Stůj, dej přednost v jízdě

Featured Image

Předem a bez mučení přiznávám, že hlavním a možná jediným důvodem k napsání tohoto článku je prosba o zhodnocení co jsem udělal špatně a co dobře a rady co dál.

Po dlouhé době jsem totiž opět přišel do kontaktu s policií, tentokrát jako řidič skútru.

Doba: sobota 5.11., kolem 17 hodiny, soumrak, dobrá viditelnost, suchá vozovka.

Místo: křižovatka silnic 244 a 331 mezi Ovčáry a Tišicemi
Situace: v mém směru jízdy je na křižovatce stopka, ale křižovatka je výborně přehledná. Na pravou stranu je rozhled v řádu stovek metrů, vlevo o něco menší.

Přijížděl jsem od Kostelce s úmyslem odbočit vlevo a už při příjezdu ke křižovatce jsem sledoval, jak to vypadá na hlavní. Zleva nic, zprava na hranici dohledu skupina aut a před nimi s odstupem jedno, sice ještě daleko, ale rychlé. Tomu bych tam už nevjel, takže jsem ubral a začal brzdit. V tu chvíli tohle auto dalo blinkr doleva a začalo taky brzdit. Tím mě přestalo zajímat, tak ještě jednou kontrola levé strany a tradá. V klidu jsem odbočil, a tam schovaní PaCh… Projel jsem kolem nich a oni za mnou. V klidu, bez VRZ, ale evidentně za mnou. Podnikl jsem malý pokus využít provozu a výhod jednostopého stroje a ujet jim, ale jim se to předjíždění povedlo, takže to neklaplo a v Tišicích mne zastavili.

Po kontrole dokladů jsem se dozvěděl, že jsem nezastavil na stopce, čímž jsem spáchal dopravní přestupek, za který mi vzhledem k situaci ukládají blokovou pokutu na spodní hranici, čili 500,- s tím, že za tento přestupek nejsou žádné body. Kdybych jim to věřil, možná bych se v rámci úspory času o to pětikilo nechal stáhnout, ale já nevěřil, takže jsem jim řekl, že nesouhlasím. On se mě zeptal proč a tady jsem začal chybovat. Nejsem takový tvrďák, jako někteří zdejší členové, mám problém být suchý na policajta, který se chová slušně, takže jsem s ním mluvil… Vím, s policajty se nemluví, ale stalo se. Taky se mi to za chvilku vymstilo, doufám, že ne fatálně. Následoval stupidní a zbytečný rozhovor o tom že bylo zbytečné stavět, když nebylo komu dávat přednost a naopak, že zastavit musím vždy a proto, že nebylo komu dávat přednost mi vyměřili tak nízkou pokutu… No po chvíli jsem to ukončil a PaChové šli do auta papírovat. Za 20 minut mi přinesli papír, abych si to přečetl, popř. připsal vyjádření a podepsal. Tam stálo, že souhlasím se spácháním přestupku, ale nikoliv s postihem, což jsem já kretén v podstatě řekl… Nějak se mi to rozleželo, takže jsem to přečetl, ale podepsat odmítl. A tady nastoupil nový level, se kterým jsem se nesetkal ani v literatuře zde na webu. PaChové mi sdělili, že podepsat nemusím, ale že mi v tom případě na místě zadrží ŘP, protože jsou pochybnosti o mé spolehlivosti ve smyslu zákona a mohl bych se vyhýbat projednání přestupku. To už přestala být legrace, protože jsem řidič z povolání…

Byla ve mě malinká dušička, ale zachoval jsem dekorum, a že tedy ano. PaChové šli zas do auta, dlouze něco hledali v kufru, pak si jeden sedl dovnitř a druhý byl se mnou venku. A dalších cca 20 minut… Mezitím jsem se dozvěděl, že kolega mě lustruje přes operačního a bla bla bla. Po 20 minutách ten co uměl s vysílačkou vylezl, řidičák mi vrátil s tím, že z mé karty řidiče vyplývá, že pochybnosti o mé spolehlivosti nejsou a od zadržení upouští. (Mám všechny body a čistou kartu, ale jestli to fakt bylo tím nevím…) No a s tím jsme se rozešli. Oni si tedy odvezli pouze mnou nepodepsaný papír o spáchání přestupku.

