Wuchanská chřipka: Zubaři pomáhají Česku aneb Mounajjedův vlhký sen

Featured Image

S pobavením člověk sleduje, jak se na strašlivé pandémii čínské komunistické chřipky kromě novinářů kdekdo sprostě přiživuje. Ve stejném duchu přišla nová iniciativa zvaná „Lékaři pomáhají Česku“.

Samozřejmě nemám nic proti tomu, když by chtěl někdo s řešením pandemie pomoci. Pokud se ale sejde partička zubařů, kteří zjevně a na první pohled trpí inventorním a spasitelským bludem, zvedá se mi v hlavě pomyslný červený praporek a kontroluji si obsah své peněženky. Velitelem lékařů, co pomáhají Česku, je jistý zubař jménem Mounajjed. Jejich hlavním posláním je dostat antigenní testy do jejich ordinací, neboť podle názoru pana zubaře Mounajjeda „je to jako rám na letišti“.

Dejme tomu, že samozvaný pomahač pan Mounajjed a jeho parta zubařů nemají žádné postranní úmysly a jsou to jen koronachcípáci, co se bojí, že se nakazí při výkonu profese, protože nikdo snad nemůže být tak hloupý, aby Mounajjedovi uvěřil jeho ochranitelský zápal pro nebohé babičky a jeho spasitelskému bludu. Pak bych dokonce považoval i za logické, že se do této aktivity přidávají hlavně zubaři, protože spolu s ORL, očním a praktickými lékaři jsou nejohroženější skupinou lékařů, kterých se nákaza může týkat.

Soukromí zubaři si (na rozdíl od praktických lékařů, kteří jsou placeni paušálem) nemohou dovolit lockdown svých ordinací na moc dlouhou dobu, protože to by se jim moc nerentovalo. Na jaře, když měli všichni dost velký finanční polštář, si udělali na čas lockdown, aby pak zjistili, že penízky se jim v kasičce samy neobjeví a že pokud nechtějí své ordinace prodat pod cenou konkurenci, tak prostě musí ordinovat koronavirus – nekoronavirus, protože už jim za zadkem stojí právníci a exekutoři jejich věřitelů a hypotéky se musejí platit a rodiny chtějí taky jíst. Bohužel, nejsou ve stejné pozici jako úředníci různých institucí, kteří omezí úřední hodiny a za plný plat se válí doma, zatímco se jim na úřadě hromadí lidé a z polozavřeného úřadu se tak stává regulérní čínská komunistická promořovna. Takže to v jistém smyslu i chápu.

Pojďme se ale podívat na to, zda zubaři mají o testech, které tak moc pro sebe chtějí, realistické představy. Stát nakoupil asi 2 miliony antigenních testů. Tyto testy jsou založeny na přímé detekci virového nukleoproteinu. Detekce se provádí pomocí metody ELISA. Tato metoda má své limity a tou hlavní limitou je fakt, že test bývá pozitivní pouze při tzv. vysoké virové náloži. Koncentrace cílového virového proteinu v nasofaryngeálním sekretu tedy musí dosahovat jisté prahové hodnoty, aby se ukázal pozitivní výsledek, podobně jako těhotenský test vám neukáže pozitivitu hned první den těhotenství. A v tom je zakopán pes. Vysoká virová nálož znamená, že jsou téměř vždy přítomny příznaky virového onemocnění, tedy příznaky chřipčičky, teplota, kašel, ztráta čichu, rýma, bolesti hlavy, průjem a tak.

Tato čísla se zdají být velmi obstojná, když téměř splňují nepodkročitelnou 98% hranici specifity a senzitivity testů, která je standardně požadovaná u screeningových metod. Problém je, že klinické zkoušky testů byly prováděny za předem stanovených podmínek uvedených rovněž v závazných pokynech pro klinické užití těchto testů a jen při jejich dodržení a ne jinak tato hezká čísla platí. Tou hlavní podmínkou je použití pouze na pacientech, kteří mají klinické příznaky nemoci, tedy pouze u pacientů s potenciální vysokou virovou náloží v nosohltanu.

To ale není typické praktické zubařské hřiště, protože k zubaři si lidi chodí spravovat zuby a pacient s kašlíčkem a chřipčičkou tam zajde jen velmi výjimečně. My zde totiž máme ještě skupinu, které se koronachcípáci bojí ze všeho nejvíc, a to jsou klinicky němí superpřenašeči strašlivé čínské chřipčičky, kteří v zubařských fantazijních představách podobně jako Tyfová Mary přenášejí strašlivou nákazu na nicnetušící loajální budovatele bezvirového komunismu, jenž, na rozdíl od zlého profesora Žaloudíka, jen nezištně pomáhají.

