Pan Rath pohledem laika

Featured Image

Nejsem lékař a v rodině žádného lékaře nemáme. Z toho vyplývá, že z dění okolo zdravotnictví jsem byl (patrně jako většina populace) úplný jelen právě tak, jako z dění kolem pana doktora Ratha.

Teprve po přečtení dvou Challengerových článků se mi poněkud rozbřesklo jak toto funguje jinde a jak to funguje-nefunguje u nás. Díky Challengere! Jeden by čekal, že takto fundované články bude číst jinde než na D-FENsově Weblogu. Promiň D-FENSi, to není nic proti Tobě, to je proti našim oficiálním „sdělovacím“ prostředkům.  Asi bychom očekávali od našich slavných novinářských vohnoutů  příliš, kdybychom od nich chtěli, aby  nám skutečně něco sdělovali a snad právě proto jsme nuceni uchylovat se ke svépomoci.

Vzhledem ke své odborné nezpůsobilosti a dále vzhledem k tomu, že z duše nenávidím velmi rozšířený jev pregnantně vyjádřený tak, že kdo má do prdele díru, ten se cítí povolán do kdečeho kecat, nehodlám se vyjadřovat ani ke způsobu fungování našeho zdravotnictví, ani k odborné způsobilosti doktora Ratha. Na druhé straně, poučen jinými případy, začne-li se v televizi a jinde objevovat zjev jako je pan doktor Rath, začnu být velice podezřívavým. Došlo to už tak daleko, že jsem začal uvažovat o tom, zda jsem duševně zcela zdráv a zda se o mne nepokouší paranoia.

Ať už byla důvodem moje duševní porucha, nebo naopak jen zdravá dávka nedůvěry, usedl jsem k Internetu  a začal si osobu doktora Ratha kádrovat. Začal jsem na internetových stranách lékařské komory. Na adrese http://www.lkcr.cz/kontakty0.php?idp=1 se z pera nejpovolanějšího, tedy jeho vlastního dozvíte curiculum vitae pana doktora, které příznačně začíná v šerém dávnověku národního obrození.  Zvláště je zde vypíchnuto, jak prarodičové z obou stran byli komunistickým režimem poškozováni a pronásledováni. Následuje dosti nelogický skok ke sdělení, že rodičové páně Rathově se seznámili na pražské lékařské fakultě. Tady jsem se poprvé zarazil. Vezmu-li v úvahu datum narození  Ratmira Ratha (8.5.1931) a začnu počítat, vychází mi, že na dotyčnou fakultu musel nastoupit někdy v roce 1949, nebo 1950.  Zvláštní, můj vlastní otec byl z Českého vysokého učení technického ve stejné době vyhozen na základě nevyhovujího „třídního původu“, mimochodem téměř totožného, jako v případě Ratha seniora. Po vyhazovu nenašel zaměstnání jinde, než v uranových dolech Jáchymov. Měl alespoň tu kliku, že si vojnu odsloužil už bezprostředně po válce a neskončil  jako hlavní hrdina Kunderova  „Žertu“ (odehrávajícího se ve stejné době), tj. na X let u PTP. No, možná, že měl kliku, tedy Rath senior.

Pan doktor David Rath (narozen 25.12.1965) musel následně začít medicinu studovat  někdy kolem roku 1983, tedy v době , kdy normalizace byla plně dokončena a režim se ještě ani z daleka nezačínal kývat. Tedy v době, kdy podle tehdy platného bodového systému při přijímání na vysoké školy byl za mimopražský a dělnický původ stejný počet bodů jako za maturitu s vyznamenáním, o posuzování „angažovanosti“ rodičů  a  uchazeče samého vůbec nemluvě. No, možná, že měl kliku, tedy Rath junior.

Stejnou kliku měl zřejmě i starší bratr MUDr. Davida Ratha , RNDr. Michal Rath. Není už ta kumulace kliky trochu podezřelá?

