Vzhůru k euro-volbám

Featured Image

Tak se nám blíží volby do veledůležitého tělesa, takzvaného Evropského „parlamentu“ a byla již zahájena příslušná dělostřelecká příprava. Tou přípravou myslím to, že současný „parlament“ rezolutně zamítl zamýšlené nařízení Evropské Komise na zavedení povinného ručení za „všechno co má motor“ včetně elektrokol a koloběžek s pomocným elektrickým motorkem.

Možná, že jste již natolik zmanipulovaní euro-propagandou, že si v tomto okamžiků říkáte, že ten parlament přece jednou učinil výjimku a zarazil jednu super 3,14čovinu. Domnívám se, že těm euro-chytrákům právě o tohle jde.

O ony zmiňované volby je mezi voličstvem zájem kriticky malý. U nás byla minule volební účast cca 18%. Hrozí tedy akutní nebezpečí, že k volbám se dostaví téměř výlučně a pouze ti angažovaní, tedy ti, kterým levičácko-diktátorské manýry neo-komunistické euro-byrokracie začínají lézt krkem, a na základě toho by mohlo být zle. Vždyť by si proboha, mohli například navolit třeba odpůrce islamizace Evropy! Píšu „neo-komunistické“ a myslím to vážně. Vysvětlení najdete dále.

Tak jmenovaní (nikoliv volení) členové Evropské Komise vymysleli následující chytristiku. My v Komisi vymyslíme nějakou do nebes volající zhovadilost, která by stejně byla nerealizovatelná (představte si administrativu spojenou s registrací elektrokol a koloběžek) a „parlament“ ji následně razantně odmítne. Tím bude demonstrováno, jak energickým, nezávislým a tudíž nepostradatelným orgánem parlament je, a jak jsou tedy euro-volby důležité.

K tomu, že tohle všechno je jen švindl pro důvěřivé stádo voličských ovcí mne vede i to, že tyhle daně z koloběžek jdou tak stoprocentně proti té proklamované ekologické politice EU, že snad ani není možné, aby to ti euro-byrokrati mysleli vážně.

I když na druhé straně by to nebylo první anti-ekologické opatření, které z euro-úředníků vypadlo a které páni poslanci následně bez odporu ukázněně odmávali. Kde byl ten slavný euro-parlament, když byrokrati nejprve zakázali rtuťové teploměry (za celý svůj sedmdesátiletý život si pamatuji rozbití jednoho kusu) a následně zakázali amalgámové plomby do zubů, to vše kvůli rtuti v životním prostředí. Že byly současně nařízeny miliony a miliony úsporných žárovek, které jsou jak známo rtutí přímo nabity, to Evropské Komisi ani Evropskému parlamentu nikterak nevadilo.

Tak k volbám do tohoto „demokratického“ orgánu jste srdečně zváni. Ty uvozovky jsou tam záměrně,. jak hodlám vzápětí vysvětlit. To si ale musíme nejprve v hrubých rysech zopakovat jak ta slavná „demokratická EU“ vlastně funguje.

Podle Odstavce 2,Článku I-26 Lisabonské smlouvy, mohou poslanci euro-parlamentu hlasovat pouze o návrzích legislativních aktů předložených Evropskou Komisí. Cituji: „…Nestanoví-li Ústava /Smlouva jinak, mohou být legislativní akty Unie přijaty pouze na návrh Komise“ (sic!). Výraz „Ústava“ byl díky všeobecnému odporu vůči evropské ústavě nahrazen výrazem „smlouva“ aniž se cokoliv podstatného změnilo. Možná, že jsem ty stovky stránek nečetl dost pozorně, ale nenalezl jsem situaci, v níž by Ústava/Smlouva „stanovila jinak“.

Takže euro-poslanec může souhlasit nebo nesouhlasit s tím, co mu úředníci z Komise předloží, sám ale nesmí navrhovat nic.

Členové Evropské Komise nejsou voleni vůbec a jsou podle Článku I-26; Odstavec 4 vybíráni a následně jmenováni „…podle celkové způsobilosti a evropanství….“. Ta „způsobilost“ není nijak definována. Může to tedy znamenat, že dotyčný komisař je způsobilý za předpokladu, že udrží moč.

O mechanizmu tohoto výběru se Smlouva ani sdělovací prostředky nikdy nezmínily a nezmiňují. Euro-nevolníkovi je přece prd do toho, jakým způsobem je vybírán a jmenován někdo, kdo mu bude vládnout. Faktem zůstává, že tito nikým nevolení a neznámým způsobem vybraní, nic víc než úředníci, předepisují poslancům o čem jim je laskavě povoleno hlasovat. Bez jakékoliv kontroly mohou nařizovat prakticky cokoliv, ale odpovědnost nenesou žádnou.

