děvky

Děvka

Ano, samozřejmě, existuje krize středního věku (hovoříme o mužích). A také krize mládí, krize stáří a spousta dalších malých krizí mezi nimi a pohřeb za tou poslední. Každý z nás ji řeší jinak. Přesto však existuje nepřehlédnutelná, ba většinová, skupina mužů, kteří své krize řeší u žen. Problematika takto vznikajících a zanikajících vztahů (a bankovních účtů) jde výrazně nad rámec této statě. A zřejmě právě tato složitost je zřejmě v pozadí toho, že velká část výše zmíněné skupiny řeší své krize u žen prodejných. Zřejmě není náhoda, že věkový průměr klientely prostitutek je 38 – 55 roků. Bude to zřejmě […]


D-FENS © 2017