Novoroční xenofobně – rasistická….

Featured Image

Tak jsem chtěl původně pokračovat v uvažování o tom kde žijeme, ale dopadlo to jinak. Televize byla plná sobů, elfů, Santa Clausů , Coca-Coly a podobných národních tradic, tak jsem trávil čas brouzdáním po Internetu. Jak se ukázalo, ani to jsem neměl dělat.

Večer před Štědrým dnem jsem narazil na tohle. Věnujte prosím pozornost odkazu na krátké video uprostřed stránky. Jestli tak hodláte učinit, učiňte tak rychle, než bude odstraněno, stejně jako bylo odstraněno z většiny internetových serverů. Nestalo se tak tentokrát z iniciativy různých sluníčkářských ministerstev pravdy a jejich cenzurních úřadů, ale na přímou všeobecnou žádost postižených rodin. Ano, jedná se o nahrávku podřezávání jedné z těch skandinávských studentek v Maroku, které si pachatelé (jak je v kraji zvykem) nahráli patrně proto, aby se svým činem mohli kochat i později a mohli se tímto hrdinstvím holedbat před svými souvěrci.

Je to krátké, ale varuji vás! Chce to silný žaludek.

Pokud je mi známo, zmínily se o události i naše objektivní nezávislé a nenávisti prosté televizní stanice, ovšem bez uvedení jakýchkoliv podrobností. Musí přece být „hate-free“ a uvedením dalších okolností by mohlo být hodnoceno jako „šíření nenávisti“. Na atentáty a vraždy už si divák zvykl, považuje je téměř za běžnou součást každodenních zpráv, tak proč tuto uspokojivou situaci zhoršovat, že? Některé další okolnosti, včetně řady reakcí čtenářstva si můžete přečíst zde.

Budu se snažit vyhnout svým vlastním hodnocením, ale ne vždy je to možné. Na příklad vůbec nesouhlasím s titulkem článku, na který odkazuji. Zvířata přece zabíjí z biologické nutnosti mají-li hlad, nebo cítí-li se ohrožena. Nikdy nezabíjí (na rozdíl od těchto, biologicky bohužel lidí) pro pouhé potěšení. Domnívám se, že ani jednotliví Němci, kteří za poslední světové války provozovali vyvražďování přímo v průmyslovém měřítku, tak nečinili, až na zvrácené výjimky, s osobním potěšením.

Vůbec se mi nechce uvažovat o tom, co se dělo před tím, než byly těm ubohým holkám odděleny hlavy od těla. Pro znásilňování nevěřících čubek má přece tohle tolerantní a mírumilovné náboženství (dle doc. JUDr. Petra Pitharta vysokoškolského pedagoga a dalších) svá pravidla. Viz zde.

Tuším, co bych asi slyšel od těch Pithartů, Dientsbierů a dalších, kdybych jim tuhle nahrávku předvedl. „Výjimka“, „frustrovaní jedinci“ ( v tomto případě celá tlupa frustrovaných jedinců, frustrovaných ve svém vlastním domácím prostředí), „může se stát kdekoliv“, ale především „integracééé“, „integracééé“, „integracééé“!!!

Tak se podívejme na tu „integraci“ z jiného úhlu. Představte si, že se nějakým hnutím osudu octnete mezi africkými Pygmeji nebo Křováky, nebo naopak na druhém konci zeměkoule mezi Eskymáky. Při vaší usilovné snaze se od domorodců naučíte jak v novém prostředí přežít, a s ještě větším úsilím se naučíte respektovat místní sociální pravidla. To však ani zdaleka neznamená, že jste integrovaným Křovákem nebo Eskymákem. Tím se nestanete nikdy. Budete stále evropanem pouze respektujícím místní pravidla hry. Cože? Že srovnávám nesrovnatelné? No fuj! Ona je snad ta naše civilizace nějaká lepší, hodnotnější a vyšší než ta křovácká? Ale ale, víte co jste? Nadutý xenofob a rasista! Ta jejich je s dovolením prostě jiná. Jim vyhovuje a nevidí důvod ji měnit. Až ten důvod pocítí, začnou s postupnou změnou.

Vyvinou snad muslimští připrchlíci „usilovnou snahu“ naučit se místním pravidlům hry a jsou ochotni je respektovat? Několik příkladů, a pak usuďte sami.

