Zbraně, zákony, ústava a Evropská unie

Featured Image

Kdo četl některý z mých předchozích příspěvků dobře ví, že jsem všechno na světě, jen ne stoupenec stran jako ČSSD. Teď ale pozor, protože budu chválit ministra Chovance. Pan ministr přišel totiž s návrhem, aby právo držení zbraně bylo zakotveno v Ústavě.

I vypukl veliký pokřik jednak na straně notorických mírových holubiček, ochotných podřídit se jako ovce bez odporu jakémukoliv násilí (na což jsou z nepochopitelných důvodů nesmírně hrdi, a svou neschopnost a neochotu bránit se považují za důkaz své vysoké morálky a ušlechtilosti), ale i na straně řady politiků, jako na příklad na straně pana Kalouska a dalších. Podle názoru těchto dam a pánů je zcela dostačující, že toto právo je za definovaných podmínek dostatečně zakotveno v následných zákonech.

Troufám si tvrdit, že dostačující to není a jsem dotyčnými opět považován za blbce.

Tyhle dámy a tihle pánové totiž spoléhají na to, že jim podřízení nevolníci si nejsou vědomi toho, že rozhodnutí příslušných orgánů (Rady a „parlamentu“) EU mají vyšší právní sílu, než naše vlastní zákony. Pokud tedy nikým nevolení úředníci v Radě rozhodnou, musí být právo držení zbraně z našich zákonů odstraněno. Budou-li k tomuto nařízení potřebovat souhlas toho „parlamentu“, jak asi tento sbor složený z vypasených „poslanců“ bez práva zákonodárné iniciativy rozhodne? Jako vždycky odmává to, co mu ti nikým nevolení, ale jmenovaní byrokrati předloží.

Vztah direktiv euro-byrokracie a našich vlastních zákonů je tedy naprosto jasný. Na tento vztah na příklad spoléhají vládcové sladké Francie, kteří mají už dávno připraven plán na totální odzbrojení svých občanů, jen se poněkud ostýchají realizovat ho před nadcházejícími volbami. Tak spoléhají na to, že na půdě EU prosadí nařízení totálního zákazu zbraní, na kterémžto nařízení se budou následně točit a vykřikovat ono pověstné, já nic, já muzikant – nařízení Evropské unie.

Obávám se, že řada našich „politiků“ na nás chystá úplně stejný podraz.

Tak to má být! Od středověku přece platí, že nevolník nesmí být držitelem zbraně. Ten má pilně makat, platit daně a držet hubu. O to energičtěji pak titíž vládcové zapalují svíčky, procházejí se po Champs Elysee (celých neuvěřitelných tři sta metrů, jaký důkaz oddanosti věci demokracie) a pronášejí projevy sestávající se z vodopádu nabubřelých frází.

Jakže to říká profesor Higgins v Pygmalionu? „Francouz se tolik nestará o to co říká, ale o to, aby to pěkně znělo.“

Jestliže mi tedy byl vztah národní legislativy a diktátů přicházejících z Bruselu naprosto jasný, nelze totéž říci o vztahu těchto diktátů a základního zákona tohoto státu, tedy Ústavy České republiky.

Máš hubu a maturitu a když nevíš, tak se zeptej!“ To byla jedna z moudrých rad do života, které se mi kdysi dostalo od mojí maminky.

Tak jsem se zeptal! A to přímo u zdroje, tedy na zastoupení EU. Otázka byla naprosto jasná. Jsou nařízení EU nadřazena i Ústavě České republiky? Ten blábol, který jsem vyslechl, ten bych vám přál slyšet. Dotyčný pán nevěděl vůbec nic, při čemž by odpověď na takovou základní otázku měla být naprosto jasná a jednoznačná od prvopočátku EU – buď „ano“, nebo „ne“. Nemá-li tenhle euro-bordýlek jasno ani v tomhle, mělo bys se vážně uvažovat o jeho co nejrychlejším opuštění. Závěrem dotyčného úředníka EU (kolikpak asi z mých daní bere) bylo, že, cituji: „Je to složitá právní otázka.“

Vraťme se ale k ministru Chovancovi. Pokud zůstane právo držení zbraně pouze obsahem Ústavě následných zákonů, odevzdáme po příslušném nařízení EU zbraně a budeme v tom přísunu kriminálníků a nábožensko-teroristických fanatiků postaveni do role bezbranných ovcí, které si mohou po smrti leda tak jít stěžovat „orgánům činným v trestním řízení“.

Pokud by se panu ministrovi skutečně podařilo právo držení zbraně do Ústavy prosadit ( o čemž silně pochybuji), bude to po vydání příslušného odzbrojovacího nařízení „složitá právní otázka“a stát by měl právě na základě dotyčné „složitosti“ prostor k manévrování.

Ideální řešení to však není. Tím je – rychle pryč!


29.01.2017 Katoda


Související články:


12345 (172x známkováno, průměr: 1,26 z 5)
11 193x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017