A teď bych si dovolil několik dotazů:

1. Jak je to s tím vyjádřením? Je lepší nic nepsat a nepodepsat, nebo tam napsat, že nesouhlasím se spácháním přestupku a podepsat?
2. Skutečně mi mohou zadržet papíry?
3. Jak mám postupovat dál, až mě předvolají? Tak nějak pro sebe jsem si říkal, že na prvním místě bych zkusil důkazní nouzi, protože se mi nechce věřit, že by měli video. No a kdyby měli, tak přiznat přestupek a začít se pídit po tom, kdo byl vlastně poškozen, koho jsem omezil, no prostě materiální aspekt. Ale to jsou chytristiky načtené odtud, takže jednak mi možná poradíte něco jiného, a jednak nevím, jestli v praxi to jednání zvládnu. Fakt jsem na tohle blbej. Kdybyste mi někdo mohli poskytnout „dumbproof manual“, byl bych méně nervózní…


6.11.2011 ScooterMarty

Dodatek by D-F

Pokud se popsaný příběh odehrál tak, jak je popsáno, o čemž momentálně není důvodu pochybovat, jedná se opět o klasickou ukázku toho, jak policisté na místě interpretují zákony ve svůj prospěch a neváhají si dokonce vymýšlet různá zákonná ustanovení, aby dosáhli svého, totiž vybrat pokutu hotově. Lžou řidiči do ksichtu o bodech, které nedostane. Je to pakáž. Policista totiž v případě běžných dopravních přestupků není oprávněn zadržet řidičský průkaz a nerozhoduje o bodech, ty přiděluje až obecní úřad.
 
Pojem „spolehlivost“ v této souvislosti je úplná science fiction. Fantazie oběma mamelukům evidentně nechyběla.

Zadržení řidičského průkazu je významným omezením a zásahem do řádně nabytých občanských práv. Policista zadržuje řidičský průkaz řidiči, o jehož vině nebo nevině nebylo dosud rozhodnuto. Celá řada skutečností může být v tom okamžiku ještě sporných. Nabízí se určitá analogie s institutem vazby. V roce 2001 policie o právo zadržovat řidičské průkazy přišla, což pokládám za zcela správný krok. V roce 2006, po léta trvající mediální kampani, kdy se policie domáhala získání tohoto práva zpátky v původním rozsahu (dokonce i zadržení řidičáku jako zástavy za neuhrazenou pokutu), získala policie (nikoli strážníci) oprávnění řidičské průkazy za určitých přesně vymezených okolností opět zadržovat.
 
Pouze v případě taxativně vymezených a většinou závažných skutků (dopravní nehoda, ujetí z místa nehody, jízda v opilosti…) je policista oprávněn ŘP zadržet. Podle §118b zákona 361/2000 Sb. policista může zadržet řidičský průkaz, pokud:
 
a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm. b),
c) řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
d) se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
e) se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška podle písmene d) byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
f) se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,
h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
 
V jiných případech policista jednající podle zákona nemůže na řidičský průkaz dosáhnout a tak je to správně.
 
V případě, že policista takto postupuje, předá celou věc bez zbytečného odkladu (tentýž nebo následující pracovní den) místně příslušnímu obecnímu úřadu, který má 5 dnů na to, aby zahájil řízení. Pokud tak neučiní, musí úřad řidičák vrátit.  Nedodržení lhůty 5 pracovních dnů k zahájení řízení ze strany správního úřadu bude mít za následek zmaření možnosti projednat věc ve správním řízení. Lhůta 5 pracovních dnů je lhůtou prekluzivní (propadnou), přičemž její zmeškání nelze dodatečně žádným způsobem opravit a tudíž správní řízení nelze ve věci zahájit, popř. již po lhůtě zahájené řízení bude třeba zastavit. Dále viz metodika MDČR, v duchu nejlepších tradic tohoto státního orgánu neveřejná, najdete ji zde. Zajímavý článek na totéž téma přinesl také Autoweb.
 
V daném případě, pokud měli policisté důvodné podezření, že se řidič bude vyhýbat správnímu řízení, měli vybrat kauci 5000 – 50000 Kč podle  § 125 (výše kauce musí odpovídat předpovýši pokuty za přestupek). V tomto případě musí být podezření důvodné, tzn. nejedná se o pouhou spekulaci a musejí existovat alespoň indicie, které důvodnému podezření nasvědčují (např. řidič je cizinec žijící mimo ČR, řidič hlídce řekne, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení apod.)
 
§ 125
(1) Policista je oprávněn vybrat od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč, nejvýše však do výše hrozící peněžní sankce za spáchaný přestupek. Kauci nelze vybrat od osoby, která požívá imunit a výsad podle zákona nebo mezinárodního práva.
 
