Jak to vidím já

Featured Image

U mne věc zcela mimořádná, ale já tentokrát skutečně nevím, jak začít. No, snad bude nejlepší, když Vás nejprve odkážu sem. Je to trochu dlouhé, ale nebuďte líní a shlédněte celé ty tři čtvrtě hodiny povídání dotyčného pana profesora. Možná, že se Vám v hlavách leccos spojí s tím, co hodlám napsat dál.

Jsem si plně vědom toho, že jsme sice tuze „in“, kupujeme výhradně „cool“ a „trendy“ věci, stavební firmy se nám nějakým zázrakem proměnily v „developery“, ale slušnou angličtinou se domluví jen málokdo. Nicméně bát se nemusíte. Celé to povídání o islámu je opatřeno českými titulky, což je jistě dílem nějakých těch, levicovými politiky tolik obávaných a nenáviděných „pravicových extrémistů“. Tím chci naznačit, kam směřuju.

Tak nám Praví Věřící v Paříži pobili v rámci šíření Pravé Víry téměř dvě desítky lidí. Z části v redakci prý nepříliš úspěšného a nepříliš vtipného časopisu, z části v židovském košer obchodě. Odpověď sladké Francie byla zdrcující. Konala se masová pietní shromáždění. Francouzové prohlašovali, že jsou také „Charlie“, byli svoláni politikové z poloviny světa, aby ušli úctyhodných dvě stě metrů pietního pochodu, při čemž zástupcům Izraele bylo vzkázáno, aby radši nejezdili. Bylo proneseno několik patetických, velkohubých a dokonale bezobsažných projevů, což v naprostém souladu s profesorem Higginsem, který v Pygmalionu tvrdí, že Francouz se ani tak nestará o to, co říká, jako spíš o to, jak to říká, konstatoval i bývalý šéf české tajné služby pan Andor Šándor.

Mimo jiné byla Paříž nazvána hlavním městem boje proti terorismu. Hrome, jak na tohle soudruh Hollande přišel? Jestliže dnes na příklad volá po tom, aby byla v mezinárodní spolupráci kontrolována identita leteckých cestujících do Francie už ve státech, odkud dotyčný cestující letí a oznamována cílovému letišti, tak volá po něčem, co sladká Francie po jedenáctém září Spojeným státům odmítla. Paříž musí být zkrátka vždy hlavním městem něčeho. Protože proč, Voňavka? Protože Paříž je pupkem světa!

Od Spojených států a Velké Británie na západě, po Moskvu na východě, o Izraeli na jihu vůbec nemluvě, udělala sladká Francie v boji proti terorizmu nejméně. Sladká Francie a její pokrokový lid, který si za potíže, které způsobil sobě i nám ostatním, může z velké části sám. Nevěříte?

Polovina Francie kráčela v uctivém tichu za rakví jistého intelektuálního velikána jménem Jean-Paul Sartre. Říká Vám to jméno něco? Vím o něm leccos a za jeho rakví bych tedy rozhodně v uctivém tichu nekráčel. Když Vám ale to leccos napíšu já, budete mne podezřívat, že si vymýšlím. Takže Vám to raději odcituji odtud:.

Jean Paul Sartre je po Heideggerovi největším představitelem filosofie existencialismu. Čirou náhodou tento velikán ducha byl také milovníkem totalitních režimů. Dospěl k názoru, že jediným východiskem z existenciální prázdnoty je rázná ruka diktátora, která udělá pořádek. Filosof přechází od slov k činům a prosazuje teror. Tak to také vysvětlil v „Kritice dialektického rozumu“ (1960).

Když v 50.letech alžírští separatisté (FLN) začali vraždit francouzské civilisty v Alžíru, Sartre pochvalně přikyvoval. Podepsal dokonce Manifesto 121. Sartre schvaloval, když palestinští teroristé zabili izraelské olympioniky (Mnichov 1972). Prý je to legitimní způsob boje palestinského lidu proti utlačovatelům.

Rok poté, co Fidel Castro uchvátil moc, ho Sartre navštívil na Kubě. Vůdce filosofovi osobně udělal prohlídku. Dali si spolu limču. Filosof se také skamarádil s Che Guevarou. Označil ho za „nejplnější lidskou bytost naší doby“. Nejplnější lidská bytost řídila věznici La Cabaňa, kde měla na starosti popravy odpůrců režimu.

V roce 1952 Sartre navštívil Moskvu a po návratu se rozplýval, že v SSSR každý má naprostou svobodu. A dušoval se, že ruská životní úroveň do roku 1960 předežene Západ. V roce 1956 se ostře pustil do Chruščova za to, že se zřekl Stalina a odhalil jeho zločiny.

Pak svůj obdiv zaměřil na maoisty. Například v předmluvě ke knize o Maoismu v roce 1972 napsal: „Díky své anti-autoritářské praxi jsou maoisté jedinou revoluční silou, která se dokáže přizpůsobit novým formám třídního boje v období organizovaného kapitalismu.“ To psal v době, kdy Čína měla za sebou zvěrstva kulturní revoluce (1966), kdy se například likvidovaly celé knihovny jako přežitek buržoazní minulosti.

Přitom mělo toto individuum plná ústa ideálů jak je svoboda, humanismus, odpovědnost.
 
Kambodžský diktátor Pol Pot a ostatní lídři Rudých Khmérů se seznámili se se sartrovskou filosofií, když studovali na universitě v Paříži kolem roku 1950. Paul Johnson ve WSJ píše: „Události v Kambodži v 70. letech, kdy bylo zavražděno či zemřelo hlady kolem pětiny až třetiny národa, byly celé dílem skupinky intelektuálů, většina z nich byli žáci a obdivovatelé Jean Paul Sartra [1905-80] – říkám jim „Sartrovy děti“.

Kdyby Sartre byl ještě naživu 11. září 2001 při útoku na Světové obchodní centrum, asi je vám jasné, komu by fandil. Sartre ale zemřel v roce 1980 a jeho odchodem teroristé a vrahouni tohoto světa ztratili věrného přítele.

