Ty zatracený ceny. Část 1a

Featured Image

Doposud jsem uvedl skutečnosti jež jsou vždy v nějaké formě uváděny a obecně známé. I následující nebude objevné a pouze zajde trošku do podrobností…

… vlny 23 a její korekce [a][b][c].Bod [c] se neuvádí a nahrazuje se bodem 4.
 

 
 
 

Asi to bude těžko k uvěření, ale všechny grafy všech trhů mají bez rozdílu uvedenou strukturu. Pro korektnost je opět třeba zmínit, že jde vcelku o idealizovaný průběh, i když již dosti odpovídající reálnému průběhu trhu..

Každá impulsní vlna má strukturu jež je označována jako 3+2+3+2+3. A každá korekční vlna 3+2+3.

Převedeno do srozumitelna. Impuls je sestaven ze třech tří vlnových prvků a dvou dvou vlnových prvků, chudák korekce je sestavena jen ze dvou tří vlnových prvků a jednoho dvou vlnového.

Vlna 2-3 má svoji vlnu nižší úrovně naprosto stejnou jak vlna 12345ABC,jen ji značíme dle ustálené teorie jako vlnu [i] [ii] [iii] [iv] [a] [b] [c]. A pokud půjdeme ještě do větších podrobností i vlna [ii] – [iii] má svoji podvlnu (i)(ii)(iii)(iv)(v)(a)(b)(c).  I vlna 12345ABC je podvlnou vlny se značením (1)(2)(3)(4)(4)(A)(B)(C)

Obecně se ustálilo následující značení.

Grand supercycle – Staletí            [I] [II] [III] [IV] [V] [A] [B] [C]
Supercycle – Desetiletí                 (I) (II) (III) (IV) (V)  (a) (b) (c)
Cycle – Desetiletí až roky              I   II   III   IV   V    a   b   c
Primary – Roky až m?síce             [1] [2] [3] [4] [5] [A] [B] [C]
Intermediate – M?síce až týdny    (1)  (2)  (3)   (4) (5)  (A) (B) (C)
Minor – Týdny až dny                   1    2    3     4   5    A   B   C
Minute – Dny až hodiny               [i] [ii] [iii] [iv] [v] [a] [b] [c]
Minuette – Hodiny až minuty       (i) (ii) (iii) (iv) (v)  (a) (b) (c)
Subminuette – Minuty až vteřiny  i   ii   iii   iv   v    a   b   c
A ještě méně                                 .i  .ii  .iii  .iv  .v   .a  .b  .c
Atd.                                              ..i …………..
 

Potud je vše uvedené obecné známé. Je tedy nejpodivnější, proč se tato zcela matematicky podložená metoda neujala v praxi, nebo jen velice okrajově a velice nepřesně.

Tak jak se nedají v matematice sčítat hrušky s jabkama, nedají se u fraktálu porovnávat vlny různých  úrovní.

Tento okamžik je počátkem všech úspěchů.

Vždy je třeba posuzovat impulsní vlnu a korekci stejné úrovně. Potud je vše opět  zcela známé, neznámé je jak toho dosáhnout. Pro ulehčení tohoto postupu byly vytvořeny všeliké pravidla a směrnice jež s odlišnou schopností vedly k různé úrovní neúspěchu.

Pokud se podrobně a pozorně na uvedený obrázek  zadíváte, musí být každému zcela zřejmé, co je pro zdar výsledku  zásadní.

Jsou to kupodivu jen a jen dvě zcela něžné logické podmínky.

Impuls vždy překoná korekci své vlnové úrovně a korekce za žádných okolností nepřekoná impuls své úrovně. Ona je to ve své podstatě jen jedna logická podmínka. Jen druhá je negací první.

Vyznavači nahodilosti asi budou protestovat, že v burzovních operacích něco musí, nebo naopak něco nesmí. No nechám je při tom.  Ostatním  dávám jedno dobrozdání: nenechejte se ohlupovat experty, ve většině případů zcela určitě neví co říkají a jsou naprosto mimo mísu.
 

Uvedené podmínky přiblíží  příklady.

 
 

V prvém špatném případě korekce 1-2   překonala počátek  impulsu stejné vlnové úrovně (2)-1 a to za žádných okolností nemůže nastat. Druhý případ ukazuje nejmenší možný pokles korekce. Jen ke svému počátku ani o tik níž.

V prvním špatném případě impuls 2-[i] nepřekonal korekci [b] stejné vlnové úrovně a to také za žádných okolností nemůže nastat Alespoň tik nad. Nestačí jen vystoupat na stejnou úroveň.

Toto platí ve všech úrovní uvedeného fraktálu a plně postačuje ke stanovení celého průběhu fraktálního vzoru na všech úrovních a vývojových stupních..

Asi budete zklamáni, toto je veškerá teorie, která bezpečně a jednoznačně určuje směr a úroveň veškerých trhů.

Ono je ke zdaru potřeba zmínit a splnit ještě jednu nepodstatnou podmínku.  Pro rozpoznání stejných vlnových úrovní je třeba mít IQ alespoň 150, nebo být nesmírně houževnatý.

Nejnutnější pro pochopení teorie je za námi, tak již příště  zatlačíme na pilu.


04.04.2008 O´ Pruz.
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
34x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:03
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!