Zpustošení Evropy, aneb piráti opět na tahu

Featured Image

Do rukou se mi dostala kniha Petra Hampla „Prolomení hradeb“. Je to přesně ten typ knihy, kterou já přečtu na jeden zátah za pár hodin. Že jste ji ještě nečetli? Udělejte to. Ne kvůli Petru Hamplovi, ani kvůli mému hecování, udělejte to kvůli sobě. Nebudu vám prozrazovat o čem je, dokonce ji nebudu ani hanět ani vychvalovat.

Kniha „Prolomení hradeb“ mně evokovala jeden můj článek, který už zapadl do propadliště dějin, neboť je z roku 2015. A já toho využiji a updatuji ho. Možná jste čekali něco nového. To až příště. Některé věci je dobré si připomínat. Třeba vás to nakonec rozproudí tak (ať už v dobrém či ve zlém), že po knize Petra Hampla „Prolomení hradeb“, sáhnete. I kdyby jen ze zvědavosti nebo z čistého dychtění po informacích, těch není nikdy dost. Komplexnost současného dění bez kudrlinek, které se týká (ač to mnozí nechtějí přijmout) každého jednoho z nás, dá-li prozřetelnost, v knize Petra Hampla, najdete.

Nejvýznamnější hodnota naší civilizace je to, co nazývá Korzybski „vazbou času“. Je to schopnost učit se ze zkušenosti jiných, aniž bychom byli nuceni je prodělávat sami. Zpustošení Evropy a ohrožení moderní kultury o to se snažili už nacisté. Pokud chceme plně pochopit dnešní stav Evropy, musíme zalistovat v minulosti. Nacisté se řídili sloganem: „Pokud chceme vybudovat novou civilizaci a chrám Třetí říše, musí být budován na oceánu slz a na smrtelném chroptění bezpočtu mužů. Nová Evropa bude kontinentem, který bude navrácen barbarství. Základy nové Evropy nebudou klást kněží ani diplomaté, budou to piráti osudu.“

Posloupnost těchto výroků hledejme už v roce 1904, kdy císař Vilém II. V řeči v Tangeru prohlásil toto: „Jsme solí země. Bůh nás stvořil, abychom civilizovali svět.“ Profesor von Seyden v časopise Frankfurter Zeitung v roce 1914 napsal: „Němci jsou vyvoleným národem země. Naplní své osudové poslání a budou řídit svět a vládnout ostatním národům pro dobro lidstva.“ Doktor Goebbels v řeči ze dne 23. března 1936: „Vláda se rozhodla, že zavede německý pořádek po celém světě. Svět bude muset počítat s německým hospodářstvím…“ Že vám to něco připomíná?

Dr. Karl J. Wirth , vůdce katolické strany centra a kancléře republiky v letech 1921 a 1922, v časopisu Luzerner Tageblatt, srpen 1937: „Pokud jde o opětovné vyzbrojení Německa, Hitler pokračoval ve zbrojení, které bylo připraveno už výmarskou republikou. Já sám mám na těchto přípravách velkou zásluhu. Největší nesnáz byla ta, že toto naše úsilí muselo být drženo v tajnosti před spojenci..“ Další velmi zajímavý výrok pochází dokonce z roku 1905 a předjímá tak zločiny Rosenberga, Sauckela a Franka. Je to výrok Ernsta Haase, profesora lipské univerzity a předsedy Pangermánské ligy: „Kdo bude v budoucnosti vykonávat namáhavou a špinavou práci, již bude zapotřebí v každé národní společnosti, spočívající na práci? Má snad být ponechána některá část našeho německého lidu pro takové nedůstojné a otrocké služby? Řešení je v tom, že přikážeme k této otrocké službě cizí evropské kmeny..“

Abychom plně pochopili, proč se Hitlerovi podařilo ovládnout osmdesát milionů mužů, žen a dětí, musíme nejdříve pochopit jednu zásadní věc, která je neodmyslitelnou součástí i toho, jak ovládá nynější elita ostatní svět. Ovládá ho úplně stejnou metodou jako ji ovládl Hitler, jenom používá jiné prostředky, protože se právě poučila z Korzybskiho „vazby času“. Je vědecky dokázáno a prokázáno, že lidé myslící citovým (talamickým) mozkovým centrem, nemůžou myslit správně intelektuálně (corticky). A celý Hitlerův národ myslel talamem. Stačila výbušná ideologie po první světové válce, kdy byl národ sražen do prachu, hladověl a vysílen inflací se stal stejnorodým.