Pokud vám to silně připomíná způsob, jakým se bolševik udržoval u moci, je váš dojem zcela správný. Pěkný zákonodárný sbor!  Kdysi byl připravován jeden článek naší, ne, vlastně té jejich bývalé bolševické taky-ústavy, zavádějící vůdčí úlohu KSČ na věčné časy (a nikdy jinak), jehož autorem byl jistý soudruh Jičínský (dříve KSČ, později Sociální demokracie). Jediný rozdíl tkví v tom, že tuto vůdčí úlohu má v tomto případě Evropská Komise, tedy nikým nevolená euro-byrokracie.

Že přeháním? Tak tedy srovnávejte! V komunistickém Československu mohly být  legislativní akty přijaty pouze na návrh KSČ, nebo s jejím souhlasem (vedoucí úloha KSČ). Tato teze o vedoucí úloze  KSČ měla být zakotvena v ústavě. Něco jako vládní většina a opozice v parlamentu neexistovalo. Vedoucí pohlaváři KSČ nebyli voleni vůbec a byli vybíráni především na základě své „oddanosti věci socialismu“ a devótnosti vůči Moskvě.

V EU „…. mohou být legislativní akty Unie přijaty pouze na návrh Komise“.  Tento fakt je zakotven v Lisabonské smlouvě. Vládní většina a opozice v euro-parlamentu neexistuje, protože existovat ani nemůže. Výkonná moc (Evropská Komise) z voleb nevzchází. Členové komise pak nejsou voleni vůbec a vybírají se  „…podle celkové způsobilosti a evropanství….“ (Čl. I-26, Odstavec 4).

Už chápete proč „demokracii“ Euro-parlamentu jakož i celé Evropské Únie uvádím vždycky v uvozovkách?

V této chvíli vás možná napadlo, že se vás snažím vší silou odradit od účasti v nastávajících euro-pseudo-volbách. Nic však není tak vzdálené skutečnosti!

Lisabonská smlouva o zahraniční politice praví následující: „…Členské státy aktivně a bezvýhradně podporují společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie v duchu loajality a vzájemné solidarity a respektují činnost Unie v této oblasti. Zdrží se jakéhokoli jednání, které je v rozporu se zájmy Unie (tedy Německa a Francie) nebo může snižovat účinnost jejího působení…“. Článek I-16; Odstavec 2 Smlouvy.

Zahraniční politiku vytváří jednak ona nikým nevolená rada „moudrých“, reprezentovaná soudružkou Federicou Mogherini. Cituji z Wikipedie: „…jako mladá představitelka radikálně levicových názorů (se) stala členkou Italské federace mladých komunistů…nástupnickou organizací mladých komunistů se stala Mladá levice (Sinistra Giovanile)…od roku 2001 působila v celostátní radě strany Levicových demokratů (Democratici di Sinistra), což je uskupení, které navázalo na předchozí Demokratickou stranu levice…atd. atd.“ Samá demokracie a pořád stejní komunisti. Bližší zde

Dobře-li tomu rozumím, dříve určovali naši zahraniční politiku moskevští komunisti, kdežto dnes ji určuje italská komunistka. Jaký pokrok!

Nezdají se vám v této souvislosti poněkud směšné tahanice o osobu našeho ministra zahraničí, když jediné, co tento může je aktivně a bezvýhradně se podřizovat soudružce Mogherini?

Chcete-li tedy „aktivně a bezvýhradně podporovat společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie“ běžte k volbám a vyberte si některou tu euro-konstruktivní stranu. TOP 09 nebo ČSSD se nabízejí. Současní euro-poslanci TOP09 Niedermayer a Štětina byli natolik dbalí Lisabonské smlouvy a článku hovořícím o „společné“ zahraniční politice, že „ aktivně a bezvýhradně podporovali“ přijetí přivandrovaleckých kvót. Byli jedinými českými poslanci, kteří tak učinili. Současně na soudruha Štětinu prasklo, že byl registrovaným donašečem StB. On ale podepsal, ale nedonášel, jak ostatně tvrdí všichni přistižení výtečníci, předsedou vlády počínaje.

