Návrat repre$e.com

Featured Image

Vážení přátelé,

někteří naši poslanci v parlamentu měli ještě včera velkou starost. Dohadovali se o to, zda mohou jezdit pražskou MHD zdarma. Při jejich příjmech a frekvenci, s jakou MHD využívají, zde jde jistě o velké peníze. Dnes už to ale může být jinak a bude se hlasovat o utahování šroubu. Sněmovna má v prvním čtení jednat o návrhu změny zákona o Policii ČR a změnách souvisejících zákonů. Součástí těchto změn je zde již široce diskutované měření rychlosti soukromými subjekty.

To téma tady již jednou bylo. Návrh byl předložen jako (neústavní) přílepek poslancem Sehořem. Díky soustředěné kritice z řad občanů i poslanců samých se sněmovna poněkud zalekla náhle probuzeného zájmu a návrh byl z jednání stažen. Z kritiky, která se na navrhované znění snesla, se autoři návrhu nepoučili pranic a předložili ten samý návrh v téměř stejném znění znovu. Jejich drzost a pohrdání jinými názory než jejich vlastními, zdá se, nemá konce. Je třeba jim to zarazit.

Rekapitulujme, co se posledně seběhlo kolem Sehořova návrhu. Díky několika jedincům, kterým není lhostejné, o čem jednají jejich zákonní zástupci, se informaci o Sehořově návrhu podařilo dostatečně rychle rozšířit mezi veřejnost. Následovala velmi výrazná odezva veřejnosti směrem k poslancům, kteří Sehořův návrh podrobili patřičné kritice. Pravděpodobně zvítězila snaha sebezachovat svoje preference před motivačními pobídkami lobby přiživující se na dopravní buzeraci a návrh neprošel. Vím, že se na této akci podílelo hodně čtenářů tohoto webu a jsem Vám za to vděčen. Dá se říci, že podobné úspěchy více než ospravedlňují náklady a úsilí, které do tohoto projektu vkládáme.

Nezbývá než udělat znovu to samé. Prosím Vás proto o spolupráci. Šlápněme opět návrhu na krk společně.

Nehodlám zde hodnotit, jakou šanci a v jaké podobě zákon skrze první a druhé čtení projde. Soustřeďme se na návrh samotný. Dostatek argumentů, které ukazují na jeho naprostou absurdnost, najdete například:

– ve stanovisku Českého autoklubu
– v otevřeném dopisu OSBID o.s.

Kromě tam předložených argumentů přidávám ještě tři další.

1. Tento návrh je východiskem pro vytvoření systému ve stylu Big Brother, který bude pod záminkou měření rychlosti monitorovat veškerý pohyb vozidel a osob na českých silnicích a umožní jejich libovolné snímkování. V propojení se systémem elektronického mýta vznikne například úsekové meření z Rozvadova až na Jižní spojku.

2. Opatření nese silně korupční rysy. Nikdo se nikomu nezodpovídá, neexistuje žádný dohled a žádná inspekce jako u PČR, nejsou stanoveny sankce za nedodržení zákona na straně soukromých subjektů realizujících měření, vztahy policie-firma-úřad jsou jen hrubě popsány. Silně to připomíná katastrofální projekt soukromých STK, díky kterým dostanete červenou a zelenou nálepku v každém lepším výčepu. Protože zákon měřící firmě nestanoví povinnost předat všechny získané snímky, mohou na nich firmy provádět selekci a jejich („neprodlené“) nepředání správnímu orgánu podmiňovat například sponzorským darem pro nějakou spřátelenou organizaci, nebo je třídit v rámci klientského systému podle klíče „to je Pepa, ten nás nechá v hospodě zadarmo najíst, toho smažem“.

3. Argumentace některých poslanců a novinářů, že měření by probíhalo v součinnosti s policií na základě pověření, je naprosto dětinská. Určitě zde nejde o to, že soukromý subjekt pouze poskytne techniku a policie ji použije. To je možné již nyní formou nájemní nebo veřejnoprávní smlouvy bez jakékoli změny zákona. Zde jde o něco jiného – o privatizaci výkonu státní správy a rozšíření počtu subjektů, které mohou vykonávat dohled nad silničním provozem.

Zákon nepopisuje, co je „součinnost“ a jak vypadá „pověření“, lze tedy oboje realizovat zcela formálně. V praxi to bude vypadat tak, že vznikne papír A4, na kterém bude napsáno, že firma Buzerace s.r.o. může provádět měření na celém území okresu Beroun. Na tento papír se podepíše zástupce dopravního inspektorátu PČR a tím to skončí. Je splněna podmínka součinnosti s PČR (PČR to se zástupcem Buzerace s.r.o. a příslušným předem motivovaným úředníkem obecního úřadu projednala, dala souhlas a tím projevila součinnost) a také podmínka pověření. Firma Buzerace s.r.o. bude inkasovat například 50% z vybraných pokut a obec druhých 50%. Ve své podstatě se tak již nyní děje, otázka je jen, zda se tohle stane oficiální bezpečnostní strategií.

Poslanec Plachý (ODS) vykřikoval při schvalování Sehořova návrhu, že on si ruce krví českých řidičů pošpinit nechce. Realita je ovšem taková, že měření rychlosti jízdy s bezpečností souvisí jen velice okrajově a ohledně jeho pozitivního efektu bych osobně ruku do ohně nedal, především pokud jde o stacionární měření. Například britský TRL sledoval vliv stacionárních kamer na bezpečnost silničního provozu při dočasných omezeních provozu během oprav komunikací. Rychlostní kamery dokonce podstatně zvýšily četnost nehod, úseková měření neměla téměř žádný vliv, policejní hlídky na místě samém měly ca 10% pozitivní efekt. Tyto údaje najdete v reportu TRL595. V českých specifických podmínkách – jaký bezprostřední vliv na chování řidiče bude mít, že mu za tři měsíce přijde složenka, protože jej změřil jakýsi soukromník s laserem pečlivě skrytý v křoví (aby vydělal co nejvíc), posuďte sami. To jen naši úředníci a příznivci prohlubování dopravní šikany šikovně zaměňují pojmy přiměřené a povolené rychlosti, aby tak vytvořili patřičné zdání a odůvodnili nezbytnost svého dohledu.

A nakonec – radarů na silnicích, především těch stacionárních, přibývá a mrtvých neubývá. Není to divné?

Teď je to tedy na nás.

Můžeme se rozhodnout, co chceme. Zatím. Protože pak už bude pozdě a cokoliv s tím dělat bude velmi složité.

Buď je vám to jedno (anebo to dokonce vítáte) a nebudete dělat nic. Myslíte si, že je to tak správné, že to zlepší bezpečnost na českých silnicích a pak je asi zbytečné, že jste dočetli až sem.

Anebo se rozhodnete něco dělat. Moji přátelé, které se do aktivního odporu proti tomuto orwellovskému a korupčnímu návrhu rozhodli postavit, zažili teď několik hektických dnů. Můžete se k tomu připojit a sdělit Váš názor Vašemu poslanci.

Pozor, ta věc nesnese odkladu. Je třeba jednat hned. Zákon bude projednáván tento čtvrtek. Je pravděpodobné, že se bude jednat o běh na dlouhou trať, protože zákon je zatím pouze v prvním čtení – tedy ještě nebyl projednáván ve výborech a jedná se o první nástřel vlády. Nicméně, pokud chceme dosáhnout cíle – musíme být důslední hned od začátku.


19.03.2008 D-FENS

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
186x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:03

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!