Jak to mohlo být? - zpět na článek

komentářů 106

Přidat komentář
 1. Já k tomu nic nového a ani nic převratného nebo moudrého říct nemohu. Jen snad to, že jednak je imho společenská nebezpečnost tohoto nulová a druhak, dostanou ti „postižení umělci“, vůbec něco? Když zaplatí někdo za nelegálního Gotta třeba mega, dostane Gott třeba půlku?

  1. Mluviti stribro, mlceti zlato.

  2. A je to zde opět. Společenská nebezpečnost. Evergreen tohoto blogu, který se spojuje zejména s rychlostí.
   Společenská nebezpečnost přeci není určujícím kritériem vzniku TČ. Pokud si někdo myslí opak, prosím uveďte zdroj.
   TČ vzniká naplněním skutkové podstaty, která má přesně vymezený právní rámec.
   Spol. nebezpečnost je soudním pojmem, je to jeden z bodů, ke kterému se přihlíží při určování výše trestů. Tedy neurčuje vznik TČ.

   1. Trestní zákon, §12, odst 2:

    Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

    1. Ano, správně. Podstatná je zejména druhá část citovaného.

     1. Ano, případ musí být „společensky škodlivý“ a zároveň „nepostačuje odpovědnost…“. Tj. pokud se nebudeme točit na rozdílu mezi nebezpečností a škodlivostí, tak ona nebezpečnost tam skutečně vyžadována je.

      V daném případě třeba já nevidím důvod, proč by nemohli být držitelé práv odkázáni na občanskoprávní žalobu, jak se v kraji běžně děje u podstatně jasnějších případů.

      1. Od jaké doby se krádež řeší občanskoprávní žalobou?

       1. pokud je kradez do 5000 a neni naplnene zadny jiny bod skutkove podstaty tr. cinu kradeze, jde o prestupek a tam spravni oragn muze

        Správní orgán uloží obviněnému povinnost nahradit poškozenému škodu, jestliže byla tato škoda způsobena spácháním přestupku, nebyla obviněným dobrovolně nahrazena a její výše byla spolehlivě zjištěna; jinak poškozenému nárok na náhradu škody nepřizná a odkáže ho s jeho nárokem na soud nebo jiný orgán veřejné moci. Obdobně postupuje rovněž v případě, kdy by zjišťování škody vedlo ke značným průtahům v řízení.

        1. Jsem se ptal na krádež ne na náhradu škody.

         1. kdyz ti zpusobenou kradezi zpusobim skodu 1 Kc tak to bude nejspis presne ten pripad kdy to zrejme nebude ani prestupek kvuli bagatelnosti

          1. A jakou to má vazbu na to, na co jsem se ptal?

          2. ze aby ti byla skoda zpusobena kradezi nahrazena, musel by ses obratit na obcanskopravni rizeni (to ze se jednalo o kradez si bude muset obcanskopravni soud vylozit sam jako predbeznou otazku) tedy se kradez bude projednavat v obcanskopravnim rizeni

          3. Tos to jenom zopakoval. Krádež a náhrada škody jsou dvě věci řešené jinými zákony. Krádež řeší trestní zákoník, náhradu škody noz. Můj dotaz spočíval v dotazu jak může kráděž řešit občanskoprávní řízení.

          4. neporozumel ze exitsuje pripad kdy i soudce v obcanskopravnim rizeni si musi SAM vyresit otazku naplneni skutkove podstaty kradeze, tedy kradez resi obcanskopravni soudce, byt to neni meritum veci (tim je nahrada skody)

          5. Sdílení filmů není krádež, jen tak mimochodem.

         2. Kde vidíte jakou krádež? Copak on se „zmocnil cizí věci“? Ani náhodou!
          A dokonce ani trestný čin neoprávněného užívání tu není, protože i ten vyžaduje „zmocnil věci“.
          Autorské právo není VĚC, nelze se jej ZMOCNIT. Tvrdit, že zneužití díla je krádež může nějaký novinářský aktivista nebo janda či jiný negramotný trouba, ale zákon trvá na ZMOCNĚNÍ SE VĚCI!

          Takže nám zbývá Zákon 121/2000 Sb. (Autorský zákon), konkrétně §40 odst c/ Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména: c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě; práva na informace podle tohoto ustanovení se autor může domáhat vůči osobě, která do jeho práva neoprávněně zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila, a dále zejména vůči osobě, která
          1. má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou rozmnoženinu či napodobeninu díla za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,

          A pak autor může vůči pachateli uplatňovat:

          e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména
          1. omluvou,
          2. zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím; výši peněžitého zadostiučinění určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo; tím není vyloučena dohoda o narovnání,
          f) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora.

