Zemřít v dokonalém světě

Featured Image

V souvislosti s domácí zabijačkou v Petřvaldu jsme si mohli v MF DNES přečíst hodnotný článek od Jakuba Pokorného.

Pachatel toho otřesného skutku, jinak Makedonec žijící v ČR, držel zbraň nelegálně a v okamžiku spáchání skutku byl ve stavu opilosti.

Panu Pokornému to nevadilo a tuto tragickou událost použil k závěrům o nedostatečné regulaci držení zbraní, kterou je třeba zpřísnit, například zavést psychologická vyšetření jako podmínku pro získání zbraně. Naprosto jsem nepochopil, jak by takové opatření zabránilo vraždám s nelegálně drženou zbraní. Zřejmě by onen Makedonec po pohovoru s psychologem seznal, že střílet po lidech je špatné, špatné, špatné, a rozmlátil své rodinné příslušníky třeba sekerou.

Pan Pokorný je něco jako sup, který čeká na každou událost, ve které se nějakým způsobem objeví střelná zbraň, aby vyvolával mediální tažení proti držení zbraní. Jeho kampaň byla až už značně stereotypní („nojo, zase Pokorný, to už ani nečtu“) a tak přišel s několika triky, jak ji řádně opepřit a vyvolat ve slušných lidech patřičnou dávkou obav a zděšení.

Jistý pan Frič, který je v článku hojně citován jako odborník na to, co si Češi myslí, přišel navíc na to, že zbraně, především pistole můj ty kriste, vlastní především majetní lidé. Milionářům se už v dnešní době nezdá úplně cool krást Slunce, chodit na golf a tak dále, takže terorizují slušné nemajetné občany svými skrytě nošenými zbraněmi. Chudého nebožáka Kočku zabil movitý hoteliér Ďuričko.

Držení zbraně nazývá pan Pokorný výsadou movitých. Nevím, jak k tomu přišel. Je to také hloupé. Pistole stojí asi jako předplatné MF DNES na tři roky a není mi známo, že by současné právo v oblasti držení zbraní zakládalo cosi jako systém výsad.

Dále pan Pokorný pohotově objevil průzkum vypracovaný společností GfK, ze kterého plyne nečekaný závěr, že zbraně jsou špatné áno. Sedm procent dotázaných, přepočteno na celou populaci ČR sedm set tisíc lidí, bylo již ohrožováno střelnou zbraní. Vzhledem k počtu držitelů zbrojního průkazu vychází, že každý jeho držitel již ohrožoval střelnou zbraní dva lidi, zhruba každý dvoustý držitel ZP tedy ohrožoval střelnou zbraní zase jiného držitele zbrojního průkazu. Nakonec Frič přiznává, že to možná tak nebylo, že to respondenti možná slyšeli jen tak povídat v hospodě. Tolik na téma průzkumu renomované agentury GfK.

Pomyslel jsem si, že už je vážně zle. Společnost GfK, která se jinak věnuje marketingovému průzkumu, byla na D-F citována v souvislosti s jiným reprezentativním průzkumem v lednu 2008, ve kterém si „většina lidí přála“ výrazné zpřísnění dopravních předpisů a trestů za jejich porušování. Hned pár měsíců nato se téměř shodné požadavky objevily v návrhu novely zákona o policii v podobě výrazného rozšíření jejích pravomocí. Lidé to přece chtějí. Nezaujatý čtenář si jen mohl říci – to je ale náhoda! Kdo trochu zná proces vzniku legislativy a termíny, v jakých probíhá, tak si snadno odpoví na otázku, zda byla dříve slepice nebo vejce a proč slepice vlastně vejce snesla.

Lež má krátké nohy.

Dnes jsme se dozvěděli o další strašné události, která ukazuje, jak je regulace zbraní účinná.

Na střední škole ve Winnendenu, spolková země Baden-Würtenberg, postřílel sedmnáctiletý student bez zjevné přičiny šestnáct osob z okruhu svých spolužáků, učitelů i kolemjdoucích. Podrobnější informace o osobě střelce, motivu ani obětech nejsou v tuto dobu známy.

V Německu existuje velmi přísná regulace držení zbraní. K jejímu prvnímu zpřísnění došlo v souvislosti s útokem na školu v Erfurtu v roce 2002, novela vstoupila v platnost v roce 2003. Zjednodušeně se dá říci, že běžný občan může vidět krátkou zbraň nanejvýš v pouzdře komisaře Schimanského, protože se agendě Německé socialistické republiky podařilo její nabytí tak zkomplikovat, že vyjde snáze ji někde ukrást. K získání zbrojního průkazu je třeba kromě podmínek obvyklých v ČR (věk, spolehlivost, bezúhonnost, způsobilost) doložit také potřebu ozbrojit se, tedy zda je nabytí zbraně nutné například pro sport, lov, sběratelství nebo v odůvodněných případech pro osobní obranu. Úřad si může vyžádat posudek psychologa nebo lékaře, pokud nabyvatel žádá o povolení poprvé a je mladší 25 let, musejí být tyto posudky předloženy. V neposlední řadě je požadováno pojištění odpovědnosti za případné újmy na zdraví a věcné škody ve výši jeden milion euro. Tím to ovšem nekončí. K získání např. pistole je třeba mít tzv. zelený vlastnický list (Waffenbesitzkarte), která je podobná tuzemskému nákupnímu povolení. Kdo má zelenou WBK, ten musí absolvovat pravidelný výcvik se zbraní ve střeleckém spolku a to v minimálním rozsahu 12 hodin ročně, do budoucna se počítá s 18 hodinami ročně. Některé spolky tento rozsah dobrovolně zvyšují na např. 24 hodin ročně. K dalšímu zpřísnění došlo v lednu 2008. Předtím postačovalo transportovat zbraň v uzavřeném pouzdře, po 1.1.2008 musí být pouzdro uzamčené. Další omezení byla stanovena na airsoftové zbraně a napodobeniny zbraní. A to zdaleka není vše.

Taková rozsáhlá regulace a takové bídné výsledky.

Jak je to jen možné?

Mám pocit ne nepodobný občanům, kteří odpovídali na průzkum GfK citovaný výše. Pocit strachu z neznáma, v mém případě strachu z budoucnosti, která přijde a kterou nám hýkalové jako Pokorný ve spolupráci s politiky a ostatními parazity chystají. Kráčíme dobrovolně a za potlesku méně vnímavých spoluobčanů vstříc perfektnímu světu řízenému tak dokonalými regulacemi, že budou naprosto bez mezer a do posledního detailu určí jednání a chování každého člověka. Čím více prvků tohoto dokonale regulovaného světa se už podařilo zavést, tím více donebevolajích excesů kolem sebe vidíme. Imigrant postřílí rodinu, puberťák postřílí své spolužáky, mosty padají na vlaky, policisté berou úplatky, starostové si budují lokální impéria po vzoru feudálů… ale to nevadí v tom, aby dál „až 65% občanů“ volalo po ještě dokonalejších regulacích na místo těch starších méně dokonalých.


11.3.2009 D-FENS

12345 (25x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
2 392x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:02

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!