O svém otci pan Rath následně uvádí: „ …..V roce 1991 nevyhrál konkurs na místo přednosty kliniky, což celá rodina, zvláště pak maminka přivítala s nadšením, neboť po 20 letech poprvé otce mohla uvítat ke společné večeři a poprvé odjeli na chalupu v pátek před 9 hodinou večerní. Následně otec na několik let získal zajímavé místo v zahraničí“.

Skutečně nevím, jakým je prof. MUDr. Ratmír Rath DrSc. lékařem a nebudu to posuzovat. Jestliže ovšem uvážím množství titulů zdobící jeho jméno, pak asi dotyčný konkurz vyhrát měl. Jeho syn celou událost popisuje rádoby ironizujícím způsobem, který, alespoň podle mého názoru, pouze maskuje pocit zhrzenosti, aby následně podtrhl jaké výhodné místo v zahraničí pan otec získal. Vše jednoznačně s podtextem „vůbec jste nás nedoběhli, blbečkové“.

Vzhledem k tomu, že Rath junior se ani slůvkem nezmínil o politických a lidských postojích svého soudruha otce a já nemám možnost promluvit si s někým, kdo Ratha seniora osobně znal a mohl podat svědectví z první ruky, nezbylo mi, než se znovu obrátit na Internet a musím předem konstatovat, že kdo hledá, ten také najde.

Na seznamech konfidentů StB najdete následující:

 Zkratka „D“ a „A“ znamenají „důvěrník“ a „agent“. A „Ras“?  No není to roztomilé krycí jméno pro doktora-práskače?

Tím se, alespoň pro mne, vysvětluje bezproblémové studium na medicíně  Ratha seniora i bezproblémové studium jeho synků. Také se nám tím dostává odpovědi na problém, proč asi  Rath senior, byť ověnčen četnými akademickými tituly,  nevyhrál shora uvedený konkurz. Jeho okolí o něm patrně vědělo své.

Že Davídek za svého papá nemůže? Osobně považuji za jedno z nejpravdivějších českých pořekadel to, že jablko nepadá nikdy daleko od stromu. Mám následující zkušenost. Celá řada mých spolužáků pocházejících z bolševických rodin a ve studentských dobách velkých  buřičů, byla již v době prvních abiturientských sjezdů konformními členy bolševické partaje. Čest výjimkám, ale v drtivém procentu případů ten, kdo pocházel ze slušných rodičů, byl později sám slušným člověkem a naopak. Jablko nikdy……atd.

V rámci objektivity opakuji a zdůrazňuji, že ani přes tuto vadu na kráse jeho charakteru netvrdím, že by pan Ratmír Rath musel nutně být špatným lékařem. Netvrdím to ani přes své následující zkušenosti.

V mé bezprostřední blízkosti pracují  hned dva „večerní inženýři po stranické linii“, pro které jsou měkké „i“ a tvrdé „y“ úpnou záhadou (jeden z nich se tím dokonce neopomene holedbat při každé vhodné příležitosti) a výpočty, kde nutno pracovat s procenty, jsou považovány za vyšší matematiku a jsou téměř bez výjimky chybné.

Druhý příklad se týká přímo mojí rodiny. Manžel mé sestry je vyučený tiskař. Následně absolvoval Střední školu umělecko-průmyslovou, obor grafika. Přesný název neznám. Až do odchodu do důchodu si na chléb svůj vezdejší vydělával jako asistent tisku na Akademii výtvarných umění. I přes tento honosný titul nespočívala jeho práce v ničem jiném, než že studentíky učil zacházet s tiskařskými stroji.

Ani toto absolutně nedostatečné  vzdělání však nijak nebránilo tomu, aby mu při příležitosti lanaření ze strany  StB nebyla nabízena docentura na téže Akademii. Naštěstí je můj švára slušnej člověk.

Co tím chci říci? Globálně vzato mne akademickými tituly získanými v rozpětí let 1948 až 1989  nikdo neomráčí.

