GAC a ti ostatní – část první

Featured Image

Mnoho se toho namluví celých zástupech různých „neziskových“ organizací, aniž se kdo interesuje o to, jak to prakticky funguje a kdo a jak to vlastně platí. Ačkoliv ne, to, kdo to platí, to je nad slunce jasnější. Podobné činnosti lze ale provozovat i na bázi živnostenské.

Chtěl bych vás s jednou takovou organizací seznámit. Jedná se o firmu „Ivan Gabal Analysis and Consulting“, jejíž stránky naleznete zde a zápis v Živnostenském rejstříku pak tady.

Proč ten vznešený firemní název v angličtině, na to se mne neptejte. Patrně proto, aby to znělo více „in“. Pana Gabala jsem totiž znal v dobách Občanského Fóra a ještě nějaký čas potom, a ačkoliv na svých stránkách zde tvrdí, že „mluví slušně anglicky“, moje vlastní zkušenost je taková, že s jeho angličtinou by nemohl pracovat ani v recepci druhořadého hotelu. No, třeba následně hodně studoval.

K jeho osobnímu profilu budiž ještě řečeno, že jeho manželkou je jistá paní Jana Hybášková, o které jsem psal v tomto článku již před deseti léty. Vzhledem k tomuto datu mne nikdo nemůže podezřívat, že by byl ovlivněn situací, ve které se dnes nacházíme.

Ano, to je ta paní, členka někdejší Strany evropských(!) demokratů v té době již bývalého člena ODS a vypoklonkovaného pražského primátora Jana Kasla, pro kterou se, podle jejích vlastních slov „Alžírsko a arabský svět staly domovem“, a „na Blízkém východě je doma a nepřestane tam být doma“. Chcete-li vědět víc, přečtěte si ten prastarý článek.

„No comment“ dodávám já, abych zůstal dostatečně „in“.

Vraťme se ale k vlastní firmě „Ivan Gabal Analysis and Consulting“. Firma disponuje následujícím personálem.

Majitel firmy (Ivan Gabal) …….. 1
Jednatel, respektive jednatelka… 1
Projektový manažer…………… 1
Projektová koordinátorka………..1
Samostatný výzkumník………….. 1
Externí spolupracovník………….. 3

Vzhledem k tomuto personálnímu složení mi na tomto místě dovolte, abych se hluboce sklonil a smekl před nadlidským pracovním nasazením těchto pěti kmenových zaměstnanců (z toho jedna jednatelka, jedna koordinátorka a jeden manažer) a třech externích spolupracovníků, kteří patrně spolupracují vedle svého vlastního kmenového zaměstnání. Podle Seznamu zakázek uvedeného zde, dokázala mezi léty 1994 a 2012 tato skupina lidí zpracovat 70 (slovy: sedmdesát) projektů, pakliže jsem se nepřepočítal. Problematiky, kterých se tyto projekty týkají, sahají od „Dětského čtenářství“(2003), přes „Sociologickou studii příčin předčasné úmrtnosti v okrese Teplice“ (1999) až po členství v NATO, jak naše, tak Slovenské republiky.  Navíc je tu třináct aktuálních zakázek, které naleznete zde.

Jak říkám, nadlidé.

U jednotlivých „projektů“ zadavatele někdy naleznete, ale častěji ne. Zda byly vyprodukované materiály k něčemu dobré, to se nedozvíte nikde. Kdo to všechno platí je doufám jasné. Platí to daňoví poplatníci, tedy my. Pokud byste tomu snad nevěřili, corpus delicti, tedy seznam zákazníků naleznete na stránkách GAC zde. Jsou jimi:

Delegace Evropské komise v ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo obrany SR
Úřad vlády ČR
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace rozvoje občanské společnosti
Respekt Publishing a.s.
Centrum pro komunitní práci
Statutární město Liberec
Statutární město Plzeň
Město Jáchymov
Město Břeclav
základní školy
Universita Karlova v Praze
Oživení o. s.
Nová Amerika, spol. s r. o.
British Council
Deník SME
Jagello 2000
Nadace barokního divadla v Českém Krumlově
Židovská obec v Praze
Telenor Networks, s. r. o.
Národní vzdělávací fond o. p. s.

S výjimkou firmy „Nová Amerika, spol. s.r.o.“, což je golfové hřiště, samé státní nebo státem (tedy daňovým poplatníkem) živené organizace. Jen by mne skutečně zajímalo, jaké analýzy a konzultace poskytovala firma golfovému hřišti, a po tom, co jsem si přečetl na Wikipedii o „Telenor Networks“, je mi naprosto jasné, odkud vítr vane.

