Žižkovská cyklolumpárna

Featured Image

Tento článek je určen obyvatelům Žižkova, lépe řečeno městské části Praha 3. Přijde mi poněkud trapné, když jako ne-Pražák musím vyřizovat místní záležitosti jiných lidí, kteří se o sebe umějí postarat sami, nicméně když tak nečiní, nelze jinak. Pokud tedy znáte někoho z Prahy 3, předejte mu tento článek, neb to, co popíšu dále, se ho bude velmi brzy týkat.

Věnujte pozornost následujícímu odkazu:

http://www.praha3.cz/oblasti-pusobnosti/doprava-a-parkovani/praha-3-predstavuje-strategii-pro.html

Z textů a příloh na nich uložených plyne, že pro oblast Žižkova jsou plánována následující dopravní opatření:

1. Zavedení max. povolené rychlosti 30 km/h ve všech vedlejších ulicích kromě průjezdních komunikací, kterými jsou například ulice Seifertova, Ondříčkova, Olšanská, Koněvova, Prokopova. Mapka zamýšlených zón s Tempem 30 zde.
2. Ve vybraných ulicích bude rychlost dále snížena na 20 km/h. Zpráva neuvádí žádný argument, proč by se tak mělo stát (např. z důvodu nehod), nazývá se to prostě dopravní zklidňování a že to musí být, protože je to správně
3. Na všech průjezdních komunikacích, například uvedených shora, dojde k zúžení a vytvoření cyklostezek, pokud tam už nejsou. Mapka zde.
4. Některé ulice budou vyhrazeny pouze pro cyklistickou „dopravu“ a zcela uzavřena pro jiná vozidla. To se bude týkat ulic Lucemburská, Jeseniova, Za Žižkovskou vozovnou, Zelenky Hajského, Kubelíkova, Slezská, Šrobárova, U Vinohradského hřbitova, Pod Lipami + Osiková, V Zahrádkách. Mapka zde, vše, co je zelené.
5. V ulici Jeseniově, Bořivojově, v oblasti za palácem Flóra, v celé východní oblasti na Jarově a Malešicích budou vytyčeny tzv. cykloobousměrky, což je z pohledu zákona pololegální koncept umožňující pohyb cyklistů v protisměru v případě, že je ulice pro ostatní provoz jednosměrná. Každopádně je to velmi nebezpečné pro řidiče aut a pro cyklisty také, protože tento směr pohybu místní úprava dopravy nepředpokládá; zejména nebezpečné jsou pak zakončení těchto „cykloobousměrek“ a jejich napojení na normální komunikaci.  Cykloobousměrky budou vztyčeny asi na 40% komunikací v Praze 3, prakticky všude, kde jsou nyní jednosměrky, mapka zde.
6. V souvislosti s uvedeným, zejména bodem 2, lze předpokládat rozmístění moderních a trendy prvků záměrně komplikujících dopravu autem, tedy příčiných prahů, boulí, umělých zúžení a jiných podobných záležitostí, které nejen že ztěžuijí vaši jízdu a omezují vaši mobilitu, případně ničí vaše věci, ale také komplikují příjezd záchranných vozidel, kdyby na něj nedej Bože došlo
7. V souvislosti s bodem 3 lze předpokládat, že dojde k úbytku počtu parkovacích míst, například konverzi příčného stání na podélné, protože se cyklisté budou hlásit o svůj lebensraum. Cyklogenerel připouští úbytek počtu parkovacích míst.
8. Dále dojde k vynaložení vašich peněz na výstavbu různé podpůrné cyklistické infrastruktury včetně podniku zvaného Bajkazyl 4, což je další malá domů pro cyklofašistické sdružení Auto*Mat, dále viz generel str. 59

Oficiální text na stránkách Prahy 3 také uvádí, že „Hlavním cílem koncepce rozvoje cyklodopravy je postupně zlepšovat podmínky pro svobodnou možnost volby pohybu pro obyvatele i návštěvníky Prahy“, což však při bližším prostudování podkladů nelze ani při nejlepší vůli potvrdit. Ostatně to můžete posoudit sami. Celá zpráva o připravovaném záměru (která v souladu s deklarovanou svobodou volby dopravního prostředku nese název „cyklogenerel“) je šikovně zasuta na webu MČ Praha 3 a pokud chcete zjistit skutečná fakta o celém záměru a nikoli úřednické zpolitizované žvásty, musíte se propracovat k dvěma dokumentům o velikosti 18 MB a 3 MB a pročíst si je. Naleznete pak opravdové perly, například:

„Veškerá opatření je vhodné přednostně realizovat po logických úsecích a v případě více záměrů v přímé koordinaci. Pokud toto není možné zcela zajistit, bývá zpravidla lepší realizovat dané úpravy alespoň salámovou metodou než vůbec, například v rámci úprav SSZ“ (strana 36)

„(Je nutno vztyčit – D-F) osvětové, resp. pozitivně-propagační panely: panely na klíčových místech s grafickou, resp. fotografickou informací pro všechny uživatele ve vztahu ke konkrétní situaci či opatření s naznačením toho, jak se k sobě vzájemně chovat“ (strana 60)