Konec citátu.

Jinými slovy, Francie sklízí plody svého vlastního činění. Už chápete, proč se s Vámi pravidelně loučím pozdravem „Levičácký intelektuál do domu, hůl do ruky“? A to se chudák Sartre ani nedožil toho, jak francouzští hudebníci chodili fidlat svým palestinským přátelům ke zdi, kterou se Židé museli obezdít, aby nebyli vyvražděni všichni. Ke zdi, pod kterou se Praví Věřící podhrabávají za účelem atentátů na autobusy plné školních dětí a podobně. Na vraždění Židů zřejmě pokrokoví Francouzi neshledávají nic divného. Patří to přece k naší evropské politické „kultuře“. V novověku to byla Dreyfusova aféra a Hitlerem to mělo skončit. Neskončilo to!  Židé jsou už zase nuceni ze sladké Francie odcházet. Jistě by to tohle všechno toho vašeho intelektuálního velikána nesmírně potěšilo.

Styď se, pokrokový francouzský lide!

Na druhé straně nutno připustit, že pokrokový francouzský lid a jeho velcí myslitelé nebyl sám. Vzpomínáte si na tolerantní cicmání Velkého Havla s teroristou Jásirem Arafatem? Já ano. S teroristou, který když usoudil, že to stálé vraždění nevede k žádoucím výsledkům, byl okamžitě odměněn Nobelovou cenou míru!  O tom, co se dnes děje ve Švédsku, o tom si počtěte dál.

Za mnoho věcí si můžeme sami!  Jestliže mne dnes ministr vnitra přesvědčuje, že nám přímé nebezpečí nehrozí, tak zjevně spoléhá na to, že už jsem už zapomněl na záhadný výbuch na palestinském(!) konzulátě, o jehož příčinách jsme se samozřejmě niky nic nedověděli a nikdo nic netušil ani o samotné existenci tohoto konzulátu. Mezinárodní právo jsem sice nestudoval, ale jak vůbec může v České republice existovat „konzulát“ neexistujícího státu, to nechápu. Jestli se někdo v těchto věcech vyznáte, odpovězte mi!

Ale vraťme se do současnosti. Korunu tomuto krasořečnění dodal o den, či dva později předseda francouzské vlády svým projevem v parlamentu, ve kterém mínil, že, cituji: „V této bitvě Francie zvítězila“.

V čem toto vítězství spatřuje, je mi záhadou. Možná, že v tom, že těch mrtvých byly „jen“ necelé dvě desítky a nešly do tisíců, jako v případě jedenáctého září. Podle mého názoru těmito monstr-akcemi dosáhli sami Francouzi přesně toho, o co teroristům šlo. Vyvolat rozruch a strach. Domnívám se, že kvůli pietním shromážděním, jakkoliv rozsáhlým a dvěma stům metrům odpochodovaným světovými politiky si teroristé rozhodně nohu za krk nedají.

Zcela se ztotožňuju s těmi dvaceti procenty Francouzů, kteří tyhle akce považují podle průzkumu za pokrytectví. Zajímalo by mne, koho asi volí.

Současně byla ale ze strany politiků i „sdělovacích“ prostředků zahájena dělostřelecká příprava k tomu, abychom se připravili na fakt, že se nezmění absolutně nic. Francouzský prezident, patrně zděšen svou verbální rezolutností a odvahou ke tvrzení o Paříži jako hlavním městě světa v boji proti terorizmu, začal svou upřílišněnou rezolutnost urychleně korigovat. „Nevedeme boj proti islámu, ale proti terorizmu“, mínil a pak přitvrdil „Obětí islámského fanatismu jsou hlavně muslimové“. Čtěte zde (http://zpravy.idnes.cz/obeti-islamskeho-fanatismu-jsou-hlavne-muslimove-prohlasil-hollande-12l-/zahranicni.aspx?c=A150115_113855_zahranicni_ert).

Nebýt to tak vážné, ba tragické a do budoucna hrozivé, řval bych smíchy. Představte si prezidenta Reagana, budiž jeho památka pochválena, který by prohlásil: „Nevedeme boj proti komunismu, ale proti jeho kágébákům, estébákům, politrukům, agentům a donašečům“ a „Obětí komunismu jsou hlavně komunisté“. Že je to blbost? Nebyla by to o nic větší blbost než shora uvedené prohlášení francouzského prezidenta. Stejně, jako by bez komunistického učení nebyli kágébáci, estébáci a další z výše uvedených, nebyli by bez učení islámu ani teroristé. Tedy alespoň ti islámští. Teroristy inspirované jinými podobnými, nebo přímo totožnými učeními nemohu samozřejmě vyloučit. Viz Frakce Rudé armády, marxistická Světlá stezka, vedená také jedním intelektuálem (vysokoškolským profesorem) a podobně.
 
Že tím srovnáváním komunismu a islámu přeháním? Ale přátelé, i přes četné rozdíly vykazují oba myšlenkové systémy jeden společný jmenovatel. Naše učení musí zvítězit a také zákonitě zvítězí na celém světě! Tohle je stěžejní myšlenka. Víte něco o teorii údajně „zákonité světové proletářské revoluce“, hlásané jistým syfilitikem jménem Vladimír Iljič Uljanov, řečeným Lenin? Srovnejte to s myšlenkou „světového islámského kalífátu“ za kterou organizace řečená „Islámský stát“ zcela otevřeně bojuje“. Na Středním východě a teď už i ve Francii.

Takhle na rovinu to neříkal ani Adolf Hitler!  Ale my, věrni myšlenkám velkého Sartra a stejně velikého Václava Havla neustoupíme ze své pozice pravdy, lásky a bezmezné tolerance. Budiž nám země lehkou!