Jméno Ivan Gabal jistě znáte v souvislosti se Senátem České republiky, kam se nechal zvolit jako „nezávislý“ na kandidátce KDU-ČSL. Ostatně stejně, jako další apoštol pravdy, lásky a bezbřehé tolerance ke všemu a všem (hlavně tedy ke komunistům), pan Petr Pithart. Původně skalní soudruh, pak disident, pak Občanské fórum, pak Občanské hnutí a posléze KDU-ČSL. Jeden kus omluvenkové literatury pod názvem „Osmašedesátý“. Z komunisty věřícím křesťanem snadno a rychle. Oba patřili v dobách oné textilní „revoluce“ mezi nejbližší spolupracovníky emeritního a již zesnulého prezidenta republiky.

Možná ale, že vám bliká i jiná souvislost. Již několikrát jsem vás upozorňoval na zajímavý dokument pod názvem „Akční plán Aliance civilizací“.  Je to velice zajímavý materiál a zároveň zářivá ukázka toho, jak si pan zesnulý emeritní prezident představoval onu „občanskou společnost“. To se sejde nikým nevolená skupina samozvanců (v tomto případě naleznete jejich jmenný seznam na straně sedm, a mezi nimi figuruje i jméno Ivana Gabala) a okamžitě si osvojuje právo úkolovat z řádných voleb vzešlou vládu. Viz odstavce 4.3.1 až 4.3.6 na stranách 10 až 15. Názor voličů je zjevně vůbec nezajímá. Ejhle „demokraté“!

Mezi priority „Aliance“ a zaúkolovaných ministerstev pak patří mimo jiné, cituji:

„Média: povzbudit média, aby nevytvářela stereotypy a nejitřila konflikty a neporozumění během globální krize, a podporovat mediální projekty přístupné dialogu a tolerantní k menšinám.“

Migrace: podporovat koncepci migrační politiky s ohledem na možnosti české ekonomiky a s návaznými integračními programy, které usnadní migrantům přístup k občanským právům za cenu respektu k liberálně demokratickým hodnotám.

Na straně 16 se pak dočtete následující:

MÉDIA
Asistovat při projektech občanského sdružení Média 007. Náplní jeho činnosti je především průběžný monitoring veřejnoprávní mediální scény a analýzy nevyvážených či diskriminujících mediálních produktů. Aktivity sdružení Média 007 mají za úkol kultivovat jak českou veřejnoprávní, tak komerční mediální scénu.

A řádně „ monitorovaná“, „kultivovaná“ a „povzbuzená“ média tedy následně ukázněně nejitří až do té míry, že se pokouší zatlouct téměř masové násilí přivandrovalých individuí, jejichž „respekt k liberálně demokratickým hodnotám“, ba i k základní lidské slušnosti a evropským morálním hodnotám je krajně diskutabilní.

Švédsko dovedlo tento systém “nejitření“ k absolutní dokonalosti. Švédsko je již od dvacátých, či třicátých let minulého století pod vládou socialistů. Tam se o etnickém původu zločinců ze zákona nesmí mluvit vůbec. Takže když se na trajektu ze Švédska do Finska na jedné slečně násilím vystřídá sedm chlapů, hovoří se o „švédských mužích“, ačkoliv pět z těchto „švédských mužů“ bylo z Afghánistánu, jeden z Egypta a jeden z Eritreje“

No, hlavní asi bude „usnadnit migrantům přístup k občanským právům“. Ti ostatní, ti signatáře Akčního plánu Aliance civilizací zcela zjevně vůbec nezajímají.

Teprve když praskne to masové násilí, a k tomu muselo ve věku Internetu nutně dojít, začnou se i v těch oficiálních nejitřících „sdělovacích“ prostředcích se zpožděním několika dnů objevovat poněkud překvapující informace.  Začne praskat i to, že prakticky všechno, co do té doby uveřejňovaly pouze ty „islamofobní“, „xenofobní“, „rasistické“ a „fašistické“  blogy a stránky je pravda.

