Zbláznil se svět, anebo já?

Featured Image

Motto:
Nezvratným důkazem existence
inteligentního života ve vesmíru je to,
že se s námi dosud nespojil.

Jistý anglický fyzik, jehož jméno jsem zapomněl

Moje nevraživost k většině naší novinářské obce je na těchto stránkách všeobecně známá. Nejsem však fundamentalista, negeneralizuju a logicky tedy musím respektovat i výjimky.

I mezi novináři. Jednou takovou výjimkou je pan Josef Klíma a já doufám, že mi promine, že jsem si dovolil pro tenhle článek vypůjčit titul jeho knihy.

Tak se nám Organizace spojených národů podle tohoto článku cítí znepokojena nad „…násilím v Sýrii,  pošlapávání lidských práv v Bělorusku“ a tak dále. Na stejnou úroveň pak klade tato zcela impotentní organizace zahřívačů kancelářských židlí i působení pana Ing. Mgr. Bc. Ladislava Bátory, Ph.D. v roli poradce ministra školství České republiky.  Jen tak mimochodem, už jste někde v našem slavném tisku četli jeho jméno s celou tou sadou akademických titulů? Ty se neuvádějí, i když  to zcela zjevně nejsou tituly pouze čestné, jako v případě jednoho nedávno zesnulého velikána.  Nepůsobilo by to dobře, že páni retardoři? Ale o tom později.

„Výbor je znepokojen projevy nenávisti, rasismu a xenofobie v politice a médiích, které zahrnují prohlášení vysokých politických činitelů…“, plká dál dotyčný Výbor pro odstranění rasové diskriminace.

Tak já nevím, ale ať jsem hledal, jak jsem hledal, žádné „projevy nenávisti, rasismu a xenofobie“ ze strany médií a „vysokých politických činitelů“ jsem nikde nenalezl. Nebo snad dotyčný Výbor pro odstranění rasové diskriminace považuje za projev rasismu a xenofobie už to, že sdělovací média vůbec informují například o cikánském mačetovém útoku na hosty v jakémsi podniku a o tom, že o situaci v určitém regionu se dozvíme až po tom, co je občanstvo v ulicích a i pak se nám páni retardoři snaží namluvit, že se jedná o „extrémisty“?

„Výbor je také znepokojen informacemi, které uvádí, že bývalí členové extremistických politických stran slouží jako vládní poradci, včetně ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“,  cituje dál shora uvedený článek. Zastavme se ale  nejprve  u toho, čím se dotyčný Výbor OSN naopak znepokojen necítí.
Kde začít, doma nebo jinde? Začnu doma.

Výbor se například necítí znepokojen působením soudružky Marty Semelové, která je „v současné době řazena ke stalinistickému křídlu (komunistické) strany“  takto nikoliv poradkyně v ekonomických věcech, ale učitelky, která patrně podle článku zde vtlouká dětičkám do hlavy, že „… při politických procesech v 50. letech byli souzeni jen ti, co se opravdu provinili“.

Tak já nevím, má snad bývalý člen „extremistické“ Národní strany Ing. Mgr. Bc. Ladislav Bátora, Ph.D., nebo tato strana sama na svědomí tohle, nebo tohle,  nebo snad dokonce toto?

„Kolektivizace byla v zájmu prostých lidí. Bylo to období, kdy vznikala velice úspěšná zemědělská družstva,“ míní soudružka Semelová . O důsledcích tohoto činění jejích souvěrců se můžete poučit zde.

Dovolte mi odbočku. Vzpomínám si, jak se o mne jednou pokoušela mrtvice, když na druhém kanále České televize vzpomínala jedna pamětnice na to, jak byla, jako sedmnáctiletá zatčena (vezla náklad jetele z vlastní louky) a jak jí potom, přivázané k židli, v rohu místnosti rozbíjeli estébáci hlavu o zdi a současně půl národa hltalo na TV Barrandov jeden z třiceti případů  hrdinného estébáka Zemana.  Přiznám, že to tehdy odneslo půl lahve slivovice. Tak jsem byl, promiňte mi to slovo, nasranej!

