Strašák Strašnic – Modré zóny na Praze 10

Featured Image

Včera podvečer jsem ve schránce vršovického bytu našel krásný leták,či spíše dotazník řešící problematické parkování na Praze 10. Najdete jej na webu městské části Praha 10 a zde je alternativní odkaz pro případy, že jej budete číst po několika letech.

Nebudu se dlouze rozepisovat o (ne)smyslnosti a (ne)účelnosti takzvaných„Zón placeného stání“ (známé pod zkratkou ZPS), to už tu brilatně zvládl Aleff v článku Zóny placeného parkování v Praze – Jistoty a prosperita, když se v roce 2007 schylovalo k zavedení zón v lokalitách Prahy1, 2, 3 a 7.

Pokud jste už nahlédli do přiloženého dotazníku, nesmdí vám v němněco?

„(…) dotazník zaměřený na problematiku parkování (…), které je (…) doslova kritické.“
„(…) každý občan s trvalým pobytem v (zps) (…) je (…) držitelem parkovací karty za základní cenu(…)“
„Váš názor (…) poslouží při návrhu řešení (…), které zkvalitní život v naší městské části.“

Citace jsou z úvodního starostova proslovu, který je součástí dotazníku a snaží se v respondentovi vzbudit dojem, že modré zóny jsou spásou a záchranou všech jeho utrpení.

A samotný dotazník také nedává příliš možností – ať už hovyplníte jakkoliv, vždy bude výsledný veridkt „zóny placeného stání jsou užitečné pro 100% respondentů“. Ano, u 18. bodu jesice volba „současná situace je podle mě vyhovující“, ta ale nedokáže vyvážit zbylé čtyři stránky otázech zabývajícíchse problémy současné dopravní situace na Praze 10.

Ostatně  není ani volný prostor na vyjádření vlastního názoru,který se nevejde do připravených zaškrtávátek.

A nakonec ani cílová skupina dotazníku nepředstavuje vyváženývzorek populace, kterou ZPS zasáhne – oslovena je pouze skupina obyvatel s trvalým bydlištěm v Praze 10. Což jsou ti, které bude změna ovlivňovat nejméně – parkovací karta je pro ně v ceně několika stokorun do roka, minimální požadavky na služby v místěbydliště (nanejvýš jednou do roka instalatér a po deseti letech malíři).

Viděli jste snad nějaký průzkum mezi obyvateli z řad nájemníků beztrvalého pobytu, nebo podnikateli a živnostníky se sídlem na území P10?

Jinými slovy, už je rozhodnuto za nás.

V oblasti, kde pro pětipatrový činžovní dům připadají zhrubačtyři parkovací místa (podélné stání před domem – tedy klasická situace na některých lokalitách Prahy 10), nepřinesejakákoliv regulace užitek – tedy s výjimkou obecní kasy, která bude mít příjem, aniž by poskytla rozumnou službu v odpovídajícíužitné hodnotě.

Můžeme rozhodnutí ještě nějak zvrátit?


20.09.2012 bukaJ

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
640x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:54

Reklama

D-FENS © 2017