#přijímám

Featured Image

Upřímně řečeno nevím, co ten dvojkříž znamená, poprvé jsem toto spojení znaků viděl na proislámských demonstracích, ale význam slova je jasný. Jsem ochoten něco nebo někoho přijmout, tedy já osobně.

Nejsem ochoten přijmout muslimy, jelikož oni mají své území vlivu, své země, kde jsou doma, kde se dodržují jejich tradice, kde si všichni mezi sebou rozumí (lingvisticky), kde nikdo nezpochybňuje učení velkého Proroka. Jsou tam zvyklí a nikdy si nezvyknou jinde, kde se po nich bude požadovat tolerance a respekt k učení Ježíše Krista, ba dokonce i systematická práce. Když to vezmeme do důsledku, tak demokracie, kterou se tak zaklínáme, vyplynula z Kristova učení, jelikož v demagogickém islámu to není možné. Proto nejsou islamisté ochotni, oni dokonce nejsou ani schopni, být tolerantní k jinému učení než je to jejich.
Toto vše respektuji a ať si vše, co považují za správné, provozují u nich doma a každý, ostatní, který s tím nesouhlasí, by si to měl nechat cudně pro sebe a taky to respektovat, nikoliv jim nutit jiné státní zřízení, které je pro ně naprosto nepřirozené. Přicházelo to pomalu, postupně se rychlost zvyšovala, až dosáhla úrovně smrště. Tušíte, o čem mluvím. Vlna ilegálních imigrantů z 99% složená z muslimů prorazila neexistující, vnější hranici EU a zaplavila ji. Čest maďarské výjimce. A při této blamáži eurounijního, bezpečnostního systému jsem poprvé viděl znakové složení uvedené v nadpisu. Několik mladých pomatenců v čele se svým „profesorem“, si chtělo vzít domů muslimské, ilegální, nájezdníky. Že to nemusili udělat, vděčí jen za velmi nedostatečné fungování sociálního státu u nás. Někomu se může jevit jako velmi rozhazovačný, velmi zdaňující, velmi podporující parazity. Ve skutečnosti jsme odpornou buržoazní zemí, která svým spolubčanům, neochotným věnovat se práci, dává v přepočtu na dolary (záměrně používám dolar, ač taky inflační, přesto daleko spolehlivější měnu), mizivé množství sociálních dávek proti Německu, Švédsku, Británi, ale i Francii, Rakousku nebo Holandsku. Uprchlíci před „válkou“, nezákonně překročivší hranice bez jakýchkoliv dokladů, dávají přednost výše zmíněným zemím, které je ústy svých politických představitelů k sobě zvou, vítají je a děkují jim za perspektivu zlepšení své demografické situace. Letos 1,5 miliónu (cca), příští rok 3 miliony (odhad), další rok 10 milionů (optimistický odhad). Během tří let se jejich počet zvýší na dvojnásobek pouhým reprodukčním vlivem a pak již, aniž by přišel jakýkoliv další přísun, poroste geometrickou posloupností. Evropské země, zvláště ty nejsociálnější, se začnou pod tíhou tohoto systému hroutit a pozvaným imigrantům to nebude milé, ani závratná zadlužení nedokážou uspokojit „oprávněné“ nároky novodobých vládců těchto zemí. Ještě méně milé to bude původním obyvatelům těchto zemí, jako ovce přihlíželi devastaci civilizace, kterou jejich předkové budovali stovky let, zastydí se a začnou uvažovat o zbabělém opuštění své původní vlasti a budou postaveni před dilema, KAM? Nový Zéland, Chile, Filipíny, Austrálie, to jsou vzdálené, zámořské možnosti. Pokud se naprosto nezblázníme u voleb a zůstaneme, naštěstí, tou chudou a doufám, že v sociální oblasti, ještě mnohem chudší zemí, jsem já osobně ochoten přijmout rodinu imigrantů ze zemí postižených islámskou kalamitou. Švédy, Němce, Brity, Holanďany…., je to jedno, rád jim pomohu, aby nemusili cestovat do výše jmenovaných lokalit nebo do Ruska. V tomto duchu     #PŘIJÍMÁM


5.11.2015   Jahl
 

12345 (1x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
390x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:51
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!