Velká letní genderová tyranie

Featured Image

Ačkoli posledních pár týdnů připomínalo říjen, poslední dny opět prohlubují zásadní, dlouhodobě neřešený, chronický genderový problém.
Žádné médium, tištěné, obrázkové nebo mluvené se mu absolutně nevěnuje.

Místo toho se zabývají různými marginalitami, jako je třeba ekonomická krize. A přitom níže navrhovaná řešení mají na ekonomiku pozitivní dopad, primárně i sekundárně. Pro medializaci tohoto problému jsem záměrně zvolil tuto webovskou sajtnu, pro její progresivní formát, pro charakter příspěvků, trefně pojmenovávajících to nejpalčivější okolo nás, nastavujících zrcadlo, zároveň však hledajících efektivní řešení.

O co jde – v kostce? Zatímco muži jsou nuceni i v nejpalčivějším vedru nosit dlouhé kalhoty, dlouhé košile, sako a kravatu, ženy mohou odložit valnou většinu svršků.

Muži se během parného letního dne pohybují v přenosné parní lázni, zatímco ženy mohou svobodně odvětrávat prakticky celý povrch svého těla. Délka sukní umožní gynekologickou prohlídku už při pouhém pokrčení rameny. Většina žen ji navíc usnadňuje nadprůměrnou délkou dolních končetin.  Střih horní části šatů při sebemenším dopředném odklonu těla od vertikální osy usnadňuje provedení spolehlivého vizuálního mamografického vyšetření. Naštěstí prodlužováním intervalu střihu vlasové pokrývky vzniká jejich dostatečná zásoba, která potenciálně mamografii může zabránit.

I dámy pokročilého věku mohou v této oblasti nadužívat řady celospolečensky tolerovaných výhod. To je neakceptovatelná tyranie mužů, mající negativní celospolečenský dopad, jak na ekonomické, tak sociální úrovni. Jediným opravdovým pozitivem v této situaci je usnadnění rozhodnutí, zdali se příště aktivně zúčastnit pochodu Prahou, pochodu tak vřele přijatým v této oblasti rozhodujícím názorem pracovníků Hradu i Ministerstva školství.

Negativa ale převažuji:
– Snížený pracovní výkon mužů na pracovišti daný nutkavým uvažováním nad šířením genetické informace místo nad pracovními úkoly.
– Sekundárně vyvolaná nestabilita tradičního modelu rodiny.
– Nezaslouženě získané výhody řady osob, získané většinou bez jejich přičinění, pouhým rozmarem přírody. Je prokázáno, že osoby blížící se aktuálnímu vzhledovému standardu mají snazší život jak v pracovní tak i osobní rovině. U osob odchylných od standardu tyto výhody oprávněně způsobují závist a další atavismy. Tím se samozřejmě snižuje efektivita a výkon v pracovním procesu, na obou stranách.
– Muži, kvůli zvýšení odparu, musí tekutiny doplňovat častěji. Málokterý však sáhne po žbrďole, tendence je konzumovat orosené produkty pivovarského průmyslu. Jaké následky to má na zdraví mužů i bezpečnost silničního provozu jistě nemusím nikomu připomínat.
– Nižší objem výroby a zakázek textilního průmyslu sníženou spotřebou materiálu v ženské konfekci jsou nedostatečně kompenzovány vynucenou rychlou obměnou módním diktátem.

Proto navrhuji následující opatření:
– Zavést unifikovaný model oblečení spolehlivě zakrývající primární i sekundární pohlavní znaky (dobrou inspirací může být např. protichemický oblek)
– V zimě zateplený, v létě z lehčích materiálů
– Unifikace účesů dosažitelná stejně pro muže i ženy.
– Svobodu bych ponechal v oblasti barev a materiálů, zásadně však je nutné odstranit stereotypní myšlení vedoucí k preferenci tmavších a usedlejších barev mezi muži a pestrých barev mezi ženami. Není jediný důvod, proč by se měl muž stydět skrýt svou osvalenou postavu za růžovou barvu svého saténového modelu.

Tvrdý přírodní muž však jistě sáhne po režném materiálu bez chemických úprav.
– V rámci perimetru obydlí lze tolerovat u osob obého pohlaví libovolný způsob oblékání, nicméně důslednou kontrolou institucionálních i dobrovolných složek bych zabránil průsaku libovolnosti mimo definované oblasti.
– Nakonec je nutné definovat sadu volnočasových aktivit, kdy bude možno oblečení diverzifikovat podle pohlaví. Příkladem budiž koupaliště, overal by v tomto případě asi vedl k vyššímu počtu utonulých, to by redukovalo ekonomické přínosy zavedení navrhovaného opatření.

Analýza dopadu navržených opatření na textilní průmysl nesmí chybět. Je potřebné přijmout razantní opatření a rozbít mafii bizarních postav módních návrhářů, navlékajících mladé ženy do různých výmyslů a na ně navázaného řetězce výrobců a prodejců. Mafie způsobuje, že specifická skupina mladých žen místo mateřství a zdravé stravy raději exhibuje navlečena do různých hacafráčků. Spolu tak zvyšují tlak na spotřebitele a nutí je utrácet horentní sumy, ze kterých tyjí bezohlední výrobci vykořisťující dělníky ve své továrně.

Zavedení unifikace spolehlivě rozbije tuto mafii. Snadno to eliminuje celkové vykořisťování v této mašinerii. Skupina pečlivě vybraných potom bude zajišťovat dodávky zboží pro tolerovanou individuální spotřebu, za přísně stanovených podmínek.

V dalším kroku bude zavedeno plánování spotřeby spojené s periodickou obměnou. Tím se stabilizuje zbožový tok v textilním odvětví.

Uvedené kroky v pečlivě naplánované postupné implementaci budou celospolečensky vřele přijaty.

Alternativou je totiž zavést vypasované šortečky a topíky i pro muže.


28.08.2011 KaJa

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
88x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:56
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!