Způsobuje rallye dopravní nehody?

Featured Image

U příležitosti dnes proběhlé Rallye Český Krumlov, které jsem se na chvilku, ale přece jen zúčastnil, mě napadlo posvítit si na nedávný výrok prezidentského ožralce týkající se motorsportu.

Předesílám, že nevidím žádný valný smysl zabývat se výroky člověka, u kterého nelze v danou chvíli říct, zda jej pronesl střízlivý nebo opilý. Příště může se stejně vážnou tváří třeba vyhlásit válku Pobřeží Slonoviny, protože je to ožrala a zcela za sebe neručí. Výrok zněl:

„Domnívám se, i když je to nepopulární, že by u nás měly být zakázány, nebo alespoň omezeny ty sporty, které vedou k množství smrtelných úrazů,“

Lyžaři, cyklisti, zápasníci všeho druhu, bacha.

A později, směrem k rallye:

„Je to sportovní odvětví, které vede k mnoha smrtelným úrazům jak řidičů, tak diváků. A co hůře, vede k tomu, že diváci přenosů nabudou přesvědčení, že i oni jsou mistři světa a mohou jezdit stejně, jako se jezdí v rallye,“

Já nevím, jaké přenosy pan prezident myslel, protože jsem přenos z rallye neviděl ani nepamatuji. Dokonce to není ani technicky realizovatelné, protože se mnoho automobilů pohybuje po velké ploše a přenos lze realizovat těžko, narozdíl od závodů na okruhu, případně závodů v pojídání knedlíků, kde je všechno dění soustředěno v dosahu kamer. Moje myšlenka byla taková:

Pokud se skutečně řidiči nechají ovlivnit automobilovými závody, pak bude ve dnech, kdy se závody konají, vyšší nehodovost.

Je to zcela logické. Diváci automobilových soutěží se většinou přepravují auty. Závodní automobily přějíždějí mezi jednotlivými rychlostními zkouškami v běžném provozu, kde se s nimi setkávají jiní řidiči a také se infikují tím jedem rychlé závodní jízdy, aby vzápětí způsobili to množství smrtelných úrazů.

Pan prezident není přece zajebanej socialista, eurofil a ochlasta. Pan prezident je bývalý prognostik. Prognózování znamená hledání trendů a závislostí a jejich projekci do budoucna v čase. Není to okultní činnost ani junk science, je to regulérní vědní obor. Pan prezident jako ož.. pardon, prognostik, by přece nevypustil z úst něco, co by neměl podloženo fakty. Tak se mu na to podíváme.

Ještě než si ukážeme, že Miloš Zeman má místo huby sráč, vrátime se do Lopeníku. Tragická událost v Lopeníku rozrušila veřejnost a vedla k řadě nenávistných výlevů směrem k posádce, která havarovala i jezdcům a příznivcům rallye obecně. Kromě známých mediálních šmejdů, od kterých jsem nic jiného nečekal, došlo k epic failu i u lidí, o kterých jsem měl podstatně vyšší mínění. Například textař Horáček poslal jezdům rallye tento vzkaz: „Hoši z rallye, jděte s těmi svými zábavami už do pr**le!„, čímž u mne odfrčel na plný plyn mezi společenskou žumpu.

Kromě poznatku, že se nedá křížit DNA slona a prasete je také třeba vědět, že nelze provozovat pořadatelskou službu a současně muckání.
 

 

Video bylo uvolněno zhruba půl roku po události a to je podle mně chyba. Video měli pořadatelé zveřejnit hned po akci, protože ho měli k dispozici, aby zabránili tomu mnoho týdnů trvajícímu fingerpointingu. Pravdě se nic nevyrovná, ani emotivní výlevy ne, a pravda je, že to chlapec a děvčata posrali.

Tedy, pokud má ožralý…. pardon, pan prezident pravdu, platí následující hypotézy:

A. V den, kdy se konala nějaká významná rallye, došlo v jejím okolí k mnoha nehodám, protože diváci nabyli přesvědčení, že jsou mistři světa a začali jezdit jako oni. Tím pádem by počet dopravních nehod v den rallye musel být signifikantně vyšší než v jiné dny.
B. Každopádně mělo dojít k mnoha smrtelným úrazům, nebo alespoň nějakým.
C. Počet nehod po rallye by měl být větší než před rallye, protože řidiči jsou ještě pod vlivem té šílené zábavy hochů z rallye.

Jak jsem na to šel?