Pokud tedy použití testu rozšíříme na celou populaci za podmínek, že testy budou sloužit ke screeningu zejména asymptomatických pacientů, zjistíme, že klinické údaje specifity a senzitivity antigenních testů vůbec nejsou tak moc kchůl ani in. Odborná publikace v časopise American Journal of Clinical Pathology totiž uvádí, že při random použití antigenních testů zahrnující mix populace s chřipčičkou i zcela bezpříznakové pacienty se najednou senzitivita sešplhá na realistických 61,7%. Tím se skutečně jednoznačně prokazuje role „virové nálože“ na symptomy nemoci, ale pro zubaře, co chtějí Česku pomáhat, je to dost špatná zpráva.

Pojďme tedy společně zubařům vysvětlit, v čem je problém. Představte si, že chřipčička prochází populací a populace se tzv. promořuje. Máme tu lidi v deseti až čtrnáctidenní inkubační době, máme tu lidi s manifestní nemocí, lidi s bezpříznakovým průběhem, kteří jsou za 10 dní bez výjimky zdraví. Těch je zhruba dle dosavadních epidemiologických dat při kulminaci pandemie asi 200 tisíc. Pak tu máme zhruba 100 tisíc nemocných s manifestní čínskou bolševickou chřipčičkou. Z těchto lidí asi 2800 zemře – část s koronavirem a část na koronavirus, neboť vládní nařízení velí, že všichni, kdo měli čínskou komunistickou chřipku perimortálně diagnostikovanou, na ni také dle vládní metodiky musejí zemřít, aby se mohla ospravedlnit restriktivní opatření, porušování lidských práv a s tím spojené fundrisingové aktivity místních vládních a jiných šibalů. I v takovém případě lze úmrtnost na strašlivou čínskou chřipčičku odhadnout na realistických 0,5-0,7%, pokud „započítáme“ i případy, na které režim nepřijde a které se samy upraví mimo systém, může být úmrtnost i 0,3%, protože komprehenzivní data si soudruzi pečlivě hlídají.

K zubařům ale nechodí random populace. 75+ senioři k zubařům prakticky nechodí, neb mají klapáky a na drahé zubaře nemají peníze. O ochranu seniorů a pomáhání v tomto kontextu tedy nemůže být v případě z 99% zubařských ordinací ani řeči. Lidi s chřipčičkou k zubařům taky nechodí neb by je sestra seřvala a vyhodila už mezi dveřmi, navíc při chřipčičce se spíš léčíte z chřipčičky a na zubaře nemáte pomyšlení. Souběh manifestní chřipčičky a zubních akutních komplikací je sice možný ale rozhodně půjde o událost výjimečnou. K zubařům chodí populace převážně mezi 25-65 lety s nepřítomným manifestním infekčním onemocněním. Těmto lidem budou zubaři provádět „screening“ strašlivé chřipky prostřednictvím rapid antigen testů. Zubařů je v Kocourkově asi 7500 a každý z nich vidí asi 12-14 pacientů denně. Odhadovaný počet testů denně je tedy asi 105 000.

Nyní odhadneme, kolik asi pozitivních pacientů se strašlivou čínskou chřipkou může k pomáhajícím zubařům přijít. Pan imunolog Thon sice tvrdí, že čínskou chřipčičku prodělalo už skoro 2 miliony pacientů, ale počet aktivních inaparentních případů není totéž co kumulativní incidence infekce. V tuto chvíli máme aktivních asi 150 000 pacientů při provedených 2 milionech testů. Provedené 2 miliony testů ještě vůbec nic neříkají o počtu protestovaných pacientů (reálně je jich asi polovina, některé hysterické sestry si u nás v nemocnici nechávají testy brát ob den), ale držme se kvalifikovaných odhadů, které se týkají aktuální promořenosti populaci čínskou chřipkou, z nichž nejodvážnější jsou někde kolem 2 milionů lidí. To samozřejmě není počet lidí, u kterých byste měli pozitivní rapid antigen test, neb většina z těchto lidí čínskou chřipčičku v tichosti prodělali v minulosti a po 10 dnech je zcela čistá a neinfekční (což dovozeno přímo z metodiky MZ ČR). V tom úplně nejhorším případě strašlivého řádění viru to může být maximálně 300 000 aktivních infekčních pacientů (2x tolik než kolik bylo v kulminaci chřipčičky letošní podzim reálně) Ať nežeru, zvedneme očekávatelný počet aktivně infikovaných pacientů na 500 000, což je skutečně worst case scenario a v takovém případě by došlo ke „stack overflow“ v českém zdravotnictví. Zastoupení strašlivých přenašečů infekce v ordinacích zubařů bude asi 3,7%, ze 105 000 denního počtu kvalifikovaně odhadnutých zubařských pacientů se bude jednat průměrně o 3 880 lidí. Myslím, že v reálu bude zastoupení pacientů s chřipčičkou výrazně menší a pomahačská aktivita pana Mounajjeda ještě zbytečnější.

