O čitelnosti Věcí veřejných II

Featured Image


Část druhá, aneb kdyby Jančíka nebylo, museli bychom si ho vymyslet.

Snad bych měl něco předeslat. Případní čtenáři některých mých předchozích příspěvků mi snad potvrdí, že jsem vzdálen tomu, být nekritickým stoupencem té, či oné politické strany, či snad dokonce určité osobnosti v této straně i když svoje priority samozřejmě mám.  Ano, bude se jednat  o ODS a emeritního starostu Prahy 5, Milana Jančíka.

Jestliže se předchozí článek zaměřoval na Věci veřejné spíše z pohledu “vyššího principu mravního“, chtěl bych se tentokrát zaměřit na praxi  a to na praxi na lokální úrovni.

Dále bych se chtěl omluvit všem čtenářům místopisu Prahy 5 neznalým, protože tento bude místy hrát určitou roli.

Počínaje srpnem tohoto roku začaly Věci veřejné obšťastňovat občany Prahy 5  „Pražanem“.  Nejedná se o pivo pochybné kvality, ale o tiskovinu tištěnou na papíře kvality sice poměrně slušné, leč s obsahem kvality rovněž nevalné.

Na třinácti stranách textu (přebal a zhruba dvě stránky křížovek a reklamy nepočítaje) jsem napočítal osm nenávistných článků spílajících bývalému starostovi a to mluvou velmi svéráznou a jadrnou. Například: „Radnice Prahy 5 potřebuje deratizovat od Jančíkových móresů a praktik“.

Jak úderné a politicky kulturní. Samotný soudruh Jambor by se za podobné výrazivo nemusel stydět.

Za účelem deratizace máme pak volit kandidáty Věcí veřejných. Mimo jiné pana režiséra Víta Olmera a z jedné vody načisto rovnou  také jeho manželku, takto herečku ne druhé, ale asi tak čtrnácté kategorie, paní Simonu Chytrovou.  Pokochat pohledem na potenciální zastupitelku-deratizátorku se můžete zde nebo zde,  popřípadě zde.

Vzpomínáte si ještě na to, co jsem psal o morální úrovni páně Johnově v předchozím článku? Až zase budete naříkat nad úrovní naší politiky a politiků, vzpomeňte si, koho jste volili (pokud vůbec) a možná i na některé komentáře pod články na těchto stránkách.

Kandidáti Věcí veřejných v komunálních volbách v Praze 5 jsou vůbec sami o sobě  pozoruhodnou kapitolou. V čele kandidátky bude stát kdo? Sám pan Radek John! Takže kromě funkce ministra vnitra, kde, jak se proslýchá, dosti tápe, bude kumulovat funkci poslance parlamentu s funkcí poslance na zastupitelství pro Prahu 5!

Ejhle, zrození supermana! Nebyl to právě on, kdo proti kumulaci funkcí horlil?

„Úřad se od svého exstarosty infikoval kromě viru úplatkářství přezíravým a arogantním postojem k občanům“, plká časopis ústy kandidáta Olmera v podtitulku k témuž článku.

Tak já nevím, bydlím v Praze 5 již dvacet let a za tu dobu jsem se nutně dostal do styku s radnicí několikrát, ale se žádným „přezíravým a arogantním postojem“ vůči své osobě jsem se nikdy nesetkal a pokud něco nešlo, mělo to důvod spíše ve Sněmovní, než na Náměstí 14. října. Čímpak asi šlápla radnice Prahy 5 panu umělci na paleček? Ostatně, s působením pánů umělců v politice máme už své zkušenosti!

V tomto duchu se nesou i všechny ostatní články, aniž by byl samozřejmě uveden jeden, jediný konkrétní příklad onoho „úplatkářství a arogantního, přezíravého přístupu“.  Ono je to totiž vošajstlich.  Konkrétní osočení by už bylo nutno také konkrétně doložit a třeba i před soudem.  A tak se plká a háže špína jen v obecné rovině. Hrome, kdy a kde jsem tohle už zažil? Aha, už vím, Rudé Právo, Charta 77, Plastic People, atd., atd.

Chcete znát můj názor? Mne mezistranické, či vnitrostranické hrátky nezajímají. Tím méně mne zajímá to, co vyplodí novinářští šmoci na (lž)iDnes. Mne zajímá to, že před komunálními volbami prohlásil emeritní starosta Jančík v kostce asi následující: „Zprivatizujeme byty a postavíme tramvajovou linku. Chtěli bychom na Barrandově také  postavit bazén, ale to vám na sto procent slíbit nemůžu. To záleží na tom, zda na to najdeme finanční zdroje“.

Věřte mi! Slyšel jsem to na vlastní uši!

