GAC a ti ostatní – část třetí

Featured Image

V prních dvou částech tohoto článku jsem se pokusil upoutat vaši pozornost k tomu, co náš vládnoucí establishment eufemicky nazývá „komunikací s veřejností“, a k lidem, kteří tuto komunisticko-fašistickou propagandu řídí. V této části bych se chtěl věnovat zásadám této propagandy.Vraťme se tedy k soudruhu PhDr. Novotnému a jeho představám o „komunikaci“ s námi

gac31

Zvýraznění opět existují již v originále. Zdroj zde.

Hleďme hleďme! Tak on je to volič, kdo rozhoduje (chybí mi jen obrat „bohužel stále ještě“) o legitimitě vlády a musíme s ním vhodně komunikovat“ tak, abychom získali jeho nadšení pro „dobrovolný (viz předchozí části tohoto článku) import musulmánů a byli opětovně zvoleni. A tato „komunikační strategie“ musí být nastavena jinak“.Jak tedy mají být ony parametry komunikační strategie“ nastaveny? Tak několik zásad: 

gac32Tak vida, tady už si pan doktor filosofie nebere servítky a namísto o „komunikaci“, otevřeně hovoří o „ovlivňování“. No jistě, té laické veřejnosti je podstatně víc než té odborné, a i ta nás má ovlivňovat „zprostředkovaně“. Kdo se rozumí tou „odbornou veřejností“, která nás má „zprostředkovaně ovlivňovat“, to PhDr. Novotný nespecifikuje. Patrně lidé jako on sám, RNDr. Herzmann CSc., PhDr. Ivan Gabal a další. Opět o důvod víc abych intelektuálům nevěřil ani jedno jediné slovo.

gac33

Zajímavý způsob „komunikace s veřejností“, že? „Komunikace“ má být reorientována na ovlivňování(!) emocí. Výrazu „komunikace“ jsem dosud já i naučný slovník rozuměl trochu jinak. To by mne skutečně zajímalo, u koho pan PhDr. studoval a od koho příslušný akademický titul obdržel. Že by od Josepha Goebbelse? Přečetl jsem toho o historii Třetí říše, jejích pohlavárech a metodách dost na to, abych pochopil, že jejich propaganda se zakládala na principech zcela totožných. Působit a ovlivňovat emoce, nikoliv racionalitu! A pak kdo se tady řídí neofašistickými pravidly! Už chápete, kde se berou ty věčně opakované záběry trpících dětiček? Moje kolegyně pobývala služebně v Maďarsku v době, kdy to tam bylo nejhorší a odpovědně tvrdí, že na sto mladých mužů připadalo tak jedno dítě a to se jeden musel velmi pozorně dívat a hledat.

gac34

Tak co přátelé, jak se vám to líbí? Až na ten internet, který tehdy samozřejmě neexistoval, si všechno to ostatní z komunistických dob ještě velmi dobře pamatuju! Ta „diskusní fóra s veřejností“ pak budou patrně pojednávána stejně, jako ona „veřejná diskuse se studenty“ zmiňovaná v předchozí části tohoto článku.

U toho ovlivňování internetových diskusí“  bych se ale rád zastavil. Nemusí se jednat výhradně o vlastní diskuse v pravém slova smyslu, ale může zahrnovat i to, co nazýváme trollováním. Ony všechny ty naivní sluníčkářské stránky jsou snadno identifikovatelné a nejsou až tak důležité. Čtou je stejně pouze sluníčkáři sami, dojímajíce sami sebe svou ušlechtilostí a dobrotou. Docela rád bych jim připomněl, že podle lidového rčení je cesta do pekel dlážděna dobrými úmysly. Se znalostí známých skutečností, notoricky známých pseudo-argumentů a omšelých propagandistických frází a triků jsou spíš k smíchu.

Horší je, když se nějaký inteligentní a mazaný troll vetře na hodně čtené a jinak velmi rozumné stránky a zahájí činnost. Ono totiž mnohdy není ani nutné přímo lhát a chrlit otřepané fráze. Úplně stačí některé skutečnosti zamlčet, aby bylo účelu dosaženo. Je to mnohem účinnější než průhledné lži.

Uvedu příklad. Dejme tomu, že někdo na takový web napíše rozsáhlý a bezesporu odborně fundovaný článek o islámu. Čtenáři si následně libují nad jeho obsažností a korektností. Nikdo si však neuvědomuje, že na některé, a právě na ty klíčové aspekty dotyčného učení pan autor jaksi pozapomněl.

