Znalcokracie a podjatý mazel

Featured Image

Multikulturní myšlení lidem zatemňuje mozky, jinak si nelze vysvětlit hysterii kolem advokáta Kočího, který namítl podjatost znalce v případu jisté Šlégrové na základě toho, že se domníval, že by znalec snad mohl být židovského původu. Podle mě konal advokát zcela správně a v zájmu klienta, přesně tak, jak obhájce konat má a musí.

Rozhodně mě to nepohoršuje, dokonce si myslím, že to nepohoršovalo ani většinu těch, kteří svoje rozhorčení dávali tak hlasitě najevo.

Můžeme sice spekulovat o jednotlivých podrobnostech, například zda z nejrůznějšího ohýbání slova Mazel lze skutečně vyvodit, že jeho nositel je žid (což asi nelze, protože pak by se i láskyplné oslovení „mazlíku“ proměnilo v pozvánku mezi vyvolený národ), ale v principu uvažoval advokát Kočí správně a následně vysvětlím, proč si to myslím. Také asi nenajdeme mnoho pozitivního na řečnění slečny Šlégrové, která řekla: „Ukažme jim, že my, národní socialisté, nejsme žádné ovce, co se budou jen přizpůsobovat“ a „tudíž musíme i nadále pokračovat jedinou správnou cestou, cestou národního socialismu“. Dále „V tento symbolický den a na tomto symbolickém místě bych ráda něco vzkázala všem těm ‚vyvolencům‘. Tak jako vy máte dnes tu drzost soudit nás za naše čisté myšlenky, tak my jednou budeme soudit vás, za vaše špinavé činy! A můžete si být jistí, že to bude bez nejmenšího slitování…“ Obě věty jsou totiž natolik bezobsažné a nekonkrétní, že jsem si z nich nic neodnesl. Ale když to slečna Šlégrová tak vidí a socialisté jí nevadí, je to její věc.

Slečna Šlégrová hovořila veřejně, záznam jejího projevu pořídil ÚOOZ (Útvar pro organizování… pardon, odhalování organizovaného zločinu) na nějaké akci Dělnické strany. Pan znalec vypracoval posudek, který naleznete zde. Posudek je vystavěn podle metody „máš akvárko, tak jsi buzerant“, tedy pokud slečna Šlégrová hovořila o národním socialismu, tedy určitě o německém národním socialismu, k tomu se hlásí Blood and Honour a Combat 18, to jsou určité velmi zlí kluci a holky, a proto je Šlégrová zlá holka. Nejlepší je závěr: „…lze mimo vši pochybnost konstatovat, že mluvčí odkazuje na aktivity českého neonacistického hnutí, jakožto hnutí, které prosazuje myšlenky rasové, etnické a sociální nenávisti…“. Kulaté razítko, bum bum, Michal Mazel, soudní znalec, mimo vší pochybnost. K výrobě neonacismu z národního socialismu postačovalo 8 stran papíru, z toho zhruba 4 popsány originálním textem. Takhle se rozhoduje o tom, z čeho budete obviněn, jak budete souzen a potrestán.

Státní zástupkyně původně na projevu slečny Šlégrové neshledala nic trestného, viz zde, a až poté z nějakého důvodu došlo ke změně. To je taky zajímavé.

Myslím, že je správné a logicky podložitelné namítat podjatost pro znalcův židovský původ ve věcech, které mají něco společného s antisemitismem. Existuje celá řada srozumítelných argumentů, které byly vyrobeny při historickém a sociologickém zkoumání fenoménu holocaustu, zejména v tom novodobém. Dalo by se to označit jako politická historie. Jedním je tzv. trauma holocaustu. V případě tohoto traumatu se vychází z toho, že holocaust zasadil židům ránu, se kterou se vyrovnávají dodnes, nikoli jako jednotlivci, ale jako celý národ. Dále byl prokázán, tedy spíše definičně stvořen pojem mezigeneračního přenosu holocaustu, takže ještě současné generace trpí tou křivdou a ještě mnohé další generace trpět budou, k čemuž je samozřejmě zapotřebí zkoumání, analýz, terapie, poradenství, projektů, dotací apod. Dokonce ani případný židovský znalec nemůže prohlásit, že by traumatu holocaustu a jeho mezigeneračního přenosu byl ušetřen, protože by tím popíral … ano, tak závažné to může být.