(2) Složení kauce je zárukou, že se řidič uvedený v odstavci 1 dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
 
Pořád stejný problém, který padá na hlavu plk. ing. Tržila. Jednotliví regionální velitelé policie motivují svoje podřízené policisty k dodržování nejrůznějších ukazatelů v počtu zjištěných přestupků nebo sumy vybraných pokut. Jedná se například o různé čárkovací systémy, kdy vyšší odměny má ten policajt, kdo přinese více čárek (čárka = pokuta, ale pracuje se s čárkami, protože my přece nepočítáme pokuty, my počítáme čárky), nebo stanovení dolní hranice (bez pěti pokut za směnu se nevracej), tvorba nástěnek, na kterých jsou pozdvihováni nejaktivnější policisté apod. Neúprosná logika utahování šroubu totiž velí, aby počty přestupků byly neustále vyšší, vyšší, vyšší, Halík! a tento princip je třeba promítnout i do myšlení a odměňování řadových policistů. Bez toho nelze totiž doložit, že se poměry na silnicích zhoršují, agresivita roste a všechny tyhle sračky, které nejsou pravda ani nikdy nebyly. Bez toho nelze vytvořit efektivní tlak na rozšiřování a prohlubování pravomocí policie, změny zákonů a nákupy nového vybavení s provizemi do tmavomodrých kapsiček.

Vše se vším souvisí.

Co to v praxi znamená pro řidiče? Znamená to, že to na něj budou policisté zkoušet, stejně jako v popsaném případě. Mohlo by se někomu zdát, že se v tomto případě nechal řidič nachytat. A není to pravda a vědí to všichni, kdo se dostali s policií do nějaké náročné situace. Převažující pocit, který přitom máte, je pocit právního vakua kolem vás. Nemáte v hlavě znění příslušných paragrafů, nevíte, co smějí a co nesmějí a jak to přesně je, oni navíc vystupují sebejistě a mají v ruce vaše doklady a mohou vás libovolně dlouho zdržovat a vůbec celkově jste v obrovské nevýhodě. To je důvod, proč jsem proti tomu, aby policisté byli oprávněni zadržovat řidičáky a bránit v jízdě a vybírat pokuty na místě a činit cokoli více nežli zjištění a zdokumentování přestupku – protože neexistuje žádný mechanismus, který by jim zabránil zneužívat jejich postavení přímo na místě. Pokud řidič následně zjistí, že s ním policajti vyjebali a následně si na chování policistů stěžuje, policisté všechno popřou.
 
Na svině se musí jak? Svinsky. Slušné zacházení si policisté v tomto případě nezaslouží a nezbývá, než také býti parchant. Na místě odmítl přestupek řešit, pokutu bych nezaplatil a trval bych na projednání ve správním řízení. Tam bych trval na tom, že jsem každopádně zastavil. Dokonce by se mohl najít svědek, který jel v autě za mnou a viděl…! Za tím účelem je dobré zveřejnit výzvu třeba na Facebooku, určitě se vhodný svědek přihlásí, já si teď zrovna vzpomínám, že jsem tuhle jel…  Také bych požadoval svědecké výpovědi obou policistů s cílem určit, zda mohli při daných rozhledových a světelných poměrech v místech určit, zda došlo k zastavení vozidla v místě, kde má řidič do křižovatky náležitý rozhled, což obecně není hranice křižovatky (toto místo může být tedy od křižovatky libovolně daleko, podmínkou je pouze, aby měl řidič náležitý rozhled). Policisté by tedy měli být schopni popsat, kde vozidlo sledovali, z jakých znaků určili, že se vozidlo pohybuje a nestojí (např. vztažný bod) a v čem spatřovali porušení povinnosti dané dopravní značkou. Na hulváta bych vsázel na vytvoření situace „tvrzení proti tvrzení“.

Pokud jde o podpis na tom jejich papíru, je to úplně jedno. Dokument má pouze informativní hodnotu a není důkazním prostředkem, více viz zde. Je také jedno, zda je tam podpis a čí.
 
Mimoto by mě zajímalo, a nikde jsem to nenašel, jaký je přesně obsah pojmu „předložit doklady ke kontrole“, protože se pořád dokola opakuje situace, kdy policista nebo strážník sebere řidiči doklady, zavře se s nimi do auta, případně je drží u sebe a jejich vrácení podmiňuje různými věcmi, na které nemá právo.

Končím obligátní větou. Nebavte se s policajty, je úplně jedno, že se chovají slušně. Kdyby byli slušní, našli by si pořádnou práci. Neposkytujte důkazy proti sobě, sdílejte s ostatními vaše zkušenosti s policisty a úředníky. Dejte svůj soukromý stop silničnímu fašismu.


 

12345 (3x hodnoceno, průměr: 1,33 z 5)
1 082x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!