Víte na příklad co znamenají výrazy taqiyyaa „kitman(anglická transkripce, česká pokud vím, neexistuje)? Nevíte? Jedná se dva odlišné výrazy pro lež a to pro lež v islámu povolenou. Zdůrazňuji: povolenou a v druhém případě dokonce požadovanou! Taqiiyya je povolená lež mezi dvěma, nebo více muslimy sloužící k urovnání problémů mezi nimi. Pro mne osobně je naprosto nepřijatelné, aby se problémy řešily lží. Lží problém ze světa prostě sprovodit nelze, bude existovat dál a většinou se dokonce prohloubí. Komunisti by vám o tom mohli vyprávět. Ale taqiyyaje výhradě muslimský problém, nikoliv náš. Svědčí to pouze o morální úrovni této víry. Lhát je mravné. Když si můžou lhát i sami mezi sebou, jak se asi budou chovat k nám? Nás se pak týká ten druhý výraz – kitman“.

Ten je pro nás mnohem důležitější. Toto je lež (dokonce povinná) věřících vůči nevěřícím v zájmu věci islámu. Má sloužit k získání důvěry u nevěřících psů a tím způsobit jejich zranitelnost, vedoucí ve svém důsledku k vítězství islámu nad všemi národy. Ale k tomu se ještě vrátím.

Zdroj zde a taky tady.

Jak tedy mám věřit panu Hassanovi Mezianovi, takto našemu prvnímu muslimskému senátorovi? Věděli jste, že už také máme prvního muslimského senátora? Za kterou stranu asi tak může pan Mezian senátorovat? Tušíte? Jak tedy mám dotyčnému pánovi věřit, když v tomto svém článku říká následující:

„…Myslím si, že to byla shoda nešťastných náhod. Spojit zločiny v Německu s islámem je krátkozraké a nespravedlivé, protože v současné době neznám žádné náboženství, které by nabádalo ke zločinům. Spíše je to zneužívání islámu…“.

A už je to tady zase. Stará písnička, shoda náhod“, nic takového v Koránu není, je to zkreslování, pomluvy a zneužívání Koránu. Islám s tím nemá nic společného! To je pan senátor za budoucí Českou stranu islámsko-socialistickou tak špatně informovaný, že nezná následující fakta?

Fatwa Permits Mujahideen to Kidnap, Imprison, and Have Sexual Intercourse with Infidel Women

Genocidní fatwa: Nemuslimky lze unášet a znásilňovat. Pravidla pro znásilňování

Zpověď otrokyně (17) Islámského státu: Když ji znásilňovali, musela citovat Korán! Neposlušné kamarádce uřízli nohu…

Pod pokličkou: Takhle funguje SEXUÁLNÍ OTROCTVÍ v ISIS! – tn.cz)

Znásilnění i bití. Islámský stát 

Všimněte si, že se zcela záměrně odvolávám na značně rozdílné zdroje. Tuzemské i zahraniční od těch islamofobnícha rasistickýchaž po zdroje takzvané mainstreamové“.

Tak já nevím, je soudruh senátor tak hloupý, že se domnívá, že tohle všechno nevíme, nebo jako vyznavač islámu používá „kitman“ k získání důvěry nevěřících (tedy nás), za účelem způsobit tím naši zranitelnost s  cílem konečného vítězství islámu nad všemi národy? Jak můžu někomu takovému věřit jediné slovo?

Pan senátor může být nakrásně úplně poctivý člověk, ale také jím být nemusí a celosvětové zkušenosti s muslimy a morálnímiprincipy jejích víry mi radí nevěřit a být opatrný.

Že to s tím konečným vítězstvím nad všemi národy přeháním? Pro důkazy nemusíte chodit daleko. V tomto článku jsem vás upozorňoval na kázání českého musulmána Větrovce. Dovoluji si opakovat citát: „….Pokud tento národ dodrží a bude dodržovat tuto úmluvu  (s Alláhem – poznámka autora) potom se jedná o nejvznešenější, nejvyšší vůdčí a přední národ, kterému je dána moc nad všemi ostatními národy….“.

Tak kdo to tady vlastně vyznává principy v podstatě neonacistické? My snad? Jsme to snad my, kdo, ať už na základě čehokoliv, hlásá, že je lepší než ti ostatní, že jsme nejvznešenější, nejvyšší vůdčí a přední národ, kterému je dána moc nad všemi ostatními národy“? Nebo jsme snad neofašisty proto, že právě takovéto názory odmítáme uznávat a tolerovat?

Každý se o tom může přesvědčit. To video na Youtube stále existuje a je to jen další skutečnost, o které se vám ten rádoby seriosní článek o islámu nezmíní. Domnívám se dokonce, že právě tohle je ta základní a pro nás tak nebezpečná idea této „náboženské víry“.

Je to všechno zvláštní. Muslimům je v této zemi povoleno hlásat nenávist a moc nad „všemi ostatními národy“. Je jim povoleno vyzývat k zabíjení Židů, protože v čase 9:25 téhož videa se dozvíte, že:

…Soudný den nenastoupí, dokud muslimové nepovedou válku proti Židům. Muslimové je budou zabíjet takže se zbývající Židé budou schovávat za balvany a stromy. A pak kámen, nebo strom promluví. Muslime, služebníče boží, tam za mnou je Žid, přijď a zabij ho! A to se vztahuje na ty, kteří bojují, nebo podporují agresi proti muslimům…“.

