Pane řidiči, špatně jste odbočil (+ bonus)

Featured Image

Já si teda osobně na policii nemůžu stěžovat, protože kdykoli jsem s nima něco vyřizoval, proběhlo to lege artis a šílený historky některých čtenářů se mi vyhýbají. Zatím. Bude hůř, nicméně čtvrteční setkání se švestkama bylo naprosto typický pro současnou dobu.

Po přejetí hranic jsem zatoužil natankovat. Bylo evidentní, že do Budějovic už to nedojede a tak jsem zabočil k pumpě. Pumpa byla vlevo ve směru jízdy. Dopravní značení viz obrázek.

pumpa

Když jsem dokončil tankování a placení, došel jsem se vyčůrat a cestou k autu se ukázalo, že u něj obejdují dva příslušníci PČR v uniformách. Dělal jsem, že je nevidím a štrádoval jsem si to ke dveřím řidiče. To samozřejmě vyvolalo reakci ochránců práva a pořádku, novodobých hrdinů a bojovníků se všemi nešvary.

„Pane řidiči, vy neznáte značky?“

Myslel jsem, že tohle už je za náma. Tyhle openery ve stylu „pane řidiči, víte proč jsme vás zastavili“. Ale já si myslel věcí. Taky jsem si kdysi myslel, že fízlové už nebudou mlátit nevinný lidi, křivě svědčit u soudu nebo krást, a taky jsem byl vedle.

O takovejch věcech jako poučení nebo pozdrav ani nemluvím, to už ani neočekávám.

Říkal jsem si taky, co je to kurva za otázku. Kdyby se ptali, zda znám dopravní značky, asi bych odpověděl „ano“. Ale protože se ptají, zda je neznám, tak by odpověd měla být „ne“…?

„Ne.“

„No asi ne, protože jste porušil zákaz odbočení do jednosměrky.“

„Tak tu už vůbec neznám. Budete to muset nějak rozvést, pane praporčíku.“

Policajtovi se nepozdávalo, že ho oslovuju hodností. Začal sebou šít a možná trochu litoval, že se na to nevysral. Doporučuju se ty hodnosti naučit, policajtů a městapáků taky. Je to snadné, celý ten systém byl už dopředu navrženej s tím, aby mu rozuměl i policajt, a stačí se to naučit někam k nadporučíkovi, protože ty vejš sedí někde v kanclu a na ulici je nepotkáte.

Taky mi konečně došlo, co to mělo být, když jsem k pumpě přijížděl. Je tam taková bouda a za ní na mě koukala nějaká hlava. Říkal jsem si, že by mohli být zloději, co vykrádaj auta, když jde hejl platit, ale nakonec se ukázalo, že je to ten horší případ a nejsou to zloději, ale policie. A odlovili mě až potom, co jsem zaplatil, abych nevynadal obsluze, že jim půjčuje benzínku k buzerování řidičů.

„No prostě támhle je značka, vy ste sem neměl odbočovat, protože to je zakázaný, my sme vás viděli a požadujeme zaplatit blokovou pokutu 200 Kč.“

Ty krávo, právní argumentace. Je tam skoro všechno. Kvalifikace skutku, zavinění, formální, subjektivní, objektivní, materiální stránka, vyměření i zdůvodnění sankce.

„Nene. S tím nepočítejte.“

„Heleďte je to úplně jasný. Tam je značka, vy ste sem odbočoval, je to přestupek a je to jen 200 Kč bez bodů“.

„Jo, já jsem slyšel, ale nesouhlasím a tak vám nic nedám. Sepište oznámení pro správní orgán.“

„Kvůli tomuhle, to se vám nevyplatí. Je to úplně jasný, co byste na tom úřadě s tím asi tak dělal. A taky to bude za víc peněz a s nákladama na řízení.“

„To už nechte na mně, pane praporčíku.“

Podezření, že jsem taky od sboru, dosáhlo maxima.

„Tak to budeme řešit domluvou?“

Ani hovno zmrde.

„Domluva je sankce a já žádnou sankci neakceptuji. Budete to muset sepsat.“

Policajtovi nebylo recht, že to musí jít sepisovat. Ještě něco mektal, proč vlastně k tý pumpě odbočuju, když pár set metrů po směru jízdy mám jinou pumpu na své straně, nebezpečně vodbočuju a vohrožuju vostatní, ale neměl jsem zájem tyhle jeho elaboráty poslouchat. Někam oddusal, přinesl si papíry a sepsal nějaké srágory. Byl nadaný vysokou mírou sociální inteligence, protože dovedl číst myšlenky sprostého podezřelého (otázka „mobil mi asi neřeknete že ne“), nicméně celkem rychle doslova vypotil záznam o přestupku, který jsem mu následně nepodepsal.

Nemyslím si, že z toho něco bude. I když by mi to udělalo radost.