Výsledek? Tramvaj jezdí, byty jsou zprivatizovány a i na ten bazén se nakonec peníze našly. Tak tohle je to, co mne jako občana zajímá – plnění slibů. Rozhodně nehodlám být taková ovce, jako jistá kolegyně mojí ženy, která na tentýž argument reagovala následovně: „No jo, ale v televizi říkali, že…bla…bla…bla…“.  To se to pak takovýmto lidským materiálem manipuluje!

Ale pozor! „Za rozvoj Smíchova Jančík rozhodně „nemůže“. O přeměně na nové pražské centrum rozhodli jeho předchůdci“  vykřikuje další titulek dotyčné tiskoviny.  Dále se dozvíte, že: „Milan Janík se s oblibou pasuje za hlavního tvůrce přeměny Smíchova na druhé centrum Prahy. Stejně si chtějí přivlastnit zásluhy (zvýrazněno v originále)  Jančíkovi přisluhovači(!) (Zvýrazněno autorem. Hrome, tenhle výraz je mi taky nějak povědomej!) kteří obsadili prvních devět míst na kandidátce ODS…atd“

Dále v textu se uvádí: „…zásadní strategická rozhodnutí , která vedla k přeměně Anděla, byla učiněna na začátku 90. let minulého století“.

Milé Věci veřejné! On je totiž dost zásadní rozdíl mezi tím „učinit zásadní strategická rozhodnutí“ a tím tato rozhodnutí realizovat. To druhé je rozhodně obtížnější. V souladu s touto logikou by byla skutečnost, že na byt se již nečeká dvacet až pětadvacet  let rovněž zásluhou komunistů, protože to byli oni, kdo „učinil zásadní strategické rozhodnutí“  vyřešit bytový problém , tuším do roku 1970 už někdy na počátkem šedesátých let.

Takže, jestliže pan ex-starosta není autorem „strategického rozhodnutí“, což je docela dobře  možné, pak jeho realizátorem tedy určitě je a to shledávám záslužnějším. Navíc, ani u jedné z těchto činností  se nikdo z těch, kdo dnes za Věci veřejné kandidují nevyskytoval. Jestli se mýlím, opravte mne!

Že jsem to s těmi komunisty výše přehnal? Cituji z téhož článku. Nadpis odstavce: „Tramvaj na Barrandov ještě před sametovou revolucí“. V textu pak uvedeno: „…První návrhy na výstavbu se objevily dokonce již v roce 1982“.  Obyvatelé Barrandova jistě učurávali blahem nad tím, že se „objevily první návrhy“ i když daleko větší radost by asi projevovali ze zjevení tramvaje na Barrandově. Na tento úkaz však bylo nutno si ještě drahně let počkat.  Ta radost nad „prvními návrhy“ byla zhruba stejná, jako když Antonín Novotný, pán z Letnic a Příušnic sliboval vyřešení bytového problému do roku 1970.

Názory místních spolků Věcí veřejných jsou pak někdy skutečně kuriosní: „Klub VV Barrandov: Chceme znovu patřit k nejhezčím čtvrtím“, proklamuje jiný titulek, z kterého jsem ovšem, s prominutím, poněkud magor. Co tím dotyční myslí? Titulek naznačuje, že Barrandov patřil, ale už nepatří „k nejhezčím čtvrtím“?  Ano je to přesně tak!

„Barrandov byl kdysi považován za jednu z nejhezčích pražských čtvrtí. Postupně se však změnil na oblast s nedostatkem parkovacích ploch, hlukem nočních barů a skupinami bezdomovců , kteří hledají útočiště v suterénech paneláků či v nedalekém lesíku“, hlásá podtitulek.

Tak pro upřesnění. Ten „lesík“ je značně rozlehlý lesopark včetně Prokopského a Dalejského údolí (viz plán Prahy). Copak tam členové Klubu VV Barrandov nikdy nebyli?  Vzhledem k plánovaným výletům do okolí (viz dále), se to nedá vyloučit. No, možná, že spíš vysedávají v těch neexistujících „nočních barech“  a ty bezdomovce si jistě pozval na Barrandov starosta Jančík!

Barrandov se změnil  na oblast s nedostatkem parkovacích ploch, vždyť se zde postavil pouze jeden, já nevím kolikapatrový parking a věřte tomu nebo ne, při svém každodenním dojíždění autem se mi stává až dvakrát do měsíce, že nezaparkuju  auto přesně před domem, ve kterém bydlím. No není to hrůza?

Sakra, hluk nočních barů! Nemohli by mi dát členové Klubu VV Barrandov tip?  Ačkoliv jedno obtížné místo tu skutečně existuje. Není to bar, ale herna na Tilleho náměstí, kde po osmé hodině večerní češtinu neuslyšíte, ale zato si hojně užijete jazyka vzdáleně připomínajícího staroslověnštinu. Občany této národnosti po sídlišti rozmisťuje ruská osidlovací kancelář, takto „Realitní kancelář Chirš“. To ale Věci veřejné řešit nehodlají, ba  ani se o tom cudně nezmiňují.