 Dotyčná soudružka Semelová působí dnes (kromě oblbování našich dětí) jako, cituji: „ … členka zastupitelstva hlavního města Prahy pracuje ve výborech pro kulturu, bytovou politiku, výchovu a vzdělávání.“ (sic!)

Tohle všechno ovšem dotyčný Výbor OSN neznepokojuje. Tahle strana za „extrémistickou“ považována není. Dokonce se najde dostatečné procento voličů, kteří jí umožní politickou funkci. Víte, že se někdy skutečně stydím za to, že jsem taky Čech?

Leč dál. Co dále dotyčný  „Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace“ neznepokojuje? Například to, že Čtrnáctiletou dívku ubičovali k smrti za to, že byla znásilněna, neznepokojuje jej ani Návod jak bít ženy bez modřin a zlomenin.

Dotyčný Výbor se necítí nijak znepokojen ani epidemií přistěhovaleckého znásilňování, ba ani tím, že se v žádném případě nejedná o nějaké náhodné kriminální excesy jednotlivců. Oni jim to  musulmánští pohlaváři legalizují a dokonce jim k tomu vydávají přesná pravidla, jak nevěřící ženy znásilňovat. Kdo nevěří, ať čte zde. Pokud nevládnete anglickým jazykem, naleznete stručný výtah zde. Cituji: Doporučuje se znásilňovat nemuslimky teprve až je dané území podrobeno vládě islámu Dar-al-islám či jsou-li muslimové na daném území v převaze…. Pokud má žena menstruaci, mělo by se vyčkat až pomine, pokud je těhotná, ke znásilňování by se mělo přikročit spíše až po porodu, a pokud je tak mladá, že menstruaci ještě neměla, mělo by se počkat 1 měsíc a znásilňovat až pak… upadne-li vdaná nemuslimka do rukou muslima, její manželství s jinověrným mužem pozbývá význam, a taková žena je muslimovi pak plně k dispozici.

Tak co? Jak se těšíte na tohle budoucí kulturní obohacování? Ty znásilněné slečny a v některých případech i děti se jistě cítily kulturně obohaceny nesmírně. Věčná škoda, že už to vrchnímu guru pravdy, lásky a multi-kulti nemůžu omlátit o hlavu.

Ve svém článku zde píše D-FENS o tom, jak slovenskému občanovi Harmanovi jeblo. Podobně jeblo norskému občanovi Breivikovi. Jestli jste si přečetli shora uvedené a mnohé další články na toto téma, přestanete se divit. Jenže Breivik byl ve svém jebnutí racionálnější. Namísto toho, aby  nesystémově obrátil svou zlobu jednotlivě proti přivandrovalým násilnickým individuím, obrátil ji proti těm, kdo tuhle situaci podle jeho názoru způsobili. Proto nevěřím, že by byl Anders Breivk blázen.

Tohle všechno ovšem dotyčný Výbor OSN vůbec neruší. Za projev rasismu a xenofobie ale zřejmě považuje to, že Západní Evropa se začíná bouřit. Proti muslimům. Zejména tenhle článek doporučuji k přečtení. Kromě jiného bezděky prozrazuje, že je nám vládnuto proti naší vůli. „Bývalý“ maoista (něco jako bývalý černoch)  Barroso v něm nevědomky a poněkud prostomyslně přiznává barvu. Cituji: „…Prezident Evropské komise Jose Manuel Barroso vyjádřil znepokojení nad vyhlídkou na další holandské ústavní referendum. “Referenda činí proces schvalování evropských smluv mnohem komplikovanějším a méně předvídatelným”, řekl. “Pokud by bylo uspořádáno referendum o vzniku Evropské komunity nebo zavedení eura, myslíte si, že by prošly?”