          Tedy NEJDE O ŽÁDNÝ TRESTNÝ ČIN, ale normální občanskoprávní spor.

          1. Díl 4 tr. zak.

           Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu

          2. Ty se týkají ochranných známek, obchodních známek, právům k patentům, databázím, padělání apod. Není náš případ.

          3. neni pravda

           § 270

           Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
           (1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

           (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,

           a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,

           b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo

           c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

           (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

           a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo

           b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

          4. Správně píšete „práv k databázi“.
           Tady došlo k neoprávněnému šíření, žádný jiný zásah do díla zde neproběhl.

          5. Chtěl jsem tě poslat dostudovat trestní zákoník, ale Trevor ti to již nalinkoval.

          6. Pozor, je tam „…autorských práv [b]A[/b] práv k databázi“. Čili ta autorská práva jsou tam jmenována samostatně, ty v tomto konktextu nemají nic společného s právy k databázi.

          7. Jenže to byste musel zasáhnout do toho díla jako takového. Musel byste je vydávat za vlastní, použít cizí dílo ve svém a podobně. Nemyslím si, že by stačilo „jen“ dílo rozšiřovat. Ale nejsem právník a už vůbec ne na autorské právo.
           Každopádně doufám, že jsme se jednoznačně shodli na tom, že KRÁDEŽ TO NENÍ, jak psal nepravdivě starter25 19.12.2018 v 13:15.

          8. Nemusí zasahovat do díla jako takového, ale do zákonem chráněných práv k němu.

          9. Nevím, jak je to dnes, ale když jsem toto ustanovení chtěl použít, bylo mi vysvětleno právníkem na ARK, že se na pouhé použití díla bez souhlasu nevztahuje. Ale třeba se mu nechtělo tím zabývat (což dost pochybuji).

          10. sdilet verejnosti se nesmi, natoz za uplatu – to je proste mnou uvedeny tr. cin – viz napr. drivejsi zatahy PCR na direct connect usery kteri sdileli bez naroku na uplatu na verejnych DC hubech

          11. jinak zakladni rozdil mezi audiovizualnimi dily a sw je ten, ze audiovizualni dila muzu sam pro sebe uzivat (a nikdo se nepta kde jsem to splasil), zatimco autorsky chraneny sw je nelegalni dokonce i jen pouzivat pro vlastni potrebu (ani nemusi jit o vyuziti napr. k podnikani)

          12. mimochodem tehdy trestni oznameni na ceske uzivatele DC hubu nepodavala OSA ale cizozemsky subjekt https://cs.wikipedia.org/wiki/Recording_Industry_Association_of_America

           bez (tehdy) organizacni slozky v CR zastoupena ceskou advokatni kancelari, presto se tim PCR zabyvala a to DC useri byli posleze odsouzeni mj. take k nahrade skody ale padly tam i podminene tresty (mozna i nepodminene uz si nevzpominam presne, ale dnes by to smrdelo NEPO)

          13. Podle mého názoru není, ale především to není KRÁDEŽ.
           starter25 19.12.2018 v 13:15.

          14. Ne není. Vyjádřil jsem se špatně.

          15. Integrale, Skret – tohle neni imho o nazoru, proste jakmile by vznikla opravnenemu sdlenim skoda alespon 5000 Kc jde pri sdileni o tr. cin jak jsem uvedl. Ad Skret – to ze jsi nevidel ze by byli stihani ti co sdileli bezuplatne neznamena ze tyto soudni procesy probihaly a probihaji. Dost jsem do jednoho zatahu videl takze aby bylo jasno – RIAA si stahla z DC hubu useruv file list, zjistila jeho ip adresu, postahovala co slo zejm. hudbu, vsechno dokonale zmapovane a dolozene v trestnim oznameni, policajti provadeli u dotycnych domovni prohlidky, zabavovaly pocitace (kde lze lehce dokazat jak byl kdo aktivni na dc hubu viz logy, napr. u strondc++), jelo to jako pomasle, sdeleni obvineni, obzaloba, rozsudek … U torrentu je to trosku (ale jen trosku) slozitejsi ze seederu byva vice a stahuje se po malinkych castech, ne jako u DC od jednoho usera komplet cela napr. mp3

          16. Ehm…

           Rozdělení věcí
           § 496

           Věci hmotné a nehmotné
           (1) Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu.