Dalším problémem je adjustace senzitivity rapid antigen testu na specifickou populaci navštěvující pana Mounajjeda. Samotný údaj o senzitivitě testu se rovněž musí přizpůsobit faktu, že do zubařských ordinací směřuje zejména specifická skupina pacientů a nikoli random populace. Můžeme vyloučit všechny manifestní případy čínské chřipky, ale nemůžeme vyloučit klinicky inaparentní případy. Počet klinicky inaparentních případů je v konzervativním odhadu asi 50-66%. Přijmeme-li vědecký poznatek, že u 100% klinicky manifestních pacientů pacientů vyjde senzitivita 91,3% (95% CI) a u random populace s mixem pacientů klinicky asymptomatických a klinicky manifestních je to 61,7% senzitivita, bude významně záležet na zastoupení klinicky asymptomatických. V případě 50% zastoupení, což je konzervativní odhad, by test vyšel pozitivní jen u 15,7% skutečné pozitivity, v případě 70% zastoupení to je 21,9%, v případě 80% zastoupení to je 25,1%. Z toho vyplývá, že i u zcela gigantického zastoupení asymptomatických jedinců může být test pozitivní maximálně u 25% probandů, zbytek infikovaných test neprokáže.

Nyní trochu středoškolské matematiky. Předpokládám, že pan MUDr. Mounajjed DDR, Ph.D. chodil jako jiní zubaři na gymnázium a umí sčítat, odčítat, násobit a dělit a taky trojčlenku.  Simulace stavu popsaného výše a převedeného do výsledku ukazuje následující tabulka, která představuje sumář denních laboratorních výsledků rychlých antigenních testů v ordinacích stomatologů. Je počítáno se 7500 stomatology s průměrným počtem 14 pacientů denně, což dohromady dává 105 000 testů denně.

Čínská komunistická chřipka v ordinacích zubařů – worst case scenario, denní agenda
Nakažení Zdraví Všichni
Populace 3880 101120 105000
Specifita/Senzitivita RAnT 98,2% 25,0%
True False Total
Positive 970 1820 2790
Negative 99447 2910 102210
Total 100270 4730 105000
Positive predictive value 34,77%
Negative predictive value 97,15%
Mounajjedův vlhký sen – výsledek pomáhání Česku:  na 1 pozitivně diagnostikovaného pacienta připadají 2 falešně pozitivní (zátěž pro systém) a 3 pacienti, kteří jsou falešně považováni za zdravé (nebezpečí pro další šíření)!!!

 

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že za dané konstelace bude v ordinacích zubařů zachyceno asi 900 případů koronaviru denně na 100 000 pacientů jejich ordinací, k tomu ovšem přibude cca 1800 pacientů, kteří budou falešně pozitivní a 2700 pacientů, kteří budou falešně negativní. Podíl falešně pozitivních se tím zvýší, čím menší bude zastoupení asymptomatických přenašečů v populaci, modelace je záměrně prováděna na skutečně velmi masivní výskyt přesahující možnosti českého zdravotnictví. Na jeden záchyt tak Mounajjed a jemu věrní vyprodukují 2 „pozitivní“ pacienty, kteří na žádnou infekci netrpí a další 3 skutečně infikovaní pacienti chytrému „letištnímu rámu“ pana Mounajjeda uniknou.

To zrovna není úctyhodný výsledek screeningu. I kdybychom zanedbali ekonomickou stránku věci, o které budeme mluvit níže, je Mounajjedova aktivita jednoznačně a významně škodlivá. Mounajjed evidentně škodí především svým kolegům, kteří budou věřit tomu, co on říká, tedy že „u pacientů s negativním testem si nemusí dávat takový pozor“. Bohužel použití svatého artefaktu koronacírkve takto nefunguje a nejeden zubař by se tak mohl octnout v nemocnici na ventilátoru.