Tak dost! I ty dvě holky zmizelé v Pákistánu, o kterých už nikdy neuslyšíme, a kdyby se nějakou náhodou vrátily, tak se vrátí znásilněné a zmrzačené, i ty mají tihle hlasatelé pravdy, lásky a tolerance na svědomí. I ty mají na svědomí Havlovy velké myšlenky a myšlenky lidí, jako jsou ti, sdružení v jisté Alianci civilizací, o které jsem psal  zde (https://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2011110604). Ten skvostný dokument a příslušné výtečníky najdete tady (http://data.idnes.cz/soubory/domaci/A090904_ADB_ALIANCE_CIVILIZACI.PDF) .

Ty dvě nešťastný holky totiž podlehly permanentní masáži na téma „všichni lidé jsou ve své podstatě dobří a budeme-li hodní na ně, budou hodní na nás“. Klasická představa skleníkového intelektuála, kterou ovšem prezentuje jako obecně platnou skutečnost. Jak se ukazuje, tak ani zdaleka tak dobří všichni nejsou a nebudou. Viz události v U.S.A., ve Španělsku, ve Velké Británii a nakonec i ve Francii a jinde. O Izraeli vůbec nemluvě. Ráčili by páni intelektuálové konečně slézt ze svých slonovinových věží, ráčili by se postavit oběma nohama na zem a ráčili by konečně přestat vydávat to, co si oni myslí za obecně platné pravdy? Páterem Halíkem počínaje a komunistou Dienstbierem konče?

Kolik mrtvých ještě potřebují, než přestanou každý prd, který vypustí považovat za výron boží moudrosti?

Kdyby příslušní vyznavači pravdy, lásky a tolerance měli za nehet zkušeností z praktického života, věděli by jedno. Primitivní jedinec a primitivní systém mají jednu společnou vlastnost. Nesmí nabýt dojmu, že se jich bojíte. A právě svou smířlivostí a „tolerancí“ svůj strach indikujeme. Jedna, dnes již poněkud otřepaná pravda. Kam dospěly západní demokracie se svou politikou apiecementu vůči Hitlerovi? Řekněme si otevřeně, že bez komunistického Sovětského svazu by tu válku Hitler vyhrál. Na tom nic nemění ani fakt, že naštěstí byl Hitler natolik velký hlupák, že Rusko napadl, a že bez této skutečnosti by Stalin proti Německu nehnul prstem. Jeho úhlavním nepřítelem byly právě ty západní demokracie, nikoliv nacionálně socialistické Německo.

Leč zpátky in medias res. Nezávisle na událostech ve Francii se začínají bouřit Němci. Mám na mysli hnutí PEGIDA. Cituji odtud:.

Hnutí PEGIDA, (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes), tedy Vlastenečtí Evropané Proti Islamizaci Západu, se v Německu stává tématem číslo jedna. Toto spontánní, lidové hnutí vzniklo v Drážďanech relativně nedávno, v říjnu letošního roku. Prvotním spouštěčem jeho akcí byly aktivity tak zvaných salafistů, bigotní odnože islámu, kteří v některých městech Německa vytvořili hlídky „Sharah policie“.

Tyto skupinky vousatých mladíků v oranžových vestách procházely městy a „upozorňovaly“ kolemjdoucí, ale i návštěvníky diskoték, hospod a barů na nevhodné, s koránem se neslučující konání, jako je například požívání alkoholu, tanec, držení (nezahalené) dívky za ruku a tak dále. Současně se začalo také více mluvit o bezpečnostním riziku, představovaném navrátilci z oblasti bojů Islámského státu, v jehož řadách působí řada německých občanů muslimského vyznání.

Konec citátu

No, jak by se Vám líbilo, kdyby Vás ve vaší vlastní zemi samozvaná musulmánská policie pérovala za to, že se z večerní procházky se svou milou/manželkou/dcerou vracíte držíce se za ruku? Vřele Vám doporučuji přečíst si ten článek celý. Zejména jeho odstavce „Lid-postrach demokracie“ a „Jak vyrobit nacisty“. Až to budete mít přečtené, porovnejte obsah s tímhle. Nejpikantnější pasáž si dovoluji odcitovat:

Proti demonstracím PEGIDA se konají protidemonstrace obyvatel města, radnice se už snaží demonstrace hnutí PEGIDA nepovolovat. Co ale hodláte dělat s tím napětím ve společnosti?

Nejdůležitější je hovořit a poslouchat. Zřídili jsme například speciální webové stránky a linku, kam mohou lidé volat a ptát se na to, co potřebují vědět. Stránku již navštívilo přes 13 700 lidí. Je na čase, abychom byli mnohem odvážnější a aktivnější. Je nutné vše říkat na rovinu. Ano, budeme mít více uprchlíků. Ano, budeme i nadále potřebovat další ubytování pro žadatele o azyl. Ano, potřebujeme přistěhovalce, bez nich je naše současná životní úroveň neudržitelná. Bez imigrace by v Drážďanech nebyl výzkumný ústav, naše vysoká škola by dnes neměla titul Excelence University a tak dále. Drážďany by bez přistěhovalců prostě nebyly majákem na východě, ale temnou provincií. Za tím, čím Drážďany jsou, stojí společné úsilí mnoha občanů, lidí z východu a západu Německa, cizinců, křesťanů, Židů, hinduistů, muslimů. Na to můžeme být hrdí a nedovolíme, aby byli občané tohoto města rozděleni. Spolu to zvládneme.

Konec citátu

Věnujte pozornost už záhlaví. Radnice se už snaží demonstrace hnutí PEGIDA nepovolovat. Zajímavé! Vyplývá z toho, že nepovolovat protidemonstrace se nesnaží! A co kdyby nepovolila ty protidemonstrace? Zejména oceňuji obrat, že bez těch hnědoněmců by Drážďany byly „temnou provincií“, a jak se přivandrovalí islamisté zasloužili o místní vysokou školu, to je mi tedy skutečně záhadou. To bych skutečně chtěl, aby mi paní starostka vysvětlila. No možná, že se ta universita omezuje na odříkávání súr Koránu, jak je v muslimských školách zvykem. Paní starostka zřídila webové stránky, které prý navštívilo 13 700 lidí. Povolila jim rovněž, aby tamtéž napsali svůj názor? Jestliže ano, tak o tom, co jí lidé píší, o tom se raději nezmiňuje. Patrně ví proč. Jasné je jen jedno, paní starostka nedovolí a budou-li si to ti přistěhovalci, bez kterých se údajně neobejde, přát, vyhlásí prohibici, nechá ženy zahalit a obřezat a posléze zakáže i procházky s vedením se za ruku. Bude na to hrdá. Zejména na to, že je stále odvážnější a aktivnější. V čem? No v potlačování našich vlastních zvyklostí, kultury a civilizace ve prospěch té islámské!