           (2) Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.

          17. …myslenka je v tomto smyslu hmotna, ci ne?

          18. Thomikh: Ano, ale to je takto v noz. V trestním zákoníku jsem definici věci jako v noz nenašel, tedy věcí může být i nehmotná věc. Laicky se dá říct, že jde o krádež věci (nehmotné), ale v trestním zákoníku je na to jiný paragraf. Nechtělo se mi to dohledávát tak jsem napsal krádež věci. Dovolím si spekulovat, že kdyby neexistoval ten paragraf 270 tak se to řídí paragrafem o krádeži. Ale to je jedno, pointa sdělení měla být to, že to podle mě nemůže být pouze občanskoprávní spor.

       2. Od jaké doby se porušení autorských práv řeší podle paragrafu pro krádež?

        I náhrada škody, způsobené trestným činem, se poměrně často řeší občanskoprávně. Uznávám, že zrovna u krádeží je to méně obvyklé, protože hodnota ukradených věcí se stanovuje poměrně snadno, takže soud to spláchne adhezí bez velkého protahování. Naopak u násilných trestných činů je odkázání na občanskoprávní žalobu poměrně běžné, protože tam by pak prokazování výše způsobené škody (ztížené uplatnění, ušlý zisk apod.) při adhezi taky mohlo trvat podstatně déle, než projednávání vlastního trestného činu.

        1. Jak už jsem tu psal jinde, měl jsem na mysli to, že je to řešeno trestním zákoníkem, nikoliv pouze noz či autorským zákonem Náhradu škodu nijak nerozporuji, že jde přes občanskoprávní řízení.

      2. zrejme je stale zachovano ze k tomu aby byla naplnena odpovednost resp. jednalo se o trestny cin, musi byt naplnena formalni a materialni stranka trestneho cinu (drive se tomu rikalo spolecenskea odpovednost dnes se tomu zrejme rika skodlivost) jako tomu bylo u drivejsiho tr. zak. z roku 1961

       mimochodem ta materialni stranka je vyzadovana i u naplneni odpovednosti za prestupek

       Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

 2. Pšt, OSA jede na kradeným softwéru a u BSA si pouštěj veřejně muziku, za kterou neplatili. Kávičku prosím.

 3. Výpočty škody jsou dělány většinou jako „ušlý zisk“. Vychází se z předpokladu, že všichni, kteří si film/hudbu stáhli by buď šli do kina, nebo by si koupili CD. Že je to do nebe volající píčovina je jasné každému, kdo má zdravý rozum. Jenže tohle řeší právníci. Takže tak.

  1. Predpokladam, ze kazdy z obvinenych stahovacu je dotazan, zda-li by si tento titul jinak koupil, on horlive pritaka a tim padem je svedkem sam proti sobe. Chapu tu spravedlnost dobre?

 4. OSA má zmrdibarák na Československé armády v Pze, už sem u nich byl s nějakejma balígama…

 5. mp3 je ztrátový formát komprese. Amen. :D

  1. ?
   A kdyby autor přehodil slova a řekl: „mp3 je audio formát, používající ztrátovou kompresi dat“, tak už by to bylo ok? Jste trochu puntičkář, ne?

   1. No šlo by to úplně jinak, ale jde mi o tu logiku. Když ponecháme kopii a teoretickej ušlej zisk, je ok jezdit MHD načerno, protože jim to stejně netopí? To jako kopírovat FLAC není ok, ale kopírovat lossy je v pohodě, protože to nemá origo spektrum?