Při incidentu v Olomouci, kde skupina „zahraničních studentů“ poničila stánek skupiny aktivistů „Islám v Čechách nechceme“ dotyční studenti vykřikovali: „…: „Nemůžete nás tu nechtít. Máme tolik peněz, že to tu celé koupíme. Za pár let budete naši otroci!“ Citováno odtud

Tohle všechno je v téhle zemi možné, aniž se cokoliv stane, aniž je kdokoliv volán k odpovědnosti za něco, co je v tomto státě alespoň na papíře trestné. Ostatně stejně, jako ilegální překračování hranic. Na druhé straně to ale můžu být já, nebo kdokoliv jiný, kdo může být trestán za „šíření nenávisti“, jak požaduje ministr za politický spolek ANO (bude líp), jistý Pelikán. Nebo Plameňák? Teď nevím.

Svými světovládnými cíli se ostatně ti kulturní obohacovači netají ani jinde.

gac35 gac36 gac37

Ano, já mohu být v tomto státě „pravdy a lásky“ trestán za „šíření nenávisti“, když nahlas řeknu, že se mi vůbec, ale vůbec nelíbí, když je ta moje, i tak stále oklešťovaná svoboda posílána k čertu. Že se mi vůbec nelíbí ti, pro které má žena zhruba stejnou hodnotu jako koza a nemuslimská žena pak už vůbec žádnou! Že se mi vůbec nelíbí ty dnes už tisíce mrtvých ve Spojených státech a Evropě (o těch na jiných kontinentech ani nemluvě), a že zásadně nesouhlasím s tím, aby živly vyhrožující mi skutečným holocaustem trvale a dlouhodobě infiltrovaly zemi, ve které žiju a ve které budou žít moje děti. A když se s tímhle nehodlám smířit, vypukne vřískání komunistických pohrobků o tom, že se jedná o můj(!) neofašizmus!

Děsím se představy, že by moji vnuci byli nuceni prchat do Ruska, jako poslední země, kde ještě byly zachovány jakés-takés zbytky toho, co bývalo křesťanskou a demokratickou civilizací. Trestán mohu být proto, že „pravda a láska musí přece zvítězit nad lží a nenávistí“. I kdyby jsme vás měli polovičku pozavírat, bando!

Podíváte-li se ale na věci očima někoho, kdo vůbec nepochybuje o tom, že je, stejně jako Němci za Hitlera, příslušníkem nejvznešenějšího, nejvyššího vůdčího a předního národa, kterému je dána moc nad všemi ostatními národy“, začnou vám věci zapadat do sebe. Přestanete se divit tomu, že musulmán žijící na účet švédského daňového poplatníka je přesvědčen o tom, že je to vůle Alláhova aby mu dotyčný poplatník peníze odevzdával, protože jsou to vlastně peníze Alláhovy a jemu přece byla nad tím méněcenným národem dána moc. Na to video jsem vás ostatně už také upozorňoval a najdete ho tady.

Přestanete se divit tomu permanentnímu sexuálnímu násilí tak častému, že ani ty Aliancí civilizací monitorované, zušlechtěné a „konflikty nejitřící“ oficiální „sdělovací“ prostředky to nemohou tak úplně zatloukat. Protože, jak shora uvedeno, i muslimská žena má hodnotu jen poloviční a nemuslimka pak už nemá hodnotu vůbec žádnou a jim přece „byla dána moc nad všemi ostatními národy“. Mohou si s ní tedy dělat, co chtějí!

Přestanete se divit tomu, že ti bědní běženci v jednom českém detenčním zařízení jsou krajně popuzeni, když na náklady českého daňového poplatníka obdrží boty pouze čínské provenience, zatím co on, jako příslušník toho nejvznešenějšího národa měl přece z vůle Alláhovy obdržet botičky od firmy Salamander.

Přestanete se divit, když jakési zahalené strašidlo arogantně do kamery prohlašuje, že když je Merkelová do Německa pozvala (zřejmě z vůle Alláhovy), měla na ně být připravená, atd.

Oni totiž to, co my považujeme za svůj klad, tedy ochotu pomáhat, považují dílem za naši slabost, dílem za naši hloupost a dílem za projev vůle Alláhovy, které my se samozřejmě podřizujeme. V žádném případě tedy nečekejte jakýkoliv vděk. Ten neznají.

S pozdravem intelektuál do domu – hůl do ruky

 


 

Váš Katoda a pokračování příště

20.03.2016

 


Související články:


12345 (116x známkováno, průměr: 1,22 z 5)
5 707x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017