Jaké štěstí, že se ta referenda nekonala, že soudruhu Barroso? Že rudo-zelený Joschko Fischere? Že pane Cohn-bandit, opravuji Cohn-Bendit?  A jen tak mimochodem, už smíte do sladké Francie, odkud jste byl kdysi vypovězen za házení zápalných lahví po ulicích?  Že by ale měla být  nějaká další referenda, to vás ovšem všechny dohromady poněkud znepokojuje, že? Co vám do toho má ta pakáž občan co mluvit, nicht wahr? Tak o tomhle všem se však v našich, podle názoru OSN , rasistických a xenofobických  médiích nenajdete ani řádku.

Držte se! Tohle byl pouze úvod! Možná, že vás napadlo, odkudže to vítr věje. Že by se OSN zabývala z mezinárodního hlediska zcela bezvýznamným poradcem, zcela bezvýznamného ministra školství, zcela bezvýznamného středoevropského státu je krajně nepravděpodobné.

Jenže tady máme ještě  obecně dobře  známé vyznavače pravdy a lásky. Jsou to ti, kteří podle článku zde považovali za samozřejmé, že svět bude řídit skupina vyvolených (tedy skupina jich samých). Nebudu se opakovat, o sebestředně-megalomanských záměrech těchto levičáckých intelektuálů jsem na těchto stránkách psal už mnohokrát.

V druhé části tohoto článku jsem se snažil upoutat vaši pozornost k tomu, jak se to ti samí lidé snaží dělat, když ta jejich (!) zamýšlená vláda jejich (!) elity jaksi nevyšla. Samozvaně a nikým nevoleni se prohlásí jakousi „Stálou konferencí Aliance civilizací a napojeni na státní rozpočet (tedy na vámi vyprodukované prostředky) nás začnou vychovávat k tomu, abychom, cituji: „…přehodnotili svůj dosud preferovaný model etnicky a kulturně exkluzivního (rozuměj: svébytného) národa“.

Všechno o čem se dotyčný elaborát OSN zmiňuje, absolutně všechno je v tom  „Akčním plánu“ obsaženo. Rozložení svébytného národa přistěhovalectvím. Zlá média, která nemají jitřit konflikty, třeba tím, že se o řádění Cikánů v severních Čechách nebo že se o programovém znásilňování ve Skandinávii nebudou vůbec zmiňovat, což v případě Skandinávie také ukázněně dělají, neb to není  z dálky natolik do očí bijící jako severní Čechy, atd.

Jenže jsou tu stále ještě lidé, kteří  tyto multi-kulti principy jaksi odmítají akceptovat. Jako na příklad pan Ing. Mgr. Bc. Ladislav Bátora, Ph.D., který sebe sama charakterizuje s trochou nadsázky  následovně:

Raději Konfucia než Rousseaua, raději Františka Josefa I. než Josefa II., raději národní pospolitost než občanskou společnost, raději Jarmilu Šulákovou než Juru Pavlicu,raději lokální než globální, raději uleželý segedín u Rozvařilů než emulgátorovou mňamku od MacDonalda, raději povinnou vojenskou službu než profesionální armádu, raději Boženu Vikovou-Kunětickou než Jiřinu Šiklovou, raději základy latiny a řečtiny než prolegomena k navlékání kondomu, raději s Lorenovou než s Loren(ou?), raději jihočeskou selku než pražskou intelektuálku, raději skromnou korunu než načančané euro, raději Agnethu Fältskogovou než Joan Baezovou, raději tradici než pokrok, raději mateřskou dovolenou než povinné eurojesle, raději Stanislava Suchardu než Olbrama Zoubka, raději Nixona než Bushe, raději Prodanou nevěstu než Odcházení, raději čecháčky než světáčky, raději věřit než dlužit, raději Koniáše než Halíka, raději zájezdní hostinec U tří lip než grandhotel Bilderberg… A už vůbec ne evropeismus, humanrightismus, genderismus, multikulturalismus, feminismus, antidiskriminacionismus, politickou korektnost, oikofobii, ekumenismus,positivní diskriminaci, homosexualismus, Pravdu a Lásku ordinovanou z Havlova nevětraného mravního a duševního pelechu, environmentalismus, Mezinárodní trestní soud, Kaplického a Ježkův blobismus… A vůbec celou tuhle oblbující novosocialistickou dogmatiku vrchnostensky distribuovaného Blaha namísto Svobody; dogmatiku, kterou nás cílevědomě a zlovolně ubíjejí a jednou zaručeně ubijí! Tak ať je to aspoň co nejpozději…
Konec citátu odtud.