 6. Máme ponětí, kolik výpalného platíme za paměťovou kapacitu v každé tiskárně, v každém prodaném externím HD, ba dokonce v každé flešce či zálohovacím CD-R?
  Platíme už jednou jako mourovatí za úplně všecko, co umožňuje efektivně cokoliv uložit či rozmnožit, v jakékoli formě. Ten poplatek je dokonce i v balíku papíru, co ho kupujete do kopírky či tiskárny.
  Hudba je už na internetu běžně, interpreti i producenti ten jejich svatej boj proti kopírování už dávno vzdali. Jen pár zatvrzelých, posledních mohykánů ala Metallica si myslí, že na nosičích vydělají bůhvíjakej majlant.
  Svět se posunul v tomto směru natolik, že organizace typu OSA, Intergramu balancují na hraně zákonnosti jejich činnosti.
  Zkuste se třeba zeptat na Intergramu, kolik tak asi ročně odvádějí třeba Madonně /to je hodně tvrdá obchodnice/ za to, že její muzika rotuje v rádiích denně.
  A vzápětí se optejte Madonny samotné, kolik asi USD z ČR ročně dostává.
  A pak se můžete zamyslet nad tím, kam asi mizí ten rozdíl, pokud vůbec nějaký peníze do USA jdou.
  Naprosto stejně, ale na domácím písečku to provozuje OSA.
  Mazanej právník, specializovanej na autorský právo, by všechny tyhle parazity, co fakticky nic a ničí práva nechrání, rozmazal po zdi jejich luxusních kanceláří jak ožralej bezďák svoje hovno.
  Je nejvyšší čas tyhle parazity zlikvidovat a dobrá hudba ať si najde svoje příznivce sama. Za skutečně dobrou hudbou půjdou fandové sami, budou za ni ochotni v dobrý, nekomprimovaný kvalitě dobře platit. Určitě nejsem ochoten platit ani hovno za současný, zvukově i dynamicky deformovaný mp3 sračky se 128kbps, za který si dnes ještě někdo dovoluje chtít peníze ve formě autorskýho poplatku. Stejný je to s videoripy.

  1. Jo a mimochodem – za dobrý umělce považuju všechny, co jsou schopni zcela naživo předvést to, co „natočili“, rozuměj naprogramovali ve studiu a vydali na nějakým nosiči.
   Každej, kdo tohle dokáže, je dobrej umělec. Ať to třeba byla Jarka Šuláková, Kabáti, zbytek Pink Floyd, nebo zbytek Deep Purple.
   Obzvláště si cením těch, jejichž živé koncerty bývají ještě lepší, než studiová tvorba.
   Docela rád bych naživo viděl všecky ty černý kurvy z mraků americkejch klipů. Jestli by vůbec byli schopný ty vyhulenci si aspoň zapamatovat počet a umístění všech těch motherfucků v textu, aspoň udržet tempo podle gramce a obejít se při tom bez smyček a studia za padesát miliónů dolarů. Tohle já za umění nepovažuju, skákání po jevišti s většinu času vypnutým portem, aby poté „umělec“ mohl udýchaně poděkovat – ale spíš zvukařům za přesný halfy a smyčky…

   1. Na nekolika grime koncertech, kde ucinkovali i „niggers“ jsem byl a vždycky to bylo naprosto super. Pak třeba české Prago Union, nevěřil jsem že to ten člověk dá naživo … a dal .. a bylo to super. :) Občas je dobrý nějakej ten koncert navštívit. A samozřejmě Kabáti naživo jsou taky pecka.

    1. Ono takych ciernych hudobnikov ktorych by som rad pocul nazivo je dost. Akurat to nie su nigg’as o ktorych hovori servisdok. Takych by som nedal. Ist na ich koncert by by bolo prilis masochisticke. Uplne staci expozicia zo zdrojov ktorym sa neda vyhnut.

   2. Kapely znejuce lepsie na podiu ako v studiu? Napada mi Iron Maiden.

    1. Je jich vicero, napr. Blind Guardian je zive naprosto vybornej. Ale tam je to zpusobene tim, ze pulku songu odzpiva naplnena hala. A kdyz tisice lidi(v CR) nebo desitky tisic(zahranici) zpiva zive Bard’s song, tak je to neco, co se studiovou nahravkou nikdy nezazijes. Nicmene vzhledem k tomu, ze turne se sestava z desitky zastavek, tak zadny zpevak nepoda vykon jako ve studiu. Byvaly doby, kdy Hansi(zpevak zminenych BG) na konci turne skoro nemohl zpivat… dnes uz je starsi, moudrejsi a hlas is setri :)
     Ukazka ziveho koncertu napr hyr:
     https://www.youtube.com/watch?v=i-IcX_bccFc

     Dale bych doporucil treba Orphaned Land a Beyond the Black, Powerwolf. Ale treba Epica me dost zklamala, jako koncert dobrej, o tom zadna, ale takovej strojovej skrobenej projev a studiova verze je hodne nekde jinde :(

     1. To rikali uz Beatles, ze na to koncertech srali a flakali to, protoze to pres to vresteni nadrzenejch fanynek stejne nebylo poznat. Proto prej nakonec s zivejma koncertama skoncili.