Pan Havel by jistě nad tou tolerancí plesal.

V této souvislosti mne zarážejí dvě věci. Do nedávna jsem poslouchal hrůzostrašné zvěsti našich „sdělovacích“ prostředků o nezaměstnanosti v bývalém východním Německu a o bídě, do jaké Němci na  východě na základě opuštění myšlenek socialismu a následného sjednocení upadli. A najednou se bez pracovitých musulmánů neobejdou? Dokonce na nich závisí jejich životní úroveň? Dost zvláštní, nezdá se vám?

Německo a Rakousko a další (myslím, že mezi nimi byla také sladká Francie) si vymínilo „přechodné období“ po jehož trvání bylo zaměstnávání občanů z nových států Unie značně omezeno, či přímo znemožněno. Netuším, zda toto „přechodné“ období již skončilo, nebo zda ještě trvá. Jedno je ale jisté, po celou dobu jeho trvání se do Německa i jinam masově stěhovaly davy nenahraditelných vyznavačů islámu, bez kterých se Německo údajně neobejde. Tak co, Čechové? Zdá se, že Vaše vlastní důležitost a práva v tom našem „společném evropském domě“ se na žebříčku jeho hodnot nacházejí až někde za Pravými Věřícími a přivandrovalci z bývalých francouzských kolonií.

Přátelé, pozorně si přečtěte odstavec „Jak vyrobit nacisty“ výše uvedeného článku „Obr se pohnul“. Až to budete mít pozorně přečtené, porovnejte obsah odstavce s tímhle a taky s tímhle článkem.

Jestliže dojdete ke stejnému názoru jako já, tedy že pan Vylíčil popsal ten způsob diskreditace PEGIDy a výroby virtuálních nacistů naprosto přesně, tak si prosím povšimněte, kde byl který z dotyčných článků uveřejněn. Ten pana Vylíčila, tedy „Obr se pohnul“, existuje na Parlamentních listech. Zbylé dva jsou čerpány ze „sdělovacího“ média (lž)iDnes, vlastněného kým? Ano, ministrem socialistické vlády České republiky, „bývalým“ vysoce postaveným komunistou, který ani nemluví slušně česky a který až do rozdělení státu pobýval v zahraničí. Následně se nevrátil na rodné Slovensko ale do České republiky. Proč asi? Že by to bylo třeba tím, že jeho svazky bývalé StB neležely v Praze, ale v Bratislavě? Každopádně se nemýlil v tom, že v Čechách to s tím vyrovnáváním s minulostí nebereme až tak vážně. Ministr vlády České republiky, takto emeritní člen komunistické strany (to „k“ je malé úmyslně), která nám téměř půl století slibovala „zářné zítřky“, které ne a ne se dostavit. Dnes Vám tentýž člověk slibuje:  “Ano, bude líp“. Slibuje Vám tedy jinými slovy přesně to samé, co v době svého členství a vlády KSČ. A Vy jdete a znovu si ho navolíte. Ne, že bych byl zrovna příliš hrdý na to, že jsem taky Čech.

A jen na okraj. V době afér kolem strany nazývané „Věci veřejné“ bylo to, že pan Bárta vlastnil v minulosti nějakou dost bezvýznamnou bezpečnostní agenturu, považováno za konflikt zájmů. To, že „bývalý“ komunista a s pravděpodobností hraničící s jistotou také agent StB, vlastnicí polovinu tohoto státu sedí současně v křesle ministra financí a jeho akvizice pokračují, to za konflikt zájmů považováno není. Spojené státy? Omyl, tohle je země neomezených možností. Tady je možné skutečně absolutně všechno!

Ale vraťme se k těm článkům. Divíte se, že se za těchto okolností (lž)iDnes ukázněně zapojila do diskreditace PEGIDy a do štvaní proti „extrémismu“? Tomu evropskému samozřejmě, nikoliv proti tomu islámskému. Kdo je vlastně považován za toho „evropského pravicového extrémistu“, který se hned po frázích o boji proti terorismu vyskytuje v každém projevu tu- i cizozemských politiků?  Nikde nebyl žádným způsobem vymezen nebo definován. Za extrémistu považuju někoho, kdo naráží tryskáčem do mrakodrapů, podřezává lidi před televizní kamerou, střílí redaktory humoristických časopisů, vyhazuje do povětří vlaky a znásilňuje ženy svých odpůrců. Dělá v Evropě někdo něco takového s výjimkou Pravých Věřících? Zatím jsem to jaksi nezaregistroval.

Za „pravicového extrémistu“ je zkrátka považován každý, kdo se odmítá s radostným hýkáním podílet na páchání kolektivní civilizační sebevraždy.

Naprosto klasickým příkladem toho, jak s námi tahle „nezávislá a objektivní média“ manipulují je tenhle článek (rovněž (lž)iDnes), jehož titulek zní:  „Vmíchejte se do davu a zabíjejte. Kvůli hrozbě ruší Pegida akce“.

Á vida, zbabělci, pomyslí si povrchní čtenář titulků. Teprve kdyby si článek přečetl pozorně a celý, zjistil by, že ne, že by „PEGIDA zrušila“, ale „policie zakázala“. PEGIDA naopak po policejním zákazu svolala totéž do Mnichova.Bylo to pouze díky obavám policie, tedy establishmentu o bezpečnost, nebo bylo té údajné hrozby využito jako záminky?  Připomínám to, co bylo uvedeno už výše. Tedy snahu radnice demonstrace hnutí PEGIDA nepovolovat. Nebo že by to snad bylo proto, aby se na nás ti nenahraditelní vyznavači islámu nezlobili? No to snad ne!