Američané se velmi zajímali nejen o průběh druhé světové války, nýbrž i o nacisty samotné, dokonce i o zdravotní stav Hitlera. Od roku 1943 získávali přesné informace o jeho zdravotním stavu. Bývalý výzkumník v oboru chemie, kpt. Walter H. Gruendl, vedl vyšetřovací tým, který zahájil výslechy všech lékařů, kteří Hitlera léčili. Američané věděli o každé injekci, kterou Adolf dostal. Všechny dokumenty byly posílány lodí do USA (deník Evy Braunové a její důvěrná korespondence s Hitlerem, deníky Hanse Lammerse, Karla Wolffa a dalších osobností třetí říše.) Američané díky různým studiím, poskytnutým materiálům, zkoumáním nacismu jako takového ve spolupráci s vědci, se mohli seznámit úplně se vším, co tato pangermánská a nacistická ideologie obnáší. Měli v rukou skvělý důkaz hypotézy, že je možno vypěstovat lehčeji kulturní úpadek nežli kulturní pokrok. Hitler vlastně pouze přejal rozšířené německé představy a zjednodušil je a učinil je primitivnějšími.

Druhá světová válka skončila pro Německo porážkou, nikoliv však porážkou definitivní. Poražení skřípali chvíli zuby a kořist se rozdělila mezi vítěze. Svět byl rozdělen na tzv. západní demokracii a režimy. Elita světa pečlivě studovala dál vše, co se nastudovat o druhé světové válce dalo, měli k tomu báječnou příležitost i nenahraditelné zdroje informací a očitých svědectví. A poučili se „vazbou času“. Evropu potřebovali, nechtěli si jí zpustošit další válkou. Navíc tu bylo a je pořád silné Rusko a svět začala dobývat hospodářsky Čína. Důležité bylo sjednotit Evropu tak, aby v ní nebyl už žádný režim nýbrž, aby se nechala houpat na vlnách západní demokracie. Vznikla EU a LS, mechanizmy, které unijní státy svázaly pevně k sobě. A to bylo jednoduché jak facka, neboť většina Evropanů jede přesně v tom, v čem jeli Němci před válkou – myslí talamem. Většina Američanů tím talamem taky myslí. Ovšem ti, co to všechno vedou a hlavně vymýšlí (já jim říkám exoniti), ti myslí corticky. Emoce vládnou světu a tito corticky myslící jedinci to vědí a na tom se dá postavit celá sofistikovaná ideologie a ještě něco navíc. Proto teď zažívá Evropa tsunami v podobě úplně odlišných kultur, mentalit a náboženství, proto je tak obrovský a masivní příliv imigrantů.

Zničit kontinent nemusíte žádnou světovou válkou, proč pustošit zemi, se kterou máte určité plány. Proč pak budovat složitě novou moderní infrastrukturu, když už je tak pěkně zajetá. Stačí když zvednete ještě poklice i tam, kde by to nikdo nečekal a zničíte všechny Kaddáfí a Asady a jiné. Otevřete tím stavědla pro barbary, kterým jste záměrně rozbili jejich režimy a domovy, místo pole mají válečnou zónu. Otevřete cestu pro barbary, kteří nenávidí a kteří tu špinavou práci udělají. V chaotické Evropě zmítané občanskými válkami, strachem a nejistotou, pak zavedete svoji říši.

 


20.5.2018 -ed-

12345 (209x hodnoceno, průměr: 1,97 z 5)
17 990x přečteno
Updatováno: 20.5.2018 — 22:09
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!