      1. Clenovia Beatles samozrejme vystupovali nazivo aj po 29.8. 1966. Akurat nie spolu. Co sa tyka obecenstva, v zivote som nebol na koncerte s tak uvrestanym publikom ako vidno na dobovych zaznamoch Beatles. A na metalovych koncertov sa spev publika priamo vyzaduje. Rob Halford ani neberie mikrofon do ruky ked hraju Breaking The LAw

      2. Oni na to neserou, ale koncerty HAnsiho z doby okolo roku 2007 staly za hovno, pokud jsi byl na konci snury, protoze proste hlas mel zniceny.

       Oni na to neserou, kdyz cele tve publikum odzpiva tvoje songy, tak neco muzeme mluvit o nesmrtelnost :)

     2. Powerwolf ma hlavne sto bodov za pracu s publikom. A tak nejak vedia trafit, co sa hodi a co sa nehodi.
      https://youtu.be/rpGp_V5Ngvk?t=342

      Napriklad Metallica + orchester stal za taky strasny vyliz, ze to az pekne nebolo.

      Naproti tomu zivy Nightwish alebo zivy orchestralny Skalmold nemal chybu.
      Nightwish https://www.youtube.com/watch?v=nIsbXJ81SK0
      Skalmold https://www.youtube.com/watch?v=yAyFyEFoZvs

      Live Children of Bodom by som tiez hodnotil vyssie ako studiovky, okrem ineho aj preto ze hraju kusok rychlejsie.

      K tomu vrieskajucemu publiku – jedna vec je ked publikum odspieva kusok aspon trochu k veci (Blind Guardian), druha ked retardovane vresti – staci lubovolny koncert nejakeho (nielen) azijskeho boy bandu.

      1. Metallica s orchestrom stal za viliz? A to uz preco?

       1. Eh, asi osobne preferencie, moje usi tvrdia, ze kombinacia ich tonu gitar s orchestrom a hlavne cistymi vokalmi spevaka vobec nejdu dohromady. A zaroven, prislo mi, ze orchester casto bol pouzity len na take podciarknutie na konci versa a co ja viem.. eh.

        Metallicu az tak velmi nepocuvam, no ked som sa nahodou ocitol v sobotu v aute s radiom a Antena Rock prave hrala ich live with orchestra. Dlho som to nevydrzal.

       2. Keď to porovnám s Live Shit: Binge&Purge tak stojí S&M ozaj za vylíž …….
        A hlavne od doby vydania CD verzie S&M sa mi zhnusila pesnička Nothing else matters tak, že keď ju dajú na Anténe Rock tak proste vypnem rádio.
        Ja zas osobne staviam najvyššie v mojom osobnom rebríčku koncert Sepultury a Motörhead v Drážďanoch 2004 kde sme boli aj s kamošom osobne. No a zo slovenský kapiel sú najvyššie Horkýže Slíže.

    2. Když tedy jsme u napadání, tak první skupinou, které mi zněla na pódiu výrazně lépe než ve studiu, byli GATTCH.

     1. Aktuálně mám skvělej zážitek s Dire Straits Experience, kde jsou původní jen bubeník a saxofonista, ale celej ten ansábl to hraje naprosto famózně a evidentně tu hudbu fakt mají rádi. Něco jako Brit Floyd, nebo Australian Pink floyd show, to byly taky zážitky obrovský…

    3. Z jine hudebni oblasti treba Caro Emerald nebo Thievery Corporation (kdyz se snazej).

   3. Predpokladam ze to bude jako s jazzem. Rapper bude mit nejakej hrubej ramec a zbytek je improvizace. Rap ma tu vyhodu ze to vlastne neni zpev, ale recitace se zvukovym doprovodem a jde predevsim o obsah textu. Neco jako Ortel :)

    1. Sveho casu jsem rikal, ze u mne je hudebnik ten, kdo zvladne koncert unplugged. Dneska uz to tak uplne nevidim, protoze nektery valy proste unplugged stojej za prd, ale kazdopadne ‚umelce‘ vystaveny na hekani do mikrofonu a omilani sprostej slov tak nejak nemusim. Chapu, ze to asi ma svoje publikum, ale to mel Ada taky a ne zrovna maly.

     Extrem pak je, kdyz Rusaci se rozhodnou, ze rap zakazou, protoze to proste neni kultura. Neni, ale zakazovat to…? Podle mne je chyba rodicu, ze deckam neukazou zadny solidni hodnoty a decka pak poslouchaji tyhle sracky.