Přečtěte si tohle a shlédněte přiložené video. Pokud se vám nechce, tak vám to shrnu. Dobudou celou Evropu a do té doby budou žít z peněz švédských sociálních programů, protože to jsou peníze Alláhovy a jemu podřízený švédský daňový poplatník je povinen je nadřízenému muslimovi odevzdávat. A to je prosím převzato z arabské (sic!) televize Al-Džazíra.

Příklad druhý. Pan doktor Rogozov je lékař působící ve Velké Britanii. Cituji z jeho článku uvedeného zde.

…několik historek z práce. Před několika dny jsem sloužil na jednotce resuscitační péče. Jde o oddělení plné nejmodernějších přístrojů, kde se léčí ti nejvíce nemocní pacienti. Uprostřed rušného dne zazvonil u dveří oddělení zvonek a jelikož jsem byl zrovna nejblíž, otevřel jsem. Za dveřmi stál bradatý muslim v hábitu. „Dobrý den. Máte u nás příbuzného?“ zeptal jsem se. „Ne,“ odpověděl muž bez pozdravu, „nemůžu najít mešitu, kde je tu nejbližší mešita?“ Když jsem mu řekl, že nevím, tak on na to, že ho to u nevěřícího nepřekvapuje a ať mu tedy rychle zavolám nějakého muslima. Tento požadavek jsem odmítnul a rozloučil se. Než se před ním zavřely dveře, stačil ještě zavolat: „Aláh akbar! Brzy budete všichni vědět, kde je nebližší mešita. Aláh je veliký…..“

O kousek dál reprodukuje doktor Rogozov rozhovor s muslimským lékařem: „…my to tady za nedlouho  všechno převezmeme. A to bude pořádek, to uvidíš. Žádní opilci, žádná dekadence! Nakonec budete všichni rádi.“ Odmlčel jsem se: „Hmmm…a až to tady, jak říkáš, převezmete, budou pak muset všichni konvertovat na islám?“ „Ale vůbec ne,“ řekl nahlas a rozesmál se. „Klidně můžeš zůstat kuffar! Ale budeš mít daleko větší daně, samozřejmě. Takže nakonec bude i v tvém nejlepším zájmu, abys islám přijal. Aláh je veliký! A i pro rodinu to tak bude lepší. Ničeho se neboj, pomůžeme Ti, budeš šťastný!“

Ale pojďme domů. Cože to podle tohoto článku vyřvávali muslimští studenti v Olomouci? Přesně ve smyslu výše uvedeného něco o tom, že všichni budeme jejich otroci.

Mimochodem, i o tomhle jsem psal ve svém otevřeném dopise profesoru Jařabovi publikovaném i na těchto stránkách. Pan intelektuál se odpovědí samozřejmě neobtěžoval.

Ale nechme promluvit osobu nejpovolanější, českého či moravského konvertitu Lukáše Větrovce. Ve svém kázání v brněnské mešitě říká následující: „…„…Pokud tento národ dodrží a bude dodržovat tuto úmluvu (s Alláhem – poznámka autora) potom se jedná o nejvznešenější, nejvyšší vůdčí a přední národ, kterému je dána moc nad všemi ostatními národy…“.

Tak tad se už říká naprosto otevřeně. Celé to kázání si můžete vyposlechnout tady.

Užijte si!

Existuje jeden společný jmenovatel. Muslimové jsou ten nejvznešenější, nejvyšší vůdčí a přední národ, kterému je dána moc nad všemi ostatními národy, všechno zde převezmou a do té doby (ale i později) je budeme živit, protože prostředky z našich daní jsou přece peníze Alláhovy a my jsme povinni je tomu nejvznešenějšímu národu odevzdávat.

Toto je klíčová myšlenka se kterou k nám do Evropy přicházejí.

Kořen dnešních problémů tkví (pouze podle mého názoru) v trvalých rozporech mezi sunnity a šiíty permanentně se rvoucími mezi sebou. Ten, kdo zrovna prohrává, pak rychle maže do evropského ráje ke svým křesťanským podřízeným, zvláště když ho takoví „politici“ jako mutti Merkel přímo zvou. Jedno však mají sunnité a šiítové společné, svůj odpor a nenávist vůči euro-atlantické civilizaci a kultuře. Tu pouze účelově využívají s tím, že tady převezmou vše námi vytvořené, co sami vytvořit nedokázali.

