Vzhůru k euro-volbám - zpět na článek

komentářů 88

 1. Jen aby nezapadlo
  Článek 17 Smlouvy o evropske unii
  7. S přihlédnutím k volbám do Evropského parlamentu a po náležitých konzultacích navrhne Evropská rada kvalifikovanou většinou Evropskému parlamentu kandidáta na funkci předsedy Komise. Tohoto kandidáta zvolí Evropský parlament většinou hlasů všech svých členů. Nezíská-li potřebnou většinu, navrhne Evropská rada do jednoho měsíce kvalifikovanou většinou nového kandidáta, kterého zvolí Evropský parlament stejným postupem.
  Rada vzájemnou dohodou se zvoleným předsedou přijme seznam dalších osob, které navrhuje jmenovat členy Komise. Jsou vybírány na základě návrhů členských států v souladu s kritérii uvedenými v odst. 3 druhém pododstavci a v odst. 5 druhém pododstavci.
  Předseda, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a ostatní členové Komise podléhají jako sbor schválení Evropským parlamentem. Na základě tohoto schválení jmenuje Evropská rada Komisi kvalifikovanou většinou.
  8. Komise je jako sbor odpovědná Evropskému parlamentu. V souladu s článkem 234 Smlouvy o fungování Evropské unie může Evropský parlament Komisi vyslovit nedůvěru. V případě vyslovení nedůvěry členové Komise kolektivně odstoupí ze svých funkcí a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku odstoupí ze své funkce v Komisi.

  Pokud by nekdo nevedel Evropska rade je sbor premieru nebo hlav statu.
  Takze pokud si to shrnu tak Predsedu komise navrhuji kvalifikovanou vetsinou voleni predstavitele clenskych statu tedy Evropska rada a Predsedu Komise musi schvalit Evropsky parlament. Evropska rada a Predseda Komise spolu navrhuji i cleny Komise, ti jsou pak grilovani ve volenem Evropskem parlamntu a ten je take musi schvalit a az potom Komisi jmenuje Evropska rada kvalifikovanou vetsinou. Evropska komise je odpovedna Evropskemu parlamentu a ten ji take muze vyslovit neduveru a Komise pak musi odstoupit.
  Tak nerozumim tomu v clanku tolikrat zminovanemu “nikym nevolena a nikomu neodpovedna” komise.

  1. Přesně tak. Komise je ze své funkce odpovědná Evropskému Parlamentu, který ji odvolat MŮŽE. Může jmenovanou Komisi rovněž NESCHVÁLIT.

   Dále již od Maastrichtské smlouvy není pravda, že veškeré legislativní návrhy může iniciovat pouze Komise. EP může použít řádný legislativní postup (při spolurozhodování se Evropský parlament podílí na přijímání legislativy rovným dílem s Radou v až dvou čteních. V případě, že není nalezena shoda, schází se dohadovací výbor složený ze stejného počtu členů obou institucí. Nedojde-li k dohodě, návrh bude odmítnut) a nebo zvláštní legislativcní postup (a) Konzultační procedura – jedná se o nezávazné vyjádření názoru Parlamentu. Ten je vyžadován předtím, než Rada schválí návrh Komise; b) Procedura souhlasu – pro důležité mezinárodní smlouvy, rozšíření EU a pro některá významná rozhodnutí v rámci Unie, například rozhodování o občanských právech, o Evropské centrální bance nebo strukturálních a kohezních fondech.

   Tedy složení EP JE NAPROSTO KLÍČOVÉ a volby do EP jsou DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ VOLBY DO PARLAMENTU ČR (cca 57 % legislativy je z EU jen přejímano). V EP je pak nejdůležitější poměr jednotlivých FRAKCÍ.

   Fašistické a socialistické frakce:
   – Evropská lidová strana (EPP)
   – Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)
   – Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL)
   – Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
   Tyto frakce, dosud tvořící většinu v EP ŠKODÍ POCTIVÝM LIDEM v EU a proto je krajně žádoucí, aby tyto frakce v příští sestavě EP co nejvíce oslabily.

   Konzervativní frakce:
   – Evropští konzervativci a reformisté (ECR)

   Pak jsou tam frakce, od nichž těžko soudit, co lze očekávat:
   – Evropa Svobody a Přímé Demokracie (EFDD)
   – Evropa národů a svobod (ENF)
   Tyto malé frakce jsou tvořeny jakýmisi sice odpůrci současného uspořádání EU, ale hromada jejich návrhů je ještě horších, než je stávající uspořádání EU (typicky Národní fronta Le Penové, italská Liga atd. = ultralevicové formy socialismu). Tady ponechám na každém, ať zváží, zda nepřítel jeho nepřítele je jeho přítelem či nepřítelem. Pro mne platí B, nehodlám evropský korporátní fašismus „léčit“ národním socialismem.

  2. Českou vládu taky nikdo nevoli a nikoho to netankuje. Ani premier neni voleny. To, ze je jim predseda nejsilnejsi strany je sice zvyk, ale rozhodne ne pravidlo, natoz povinnost. Chorche Paroubek by moh vypravet, jak CSSD pod jeho vedenim vyhrala volby.

   1. Jestli ono to nějak nebude třeba souviset se zastupitelskou demokracií, v níž lid vládne prostřednictvím volených zástupců? A poměrným systémem, kdy je Parlament skládán poměrově na základě výsledků voleb? Tedy teoreticky, protože v praxi má jaksi každý hlas jinou váhu…

Komentáře jsou uzavřené.

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!