Takže jsem se pomalu dostal domů. Co na to všechno naši vlastní politici? Leitmotivem jejich neslaných, nemastných prohlášení je, že budoucí importovaní hnědočeši musí respektovat naše pravidla, nesouhlasíme s kvótami přivandrovalců určenými EU a na péči o uprchlíky by se měly podílet například bohaté a kulturně bližší země Perského zálivu.

Spadla mi brada! Jak rezolutní! Vždyť to zavání pravicovým extrémismem! Vždyť je to přesně to, co ti prožluklí „pravicoví extrémisté“ říkají už léta. Kolik toho bylo zveřejněno jen na těchto stránkách!

D-FENS Vám jistě dole uvede seznam souvisejících článků. No a teď naši páni politici „neohroženě a zásadově“ říkají to samé. Říkají to, za co by Vás ještě před několika týdny ukamenovali.

Nevěříte? Rozhodně nepatřím k fan klubu našeho prvního přímo zvoleného prezidenta a lidí kolem něj. Mezi tyto lidi patří i jistý pan Mynář. Zcela nedávno se vyjádřil na adresu nějakého konkrétního afrického imigranta, že buď bude tento pán dodržovat naše zákony a zvyklosti, nebo ať se vrátí, odkud přišel. Dostal za to flastr. Tedy pan Mynář, nikoliv onen nový hnědočech, nedodržující naše pravidla hry. To si tedy pan Mynář dovolil moc. Přizpůsobovat se přece budou čeští daňoví nevolníci.

A přizpůsobovat se budou tak dlouho, dokud z toho tady nebude Arábie, nebo Afrika.

Jak je možné, že někdo je za něco takového potrestán, zatím co někdo, hlásající nadřazenost muslimů nad všemi ostatními a otevřeně vyzývající k zabíjení těch ostatních je dosud na svobodě? Na tyhle skutečnosti jsem již před dvěma lety upozorňoval na těchto stránkách ve svém článku s titulem „Můj „xenofobní“ příspěvek“. Jak je možné, že dotyčný kazatel ještě není za mřížemi?

Ten flastr byl sice spíše symbolický, ale představte si, kdybyste při takovém kacířském výroku, jako to, že ve vlastní zemi chcete žít podle vlastních pravidel a pokud tady někdo chce žít s námi, je to on, kdo se musí přizpůsobit, byli přichyceni Vy nebo já. To už by ten flastr tak symbolický jako v případě prezidentského tajemníka, či poradce nebyl. My vám dáme, extrémisti!

Jistě někde neúnavně bdí nějaké bdělé oko pravdy, lásky a tolerance, jehož úkolem je jakékoliv takovéto projevy netolerance a pravicového extrémismu vymýtit a vykořenit. Na mušce má jistě i tyto stránky. O čem to vlastně ten shora zmíněný „Akční plán Aliance civilizací“ hovoří na adresu médií?

Cituji:

Média

Asistovat při projektech občanského sdružení Média 007. Náplní jeho činnosti je především průběžný monitoring veřejnoprávní mediální scény a analýzy nevyvážených či diskriminujících mediálních produktů.

Konec citátu

Nejsem-li zrovna členem fan klubu lidí kolem pana prezidenta ani jeho samého, o to méně jsem členem fan klubu pana Vandase a jeho lidí. Když se ale pan Vandas v jakési televizní debatě, kam ho kupodivu v tomhle demokratickém státě pustili, vyjádřil, že o toleranci se bude bavit až v okamžiku, kdy bude v Saúdské Arábii vysvěcen první křesťanský kostel, ale do té doby ne, musel jsem mu bohužel dát za pravdu. Pro informaci, při vstupu na území Saúdské Arábie nesmíte mít ani křížek na krku.

Ale buďme tolerantní, že pane Havle!

Jak dlouho to asi bude trvat, než mne naše politická reprezentace donutí, abych vlastně proti mé vlastní vůli volil takové lidi jako je právě pan Vandas, nebo někoho ještě mnohem horšího? Když ale bude hrozit nebezpečí, že mi může jít o můj způsob života a možná i o krk, tak klidně budu. Stejně jako Winston Churchill, který o svém spojenectví se Sovětským svazem prohlásil, že v boji proti Hitlerovu Německu by se klidně spolčil i se samotným ďáblem.

Mimochodem, Saúdská Arábie! Naši politici unisono míní, že na příjmu uprchlíků by se měly podílet i arabské, kulturně příbuzné a značně bohaté země, zejména v Perském zálivu. Copak jsou ti naši politici natolik neinformovaní, že nevědí, že tyhle země nepřijmou ani nohu svých muslimských souvěrců na útěku? Viz zde. Pro ty, angličtiny neznalé shrnuji to absolutně nejpodstatnější. Saúdská Arábie nejen, že nepřijme ani jediného souvěrce na útěku, ale od ledna 2014 deportovala již 12 000 (slovy dvanáct tisíc) souvěrců do Somálska. Osud třech milionů souvěrců na útěku před válkou muslimů proti muslimům ji ani za mák nezajímá. O ty ať se postarají ti nevěřící psi v Evropě! Díky jejich hlouposti se alespoň urychlí šíření islámu! Nejsme snad znovu někomu za užitečné idioty?

Možná, že právě na tohle se bude vláda vymlouvat, až ten masový přísun muslimů připustí. Vždyť oni je jejich souvěrci nechtějí, a těm lidem se musí (rozuměj: musíte) pomoci!

Existuje jedna věc obsažená v tom článku „Obr se pohnul“, se kterou nesouhlasím. Tou věcí je názor, že máme hnutí PEGIDA držet palec. Pomiňte, ale držet pouze palec, to nestačí. Je třeba se aktivně zapojit, dokud je čas. Po té malé demonstraci na Hradčanech k nám promluvil soudruh Dienstbier mladší. I bylo nám vyslechnouti obvyklé havlovské fráze o toleranci, o tom, že ne všichni muslimové, atd.