Náš vlastní přístup je pak asi takový, jakoby v roce 1934 , když Hitler vybíjel levicové křídlo své strany (Röhmův puč), prchali jeho příslušníci do tehdejšího Československa a příslušníci české inteligence by vykřikovali, že jsme povinni jim pomáhat. Ale oni by ti hypoteticky uprchlí nacisté přece nepřestali být nacisty. Stále by pro ně byli Slované méněcenní, o Židech vůbec nemluvě. Stále by jejich cíle byly stejné! Přesně to samé je případ musulmánských připrchlíků. Stále jsou oni tím národem, jemuž byla dána moc nad všemi ostatními národy a jednou to tady všechno převezmou. No jen jim pomáhejme! Sami si kopeme hrob!

Tak k čemu jste došli? Stále si myslíte, že tihle vyvinou veškeré úsilí aby zvládli a respektovali místní sociální pravidla? Dovolte, abych se zasmál! Pravý opak je pravdou, oni se chystají a mnohde už i vnucují svoje pravidla nám! Ti radikálnější už svatou válku v ulicích našich měst zahájili (přesně tak, jak Islámský stát sliboval) a ti ostatní vůči nám používají některou ze svých legálních, ba povinných lží. Pro nás nejdůležitější je „kitman“ a „muruna“. Toto je povinná lež věřících vůči nevěřícím psům v zájmu věci islámu. Má sloužit k získání důvěry u nevěřících a tím způsobit jejich zranitelnost, vedoucí ve svém důsledku k vítězství islámu nad všemi národy.

My všichni, včetně politiků a především sebestředných intelektuálů nechápeme, že lež nevěřícím je jednou z muslimských ctností (sic!). My své děti učíme nelhat, oni je učí lhát!

Zdroj zde. Chtěl jsem uvést ještě česky psaný zdroj, ze kterého jsem sám kdysi čerpal, ale ten „záhadně“ zmizel. Možná, že si něco najdete sami.

Výsledky? Loňské vánoce – útok náklaďákem na vánočních trzích v Drážďanech.

Letošní vánoce – Barikády v ulicích evropských měst, střelba ve Štrasburku, tři „neznámým pachatelem“ pobodané ženy v Norimberku a afghánským připrchlíkem zavražděná šestnáctiletá holka ve Vídni. K tomu přičtěte, že smuteční shromáždění k rozloučení se zavražděnou, div že nebylo rozehnáno policií. Vše včetně použitých zdrojů naleznete zde.

Nezdá se vám, že jaksi přihořívá?

Kdyby to nebylo tak tragické, tak se s tím Štrasburkem pojí jedna téměř tragikomická situace. Když byly v rámci energického boje proti terorismu opět energicky zapalovány svíčky, bylo shromáždění ukončeno namísto tradiční minuty ticha, revolučním činem: minutou hluku (sic!). No to se jistě ti teroristé leknou! Jeden z přispěvatelů uvedl pod tuto zprávu na Agro-times poznámku, že nevhodnějším zvukem pro tuto minutu hluku by bylo bečení ovčího stáda.

Vraťme se ale k těm dvěma nešťastným holkám. Podle mne budou vlastní fyzičtí pachatelé zatčeni a můžete si být jisti, že policejní a justiční orgány muslimského Maroka se s nimi mazat nebudou. Nemůžou si totiž dovolit, aby Maroko získalo takovouto pověst.

Jsou to ale jediní viníci? Jak můžou být dvě hezké světlovlasé a zřejmě dost vzdělané skandinávské holky tak hloupé, že se samy vypraví do musulmánské země, kde se samy pěšky potulují?

Jedna vlastní zkušenost, která tuto situaci vysvětluje. Na jaře roku 2015 byla moje manželka na abiturientském sjezdu své školy. Došla řeč i na to, kam kdo pojede na dovolenou. Když se moje paní a velitelka vyjádřila v tom smyslu, že do mohamedánských zemí zásadně nejezdíme, dívali se na ni její bývalí spolužáci jako na, cituji, vraha lidických dětí.

Zhruba o měsíc později postřílel zcela mírumilovný a tolerantní vyznavač Alláhův v tuniské Sousse třicet sedm lidí. Viz zde !

