Volební program

Featured Image

Příští rok jsou volby a vypadá to, že socany už nic nezachrání a budou muset opustit dojné krávy našeho rozvíjejícího se kapitalismu, zvané ministerstva.

Pravicově naladění občané se už těší, jak nová vláda konečně trochu utáhne kohoutky a začne hospodařit, místo aby štědře dotovala z jejich daní stádo formálně zaměstnaných úředníků a formálně nezaměstnaných nezaměstnaných.
Také by pravicová vláda mohla trochu přibrzdit, když už ne rovnou zastavit, ten příšerný eurotrend všechno centralizovat a přenášet pravomoce na stále vyšší a od normálního člověka vzdálenější (pokud možno nevolené) instituce.
ODS prý v poslední době zažívá příliv nových zmrdů, kteří se těší na nějaká dobře placená místa ve státní správě, hned poté, co se tato strana po delší pauze opět ujme vlády. Staří ods-zmrdi se brání seč mohou – chtějí například, aby funkci mohl dostat jen ten, kdo byl členem strany v obtížných opozičních dobách, kdy příliv peněz ze soukromých a veřejných rozpočtů do stranické pokladny trochu opadnul.
Ačkoliv čerpám informace pouze z médií, dovedu si představit milou atmosféru plnou vzájemných bojů, podtrhů, šlapání po méně úspěšných funcionářích a lízaní řití úspěšnějších funkcionářů, jak to tak v Čechách odjakživa chodí, když jde vo škváru a vo fleky, vole.
Jenže – všichni tito čekatelé na napojení se na cizí penězovody mohou být velice šeredně zklamáni.
Že ODS vyhraje volby, o tom asi není sporu, nicméně sama většinu nezíská – čili bude muset do koalice. S komunisty do koalice nepůjde, s ČSSD po předchozích zkušenostech asi také ne (ani do opolice).
Zbývají, jako vždy, lidovci.
Až potud všechno relativně v pořádku. Jenomže se může stát, že ČSSD před volbami zmasíruje svůj vohnoutí elektorát s pomocí peněz z EU a získá tak o něco více procent než jí dávají současné prognózy (t.j. asi 15%).
Čímž dojde k situaci, že ani ODS společně s KDU-ČSL nebude schopna sestavit většinovou vládu. Tu pak po jejich neúspěchu vytvoří společně ČSSD s KSČM. Chorche Paroubek už s tím, podle jeho posledních vstřícných kroků ke komunistům, počítá. Samozřejmě nám to bude prezentováno jako poslední možnost, která zachrání tuto republiku před chaosem, který by nastal, kdyby nikdo nevládl…
ODS a nepříjemně překvapení lidovci v tomto případě opět zalezou do opozičních lavic a budou nespokojeně bublat o bolševizaci společnosti, zapomínajíce, že za současný patový stav v parlamentu mohou především oni sami, přijetím zparchantělého volebního zákona začátkem devadesátých let. Tímto zákonem prakticky znemožnili dalším stranám dostat se do sněmovny, protože omezili vstup do parlamentu pětiprocentní hranicí a zároveň si nadělili z našich daní nemalé peníze za úspěšné volby a za jednotlivé mandáty. Takže nová strana se nedostane do parlamentu, protože nemá peníze na kampaň a nikdo jí nezná. „Velká čtyřka“ se tam dostane vždycky a za odměnu si nadělí balík prachů, aby mohla financovat další volební kampaň. Tím je zaručena naprostá recyklace stále stejných xichtů, které se většinou tak velice dobře znají z bolševických dob ze schůzí KSČ a které mají už tak dobře obšlapané cestičky ke svým „sponzorům“, kteří jim radí, jaké zákony přijímat.
Pokud máte vlastní televizi nebo prosperující cestovní kancelář a pár set miliónů Kč k volné potřebě, můžete si v podstatě koupit pár míst v parlamentu pro sebe a své přátele, ale kamarádi z politických stran vás stejně nakonec vždycky přehlasují.

