Zmrdi IX – Newspeak (reloaded)

Featured Image

Zachytil jsem další hodnotná zmrdí slova a uvádím jejich překlady, abychom se mohli lépe orientovat v tomto světě.

Pajplajna

nebo také pajplajn neboli pipeline. Původně se tak anglicky nazývá potrubí. Vznik pajplajn je zcela jasně průkazný pro třetí fázi. Původně, když to ještě zmrdi neměli tak zmáknutý, bylo definováno, že hov… třeba kamení padá shora dolů, přičemž byl specifikován pouze směr pádu, a ne místo propadu. Tím místem se stala pajplajna. Pajplajna je vynález zmrdů, který cíleně přenáší kamení, které původně dopadlo na zmrdí hlavy, na hlavy nezmrdů. S pajplajnou se setkáváme často ve větných spojeních, takže nyní víme, že se pajplajnu můžeme směrovat (namířit na konkrétního nezmrda) a nebo se nám taky pajplajna může zahltit (už je tam moc toho kamení, protože zákazníci nejsou se zmrdifirmou spokojeni).

Feedback

Poskytovat fídbek znamená zmrdsky říkat samé hezké věci bez ohledu na to, jak černá je realita. Příklad:

Zákazník:
Ten váš výrobek C-210 je totální sračka, vstrčte si ho vy zmrdi do prdele a nečekejte následujících tisíc let žádné zakázky kromě politických a prodělečných projektů.

Resident zmrd manager u zákazníka:
Zákazník je s výrobkem C-210 nespokojen a vyžaduje okamžité zlepšení. Ve střednědobém horizontu nám nabízí další projekty.

Project zmrd manager:
Zákazník je s C-210 v podstatě spokojen, ale uvítá další optimalizace. Musíme připravit naše struktury na nové projekty, které o d něj dostaneme a přijmout nové zmrdy na manažerské pozice.

Sales zmrd manager:
Protože je zákazník spokojen s C-210, nabídneme mu i C-211 a C-212. Všichni účastníci na projektu by měli za tak dobře zvládnutou zakázku být odměněni.

Na poskytování fídbeku se nejlépe hodí tzv. hroší zmrd, zmrdí hantýrkou pozitivní typ. Hroší zmrd je zmrd, který je totálně splachovací a jakkoli děsivé zvěsti podává dál tak, že z nich mají všichni radost. I my zmrdobijci se musíme na tento způsob předávání informací ve zmrdifirmách podívat pozitivně. Neustálým zkreslováním informací totiž dojde dřív nebo později k rozkladu zmrdistruktur. Jednu z nejúžasnějších armád v dějinách, německý wehrmacht, obrátil takový fídbek na ústup do stínu hanby a porážky. Tak to končí vždycky.
 

Vymejlovat

Vymejlování je určitým druhem vykomunikování. Vykomunikování si lze představit tak, že s někým tak dlouho zmrd komunikuje, až to dotyčný vzdá a podvolí se zmrdím argumentům. Takové téma pak mají zmrdi za vykomunikované.

Vymejlování spočívá v rozesílání dalších a dalších mailů na principu hry „letadlo“. Jeden zmrd posílá druhému zmrdovi mail, ten to pošle na další dva zmrdy, ti zase na další čtyři zmrdy a tak. Něco jako manuálně šířený virus s polymorfním obsahem, protože k němu každý zmrd připisuje další zmrdstva. Vymejlování lze dělit na rozdělovníkové (zahrnování čím dál tím více zmrdů do rozdělovníku, až všichni o něčem mailují) a objemové (posílání  obrovských příloh). Zejména kvalitní přílohou je tabulka z excelu, v níž jsou grafy a na pozadí grafu je malé firemní logo ve formátu BMP, zmenšené z originálu dvacet na čtyřicet cm. Taková příloha má kolem osmi megabytů a spolehlivě ochromí mailové schránky všech, kterým tento mail dojde.

Mailová komunikace je pro zmrdy vůbec darem z nebes. Umožnil vznik nové skupiny zmrdů rozesílačů, kteří celý den jen píšou na všechny možné strany. Určitě jste při čtení mailu od zmrda mnohokrát měli pocit, že říci vám něco takového osobně, ukopl byste mu koule. Mail umožňuje zmrdům hezky v teplíčku a na dálku distribuovat kraviny mezi lid a ještě to mít zdokumentované. Pro různé alibisty, kterých je mezi zmrdy požehnaně, neexistuje vlastně nic lepšího. Celkem běžná je situace, kdy vám zmrd při nějakých pochybnostech naposílá do mailboxu megabyty dat a když dojde na lámání chleba, vpálí vám, že o nastálém problému jste dávno věděl a že vám ho před měsícem posílal v tabulce INFO.XLS na listu 174.