Za tohle také může pan Jančík? Myslím, že původce tohoto stavu bychom měli hledat někde úplně jinde a to spíš v kruzích lidí, jako je pan režisér Vít Olmer.

Takže Věci veřejné zřejmě hodlají v rámci návratu  k předchozím krásám Barrandova obnovit na Tilleho náměstí (přirozené centrum sídliště) asijskou tržnici se šuntem všeho druhu, po které zůstávalo jedno velké smetiště a které jsme byli starostou Jančíkem  zbaveni zhruba před třemi léty. Následovala celková rekonstrukce tohoto místního centra na místo velice příjemné.

Za rohem od této krásy, kterou nám zřejmě Věci veřejné hodlají vrátit, existoval kdysi další kulturní stánek, a to veselý dům „Kamera“, rovněž tím zloduchem Jančíkem zlikvidovaný a korupčně nahrazený velice příjemnou restaurací, kam se, na rozdíl od většiny sídlištních hospod,  člověk nemusí stydět přivést ani hosty ze zahraničí. I tuhle krásu Barrandova  hodlají VV obnovit?

Dvakrát za roh a narazili jste na nouzovou dřevěnou boudu z doby výstavby sídliště, takto jakési „misijní centrum“ vyhlášené tím, že lesopark okolo něj byl široko daleko pokryt injekčními stříkačkami.  Misijní středisko zde patrně pečovalo o diabetiky. I tahle krása neodpustitelně zmizela.

Na údajné „přání občanů“ hodlá Klub VV Barrandov uzavřít pro auta komunikaci  mezi sídlištěm a obcí Holyně aby, cituji: „… rodiče s malými dětmi nemuseli během svých procházek uskakovat jedoucím automobilům“.

Pro neznalé. Jedná se o původní silnici do Holyně. Vpravo pole, vlevo ve vzdálenosti cca 300m vnější pražský okruh. Jinak poslední zoufalé řešení, jak se na sídliště dostat v případě pravidelně se opakujících dopravních kolapsů na zmíněném okruhu. Proč se „rodiče s malými dětmi“  procházejí zrovna zde, to je pro mne tedy záhadou. Za tím polem vpravo totiž začíná dnes velmi slušně udržovaný lesopark, který následně pokračuje dolů do Prokopského údolí, kde najdete  kilometry  jak asfaltových cest a  silnic (s úplným vyloučením dopravy), tak lesních cest a pěšin. Pro blaho občanů  hodlají tedy členové Klubu VV Barrandov pro auta uzavřít oněch cca 500m mezi ulicemi Werichova na sídlišti a ulicí U Náhonu v obci Holyně. Jestli mi nevěříte, mrkněte se na mapu.

Jak členové klubu VV Barrandov sami uvádějí, práce mají víc než dost. Podle jejich vlastních slov „…v červnu v cukrárně Modrá laguna rozdávali dětem zmrzlinu za vysvědčení…“ a v podobných aktivitách budou (opět podle  vlastních slov) samozřejmě i nadále pokračovat.

Cituji: „Plánujeme například skupinové výlety do okolí Barrandova (No jistě, občan je přece takový  blbec, že totéž nezvládne sám a musí si počkat, až mu to Klub VV zorganizuje), opékání buřtů (sic!!!)  a rodinné akce s hudbou, posezením a soutěžemi pro děti i dospělé, na nichž nebudou chybět ani známé osobnosti z oblasti kultury a veřejného života“.

No nazdar, tak to už tady dlouho nebylo! „Rodinné akce“ organizované Klubem VV Barrandov by rozhodně žádnými rodinnými akcemi nebyly, byly by to akce čistě politické.  Pro členy VV účast povinná!  Těmi osobami veřejně činnými bude patrně sám pan John a jeho poslední milenka , onou osobností z oblasti kultury bude pak pan Vít Olmer a jako kulturní vložka bude zařazen striptease, který umělecky ztvární jeho žena.

Vidíte a já trouba jsem si myslel, že na politiku volebních gulášů se už nikdo nenachytá!

No a bonbónek na konec. Dotyčný plátek publikoval dále přiloženou  fotografii jakési dřevěné boudy s tím, že do tohoto stavu se dostal SANOPZ díky působení radnice Prahy 5 a starosty Jančíka.

Oni mne snad skutečně mají za úplného blbce!

 Co dodat? Od dob Rudého Práva jsem podobnou snůšku nenávistných lží a polopravd nečetl. Nenávist kape z každého slova a i používaná slovní zásoba  komunistický tisk silně připomíná.

Takže, nejen levicový intelektuál do domu, hůl do ruky.


24.08.2010
Váš Katoda
 
 
 
 
 
 
 
 

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12345 (1x známkováno, průměr: 1,00 z 5)
134x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:58

Reklama

D-FENS © 2017