Osobně si myslím, že existuje více okolností, které nasvědčují tomu, že pan znalec je podjatý a které média opomněla zmínit, protože je konsternovala ta jediná věc.

Pokud jsem pochopil, je znalců na extrémismus (v tomto případě pseudoextrémismus, kdy je za extrém vykládáno chování, které je jinak úplně normální, ale v kontextu současné společnosti extrémní je) je jen několik. Každý z nich má přirozený, ačkoli nevyslovený zájem na tom, aby extrémistů neubývalo, naopak, aby se nacházeli další a další a bylo tak možno generovat veřejnou poptávku po jejich stíhání a tím i posudcích. Tím je ovlivněn i obsah těch posudků, protože kdyby se zjistilo, že například Šlégrová extrémistkou není, ale že jen tak blbě žvaní, tak by příště nebylo koho stíhat. Podobné to bylo se znalcem Kořánem a jeho posudkem na silničního piráta Lacinu, kde byl také enormní zájem na tom, aby Lacina byl odsouzen a tím se „honu na piráty“ dodal punc opravdovosti. V tiskové zprávě, kterou publikoval zmíněný advokát Kočí, nalezeneme působivý souhrn čísel. Během 68 dnů (49 pracovních) zpracoval pan znalec posudek č. 50 / P-2010, za který měl naúčtovat státu 690 hodin své práce, což odpovídá částce 313.950,- Kč. Pan znalec tedy pracoval v průměru více než 14 hodin denně. Skutečně neúnavný znalec. Měl by Šlégrové osobně doručit kytici, protože díky lidem jako ona si může dělat ze státu dojnou krávu.

Dále, pan Mazel byl od roku 1998 do roku 2009 vysokým státním úředníkem. Je vůbec s podivem, že někdo nastoupí prakticky po ukončení studia do státní správy na vysokou pozici. Odvolal ho až ministr Barták. Od roku 2010 se živí jako znalec přes extrémismus. Jeho klientem je podle všeho opět stát a jeho silové složky. Dělnická strana sociální jánevímjakdál má ve svém programu v podstatě destrukci státu a jeho orgánů, a jeho nahrazení superstátem. Člověk, kterého od školních let živil stát, nemůže mít z principu v této věci neutrální postoj. Znalec Mazel byl a dále je ekonomicky závislý na státu a jeho silových složkách, zejména Policii ČR. Pan Mazel je také aktivním politikem, angažoval v politice za TOP09, což je etatistická a centralistická strana, dokonce by se to dalo nazvat stranou úředníků. I zde vzniká pochybnost, zda má k sympatizantce či člence DSSS, tedy jiného konkurenčního politického subjektu, skutečně neutrální poměr.

Mám pro příznivce DSSS jeden hint. Zkuste zapojit mozek, než budete někde něco kvákat. Je zajímavé, že se policii tak daří v boji s „extrémisty“, pardon, s českými nacionalisty právě od doby, kdy byla DS(SS) založena. Že jsou účastníci akcí DSSS nasnímáni fízly a když se potom někdo z nich dostane do problému, klidně i pro něco jiného, tak mu přičtou k tíži, že se účastnil akcí DS. Že se předseda Vandas, jinak verbálně velmi aktivní, vždy stáhne do pozadí, když se odehraje nějaká událost, na které by mohl vytřískat politický kapitál a kdy by se tomu nenáviděnému establishmentu rozhořela půda pod nohama. A zajímejte se, jak ta strana ve skutečnosti vznikla, kdo jí založil a kdo jí teď vede. Abyste třeba někde ve vazbě později například nedospěli ke zjištění, že za existencí strany nestojí žádný přirozený společenský proces, ale že jste součástí nějaké zpravodajské operace.
 
Článek Fr. Matějky na téma znalcokracie najdete zde.
 


14.1.2012 D-FENS

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
246x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55
D-FENS © 2017