Pan Mounajjed navzdory velmi chabému vědeckému pozadí svého projektu ale prokazuje takovou míru vlastního narcisismu, že si dovolí tapetovat tímhle videem, které šíří i po hysterických mainstreamových médiích, kde si otírá svoji sprostou a nevymáchanou držku o kolegy, kteří projevili opačný názor než má koronacírkev, navíc vědecky správný a podložený. Označovat kolegy lékaře jako „bestie a vrahy babiček“? Mounajjed zjevně nechápe, že pro jiné lidi mají občanská práva, svoboda projevu a „legal due process“, který tyto hodnoty chrání a který je integrální součástí naší Ústavy, a kterému hloupý a narcistní pan Mounajjed spolu s mnoha dalšími zjevně nerozumí, nevyčíslitelnou hodnotu, danou kupříkladu tím, že řada lidí již zemřelo, abychom se mohli těšit svobodám, které jsou základem prosperity západní civilizace a otevřeně říkám, že život žádného důchodce nestojí za to, abychom si tyto svobody nechali vzít a naše děti umíraly kvůli nějaké obskurní totalitní ideologii, kterou taky narcistní sluníčkář Mounajjed pomůže zavést. Otevřeně říkám, že život narcistních koronachcípáků, kteří definují svoji existenci tím způsobem, že se jich nesmí dotknout pro většinu populace banální virová infekce, a proto všichni se jim musí kořit a dodržovat jejich pravidla, je méně hodnotný než život těch, kteří za naše svobody a práva položili své životy a kteří na naše svobody bojují doposud. Psychiatrie má pro takové lidi diagnózu, jmenuje se obsedantně kompulsivní porucha s germifobií, trpěl jí například miliardář Howard Hughes, ale prozatím se tento typ psychiatrické diagnózy nedostal do státní politiky. Státní politiku evidentně řídí zjevní psychopati, kteří ve své hygienicko-epidemiologické specializaci vždy byli jen zakomplexovaná hovínka v trávě a nyní v krizovém stavu, kdy se nebezpečí zjevně nafukuje, se vyžívají v tom, mohou-li s občany manipulovat a škodit jim.

Doba koronaviří je skutečně značnou zkouškou soudržnosti lékařů, obzvlášť za situace, kdy jeden druhému může bezprecedentně chcát na záda, protože to stát a média chtějí. Nebo může různě parazitovat na situaci, že, Mounajjede? Osobně si myslím, že aktivita pana Mounajjeda je na vyhazov ze stomatologické komory, i když jsem si jist, že k tomu nikdy nedojde, i kdyby si na něj někdo stěžoval. Mounajjed, na rozdíl od profesora Žaloudíka, totiž porušuje hned několik článků etického kodexu komory, především ve vztahu k povinnosti postupu lege artis, vyjadřuje se k tomu, čemu nerozumí na veřejnosti, a také k povinnosti korektního chování vůči kolegům. Pominul bych inventorní a spasitelský blud pana Mounajjeda, ale chcaní na záda lékařům s jiným názorem, který je navíc na rozdíl od oklutního vzývání roušek a antigenních testů vědecky  podložen, totiž není etické, Mounajjede. Ale jak si v blízké budoucnosti snad vysvětlíme a názorně ukážeme, naše profesní komory jeví poněkud prazvláštní schopnost řádně nevyšetřovat profesně-ekonomické poklesky lékařů, obzvláště těch, kterým někdo tlačí káru.

Takže jakou má Mounajjed agendu? Je to jenom uniformní koronablb, jehož hlavní pohnutkou je strach z infekce a představa, že všichni mají povinnost se 100% omezit, protože zdraví koronablba je na rozdíl od zájmů ostatních lidí tím nejvzácnějším statkem? Nebo má jeho zjevný narcisismus a virtue signalling nějaký hlubší význam? Jde o nějakou ještě větší kulišárnu?

Myslím si, že u Mounajjeda jedno nevylučuje druhé. Představme si, že Mounajjed a jeho vykutálená partička se svojí neziskovkou uspějí a že v ordinacích zubařů bude plošně prováděn screening prostřednictvím rapid antigen testů. Při agendě 14 pacientů denně, 7500 zubařích a při ceně jednoho testu 800 Kč spotřebuje zubař Mounajjed a jemu věrní asi 4 500 000 testů za 2 měsíce koronakrize a vytvoří tím pro systém náklady přes 3,5 miliardy Kč. Za to čeští občané nedostanou vůbec nic. Každý pozitivní test na virový antigen se totiž díky nízké positive predictive value bude stejně muset ověřit RT-RNA PCR testem za dalších 2700 Kč, jak ostatně velí jeho metodika. Jen vyloučení všech falešně pozitivních bude během 2 měsíců stát dalších 206 milionů korun. Za to, že to bude tak málo, můžeme vděčit paní MUDr. Soně Pekové, která ohlásila tržní cenu tohoto testu na 1250 Kč a tím vzala vítr z plachet různým bolševickým gaunerům, kteří původně plánovali, že test RT-RNA PCR „nacení“ na cenu někde mezi 5 a 7 tisíci korunami – Peková tím, že zveřejnila téměř o řád nižší cenu šlápla těmto zlodějským sprosťákům na kuří oko a zachránila občanům této země asi 24 miliard korun. Za to je vysmívána a perzekuována policií. Jedním z „postižených“ byl totiž i agent Bureš, jehož firmy pod holdingem Hartenberg a.s. vydělají méně. Proto v tuto chvílí fízlové klečí Pekové na krku.

