K výročí Velké protikorupční revoluce

Featured Image

Z hlášení školního rozhlasu: Milí studenti! Na dnešní den připadá 10. Výročí vyvrcholení Velké protikorupční revoluce. Pojďme si připomenout, co se tehdy v památném roce 2016 v Tramtárii přihodilo.

Již několik let předtím se spojily Síly dobra a zahájily velké protikorupční tažení, proti úplatným politikům, jejich přisluhovačům, podplácejícím kmotrům a jejich advokátům. Odvážně rozkrývaly nitky Sil zla a rostl počet akcí, při nichž uvízli a byli zatčeni rozliční pomahači kmotrů. Kmotry samotné se uvěznit nepodařilo, až na jednoho, který autem srazil Vietnamku, ale jejich pomahači končili ve vězení a podařilo se rozmetat vládu, rozvědku, kontrarozvědku a armádní velení. Spravedlivé zatýkání se nevyhnulo ani samotné policii. V Tramtárii existovaly dva útvary elitních policistů. Prvním byl UPŠ (Útvar policejní šlechty) a druhým UPU (Úplně průměrný útvar). V roce 2016 začalo docházet i na úplatné policisty. Detektivové UPŠ realizovali zatčení 56 detektivů UPU, detektivové UPU 37 zatčení detektivů UPŠ, v 14 případech se zatkli najednou vzájemně a 20 detektivů z obou útvarů spáchalo sebevraždu. Při odhalovaní zkorumpovaných policistů s policisty chvályhodně spolupracovali protikorupční aktivisté a albánská mafie. Asi po půl roce si policejní president všiml, že se mu ztrácí detektivové. Po krátkém intenzivním pátrání zjistil, že všichni jsou v Ostravě, ve vazební věznici. Nejspíše naveden Silami zla, rozhodl se učinit z obou úvarů jeden, pod jednotným velením, aby se v zápalu boje vzájemně nevyhubili. Ráno po snídani vypracoval reorganizaci, kterou odpoledne schválil ministr. To byl jasný protiútok proti protikorupci. Cílem bylo odstavit z funkce velitele UPŠ plukovníka Rytíře. Na obranu tohoto čestného a nebojácného šlechtice, který se nebál zasáhnout i na Úřadu vlády, ačkoli nevěděl proč tak činí, se postavili postupně Vysoký prokurátor Boblig z provinčního velkoměsta, ministr spravedlnosti Marabu a hlavně velkopodnikatel a ministr financí ing. Kobliha (krycí jméno Buchta). Síly dobra se postavily silám zla. Na stranu sil zla se postavil především Zrádce Zrádců, který byl ve funkci ministra vnitra. Kobliha usoudil, že za vším stojí jeho předchůdce ve funkci a největší opoziční prudič ing. Padák.

„Je třeba zabít Padáka“, řekl prý bezpečnostní agentuře firmy Holding a.s., když jí vyslal do Bechyně, aby Padáka zajistila. Bohužel nevěděl, že stejný záměr pojal UPŠ. Tak se na místě střetly oddíly, které se vzájemně považovaly za Padákovu ochranku a spustily proti sobě palbu. Ing. Padák, popíjející šťávu ve svém oblíbeném bechyňském baru, zaslechl lomoz a zmatku využil k útěku. První akce Sil dobra skončila blamáží.

Do akce vstoupil i prokurátor Boblig. Zdůraznil, že jen plukovník Rytíř je osobou, která zaručuje, že ze spisů nebudou unikat informace. Vždyť v jím vedeném případě přísně tajné causy zneužití rozvědky Tramtárie přetiskly intimní telefonickou komunikaci premiéra a jeho milenky jen nejčtenější deníky patřící do koncernu Holding a přenos z nočního zatýkání milenky premiéra odvysílala pouze veřejnoprávní televize! Usoudil, že osnovatelem odvolání plk. Rytíře je sám policejní president a vydal se proto se svým náměstkem na policejní presidium, aby jej podrobil výslechu.

Mezitím došlo k pokusu o opětovné zatčení milenky bývalého premiéra. Po tom prvním byla totiž za přispění Sil zla propuštěna a od té doby se tři roky drze bránila u soudu, takže doposud běhala po svobodě. Zatýkající policisté UPŠ však akci správně nenačasovali. Milenka, zřejmě varována ing. Padákem, je očekávala, a když vstoupili do jejího bytu, začala je divoce mlátit po hlavách 80 nezdaněnými kabelkami. Strážmistr Řepka utrpěl těžký otřes mozku a praporčice Olejná těžký otok mozku. Oba byli neprodleně povýšeni do hodnosti poručíka a dnes učí na policejní akademii.

To se již na poslední akci zmohly i Síly zla. Oddíl UPU zaútočil na budovu policejního presidia, kde právě prováděl výslech policejního presidenta prokurátor Boblig a jeho náměstek. Prokurátorovi se podařilo včas zmizet, jeho náměstek se však stal obětí policejního odstřelovače. O poručíku Antonínu Špelcovi z UPU se tradovalo, že na 500 metrů trefí komára mezi oči. Náměstek neměl žádnou šanci. Sám Špelec svůj výkon komentoval tak, že to byla jeho nejlepší trefa od dob starého Mrázka. Jinak byla ale tato akce labutí písní Sil zla. Ve výslechové místnosti policejního presidia nalezli bezvládné tělo policejního presidenta. „Je úplně tuhej, už nejmíň dvě hodiny“, konstatoval přivolaný koroner.

Síly dobra zvítězily a byly nastoleny tolik potřebné reformy. Vláda Trámtárie zfůzovala s představenstvem Holdingu, parlament s dozorčí radou. Nadále již nebyly voleny občany, ale akcionáři, což přineslo úspory v nákladech na volby, neboť akcionář byl jen jeden – ing. Kobliha. Ten byl také presidentem republiky, předsedou představenstva, premiérem, guvernérem národní banky a arcibiskupem pražským.

Zrušen byl antimonopolní úřad, neboť vyšlo najevo, že monopol je nejefektivnější způsob svobodného podnikání.

Zrádce Zrádců již nebyl ministrem, ale řadovým chovancem nápravného ústavu. Konečně se podařilo odsoudit i milenku bývalého premiéra. Dostala 8 let natvrdo za zneužití postavení předsedy vlády.

Jen Padákovi se podařilo uniknout. Prchnul do Bavorska, vydávajíc se za súdánského uprchlíka. Imigračním úředníkům napovídal, že je súdánský chemický inženýr a posledních 6 let byl v Súdánu ministrem financí. S ohledem na stav té země mu to všichni uvěřili.

Milí studenti! Od těch dob v Tramtárii o korupci již nikdo nikdy neslyšel. Ve vlastním zájmu.

Konec hlášení.


26.06.2016 Miloš Zbránek

12345 (201x známkováno, průměr: 1,50 z 5)
10 826x přečteno
Updatováno: 26.6.2016 — 0:37
D-FENS © 2017