydává na armádu 1,2% HDP (3,7% výdajů rozpočtu), což je cca 44mld. Kč. V žebříčků zemí NATO jsme na 21.místě z 27 ve financování armády. Pro srovnání výdaje MPSV 40%, školství 11% , úroky ze státního dluhu 6%, ministerstvo dopravy 6%, ministerstvo vnitra 5% z výdajů rozpočtu. I kdyby se armáda zrušila komplet celá, nic výrazně pozitivního by to po finanční stránce nepřineslo – rozhodně ne tak aby to občan, nebo veřejný dluh poznal. O co více by se na této položce ušetřilo o to více by se vyplýtvalo jinde, nedělejme si iluze. Naopak negativní efekty a hazard s potenciálními riziky by daleko převážily.

Rozhodnutí zda-li chceme nebo nechceme živit vlastní armádu musí jít ruku v ruce s rozhodnutím zda-li chceme, či nechceme vlastní státnost. Pro ty, kteří by český stát nejraději zrušili a včlenili do států okolních je volba jasná. Pro ty z nás, kteří na českou státnost nechtějí rezignovat, by zachování jednoho z jejích pilířů mělo být prioritou.


16.07.2011 Drewid

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
153x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:56
D-FENS © 2017