     1. No ono to s hodnotami az take jednoduche nie je. Nase deti boli vystavene uplne rovnakej hudbe a predsa ma kazde uple iny hudobny vkus. Pravda, rap nepocuva ani jeden z nich. Akosi vsetci mame na rap podobny nazor ako Joe Hallenbeck: https://www.youtube.com/watch?v=COCY3UVoTGA

     2. Nevím jak vy, ale Valleys of Neptune bych unpugged slyšet nechtěl. A Tarkuse teprve ne.

      1. Tak je kopec rock´n´roll kapiel, ktoré by ozaj nefungovali unplugged ani omylom. Ale také rockové kapely znejú dobre aj unplugged a dokonca u talentovaných kapiel je to parádny zážitok.

  2. servisdok: Přesně tak, v ČR nelze audiovizuální dílo pro domácí potřebu užít nelegálně, máme předplaceno.
   Za CD a MP3 se samozřejmě platit ani nesmí, protože https://cs.wikipedia.org/wiki/Loudness_war.

  3. Nějaký halíře za GB, což při dnešních kapacitách už dělá slušnej ranec. Voni ti zmrdi už protočí ňáký miliardy, ne?

  4. Mícháte dvě různé věci:
   1. poplatky u datových médií platíte za to, že si na ně smíte uložit díla, na něž se vztahují autorská práva, PRO VLASTNÍ POTŘEBU. Není to sice úplně čisté, ale je to jakýsi podivný politicko-právní konsensus („pro vlastní potřebu“ = v okruhu rodiny či osob žijících v jedné domácnosti).
   2. zcela jiná věc je, pokud dále dílo šíříte bez souhlasu vlastníků autorských práv ZA ÚPLATU. To je totiž ten základní problém. Vydělal jste peníze na práci někoho jiného bez jeho souhlasu. A to je nejen logicky právně postihnutelné, ale zejména nemorální.

  5. Metallicu to este stale nepreslo? Myslel som ze uz si zobrali priklad zo starsich kolegov. Taka zaujimavost k hudbe na nosicoch; vlani som kupil listky pre seba a mladsieho syna na koncert Judas Priest. V emaili s listkami bola aj adresa a kod kde sa bolo treba zaregistrovat na to aby sme dostali CD-cko s albumom ktory mal koncert podporovat. Tak sme sa zaregistrovali, a veru, CDcka tyzden pred koncertom dosli. V cene listka.
   Ironicky, na koncerte som napokon zo zdravotnych dovodov nebol

   1. Hlavne pokud by lidi nestahovali ty alba, na koncertech by pak musela půlka mlčet. :D

 7. Základ této mizérie je, že stát, tedy my všichni, dotujeme (pseudo)umělcům ochranu jejich děl, mají ji zadarmo. Kdyby si umělci měli platit patentovou ochranu, tak jako každý normální člověk ve všech ostatních oborech a to ještě je maximální délka patentu 10-15 let, to by byla jiná a dost možná by nebyly ani tyto soudní spory.

  1. Ano, u autorských děl je to (zatím) jenom 70 LET. :-(

   1. …od smrti autora.

  2. Základem té mizérie je především skutečnost, že OSA je normální obchodní korporace podnikající podle téhož Zákona o obchodních korporacích (dříve Obchodní zákoník) jako my všichni ostatní včetně těch společností, vůči kterým OSA „zasahuje“. Nic podobného ale Zákon o obchodních korporacích nikomu neumožňuje. Osobně vnímám činnost a postupy OSA jako v těžkém rozporu se zákonem.
   Ale protože se zaklínají módními slovy, tak nevzdělaný policajti, kteří nemají ani ánung o tom, jak to s těmi autorskými právy je nebo není, jdou OSA a podobným na ruku a páchají trestnou činnost v domění, že jednají v souladu s právem. V 80 % si dovolím trvdit, že jednají naopak v těžkém rozporu s právem (zrovna v článku uvedeném případě je to oněch 20 %).
   Pokud by nějaký autorský svaz měl vůbec existovat, tak by to měla být organizace podnikající na základě zvláštního zákona (podobně, jako např. advokáti).

   A druhá věc je, že jeden umělec, který má v ČR za rok 2-3 koncerty a jehož dílo nebývá nijak výrazně veřejně užíváno, dostane od OSA balík ve výši několika stovek tisíc Kč, zatímco jiný umělec, jehož dílo omílají rádia a televize za ten rok v řádech několika stovek užití, dostane od OSA tak sotva na zaplacení měsíčního účtu za elektriku. Naštěstí se to poslední dobou trochu zlepšuje díky elektronickým prodejům a produkcím, které jsou evidované.