Ano, samozřejmě. Zcela určitě ne všichni muslimové jsou extrémisty, atentátníky a teroristy. Úplně stejně, jako jsme ani zdaleka ne všichni byli aktivními komunisty a zdaleka ne všichni Němci byli nacisty. Ale ptali se jich příslušníci Rudé armády na konci války na něco? Co se tehdy v Německu dělo, to začalo praskat až po více než půl století od konce války. Po tom, co ve vlastní napadené zemi viděli, se jim ani nelze divit, jakkoliv dnes shledáváme jejich chování jako neomluvitelné. Jenže my jsme nezažili to, co oni.

Mohl by mi soudruh Služebnípívo vysvětlit, jak mám rozeznat toho hodného muslima od toho, který se právě chystá podříznout mi krk a následně znásilnit moji dceru? Alláhu akbar?

Nesmírně zajímavá byla televizní debata s panem Benjaminem Kurasem, jehož knihy vám mimochodem vřele doporučuji. V debatě bylo jasně řečeno, že náboženské úkony a projevy víry v mešitě jsou jedna věc a „právo“ šaría a džihád jsou věc úplně jiná. Vyznávat Alláha a s tím spojené rituály mohou evropští muslimové až do aleluja. Aplikace naprosto barbarského „práva“ šaría, potažmo džihád jako otevřená propagace a legalizace násilí proti všemu nemuslimskému je ovšem protizákonné v celé Evropě a troufám si tvrdit, že ve většině civilizovaných zemí světa.

Bohužel všechny tři věci Korán, šaría i džihád jsou od sebe neoddělitelné.

To jsme skutečně ochotní trpět aplikaci „práva“, podle kterého je zcela zákonné třeba to, že
Čtrnáctiletou dívku ubičovali k smrti za to, že byla znásilněna
(http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/5939-ctrnactiletou-divku-ubicovali-k-smrti-za-to-ze-byla-znasilnena.aspx) nebo to, že:  Další ženě z Evropy znásilněné v Dubaji hrozí odsouzení ? (http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/9144-dalsi-zene-z-evropy-znasilnene-v-dubaji-hrozi-odsouzeni.aspx)

To skutečně chceme pěstovat multi-kulti s něčím takovým? Multi-kulti s myšlenkovým systémem, který v Evropě od počátku křesťanství neexistoval a před tím patrně rovněž ne?

Ostatně i o těch takzvaných „umírněných a mírumilovných“ muslimech se pan Kuras v televizi zmiňoval. Vyprávěl o dopisech, které dostává i od muslimů. Dostal dopis, ve kterém se jeden z nich zapřísahal svou mírumilovností a tím, že není žádný terorista, ale na právo šaría a džihád si nedá sáhnout. Převedeno do reality. Když tomuto „mírumilovnému“ muslimovi někdo znásilní dceru, klidně bude přihlížet tomu, jak bude ubičována k smrti. Výživné, že?

Máte pocit, že se těmi zmínkami o sexuálním násilí snažím útočit na Vaše pudy a emoce a tím se Vámi snažím manipulovat? Tak si přečtěte třeba tohle, nebo tohle, nebo třeba taky tohle.

No, jen si to přečtěte! Podobných případů jsou na těch stránkách desítky! Ten ale vůbec nejlepší nemůžu najít. Četl jsem kdysi článek, ve kterém se jedna muslimská matka spravedlivě rozhorlovala nad tím, že její syn stojí před soudem za znásilnění třináctileté dívky a jak je to možné, když ve Švédsku je deklarována svoboda vyznání. Znásilňování nevěřících žen je přece součástí této jeho víry, mínila. Bohužel jsem ten článek přečetl a nevložil do záložek netuše, že ho budu někdy potřebovat a teď ho nemůžu najít.

Zato jsem ale zjistil že, a to se podržte, že měla pravdu. Pravidla pro znásilňování nevěřících žen, která vydal jakýsi mohamedánský „duchovní“ naleznete zde. Pokud nevládnete anglickým jazykem, naleznete stručný výtah tady.

Opakuji otázku. Skutečně stojíme o to pěstovat multi-kulti s někým, vyznávajícím takovéto „hodnoty“? Skutečně budeme bezmezně tolerantní k něčemu absolutně netolerantnímu a agresivnímu?

Kde jsou všechny ty feministky, genderistky a utlačené leč neohrožené bojovnice za rovnost pohlaví a ženská práva? Jak to, že Vás nevidím v čele odporu proti dílem infiltraci, dílem záměrnému importu lidí s tímto způsobem myšlení? Importu lidí, pro které je žena méněcenný tvor plně v majetku muže, kterou lze kdykoliv ztlouct, znásilnit a posléze za to zbičovat k smrti a která má všeobecně cenu menší než koza?

Přečtěte si taky tenhle článek. Vůči tomuhle mám být podle názoru všech možných i nemožných kavárenských intelektuálů tolerantní? Je to z Reflexu. „Informační“ médium (lž)iDnes pana Babiše se o takových věcech samozřejmě nezmiňuje. Na to je příliš politicky korektní a signatáři Akčního plánu Aliance civilizací přece dohlédnou na to, aby informace byly vyvážené a média nerozněcovala nenávist. A chuj s těmi znásilňovanými!

Ejhle – humanisté!

Na rozdíl od výše uvedené šílené příručky, ve které jsou uvedena ta šílená pravidla, jinde už neplatí vůbec žádná pravidla. Jako třeba tady.

Cituji z výše uvedeného:

Podle vlády nigerijského státu Borno, kde k únosům došlo, se nejméně 53 dívkám podařilo ze zajetí uniknout. Únosci dali najevo, že unesené hodlají buď prodat na černém trhu s otroky, anebo využívat jako sexuální otrokyně.

Konec citátu

Proč čekat na nějakých teoretických sedmdesát panen v ráji, když si bojovník za Pravou Víru může s holčičkami užít už dnes a tady, že?

Znovu opakuji, skutečně si myslíte, že soužití s lidmi takto myslícími je trvale možné?

Čemu se pak diplomaté z islámských zemí diví?