Poučení? Jak bývalí spolužáci mé ženy, tak ty dvě, dnes už mrtvé studentky, všichni se nechali zblbnout intelektuálsko-sluníčkářskou propagandou takových Pithartů, Dienstbierů, Jařabů, Merkelových, Junckerů a dalších, a uvěřili, že všichni lidé jsou v podstatě dobří a duha pravdy, lásky a tolerance že se klene od Severního mysu po Mys Dobré naděje a od západního pobřeží Ameriky po Vladivostok. Realita ovšem byla a je zcela jiná. Jenže, jak napsal Hugh Trevor-Roper ve své knize „Poslední dny Adolfa Hitlera“, pro fanatiky a blázny realita neplatí.

Co s tím můžeme udělat? Jednu maličkost může udělat každý. Jít k volbám (upozorňuji že jakékoliv úrovně) a pečlivě vybírat. Vůbec neztrácejte čas četbou volebních programů! To jsou, jak říká Hamlet pouze slova, slova, slova. Řiďte se raději oním biblickým „po ovoci poznáte je“!

Tak koho to tu máme?

Á, Česká strana sociálně demokratická, která už sice poněkud upozadila pravzor sluníčkáře a jednoho z protagonistů hnutí „hate free“ soudruha Dientsbiera. To ale pouze z čiré nutnosti, a až po tom, co zjevně spolu-způsobil dramatický pokles volebních preferencí.

Navíc je ČSSD členem Socialistické internacionály, která je jedním z hybatelů muslimské invaze do Evropy. Řečeno slovy jejího bývalého předsedy a dnes generálního tajemníka OSN soudruha

Antonio Guterese : „…donutit (sic!) Evropu, aby přijala více imigrantů… musíme Evropany přesvědčit, že migrace je nevyhnutelná a že jsou to právě multietnické, multikulturní a multináboženské společnosti, které vytváří bohatství..“. Sakra, jak jsme to jen dokázali vybudovat relativně rozvinutý stát bez pomoci multietnických přivandrovalců?

Takže ČSSD jako člen spolku, který nás bude NUTIT k výše uvedenému, je pro mne nevolitelná.

KDU-ČSL se svým významným členem doc. JUDr. Petrem Pithartem (původně KSČ, pak Občanské fórum, pak Občanské hnutí a nakonec lidovci, aneb z oddaného komunisty oddaným křesťanem snadno a rychle). Když tahle připrchlická aféra začínala, snažil se nás prostřednictvím debilizátoru přesvědčit, že přijmout a živit přivandrovalce je naší povinností, protože jsou to, cituji: „naši spojenci v boji s terorizmem (sic!)“. Jinými slovy, zase jedna štěpná myšlenka a precizní odhad vývoje jednoho přemoudrého levičáckého intelektuála. Nevolitelné!

TOP09 jejíž europoslanci Luděk Niedermayer a Jaromír Štětina byli jediní z českých europoslanců, kteří hlasovali pro přijení přivandrovatelských kvót. TOP09 pro mne absolutně nevolitelná na jakékoliv úrovni.

Piráti, další nevolitelný spolek. Ve svém hodnocení vánočního projevu prezidenta republiky (k členům jehož fan- klubu tedy rozhodně nepatřím) se soudruh pirát Bartoš silně opřel do té partie projevu, ve které prezident oceňuje fakt, že jsme v rámci V4 uhájili alespoň část své suverenity důrazným odmítnutím kvót. Chtěl jsem postoj piráta Bartoše doložit odvolávkou na tisk, ale páni novináři si toho jaksi nevšimli.

Naštěstí to ani není nutné. Fotografie soudruha piráta Bartoše ze všech možných vítačskýc demonstrací Antify anarchistů a jiných krajně levičáckých uskupení jsou notoricky známé. Jestli jste na ně ještě nenarazili, tak pokochat se můžete zde. Není z toho snad evidentní, kdo je soudruh pirát Bartoš a proč V4 tomuto pánovi tolik leží v žaludku?

Takže milí přátelé, až a jestli se budete rozhodovat koho volit, vzpomeňte si na to video a zkuste si na místě té podřezávané holky představit svou přítelkyni, manželku, dceru nebo vnučku. Není to právě nejpříjemnější představa, ale když si nedáme setsakramentský pozor, klidně se podobné věci mohou stát realitou i u nás.

Přeju Vám všem šťastný a úspěšný rok 2019 a začněte si pomalu říkat v Koránu! Budete to potřebovat.

S obvyklým pozdravem levičácký intoš do domu, hůl do ruky

Váš Katoda

29.12.2018


Související články:


12345 (374x známkováno, průměr: 1,32 z 5)
28 538x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017