Ve svém článku uvádí Challenger, že výchova lékaře trvá zhruba deset let. Ať počítám, jak počítám, měl pan Rath junior sotva  čas se lékařem stát, než se vrhl na politiku, aby  vystřídal členství ve dvou politických stranách a následně začal budovat kariéru (politickou, nikoliv lékařskou) prostřednictví Lékařského odborového klubu a následně z místa prezidenta Lékařské komory.

V mezičase si ovšem neopomněl přivydělávat soukromými podnikatelskými aktivitami. Na příklad ve společnosti  „4R s.r.o.“  Myslíte, že tato společnost se zabývá usilovnou prací pro Vaše zdraví? Omyl ! Dle obchodního rejstříku je její náplň následující:

Divíte se tomu podivnému jménu „4R s.r.o.“? Nedivte se, protože podílníci jsou následující:

Hostinská činnost a specializovaný maloobchod, skutečně důstojný obor podnikání pro MUDr. Evu Rathovou, MUDr. Davida Ratha, RNDr. Michala Ratha a nejlepší na konec, prof. MUDr. Ratmíra Ratha, DrSc.
 
Bude to jistě nesmírně závažný krok s hlubokým praktickým dopadem, jestliže MUDr. David Rath po svém jmenování ministrem tuto podnikatelskou aktivitu na základě svého slibu ukončí.

Leč vraťme se k politické kariéře našeho snaživého doktůrka.Byl to on, kdo z  postů předsedy Lékařského odborového klubu a prezidenta Lékařské komory tlačil na neschopné ministry zdravotnictví z ČSSD, aby navzdory exaktním propočtům  zvyšovali závaznými vyhláškami a nařízeními platy a platby ve zdravotnictví, bez ohledu na reálné příjmy z pojistného. Dr. Rath si tak za peníze VZP budoval svoji politickou kariéru a teď bez mrknutí oka a beze stopy studu hází veškerou odpovědnost za stav financí VZP.

Snad ještě pikantnější je páně Rathově cesta k nápravě. Na VZP byla uvalena nucená správa. Ta se obvykle uvaluje na krachující organizace, ale zasloužilý kariérista Rath nás neváhá jedním dechem ubezpečovat, že není zdravější pojišťovny, než právě VZP a vyzývá nás, abychom od VZP neodcházeli. Máte mne za blbce, pane doktore?

A  to mu ještě dech stačí k prohlášení, že nucená správa bude zrušena v případě odchodu paní ředitelky. Tradiční komunistické řešení problémů. K nápravě systému, který prostě fungovat nemůže, dojde tím, že se najde obětní beránek který je vším vinen, protože co neomylná strana řídí, dobře řídí a proto to fungovat  prostě musí. Svým dobrovolným odchodem by paní ředitelka potvrdila pravdivost osočování vůči sobě a posloužila by k odvedení pozornosti od skutečných problémů a pan Rath by byl VELIKÝM ZACHRÁNCEM. Na jiných internetových stránkách na podobném místě obvykle následuje povzdech: „A defenestrace stále v nedohlednu!“

Fakultním nemocnicím byl vydán příkaz k omezení výkonů, tedy k omezení péče o pacienty. Ach kdeže jsou loňské sněhy a socanské kecy na téma dostupnosti lékařské péče! Takže milí pojištěnci užívající služeb VZP, platit budete stále stejně, ale vaše vrzající kolena budou léčena až na to bude. Do té doby si můžete trhnout nohou. Ne, tou vlastně ne, ta marně čeká na operaci, takže, mějte nás rádi drazí spoluobčané a koukejte nám ve volbách odevzdat svoje  hlasy. Dáme vám knedlik a pííívo a večer bude reality šou.

Stěžoval si kdesi soudruh Rath, že ho prezident republiky osobně nesnáší. Není sám, dodal bych, není sám!  Soudruh MUDr. David Rath by sám o sobě stačil k tomu, abych Českou Stranu Sociálně Demokratickou (bolševiků) nevolil. A to vůbec nemluvím o všem tom ostatním.

Váš KATODA


15.11.2005
 

12345 (3x známkováno, průměr: 1,00 z 5)
571x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:07

Reklama

D-FENS © 2017