Diplomaté z islámských zemí v České republice tvrdí, že u nás roste islamofobie. Upozorňují na reakce po útoku na Charlie Hebdo a protiislámská vyjádření Tomia Okamury. V pondělím prohlášení rovněž odsoudili krveprolití v Paříži a vyzvali ke společnému úsilí za odstranění netolerance ve společnosti.

Diplomaté islámských zemi nás vybízejí k úsilí o odstranění netolerance. Čemu se ti diplomaté diví po všem, co se v Evropě i jinde ve světě dělo a děje!  Samozřejmě, že roste islamofobie, bodejď  by nerostla!  A dále:

„Pražská skupina Organizace islámské spolupráce (…) vyjadřuje znepokojení ze směšování islámu s terorismem a z rostoucí tendence k islamofobii v České republice následkem teroristických útoků na Charlie Hebdo a poznámek učiněných Tomiem Okamurou, členem Úsvitu,“ uvedla dvacítka diplomatů.

(Zdroj)

No koho by napadlo, že islám má s terorismem cokoliv společného? Který pravicový extrémista něco takového vymyslel? A nemáte vy, muslimové ve svém učení náhodou i to, že lhát nevěřícím není hřích, ale spíš naopak?

Z komentářů pod článkem cituji:

To není Islamofobie. My vás tu NECHCEME, pochopte to, je to jednoduché. Až budete vy na svém území respektovat křesťany, židy, hinduisty, buddhisty, necháte stavět na svém území kostely a chrámy jiných náboženství, nebudete pronásledovat jiná náboženství jako bezvěrce, pak prosím. TOto se nedějě a dít nebude, tak proč bysme my měli tolerovat vás, když vy to neděláte? Vysvětlete mi to prosím… Děkuji. Pokud to nedokážete, sbalte si věci a táhněte do vašich zemí zaslíbených, Sýrie, Irák, Irán, máte tam své náboženství, svou kulturu a dost místa pro život s vaším náboženstvím….

Stoprocentně souhlasím. Ono se nejedná jen o terorizmus. Jedná se o způsob myšlení a principy na kterých islámská společnost funguje. Nepřeju si sdílet svou zemi s někým, kdo považuje za normální, když je oběť znásilnění ubičována k smrti a vraždění jinověrců je tou nejvyšší cností.

Opakuji otázku. Jak je možné, že za hlásání násilí proti skupině (většině) obyvatel a výzvám k vraždám nebyl dotyčný muslimský kazatel a fanatik Lukáš Větrovec nijak potrestán?

Vláda se zapřísahá, že „bude proti kvótám“ islámských imigrantů, které bude nám z nařízení EU akceptovat a následně o ně se všemi důsledky pečovat. Velmi politicky řečeno! Od své, demokraticky zvolené vlády bych chtěl slyšet něco úplně jiného. A to následující rozhodné, jednoznačné, kontrolovatelné a neměnné prohlášení a postoj: „Bez ohledu na nařízení eurobyrokratů tento stát nebude další běžence před válkou muslimů proti muslimům přijímat. Nemáme prostředky ani pro svoje vlastní potřebné občany a zkušenosti jiných států s muslimy jsou katastrofální“.

Tohle by bylo jasné a snadno kontrolovatelné prohlášení. Ale „být proti“? Ono „být proti“ se totiž dost snadno plní. Už to slyším, jak po první dodávce několika tisíc muslimských trpitelů to vláda zdůvodňuje nějak takhle: „No, my jsme byli proti, ale na základě pravidel a rozhodnutí EU…atd.“. Následovat bude hromada frází na téma humanita, solidarita, soucit, bezmezná tolerance, atd.
Ono nám to vlastně už začalo. Ukrývaje se za jakousi úmluvu o běžencích rozhodla vláda přijmout, patnáct syrských rodin. Cituji odtud:

„Těch patnáct dětí, to je opravdu humanitární akt České republiky a je to na základě žádosti vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. To není snaha české vlády o začátek nějaké velké vlny přílivu těchto uprchlíků,“ řekl doslova Chovanec.

Později odpoledne tiskový mluvčí vlády Martin Ayrer korigoval Chovancova slova, že nejde o patnáct dětí, ale o patnáct rodin. Podle premiéra Bohuslava Sobotky se s žádostí o pomoc na českou vládu obrátili také ministři zahraničí a vnitra sousedního Německa. „Je to projev naší solidarity a zároveň to odpovídá našim možnostem,“ řekl premiér.

Podle Chovance bude snaha vybrat v Jordánsku takové děti, aby splňovaly „integrační potenciál“, tedy možnost zapadnout do české společnosti. Ve hře tak bude i otázka náboženského přesvědčení dotyčné rodiny. „Chceme-li, aby se tu sžily, tak budeme chtít, aby měly nějaké společné prvky. Uvidíme, jak ta nabídka bude široká, jak se nám povede výběr udělat,“ uvedl ministr vnitra.

Odhadl, že syrské děti budou v některé z pražských fakultních nemocnic, později v patnácti bytech na území ČR, které jim stát pomůže zajistit. Podle Chovance budou mít Syřané možnost v České republice zůstat, nebo se po skončení války v jejich zemi vrátit domů.

Konec citátu

Ale to víte, pane Chovanče, že se nebudou chtít vrátit domů a budou zde chtít zůstat. Vám je to přece jasné taky!  Co to tady na mne hrajete za habaďůru? Zvláštní, stát jim „pomůže“ získat byty a jistě jim poskytne nějaké dávky. Zdůvodnění se už nějak najde. Pokud tedy bude vůbec nutno někomu něco zdůvodňovat. Zajímavé, mně samému, nebo mým dětem by stát zcela určitě získat byt nepomohl. Já se musím starat sám.

 Obdobným způsobem bude argumentováno i při dalších dodávkách. Jaký bude výsledek?