Říkal jsem si, co tohle kurva vlastně bylo. Zdálo se mi to úplně nereálné, něco jako přízraky z horka. Furt poslouchám, že je málo policajtů, mají málo aut, do těch mála aut pro málo policajtů mají málo benzínu, a tady jsou dva policajti a mají moře času si leštit tyče někde u pumpy, číhat za dřevěnou boudou jako malý kluci a domáhat se pokuty za něco, co vůbec není přestupek. Ono jich asi tak málo nebude, když si dovedou udělat čas na tohle, vlastně je jich nadbytek.

Prostě to zkoušeli. Třeba hejl pustí dvě stovky, aby od nás měl pokoj a my budeme mít čárku. Utratil skoro dva litry za benzín, tak snadno dá dvě stovky policajtovi. Takhle se praktikuje dozor nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v praxi.

Na kolik lidí to asi za jeden den takhle zkusej a kolik lidí jich jim asi ty peníze dá. Zkrátka čárky je třeba sehnat libovolnými prostředky.

 

Bonus aneb využití vyhlášky č. 294/2015 v praxi

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, zjevně ještě nejede na plnej plyn, protože řidiči nevyužívají všech možností, které tato zprasená podzákonná norma nabízí. Po události s kruháčema, kde ministerstvo muselo zasunout prdel a opravit zjevnou chybu formou závazného stanoviska, je tam ještě pár vychytávek. Jednu takovou čtenářům nyní přiblížím.

Platnost zákazových a příkazových značek není neomezená, ale podle § 3 odst. 3 této vyhlášky zákaz, omezení nebo příkaz je ukončen nejbližší křižovatkou nebo příslušnou dopravní značkou.

Teď to bude trochu připomínat pohádku o kohoutkovi a slepičce. Pro výklad pojmu „křižovatka“ budeme muset skočit do zákona č. 361/2000 Sb., kde § 2 pís. w) uvádí, že křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci.

Ohledně polní a lesní cesty nemáme spor, takže musíme zalovit ještě po pojmu „účelová komunikace“. K tomu potřebujeme zákon č. 13/1997 Sb., který ve svém § 7 říká, že účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Ještě lze brát v úvahu různá vedlejší ustanovení, například § 22 ZPPK, který říká, že řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě vozidlům, z čehož plyne, že pokud je přítomna značka Dej přednost v jízdě, bude se jednat o křižovatku. Bez významu není ani § 10 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., který říká, že přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací, představte si pod tím co chcete.

To byste asi neřekli, že pro posouzení tak triviálního problému budete potřebovat tři právní normy. Ale právní prostředí v ČR je prostě takové a je takové záměrně.

V minulosti se v defenzívě stále opakovala situace, kdy řidič tvrdil, že nějaký zákaz nebo omezení skončilo, protože viděl křižovatku, zatímco správní orgán stál na tom, že o křižovatku nešlo, protože se jednalo jen o vyústění účelové komunikace, které křižovatkou není a proto povinnost plynoucí z dopravní značky platila i za ní. Většinou byl problém dobrat se k nějakému rozuzlení.

Naštěstí tohle všechno už je minulost, neboť tu máme zhomtnělé expertní nouhau právníků z ministerstva dopravy v podobě vyhlášky č. 294/2015, která definuje dopravní značky Z 11 c, Z 11 d a Z 11 g, to jsou známé červené patníky. Tyto patníky podle vyhlášky vyznačují vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci.

Tím pádem se v tom udělalo jasno, a to zhruba takto:

  • nejedná se o lesní a polní cestu a jsou červené patníky => jedná se o vyústění účelové komunikace, nejedná se o křižovatku a povinnost daná dopravní značkou nezaniká
  • nejedná se o lesní a polní cestu a nejsou červené patníky => jedná se o vyústění vedlejší pozemní komunikace a povinnost daná dopravní značkou končí touto křižovatkou.

Zejména není podstatné, že patníky sice byly osazeny, ale někdo je ukradl a udělal si z nich prďáckou schránku na noviny, aby mu nezmokl Blesk, nebo patníky ještě nebyly osazeny, protože vyhláška platí teprve 7 měsíců. Řidič je povinen se řídit dopravními značkami tak, jako jsou instalovány, není při řízení vozidla oprávněn hodnotit oprávněnost jejich použití nebo procesní správnost jejich stanovení, jak ostatně uvádí právní věstník pražského magistrátu, a kromě toto i na činnost silničních správních orgánů dopadá tzv. presumpce správnosti, tedy úkony (silničního) správního orgánu se pokládají za správné, pokud nevyjde najevo něco jiného. Pokud tedy někde patník není, má se za to, že tam není po právu.

Samozřejmě tohle má i další důsledky. Představte si, že jedete po silnici druhé třídy a na ní se napojuje rozmlácená asfaltka z nějakého JZD. Značky tam nejsou a červený patníky taky ne. Platí přednost zprava. Good luck.

To je mmj. také vysvětlení, proč jsem policajtům nic nedal a proč u správního utřou zmrdi hubu.

 


26.06.2016 D-FENS


Související články:


12345 (304x známkováno, průměr: 1,18 z 5)
35 457x přečteno
Updatováno: 26.6.2016 — 22:54

Reklama

D-FENS © 2017