A jakpak se tyhle sprosťárny projevují na jednání pana Mounajjeda? Pan Mounajjed a jemu podobní utrpěli finanční ztráty na začátku koronakrize. Měli 2 měsíce prázdné ordinace. Jednak proto, že se lidé pod vlivem mediální hysterie báli chodit k zubaři, aby něco nechytili, a jednak proto, že oni sami byli blbí koronachcípáci a ordinace si zavřeli a zčásti proto, že prase Bureš se vykašlal na nákup pomůcek v době, kdy jsme jako jedni z mála na D-Fensovi o nebezpečí koronavirové nákazy psali už v únoru, kdy hlavní hygienička Gottwaldová, profesí výživová poradkyně, mektala, že všechno je hoax a péče je zajištěna. Navíc stát v rámci „krizového plánu“ monopolizoval obchod se zdravotnickým materiálem, aby mohl Hamáček dát vydělat svým čínským soudruhům, čili si ani nikdo jiný nemohl nic koupit, i kdyby chtěl. Riziko bylo sice ze zpětného pohledu malé ale nepredikovatelné.

Teď si Mounajjed a jemu podobní jdou pro kompenzaci. Bezplatné nebo snad dokonce „honorované“ provedení rapid antigen testu (jak Mounajjed na svých tránkách píše) jim před Vánoci přitáhne klienty a zvýší jim cashflow, protože kobliha zadarmo pro vohnouty představuje velmi lákavou incentivu na níž jde nabalit cenu vlastní zubařské práce a služby dentální hygienistky. Jenže k tomu, aby pan Mounajjed vydělal, RAgT určen není. Test je určen pro pacienty s klinickými příznaky, přesně jak určuje návod firmy SD Biosensor, která testy vyrábí, a slouží převážně k rychlé orientaci stran rozlišení nemocných Wuchanskou chřipkou a jiným typem chřipkového virového onemocnění, kterého, světe div se, je pořád víc než strašlivého koronaviru. Testy patří výhradně do ordinace lékaře praktického popřípadě na urgentní příjmy do nemocnic a jejich použití je vázáno na četné prerekvizity, které by rovněž měly mít odraz v platební politice VZP. Tak tomu ale není. Mounajjed lobuje na Ministerstvu zdravotnictví, protože ví, že udělali velkou ránu v podobě zakázky na 2 miliony těchto testů – při ceně 800 Kč á test a 14 pacientech denně jde o dotaci Mounajjedově ambulanci 11 200 Kč denně, za 2 měsíce je to půl mega na zubařskou praxi. 3,5 miliardy za 2 měsíce. Za nic, respektive za reklamu pro Mounajjeda a jeho věrné. Ministerstvo jim, zdá se, vyjde vstříc, protože když to projde, tak bude potřeba minimálně dalších 4 miliony testů a někdo na zakázce pohádkově zbohatne.

Pokud by Mounajjed chtěl skutečně nezištně pomáhat, jak tvrdí, má možnost si do své ordinace testy objednat sám, hezky si testy zaplatit ze svého a pak rozdávat vohnoutům zdarma. Nebo si dokonce může nechat proplatit těch 800 Kč a jednat se soudruhy z VZP, aby testy proplatili nebo si je nechat proplatit od pacientů, ale to Mounajjed zjevně vyhodnotil jako příliš velké podnikatelské riziko. Proto tady provozuje maligní mediální narcisismus jako jiní příslušníci koronacírkve – na rozdíl od nich ale nemá tolik fištrónu, aby nevěděl, že bezdůvodně se nikomu na záda nechčije.

Jaké z toho plyne poučení? Nevěřte nikomu, kdo tvrdí, že vám za vše peníze chce pomáhat.


17. 11. 2020 Challenger

 

Mounejjedův vlhký sen realizován zde.

12345 (273x známkováno, průměr: 1,43 z 5)
15 501x přečteno
Updatováno: 23.2.2021 — 18:20

Reklama

D-FENS © 2017