Naprosto vás nenutím se vším souhlasit. Ani já se nemůžu ztotožnit absolutně se vším výše uvedeným, ale měl-li bych ve stejném stylu popsat (rovněž s trochou nadsázky) svůj vlastní názor, napsal bych : Raději Bátoru, než Havla !!!!

Právě tyhle lidi, nikoliv bolševiky jakéhokoliv odstínu je nutno eliminovat. Tohle jsou úhlavní nepřátelé lidí podepsaných na  Akčním plánu Aliance civilizací a jim podobných. Stejně jako jsou nepřáteli komunistů všech odstínů rudé. Navzájem si ale pravdoláskovník a komunista ani za mák nevadí. Uvědomte si,  zpochybňovat holocaust je trestné, obhajovat komunistické politické vraždy nikoliv. Veřejně obhajovat komunistický teror, jak to činila soudružka Semelová nad hrobem jednoho věčně ožralého syfilitického komunistického bonza, to je to projevem naší svobody slova.

Řekne-li ovšem někdo „svobodně“ ve „svobodné zemi“ něco, co se nám nehodí do krámu (jako pan Bátora) , je to něco zcela jiného. Vzhledem k tomu, že ho nelze rovnou zavřít (zatím), musí být nějakým způsobem skandalizován a eliminován.  Tak se pověří některý z těch nenahraditelných komunistických diplomatů o kterých se pan Havel zmiňoval v  MF Dnes ve čtvrtek 4.5.2006  v článku „Revoluce: nebyli lidé, nebyl čas“, v odstavci „O komunistech“.  Pan Havel praví:  „Uvědomte si, co by to znamenalo, kdybychom chtěli například připravit o postavení či funkce všechny, kdo byli členy komunistické strany! Mohli bychom rovnou rozpustit celou Akademii věd a většinu vysokých škol zbavit jejich profesorských sborů, neměli bychom jediného vyššího důstojníka, jediného kriminalistu, jediného šéfa podniku, jediného diplomata…atd“ (!).

Tak někdo takový, nebo někdo podobný z havlovské líhně se zavolá a řekne se mu. „Hele, ty jezdíš do toho OSN. Je tu nějakej  Bátora, kterýho se potřebujeme zbavit! Tak tam budeš všude vykládat, jakej je to nácek a fašoun. My to tady potom  zpětně použijeme jako důkaz, že fašounem skutečně  je. Jasný?“

Neshrneme si to?

1. Za komunistické zločiny nebyl nikdo potrestán
2. Bolševici proměnili svou moc politickou v moc hospodářskou a ukradli, co ukradli již jednou. (soudruh fízl Babiš , celý spolek PENTA, který rozkradl majetek SSM, a další).
3. Ani politické pozice ale nebyli nuceni opustit úplně
4. Obhajovat komunistické zločiny není trestné, ale kdokoliv si dovolí říci, že trvá na tradičních hodnotách, chce zůstat Čechem v Čechách a podobně, bude skandalizován (minimálně).
5. V budoucnu budeme „vychováni“ k tomu, abychom opustili zastaralou myšlenku svébytného národa a intelektuálové z nás uhnětou multikulturního světoobčana stejným způsobem, jako hnětl Lenin se Stalinem „nového sovětského člověka“ a Hitler árijského nadčlověka.
6. Do té doby bude „svobodným sdělovacím prostředkům“ zakázáno „jitřit konflikty“, jako například informovat o řádění „sociálně vyloučených“, o  počtu znásilněných ze strany musulmánský obohacovatelů naší kultury a podobně.

Velmi, skutečně velmi vám všichni in memoriam děkujeme, pane Havle!


S pozdravem levičácký intelektuál do domu, hůl do ruky
Váš Katoda
26.02.2012
 

12345 (2x hodnoceno, průměr: 3,00 z 5)
263x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55
D-FENS © 2017