Zkvalitnění dopravní obsluhy území je zajištěno díky snížené rychlosti, která umožňuje volnější a přirozenější pohyb v ulicích pěšky či na kole.. (strana 37)“.

a nakonec jedna ukazující na pravou podstatu věci:

„Množství detekovaných průjezdů cyklistů za den v obou směrech dohromady se pohybuje od několika stovek v sezoně po ně kolik desítek mimo sezonu. Z dostupných dat a jejich rozložení v čase je pak zřejmé, že se jedná zejména o rekreač ní provoz.“

Tvůrce generelu, zmr. Tomáš Cach, je napevno zakotven ve strukturách cyklistického aktivismu. Jeho aktivity můžete studovat například zde
–  cyklo-urbanistická lobby Resite
– zmr. Cach jako spolutvůrce dopravního Kocourkova v Karlíně
Cyklokonference 2010
a tak by se dalo pokračovat ještě dlouho. Každopádně, o nějaké svobodné volbě způsobu dopravy nemůže být, pokud jde o osobu pana Cacha, ani řeči.

Proč o tom všem píšu, ačkoli by mi to mohlo a nejspíš dokonce mělo být jedno? Jsem v celkem luxusní situaci a mohu si říci – no ať se v Praze třeba potentují! Já tam nebydlím ani bydlet nechci. Mají tam cyklofašisty, mají tam cyklolobby a těchto cyklozmrdů je jen pár a klidně by je umlátili čepicemi. Neumlátili je však dosud čepicemi a tak je nejspíš chtějí, tak co se srát do jejich svobodné vůle. Jsou tu však nějaká „ale“.

Prvním je, že běžný člověk je vždy ohledně prosazování svých názorů handicapovaný za aktivisty, protože prostě nemá čas. Cykloverbež žije z dotací a grantů, nemusí nějakých osm až dvanáct hodin pracovat na chléb vezdejší, občas nakopírují nějaké mapy z Googlu a sepíšou ideologické sračky jako architekt Cach a prodají to městu za vaše prachy. To však neznamená, že by se před nimi měly a musely skládat zbraně. Běžný občan většinou ani nepostřehne, že se odehrálo nějaké veřejné projednávání, protože informace byla zasuta někde na magistrátním webu za hromadou jiných informací a tak snadno dopustí, aby se dostavila vyhajaná cykloklaka a zatleskala návrhu, který sama radnici předložila, a volby nevolby vyrobila pro takovou lumpárnu mandát. Jakákoli pozdější námitka pak bude zamítnuta s tím, že „proběhlo veřejné projednávání“.

Dále poměrně často čelím situaci, kdy mi píšou nešťastníci věty typu „přestěhoval jsem se kvůli dopravnímu zklidňování z Karlína do Dejvic“ a „před barákem mi vyrostl příčný práh, mohu s tím něco udělat?“ a já mu bohužel musím odepsat, že s tím nejde dělat skoro nic. Veškerý odpor je účinný jen předtím, než se to stane. Držkovat ex post je sice typicky české, ale je to k ničemu. Pokud máte kolem sebe dopravní Kocourkov, je to proto, že jste vy a vaši sousedi seděli na zadku a civěli na bednu, zatímco jiní pilně pracovali a leštili úředníkům anál.

Nemohu vám dát za pravdu ani tehdy, pokud si řeknete, že malý ústupek v podobě nižší rychlosti jízdy nebo sem tam nějakého drcnutí na příčném prahu, nebo dokonce uskromnění se kvůi cyklostezce vás přece nic nestojí. Zmr. Cach to napsal jasně: bude se používat salámová metoda. Jak ustoupíte jednou, budete to dělat pořád, a jednoho dne bude celý váš salám pryč a vy se taky budete stěhovat někam, kde dopravní zklidňování nepraktikují a nevytvářejí mrtvý prostor bez firem, obchodů a restaurací, ale zato s cyklostezkami a lesem zákazových značek.

Obyvatelé míst, kde Žižka z Trocnova a Kalicha vyhrál svoji životní bitvu, šijí na vás boudu! Bulíkují vám něco o svobodné volbě způsobu dopravy, ale tu volbu už dnes máte. Svoboda se nedává, svoboda se vždy bere, a vám se bude brzy brát a těžko si ji vezmete zpátky. Tohle je totiž největší cyklokrádež veřejného prostoru, jakou kdy Praha viděla. Můžete si pořád ještě vybrat, zda si necháte vnucovat vůli několika cykloaktivistů, kteří si alokují váš prostor ve jménu pošahané ideologie dopravního zklidňování a především se chtějí prohánět na kole, a nebo zda si to zařídíte sami.

Berte v potaz, že komunální volby se blíží a váš názor lokální politiky už zase zajímá. Zvažte proto, zda se vám nevyplatí obětovat dvě hodiny času, abyste se pak nemuseli zahrabat v dopravním Kocourkově po zbytek života nebo alespoň do doby, než se úspěšně odstěhujete.

Veřejná debata k celému záměru se koná ve středu 19.6.2013 v divadle Ponec od 18:00 (pozvánka).
 


16.06.2013 D-FENS
Článek můžete volně šířit bez svolení autora i po částech, ale s udáním zdroje.
 
 
 
 
 

12345 (3x hodnoceno, průměr: 2,33 z 5)
234x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:53
D-FENS © 2017