   1. Integrale: OSA není normální obchodní korporace, protože dle zákona č. 121/2000 Sb. vykonává činnost kolektivního správce, polopaticky OSA je organizovaný zločin s prorůstáním do státní správy.

    Rozdělování honorářů provádí OSA zejména dle počtu prodaných fyzických nosičů, tedy největší honoráře mají hudební tělesa pro důchodce, kteří si umějí pustit CD, to je něco jako novější gramodeska, ale nekamarádí se MP3 natož s youtube.

     1. Integrale: A četl jste to tam? Není to firma, ale spolek.

      1. It is a drinking club….and you ain’t in it! :-)

       LUBOŠ ANDRŠT… PhDr. MARTIN KRATOCHVÍL…Mgr. MICHAL PROKOP

    1. Je to tak, je to v podstatě klasická mafie přímo podporovaná státní správou. Správně by měli všichni bručet!

 8. Zmrdi se chovají jako zmrdi. Na to není nic divného.
  Brácha několik let provozoval taneční studio a učil lidi tancovat. Po prvním kontaktu s tím ksindlem z OSA si sehnal hudbu, která je prokazatelně šířená jako svobodná, bez nároku na honorář nebo „ochranu“ od sviní z OSA nebo jiných parazitů. Přesto ho ta chamraď zbytečná prudila s výhružnými dopisy tak dlouho, že jim nakonec nějaké výpalné zaplatil. Na soudní spor s tím odpadem neměl čas ani prachy. Vrcholem jejich tuposti bylo, když 2 roky po ukončení činnosti studia poslali další canc, ve kterém se dožadují dalšího výpalného. Když tam brácha zavolal, dozvěděl se, že jen slučovali databáze několika organizací pod hlavičku OSA, a prostě všem v databázi poslali dopis s požadavkem na výpalné. Tolik k efektivitě fungování OSA. Potkat někoho z těch zmrdů osobně, rozšlápnu mu ksicht.

  1. Takze oni funguji na pricnipu spamu, to je vyborna vizitka. Trochu mi to pripomina, co mi vypravela jedna osubka, pracujici v call-centru. Nechapala, proc ji lidi zavesuji, odmitaji a nadavaji, kdyz ona jim chce nabidnout lepsi produkt, nez ktery zrovna uzivaji, vzdyt jim pomaha. =)

   1. To je symptomatické. Třeba jako u ČKP, prodal jsem auto a nový vlastník neplatil povinné ručení tak vyděračský dopis přišel překvapivě mě. Poslal jsem scan smlouvy a přestali otravovat.
    Ale myslím, že je to pro výdělek dobrá taktika, podle mě by stačilo třeba stovce důchodců hodit do schránky falešný dopis s modrým pruhem, třeba s obsahem vykoupení se z dopravního přestupku či nějakou jinou pokutou a můj tip je, že na nule by člověk v tomto falešném výběru rozhodně neskončil.
    Proto taky tu smlouvu o prodeji starou deset let mám stále v šanonu. Nikdy nevíš, kdy přijde dopis znovu.

  2. Doufam, ze bracha lepil i Intergramu, jinak muze ocekavat spamovaci repete.

 9. K ČLÁNKU: Doporučuji autorovi, než začne mlít hovna o stahování si o tom něco zjistit. Jeho pohádka o detektivovi, kterech chodí po pirátech škemrat o AV obsah, je do očí kriplodebilní sračka, ze který se mě chce blít. A moc by mě zajímalo jestli tady z Vás nějaká kunda plesnivá někdy něco slyšela o torrentech a uzavřených skupinách. Zatím jsem vždycky slyšel o kriplech co si nechávali za audiovideo platit. Malí pirátečci, co stáhnou a co odesilájí zdarma jsem nikdy neslyšel, že by je někdo napadl. Mám na to teorii, že je stát nechává být, protože lepší je když jsou penízky doma, než aby se posílali do zahraničí.

  OFF-TOPIC: 17,5 miliard dollarů na ukrajinu do období voleb od MMF… to je prostě WOW….srozumitelněji řečeno,mají pomoci udržet u moci Porošenka,protože,nedej bože,kdyby vyhrál někdo jiný,než tento prozápadní nácek,mohly by nastat problémy.
  https://www.novinky.cz/ekonomika/492471-mmf-schvalil-novou-uverovou-pomoc-pro-ukrajinu.html

  1. Mate spatne informace, filcky se zajimaji i o ty, kteri za to penize nechteji. Staci, ze je nekdo praskne. (delal jsem u internetoveho poskytovatele a mj. vyrizoval i tyto zadosti)

   1. Že ho krmíš. Vždyť se nám tady akorát vyjádřil o svém neklidném žaludečním systému, pak chce hrát machry s něčím na úrovni prvního mobilního telefonu a pak nám nastínil teorie o svém sluchovém aparátu. Většinově jsou to zdravotní problémy a ty je nejlepší řešit s doktorem.