Takovýto mechanismus dokonce umožňuje zmrdům obracet původně vaše zbraně proti vám a umisťovat vám kostlivce do skříně, aniž o tom víte. Je to velmi složitá situace, kterou je nutno řešit důsledným zamítáním takových zpráv. Zpravidla je odkládám nepřečtené. Čtu je až třeba za rok, což zpravidla zmrdy přivádí k šílenství. Stejně tak odkládám zprávy, které mi byly doručeny v kopii, protože mě nezajímají.

Zmrdifirma Microsoft dala do ruky zmrdstvu velmi účinné nástroje pro vymejlování. Především je jedná o Au-tluk. Představit si zmrda bez Au-tluku je jako představit si Miss ČR s kozama. Mnozí zmrdi si i rande domluvají Au-tlukem a svatbu absolvují pomocí zprávy s hlasovacími tlačítky Ano, Ne. Když si vás smažou z Kontaktů, jste na tom hůře, než když vám Viktor Čistič právě napouští vanu. Některé vlastnosti Autluku lze s výhodou obrátit proti zmrdům. Především se jedná o selektivní mazání příchozích zpráv od určitého uživatele hned na příjmu a automatické odpovědi. Například jeden zmrd z naší firmy pedantsky vyžadoval, aby jeho mail hned na příjmu byl potvrzen (muselo se odepsat „ano, dostal jsem váš mail“). Nastavil jsem automatickou odpověď s tímto textem: „Problémem, který jste popsal, se budu zaobírat v nejbližší možné době. Děkuji.“ a mail samotný au-tluk automaticky archivoval nepřečtěný do složky zvané Biohazard, kterou zásadně nečtu. Zmrd tím byl nadšen (teda tím prvním…) a trvalo mnoho měsíců, než to prokoukl.

Zprocesovat

Zprocesovat je velmi obecné označení pro prohánění různých informací, projektů a zakázek pajplajnou. V teorii pajplajny jsem nezmínil, že pajplajna mezi vstupem a výstupem realizuje sice zákon zachování hmoty, ale nerealizuje zachování kvality. Ať do ní hodíte co chcete, vypadne vždy hovno stejné váhy, ale většího objemu. A to je právě to zprocesování. Zprocesování představuje přeměnu čehokoli na nepoužitelný šmejd za co největší spotřeby zdrojů.

Klasickou ukázkou je zprocesování zakázky. Na vstupu je poptávka od zákazníka na něco, co funguje a na čem by se dalo vydělat. Na konci produkují zmrdi zpravidla něco, co je totálně naprd, prodělečné a jsou s tím leda starosti. Většinou se to musí nějak dodělat, optimalizovat nebo úplně změnit účel, ke kterému to bylo vytvořeno. Například předtím to byla řídící jednotka a nyní to je podložka pod kratší nohu u stolu.

Systém

U zmrdů je skoro všechno systém.

Pokud jde nějaký předmět pomocí hrubé síly rozbít na dva a více prvků, označují ho zmrdi jako systém.  Dále zmrdi označují jako systém cokoli, co vzniklo smícháním dvou složek nebo rozpuštěním jedné a více složek ve vodě. Například bombě už se neříká bomba, ale nástražný výbušný systém. Šampón na vlasy není břečka z vody, saponátu a parfému, ale jedinečný hydratující systém s vitamíny a minerály. Zápalka představuje zápalný systém (má hlavičku, dřívko a externí škrtátko). Kbelík je zádržný a transportní systém sestávající se s nádoby a držadla. A tak dále.

Někdy se slovem systém označuje také počítačový program, do kterého všichni musejí zadávat nějaké vstupy a ze kterého se nikomu nedaří dostat požadované výstupy, který stojí mraky peněz a nikdy nefunguje. Například SAP.

Slovem systém zmrdi zamlžují pravou podstatu věci a dělají věci složitější, než ve skutečnosti jsou. Zvyšují tím hodnotu takto pojmenované věci. Zatímco krém na ruce by mohli prodávat maximálně za třicet korun, jedinečný zvláčňující systém pro vaši pokožku stojí korun sto a tak dále. My si pro začátek vystačíme s prostou substitucí – všude, kam zmrdi napsali systém, my vložíme slovo „šmejd“, čímž jejich mluvě dokonale porozumíme.
 
 


25.5.2004 D-FENS
 
 

12345 (1x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
878x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:09
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!