Argumentačním faulům a různým řečnickým trikům je v naší zemi konec!

Featured Image

Je dobojováno. Skončila smutná éra lidstva. Tak jako dobře mířený výstřel ze solidní lovecké pušky spolehlivě zabíjí škodnou, tak je dnes už pár dnů na světě spolehlivě účinná zbraň na všechny komunikační a mediální manipulace, podrazy, fake news, dezinformace, na mezilidské hádky plné argumentačních faulů, na šikanu v práci apod.

Každý může totiž jakoukoliv takovou nepravost hravě prokouknout, najít její Achillovu patu a účinně se bránit. Popřípadě logicky usvědčit jakéhokoliv hnusného trikaře a znemožnit jej veřejně před celou zemí. V éře internetu je to zvlášť snadné.

Řečnické triky a obrana proti nim, to je grubrovské téma. David Gruber průkopnicky vytvořil jejich soustavu a opublikoval ji ve statisících výtisků knih a milionech výtisků časopiseckých článků nejdříve, jak to bylo možné – tedy těsně po listopadu 1989, ihned jakmile šlo svobodně publikovat a školit. Vedl na téma obrany proti manipulaci stovky svých autorských kurzů po celé zemi.

Dvacet triků a protitriků je ve Zlaté knize komunikace (sedm vydání od roku 2005), dalších deset v jeho knize Jak nebýt úplným blbcem. (vydaná 2018).

No jo, řeknete si, ale co když na mne někdo zkusí v nějaké jiné situaci nějaký jiný trik, který není v žádné z obou knih popsán? Anebo co když tyto dvě Gruberovy knihy nepostihují všechny situace a triky, které kdy byly v různých zemích světa a v různých dobách od Antiky po dnešek? Jak to mám řešit, jak se mám bránit?

Mohu vás ubezpečit: Odpověď na obě otázky je pozitivní a uklidňující. V nejnovější knize Davida Grubera Konec manipulace je přehled všeho podstatného, co bylo publikováno o argumentačních faulech neboli řečnických tricích v celém světě od Antiky po současnost.

A navíc – tím se Gruber liší od všech ostatních ve svém oboru autora, lektora a kouče osobního rozvoje – jeho přístup umožňuje každému pozornému čtenáři rovnou si odvodit i takové triky, které ještě nikdo nikdy na nikoho nepoužil a které si takový hnusný manipulující trikař poprvé zkusí třeba i ve vzdáleném budoucnu.

Motivace Davida Grubera k napsání knížky je logická: I po jeho dlouholeté mohutné průkopnické činnosti na tomto poli se v poslední době objevují „chytráci“, kteří z vypočítavosti nebo hlouposti slepě prosazují názor „zahraniční je lepší než české“. A třeba na wikipedických heslech o argumentačních faulech průkopníka Grubera naprosto pomíjejí.

To by jednoho naštvalo, takhle vidět ničení a popírání vlastní mnohaleté a široce veřejně proslavené tvůrčí práce! Zdravě se naštval se i David Gruber – a podle svých slov více než rok sestudovával vše důležité o řečnických nepravostech z celého světa. Pilně překládal prameny z řečtiny, latiny, němčiny, angličtiny…

Výsledkem je v podstatě úplná sestava 128 historicky vzniklých řečnických triků od řeckých špičkových rétorů Sokrata, Platóna, Aristotela přes starořímské Cicerona, Senecu, Marka Aurelia a dále přes evropské experty typu Machiavelliho a Schopenhauera – až po současné experty třeba z prestižní univerzity MIT v Chicagu. Výstižnější seznam triků a protitriků jinde nenajdete. Ani na internetu. Gruber nezapomíná ani na špičkové české odborníky, kteří k tomuto tématu výrazně publikovali. Třeba bohatě cituje Karla Čapka, o jehož analýze dvanácti typických novinářských manipulací nás samozřejmě ve škole neučili (jde o součást jeho knihy Marsyas). Gruber jmenuje a cituje i některé své žijící české kolegy lektory, kterých si v tomto směru považuje.

Je příznačné, že v době, kdy se u nás do vrcholných politických funkcí cpou nestydatě i lidé, kteří opsali podstatnou část své diplomky, Gruber úzkostlivě důsledně cituje autory toho, co není přímo z jeho hlavy. A výrazně odděluje myšlenky svých předchůdců, vždy s úctou jmenovitě uvedených, od vlastních komentářů a myšlenkových vývodů.

Kniha vrcholí Gruberovou objevnou univerzální Multimetodickou tabulkou řečnických triků. Jde o obdobu Mendělejevovy periodické tabulky chemických prvků. Mendělejev i Gruber nechali ve svých tabulkách prázdná místa pro ty prvky (pro ty triky), které budou použity v budoucnu. A Gruber na řadě dalších příkladů ukazuje, jak si může pozorný čtenář některá z těch prázdných míst jeho tabulky triků sám zaplnit. Jak může čtenář sám kreativně objevit další a další, dosud neobjevené triky, najít jejich Achillovu patu a tedy optimálně vyladit svou komunikační protizbraň.

Čtenář Gruberovy knihy Konec manipulace může tedy po chvílích přemýšlení sám překonat i ty nejrenomovanější univerzitní profesory z Oxfordu, Cambridge, Harvardu, MIT v tomto oboru…

A hlavě se v praktickém životě vždy ubránit. Tak dobře, jak je jen v dané komunikační situaci při napadení protivníkem reálně možné.

Kniha je při vší své úplnosti stručná. A navýsost čtivá.

A zda je dobojováno, jak praví titulekt tohoto textu? Pravda, úplně dobojováno bude, až bude tuto knihu mít naučenu každý středoškolák, až bez její znalosti nedají nikomu maturitu. Do té doby budou mít razantní výhodu jen ti, kteří si knížku Konec maniulace sami předvídavě pořídí a budou mít pohotově vždy u sebe v práci i doma. https://gruber-tdp.inshop.cz/konec-manipulace


11.11.2018 Profesor


Související články:


12345 (289x známkováno, průměr: 2,37 z 5)
14 845x přečteno
Updatováno: 11.11.2018 — 22:09

Reklama

D-FENS © 2017