    1. Goro, pes obranář, dej si mě laskavě do ignoru ty zdechlá mrdko z uzbekistánu. Meleš takový sračky o ničem, bez pointy bez náznaku jakékoliv informace, že by ses měl jít zahrabat bezdomovcovi pod bundu a ocucat mu plesnivej anál. Jsi nic. Nula. Mrtka.

   2. Znovu opakuji, že jsem nikdy neslyšel, že by řešili někoho kdo sdílel zadarmo, vždycky to byl někdo kdo si za to nechával platit.

    1. Tak já to nejen slyšel, ale i „viděl“, obhajoval jsem (byť pravda, již před pár lety) 2 causy. „Pachatelé“, posléze obvinění a obžalovaní, sdíleli audia (MP3) zadarmo a jeden i filmy. Práskla je OSA, která taká „vypočetla“ škodu, pokud si vzpomínám, tak přibliřně nějak tak, že vynásobili počet stažení krát cenou lístku do kina (u filmů) a MP3, nějak podobně kouzlili s cenou CD. Skutečně, jak píše autor článku, v průběhu trestního řízení přišli s tím, že budou souhlasit s tzv. Odklonem (což je postup, kdy se trestní řízení „odklání“ ze svého „běžného“ chodu a vyřeší se nějak jinak, než zastavením trestního řízení, či rozsudkem po podané obžalobě, třeba ve formě . „Podmíněné zastavení trestního řízení“, kdy je stíhání zastaveno „podmíněně“, tzn. že během zkušebné doby nesmí obviněný nic dalšího „proseknout“, nebo je nejen obviněn ve nové své trestní věci, ale obnoví se stíhání i v té „staré“), jehož podmínkou je náhrada škody, resp. učinění opatření k její náhradě. V těchto případech chtěla OSA „prachy na dřevo“, klienti (snad spíše jejich rodiny, v obou causách šlo „mlaďochy“, byť 18+) s nimi mým prostřednictvím vyjednávali a hádali jsme se jako báby na trhu Nakonec jsme se nějak shodli (v obou případeh šlo opravdu o menší statisíce korun), oni po zaplacení daly souhlas s podmíněným zastavením tr.stíhání, kluci (klienti) dali slib, že už to neudělají, doma asi dostali naflákáno od tatínka (no jeden spíše od maminky, když jsem tu dámu viděl, bylo mi ho líto), státní zástupce a PČR měli „čárku“ za „moderně“ vyšeřené trestní věci a OS dostala své výpalné. Zda a příadně kolik dostali tvůrci hidby, resp. filmů netuším. Typnul bych si, že buď rodnou houno, nebo něco málo, většinu toho výpalné „spolkne“ podle mne OSA sama. Dog eat dog.

     1. Opravuji, rozhodnutí o podmíněném zastavení přijal až soud, takže v celém řetězci bylo o jeden „šťastný“ subjekt více.

  2. Skret ma v tomhle pravdu, existuji privatni trackery, uzavrene skupiny kam se normalni smrtelnik nedostane, natoz ceskej fizl. Treba exigo, to je hudebni tracker, kterej se v bt komunitě nesměl ani uvést celým jménem (uvádělo se jen e***o, teď už je provařenej, ale vznikly další), a člověk se tam nedostane, pokud v BT nestráví řadu let. A taky existuje další věc, říká se jim seedboxy, takže na svou IP pouze přes nějakej protokol stahuju (pro svou potřebu, tedy legálně) a nic nesdílím (seedboxy sou v jiných státech, canada, nl, atd.). Skret to sice napsal prasácky, ale vesměs má naprostou pravdu. A taky funguje fsm, hlavně se nenapráskat. Vim o případu kdy klukovi fízlové zabavili kompa za album uplé na uloz.to, jak to dopadlo nevím, ale myslim ze se nakonec fízlům přiznal. A hlavně o tom nikde veřejně nemluvit, to je základ jak nebejt napráskanej.

Napsat komentář

D-FENS © 2017