A, zaplať Bůh, lidé si to začínají uvědomovat. Typický je následující čtenářský komentář.  Na babiDnes byl publikován článek Kmoníček: EU uprchlickou krizi nezvládá, hrozí volání po silném vůdci.  Článek sám o sobě není důležitý. I když je psán politicky dosti korektně, s mnohým v něm lze souhlasit. Ještě více se ale lze souhlasit s jedním z komentářů, psaným pod přezdívkou “Josef Krůpa“

To mě nikdy nepřestane udivovat, jak všichni ti experti, co mají k ruce štáb lidí a všechny potřebné informace, přijdou s několika měsíčním zpožděním na to, co ví a vidí od samého začátku 90% lidí (třeba i na tomto DF). Na druhé straně ještě dne 8.2. (tohoto roku) nesl článek publikovaný plátkem E15 a  informující o celoevropských demonstracích motivovaných imigrací titulek „Xenofobové vyšli do ulic“. Ti xenofobové již před tím na různých stránkách publikovali určitě zcela lživé články jako např:

Švédsko: Hromadné sexuální útoky muslimů na letním festivalu byly úřady zatajovány.
Další hromadný útok barbarů z řad uprchlíků. V Belgii hromadně brutálně znásilnili 17-letou dívku!
Většinu znásilnění v Oslu páchají imigranti
Dvanáctičlenný muslimský gang sedm hodin non-stop znásilňoval matku dvou dětí. Muslimští diváci v soudní síni tleskali a volali „děvka“ a „patří jí to“.
Video: Hromadné znásilňování mladých Britek muslimským gangem

Že k tomu u nás nemůže dojít? Ale, ale! Copak jste věděli o tomhle? Tři černí studenti znásilnili bílou dívku v Jihlavě, vyšli z toho s podmínkou a mohou dál žít v České republice. Kolikpak by asi za totéž dostal kterýkoli Čech mužského pohlaví? Skandovaně prosím!  Mul-ti-kul-ti- mul-ti–kul–ti!

Vraťme se ale k panu Ivanu Gabalovi a jeho firmě. Na stránce 19 „Akčního plánu Aliance civilizací“ se dočtete:

4.5  Další aktivity soukromého sektoru

„…Spolupracovat s firmami poskytujícími výzkumy a analýzy na témata související s Aliancí Civilizací .5…“

V poznámce pod čarou pak stojí:

5 Příkladem je spolupráce aparátu ministra pro lidská práva s firmou Gabal Analyses and Consulting s. r. o.

Vzhledem k tomu, že firma Gabal Analysis and Consuling je firmou soukromou, a z něčeho také musí žít, předpokládám, že za poskytované analýzy a konzultace jí (a dalším organizacím v dokumentu jmenovaným) musí být zaplaceno. Z čeho, to naznačuje text na straně 9:

„…S ohledem na probíhající finanční a hospodářskou krizi nebyly na realizaci APAC vyhrazeny ze státního rozpočtu žádné nové (!) (zvýrazněno mnou) finanční prostředky. Z tohoto důvodu se předpokládá, že stávající (dotační) programy jednotlivých resortů zahrnout do svých priorit také priority Aliance civilizací v České republice…“.

Konec citátu, ze kterého je zcela jasné to, co bylo ostatně jasné už dříve. Takže, skupina samozvaných, nikým nevolených aktivistů má své priority a náklady na ně budou zahrnuty do nákladů jednotlivých resortních ministerstev. Nechtěla by příslušná ministerstva zahrnout do svých nákladů rovněž náklady na moje koníčky? Protože přísně vzato, nejsou priority nikým nevolených dam a pánů podepsaných na Akčním plánu ničím jiným, než jejich osobním koníčkem. Daňový poplatníku, sám si platíš oblbování sebe samého.

Jak asi objektivní budou analýzy a konzultace poskytované firmou pana Gabala skupině samozvanců, jejímž je pan Gabal sám členem a zároveň je za to placen, to si domyslete sami! Navíc agilní firma pana Gabala navázala prostřednictvím Aliance také soudružské vztahy s ministrem pro imigrant…pardon, lidská práva. Neříká se tomu lidově „já na bráchu, brácha na mne“?  Milá „Aliance civilizací“ přivedla ad absurdum bonmot jistého Winstona Churchilla, který kdysi řekl, že věří pouze těm statistikám, které si zfalšuje sám. Ten by si ale patrně za ty eventuálně jím samým zfalšované statistiky extra platit nenechal.

Jenže ctižádost a ambice pana Gabala sahají mnohem dál. O tom se ale zmíním příště.

S pozdravem intelektuál do domu, hůl do ruky

Váš Katoda


13.03.2016


Související články:


12345 (172x známkováno, průměr: 1,22 z 5)
8 897x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017