Když ty kvóty navzdory snahám shora uvedených zástupců českého národa v euro-parlamentu neprošly, respektive ony prošly, ale nejsou řadou podřízených gubernií respektovány, přispěchala na pomoc křesťanská demokratka Šojdrová a její populární sirotci. V rámci scelování rodin by v dalším kroku patrně následovalo několik set příslušníků rodin dotyčných „sirotků“. Kupodivu to tentokrát elegantně vyřešil soudruh Babiš. Všechno nasvědčuje tomu, že při vzájemném setkání jí řekl asi následující: „Chcete přivézt sirotky? Prosím, bránit vám v tom nemůžu a nebudu. Zorganizujte si to a zaplaťte si to.“

Tak si to ovšem paní Šojdrová nepředstavovala. Její představa byla asi taková, že ona bude ta dobrotivá humanistka (a udělá si dobré oko jak v Bruselu, tak i v Berlíně), věci ovšem zorganizuje stát a zaplatí daňový poplatník. Tahle situace mi silně připomíná historku Miroslava Horníčka o divadelním představení „Syna lovce medvědů“. Po prohraném souboji žádá poražený Indián hrdinu, aby mu bylo povoleno zazpívat pohřební písně. K tomu samozřejmě na scéně nemělo dojít, ale na kritickém místě zlomyslný představitel hrdiny prohlásil: „ No prosím, zazpívej svoje pohřební písně!“

Chcete-li mít v euro-parlamentu své zástupce tohoto typu, volte KDU-ČSL.

Přejete-li si aby počet příslušníků evropských národů klesal, volte Zelené. Zakladatel této strany, zelený soudruh Cochet přímo doporučuje omezit porodnost ve prospěch muslimských obohacovačů naší kultury. Viz zde včetně odkazů na další zdroje. Následně po uzavření frojndšaftu se Zelenými, vypadává u mne ze soutěže i tábornické sdružení jménem STAN.

Nezmínil jsem dnes tak populární Pirátskou stranu, ale k té se hodlám vrátit v samostatném článku.

Máte ale i jinou možnost. Před volbami do národního parlamentu zkoumáte (nebo byste alespoň zkoumat měli) jaký je ekonomický, sociální, zdravotní, zahraničně politický, ekologický nebo kulturní program té, či oné politické strany, která se uchází o váš hlas. Svůj program pak nakonec stejně z nejrůznějších důvodů plnit nebudou, ale za to mohou ignorantští poslanci přijít s celou hromadou bonusových nesmyslů a blbostí. Viz návrh zákazu předjíždění pro kamiony na dálnici (nejsem a nebyl jsem jedním z jejich řidičů).

Nic z toho ovšem v „euro-parlamentu“ nehrozí, protože „…Nestanoví-li Ústava /Smlouva jinak, mohou být legislativní akty Unie přijaty pouze na návrh Komise“ . Blbosti tedy euro-poslanci vymýšlet nemohou, právě tak ovšem nemohou jim předkládané blbosti korigovat. Na odborné úrovni euro-poslanců tedy vůbec nezáleží.

Na základě tohoto odstavce Lisabonské smlouvy, který měl zajistit neomezenou a nekontrolovatelnou vládu nikým nevolených byrokratů, se ovšem může celá slavná Únie dostat do pasti své vlastní vládychtivosti zakotvené v Lisabonské smlouvě.

Kdyby se při všeobecně nízké volební účasti voleb zúčastnili všichni angažovaní stoupenci Geerta Wilderse v Holandsku, členové a podporovatelé AfD v Německu, stoupenci paní Le Penové ve Francii, začala by být pozice socialistických diktátorů v Bruselu velmi vratká. K tomu si přičtěte, že o přístupu Maďarů a Poláků nemůže být pochyb a další „euroskeptici“ by se patrně nahledali i v dalších státech.

Pro mne osobně je rozhodujícím a vlastně jediným kritériem volitelnosti do tohoto sranda-parlamentu míra euroskepticismu té či oné strany, nebo toho, či onoho kandidáta. Čím skeptičtější, tím lepší.

Koho volit, to psát nebudu, okamžitě by se mi dostalo osočení, že jsem dotyčnou stranou placen.

S pozdravem levičácký intelektuál do domu, hůl do ruky!

Váš Katoda

P.S. Najde-li se mezi čtenáři vytrvalec, který sleduje tyto stránky již od roku 2005, bude mu ten dnešní příspěvek připadat nějak povědomý a to zcela právem. Vrátil jsem se zcela beze studu k tomuto svému vlastnímu článku. Beze studu proto, že povědomost o tom, jakým způsobem je nám z Bruselu vládnuto se ani v nejmenším nezlepšila. Způsob tohoto vládnutí se naproti tomu výrazně zhoršil!


Související články:


12345 (234x známkováno, průměr: 1,16 z 5)
10 116x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017