Vzal jsem nejvýznamnější české rallye soutěže. Vybral jsem jich celkem šest, všechny z roku 2012. Dále jsem vybral jeden den, ve kterém rallye probíhala. Některé soutěže jsou dvoudenní, jiné trvají více dnů, já jsem bral vždy sobotu. Sobota je ze zkušenosti dnem, kdy na rallye přichází nejvíc diváků a je tudíž pro mne worst case. Vycházel jsem z toho, že rallye ovlivní řidiče v celém kraji, výjimkou je Rally (sic!) Bohemia, která se koncentruje do okolí Boleslavi. Pro srovnání pro hypotézy A a C jsem bral vždy sobotu 2 týdny a 1 týden před kritickým dnem, dále 1 týden a 2 týdny po kritickém dnu. Počet dopravních nehod pochází ze statistik policejního prezidia. Výsledky jsem uspořádal do tabulky:
 

 
 
Závěry:

A. Ve třech případech ze šesti byl počet dopravních nehod v den konání rallye vyšší než průměr ze sobot předchozích dvou týdnů, v dalších 3 případech nebyl. Nic tedy nenasvědčuje tomu, že by v den konání rallye bylo v daném regionu více než jindy dopravních nehod. V případech, že byl v rozhodném dni počet nehod vyšší než průměr z minulých dvou týdnů, jednalo se o velmi malý rozdíl. Například na Zlínsku došlo v den konání Barum rallye k 8 nehodám, zatímco předchozí dvě soboty to bylo 9 a 6 nehod. V žádném ze sledovaných podniků nedošlo k nárůstu počtu nehod v den, kdy probíhala rallye, o více jak 50%.

Facit: Probíhající rallye nezvyšuje počet dopravních nehod v regionu, ve kterém probíhá.

B. Ve sledovaných 6 sobotách, kdy probíhala rallye, nedošlo ve sledovaných regionech k žádné smrtelné nehodě. Ve sledovaných celkem 30 sobotách (6 sobot, kdy probíhalo rallye, 12 sobot před a 12 sobot poté) došlo ve sledovaných regionech pouze ke dvěma smrtelným nehodám, z nichž jedna se stala před rallye a druhá po. Už to samo je zajímavé, protože na silnici jsou přece hromady mrtvol – nebo né? Při bližším rozboru se ukázalo, že v jednom případě šlo o srážku motocyklu s vlakem ve Čkyni u Prachatic (předpokládejme, že jak motocyklista, tak strojvedoucí byli vlivu zlé automobilové rallye prosti) a v druhém případě opět k nehodě silničního motocyklisty, který stěží najde v automobilové soutěži nějakou využitelnou inspiraci.

Facit: Ať už náhodní či záměrní diváci rallye vidí co chtějí a reagují na to jak umí a dovedou, ke smrtelným nehodám to stejně nevede.

C. Ve 3 případech byl průměrný počet dopravních nehod po rallye vyšší než před ní, ve 3 případech naopak. Minimálně jeden případ (druhý víkend po Pražském rallyesprintu) byl ovlivněn ledovkou, která pokryla silnice.

Facit: Ani po proběhlé rallye není počet nehod vyšší než před ní.
 

Souhrn: Prezident plácá kraviny.

Myslím, že jsme ani nic jiného nečekali. Ten výrok byl tak pitomý, že se ani nenašel nikdo, kdo by se za něj postavil a dal najevo svůj souhlas.

Ve skutečnosti si nemyslím, že by ten ož… pan prezident měl něco proti rallye nebo pro ni. Taktika se jmenuje „rozděl a panuj“. Pokud se podaří zaměstnat veřejnost bagatelními, ale mediálně výraznými spory (viz aktuálně buzna Putna) a rozdělit společnost na skupiny zuřivě debatující o hovně, nastane pro politika ráj na zemi. Mluvou politiků se tomu říká „vyvolat veřejnou diskusi“. Skutečně zásadní spory zůstanou skryty za touto fasádou a politik tak získá tolik potřebný klid na práci, rozuměj, rozkrádání země. Je proto třeba nacházet témata, která lze předhodit veřejnosti k hašteření, stejně jako psovi ohlodanou kost, a musí se jednat o témata taková, která nemají žádný přesah na podstatu vládnoucího euroestablishmentu. Rallye nebo vysokoškolský buzerant jsou k tomu jak stvoření.
 


 25.05.2013 D-FENS
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
667x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:53
D-FENS © 2017