Na základě úmluvy o scelování rodin se za těmi prvními následně přistěhuje dalších nějakých celkem cca sto příbuzných a dotyčných patnáct rodin bude mít ve finále úhrnem cca šedesát dětí. Všichni mužští příslušníci těchto scelených rodin budou pilně navštěvovat místní mešitu (Nebylo by vhodné postavit z našich daní další?), kde je kazatel Větrovec poučí o povinnosti zachovávat právo šaría, o džihádu a o potřebě zabíjet Židy, no a máme to. Už to jede! A to nemluvím o těch dalších, které nám sem eurobyrokracie vnutí. Najděte si na YOUTUBE vše co bylo natočeno pod názvem Pravá tvář islámu.

A jsme znovu u toho, na co jsem už jednou narazil. Najednou musím souhlasit i s tak bizarní postavičkou naší politiky, jako je pan Okamura. Vzhledem k tomu, že nemám ani ten nejmenší důvod věřit tomu, že mne moje vláda uchrání před tím, co se v mnoha evropských zemích už děje, měli bychom se asi postarat sami. Pan Okamura má jednoduchý a zcela nekrvavý a humánní návod. Bojkot jakýchkoliv obchodních a podnikatelských aktivit těchto imigrantů v situaci, kdy o zaměstnanecká místa je bída. Samozřejmě už vypukl nářek, kolik zcela nevinných lidí, nemajících s islámem a Koránem nic společného by na takový bojkot doplatilo. Snadná pomoc, na kterou by například chytří Indové okamžitě přišli. Postačí na dveřích umístěný nápis zhruba tohoto znění: „Majitel tohoto obchodu není muslim a muslimy nezaměstnává“. Další tvořivosti se meze nekladou. Vhodným doplňkem by byla například v prosklené chladnici decentně umístěná vepřová hlava s citronem v hubě.

Musí zkrátka pochopit sami, že je tady nechceme. Alespoň do té doby, než jako celek změní své přístupy k okolnímu světu.

Na druhé straně podle televizní zprávy přislíbila Unie členským státům „pomoc v boji s terorizmem“. Tak to by mne tedy skutečně zajímalo, jak to hodlá učinit, když to jediné, čím totiž disponuje, je armáda z našich daní řádně vypasených úředníků. Představuju si to asi tak, že ta „pomoc“ bude spočívat ve vydání nějakého Nařízení Komise (EU) (tak jsou všechna formulována), že terorizmus se zakazuje a další úředníci v členských státech budou psát těm v Bruselu rozsáhlé zprávy o tom, jak toto nařízení plní. V případě teroristického útoku na území toho, či onoho členského státu, bude tento následně příslušným způsobem sankcionován pro neplnění direktivy Komise (EU).

Zatím co komerční televize téměř denně vysílají tragické případy českých rodin a dětí, za jejichž léčení, či rehabilitace není tento „sociální stát“ ochoten utrácet peníze a na jejichž podporu se pak občané (tedy plátci sociálního a zdravotního pojištění, ostatně stejně jako postižené rodiny) skládají, sto milionů na léčení jinde se vždycky najde. Milý „sociální“ státe, víš, co ty mi můžeš?

Ostatně, tady je několik reakcí z jindy dosti hloupých diskusí na (lž)iDnes. Našel jsem je až po napsání výše uvedeného a velmi, velmi mne potěšilo, když jsem zjistil, že nejsem se svými názory sám.

Líbí se mi, jak se to kulantně píše jen o 15 dětech a že celkem to bude včetně doprovodu 70 osob.  To je jak napsat, že v srpnu 68 přijelo jen 10 generálů. A propos, ano,  s nimi 70 000 vojáků….

Tak už je to tady a ještě nedávno se Chovanec bil v prsa, že nikoho přijímat nebudeme. Salámová metoda je přece nejspolehlivější. Za 14 dní jich příjmeme dalších 250 (samé humanitárně-sociální případy) a do pěti let jich tu máme oněch původně určených EU – 10000 a do padesáti let budou naše vnučky nosit Nikkáby

…vlastní lidi musí dělat sbírky na svoji léčbu, ale stát bude rozhazovat peníze pro cizince, kde není zaručeno, že tady budou žít v souladu s naším řádem…

Tak už to tu máme, na léčení syrských dětí se uvolní 100 mil. , rodiče našich nemocných dětí si musejí shánět pomoc různými ponižujícími způsoby, jako je sběr víček, i když v této zemi platí daně, odvádějí sociální i zdravotní pojištění.

Příjme se 15 dětí, ale přijede celkem 70 lidí. to není dočasná pomoc. To je TRVALÉ usazení…a k těm 70 brzy začne přijíždět bližší a širší příbuzenstvo…. Pěkně jste se vy humanisté nechali napálit….To je jak v pohádce o Smolíčkovi…. jen dva prstíčky…

Vite proc v CR nemusime resit problem s akutnim nebezpecim atentatu, proc nemusime resit problem se stovkami vlastnich obcanu, kteri se odjeli „zocelit“ do syrie, proc zde nehori predmesti a nejsou masove podpalovana auta? Proc zide nemaji potrebu emigrovat do ostrelovaneho izraele? Protoze tady nemame temer zadnou muslimskou mensinu. Prejme si, aby to tak i zustalo.

Určitě pomoci nemocným syrským dětem je humánní řešení a určitě správné, jen je to plivnutí do obličeje lidem, kteří sbírají s dalšími víčka od PETek, aby jejich těžce nemocné dítě mohlo jet na rehabilitaci za 20 000,-Kč na kterou stát nedá ani kačku. JJ cizinec není našinec, děláte to dobře soudruzi..do voleb na to lidé zapomenou

Milí přátelé, dostávám se do potíží se závěrečným rozloučením. Vzhledem k tomu, že pátera Halíka lze jen těžko považovat za levicového intelektuála, bude asi nutno můj tradiční pozdrav, tedy „Levičácký intelektuál do domu, hůl do ruky“, poněkud inovovat.

Zde tedy je: Libovolný užvaněný intelektuál do domu, hůl do ruky!


Váš Katoda
25.01.2015
 

12345 (2x známkováno, průměr: 3,00 z 5)
422x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:52

Reklama

D-FENS © 2017