Takže pokud nevstoupíte do jedné ze čtyř hlavních politických stran a nechováte se výše popsaným způsobem tak dlouho, dokud se z vás nestane člen vedení, nebo pokud nemáte doma jednu místnost vyčleněnou pouze na peníze jako pan Krejčíř, nemáte šanci ovlivňovat politiku tohoto státu.
Proto zůstaneme v rovině čistých spekulací a budeme si představovat, že parlamentní volby 2006 vyhrála, a ústavní většinu získala, naše nově založená Koalice pro boj se zmrdismem a vohnoutismem v ČR.
Připravil jsem seznam akcí za první měsíc, které by KpBsZaVvČR provedla ihned po ustanovení vlády a samozřejmém schválením jejího programu v parlamentu (máme pohodlnou většinu):

 1. den: rozpuštění KSČM jako strany, která směřuje k potlačení demokratických práv a svobod.
  Schválení zákona o doživotním zákazu zaměstnání ve státní správě pro bývalé členy KSČ a KSČM.
 2. den: zaslání oznámení Evropské radě, že ČR s okamžitou platností vystupuje z EU.
  Zrušení všech nařízení EU, platných do tohoto dne na území ČR. Odvolání všech našich úředníků z úřadů EU a jejich následné propuštění.
 3. den: zrušení Ministerstva informatiky bez náhrady.
 4. den: zrušení Úřadu ombudsmana bez náhrady.
 5. den: zrušení Ministerstva spravedlnosti, převod části jeho agendy na Nejvyšší soud.
 6. den: okamžité zrušení regulace nájemného.
  Všechny nájemní smlouvy přestanou platit ke konci měsíce, Uzavření nových smluv je výhradně věcí majitele a nájemníka.
 7. den: prodej Českých drah, dálnic a silnic 1. třídy v aukci. Vyvolávací cena 1 Kč.
 8. den: zrušení Ministerstva dopravy bez náhrady.
 9. den: prodej zbývajících státních podniků v aukci. Vyvolávací cena 1 Kč.
 10. den: zrušení všech dotací průmyslovým podnikům.
 11. den: zrušení Ministerstva průmyslu a obchodu bez náhrady.
 12. den: zrušení všech dotací zemědělským podnikům.
 13. den: zrušení Ministerstva zemědělství bez náhrady.
 14. den: zrušení všech dotací ekologickým organizacím.
 15. den: zrušení Ministerstva životního prostředí bez náhrady.
 16. den: zrušení všech dotací kulturním a společenským organizacím.
 17. den: prodej veřejnoprávní televize v aukci. Vyvolávací cena 1 Kč.
 18. den: zrušení Ministerstva kultury bez náhrady.
 19. den: zrušení všech spotřebních daní, DPH, všech daňových výjimek.
  Převod výběru berní na obce, které mají za povinnost odevzdat do státního rozpočtu ročně 10.000 Kč za každého občana, který má v obci domovské právo. Výběr dalších berní je plně v kompetenci obcí.
 20. den: omezení počtu zaměstnanců Ministerstva financí na jednu desetinu původního počtu.
 21. den: zrušení všech sociálních dávek, převod kompetencí na obce.
 22. den: zrušení Ministerstva práce a sociálních věcí bez náhrady.
 23. den: převod všech zdravotnických zařízení na obce.
 24. den: zrušení Ministerstva zdravotnictví bez náhrady.
 25. den: převod škol všech stupňů na obce.
 26. den: zrušení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bez náhrady.
 27. den: zrušení Ministerstva obrany, přesun jeho kompetencí na Generální štáb ČA, ovšem bez navýšení pracovníků.
 28. den: přesun části kompetencí Policie ČR na obce, omezení počtu pracovníků Ministerstva vnitra na třetinu původního počtu.
 29. den: omezení počtu pracovníků Ministerstva zahraničních věcí na třetinu původního počtu, uzavření vybraných velvyslanectví a konzulátů, ponechání pouze obchodních atašé.
 30. den: redukce Vlády ČR na 5 členů – předseda vlády, 1. místopředseda a ministr financí, 2. místopředseda a náčelník generálního štábu, ministr zahraničních věcí, ministr vnitra.

Paraleleně by pochopitelně probíhalo rušení souvisejících více či méně bolševických zákonů, kterými za posledních 15 let zaplevelili náš právní systém naši zákonodárci, a také akce Budujeme převýchovný tábor pro bývalé vysoké komunistické funkcionáře v Jáchymově.
A určitě ještě pár dalších věcí, které mne nenapadly a které jistě doplní někdo v komentářích.
Jsem si plně vědom, že tak jednoduše, jak to popisuji, by to asi nešlo a že všechny tyto kroky jsou pravým opakem toho, co se nyní děje kolem nás – tedy přesuny všeho rozhodování výše a výše…ale jsem také přesvědčen, že kdyby se uskutečnila jenom čtvrtina z toho, co jsem tady popsal, žilo by se nám všem mnohem lépe. Protože obce by si začaly přirozeně konkurovat, věděly by přesně, kam směřovat své finance a stát by řídil skutečně jenom to, co je bezpodmínečně nutné řídit na národní úrovni.
Očekávam vaší masovou podporu volebního programu!

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
100x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:07
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!