Ttr City 18: Safety&traffic Thoma style

Featured Image

Update 9.8.2006 12:00

První uveřejnění článku o brilantní akci pana Juraje Thomy, z božího omylu náměstka primátora Českých Budějovic pro dopravu, totiž rekonstrukce Nádražní třídy, dalo možná do pohybu určité mechanismy, které způsobily, že se různá média začala o rekonstrukci Nádražní třídy zajímat.

To se brzy projevilo třeba tím, že namísto myší díry (viz níže) vznikl regulérní přechod pro chodce, ale také tím, že se magistrát začal zaobírat harmonogramem stavby a hledal možnosti jejího zkrácení.

Pro osoby v místě neznalé, Nádražní třída je důležitou komunikací propojující severní a jižní část Českých Budějovic. Protože Budějovice rozděluje železniční trať, přesunuje se po Nádražní i podstatná část tranzitní dopravy směřující z jihu na východ směřující k viaduktu. Nádražní nebyla uzavřena zcela, ale jen ve dvou ze 4 pruhů, zbylé dva zůstaly průjedzné pouze na povolení magistrátu, tzn. uzavřené pro běžnou neklientskou veřejnost. To spolu s idiotsky navrženými a vyznačenými objezdnými trasami způsobilo skutečné problémy s dopravou po městě a dezorientaci návštěvníků města. Samotnou místní úpravu jsme v prvních dnech shledali zoufalou a o tom byla první část článku, kterou najdete níže.

I jinak bežnými problémy netečný Thoma byl přinucen o celou situaci začít zajímat a rezignovat na zhovadilé záměry svoje a místní ODS lobby, jako je splavnění Vltavy a koněspřežka. Pan Thoma musel na okamžik sestoupit z pozice vizionáře a začít se starat o problémy běžných občanů. Dokonce se nechal slyšet, že bude chodit denně provádět jakési kontroly.

Rozhodl jsem se to Thomovi ulehčit a zkontroloval to sám. Zhrozil jsem se, co jsem viděl.

Chodec, který jde na nádraží, musí napřed prolézt dírou ve vegetaci a proplazit se jakýmsi bahnitým příkopem.

Následně vleze do myší díry 2.0, kde není přechod. Na místě nejsou po stranách ploty z pletiva, takže do stran není vidět a přecházení je rizikem. Pracovník Skanska, který má být místě přítomen, tam není 24 hodin denně a i kdyby byl, není oprávněn k zastavování vozidel, takže je tam vlastně naprd.
Dopravní policie jezdí okolo, ale nic se jim nezdá být divného.
Řidiči autobusů a trolejbusů totálně ignorují chodce na přechodech. A proč by také ano. DP patří magistrátu, bodová agenda také patří magistrátu a že by policisté někdy zastavili městský autobus, to jsem ještě neviděl. Rychlostní limit v místě stanovený na 30km/h je rovněž většinou řidičů vnímán jako zcela nezávazný.

Tak jest.

V těch místech není bezpečno. Radnice má plnou hubu bezpečí, když jde o dodržování dopravních buzerpředpisů řidiči, ale sami nejsou schopni učnit pro bezpečnost na silnici ani ta základní opatření. Nevím, jak takové chování nazvat, je to ojedinělý příklad pohrdání bezpečím občanů.

Zajímavé také je, že v místě vládl zhruba stejný provoz, jako by tam žádný zákaz vjezdu nebyl. Dotazem na radnici jsem zjistil, že prostřednictvím třetí osoby bylo doposud vydáno ca 1.000 povolení k vjezdu. Vypadá to tedy, že pan Thoma, spřátelené organizace a ostatní magistrátní friens vytvořili v podstatě soukromou komunikaci.

Prosím všechny budejovičáky:

Pomyslelete o nadcházejících volbách na naše město, pomozte nás zbavit nás toho neschopného parazita a vratťe jej zpět tam, odkud přišel!


09.08.2006 D-FENS
 
 

Počínaje 10.7. t.r. nastaly v Tetterákově enormní dopravní zácpy. Dosavadní strategie, kdy město komplikovalo občanům život pouze bodově, byla přehodnocena na tvorbu plošných dopravních  selhání. Jedna taková situace byla navozena uzavřením Nádražní třídy za účelem opravy. Spolu s full Klobouk mode, který někteří řidiči aplikují a známým budějovickým buranismem tím byla navozena situace mající blízko k totální zkáze.

Těžko říci, co město motivovalo právě k této akci, protože silnice vypadala, alespoň ve srovnání s jinými komunikacemi, docela dobře. Mechanismus podobných oprav najdeme popsán v druhé třetině filmu Falling down a netřeba se jím dále zabývat.

Nádražní třída je do jisté míry určující pro průjezd městem od jihu k severu. V případě uzavírky takto důležité trasy bych očekával, že práce bude probíhat když už ne nepřetržitě (s ohledem na noční klid), tak alespoň ve dvou směnách. Ale neděje se tak. 11.7.2006 v 20:00 a 13.7.2006 v 18:00 nebyla na staveništi ani noha. Dopravní komplikace ve městě zadavatele stavby tedy asi až tolik nezajímají.
 

Na staveništi vládne čilý ruch
Stroje se na minutku nezastaví.

Každopádně, Nádražní nebyla uzavřena zcela, dva jízdní pruhy zůstaly volné. Tyto dva jízdní pruhy nejsou však veřejně průjezdné, do Nádražní smějí vjíždět pouze vozidla dopravní obsluhy. Lépe řečeno, ve směru od jihu smí vjíždět dopravní obsluha a ve směru od severu vozidla s povolením magistrátu. Hned první den tam vyrazila městská i státní policie, aby se vypořádala s řidiči, kteří nerespektovali nebo přehlédli zákaz vjezdu. V době, kdy jsem se tam byl podívat, se tam vesele proháněli cyklisté, vozidla taxislužby a různá auta prominentů.

Smysl uzavření Nádražní třídy mi poněkud uniká. Za běžných okolností jinak čtyřproudová Nádražní i za běžných okolností fungovala jako dvouproudová, protože v jednom pruhu bylo zřízeno provizorní autobusové nádraží a v opačném směru fungovaly jako stálé hrdlo automobily parkující před nádražím, které policie v rámci nepsané gentlemen agreement nepostihovala. Kdyby tedy i nyní zůstala Nádražní dvěma pruhy průjezdná, situace tam by se o moc nezhoršila, takže její uzavření pro veřejnou dopravu (ve smyslu „doprava provozovaná veřejností“) se zdá zcela nesmyslné. Snaha vyjít vstříc favorizované městské hromadné dopravy zafungovala kontraproduktivně, protože o co rychleji se autobusy dostanou přes nyní volnou Nádražní, o to déle stojí v zácpách vyvolaných uzavřenou Nádražní zase někde jinde. Průměrně bystrý člověk by chápal, že dopravu ve městě je třeba chápat jako systém, ale například vystudovaný archeolog spolu s pár demagogy kolem sebe mívá problém i s jednoduššími úvahami. Je třeba mít na vědomí, že pan náměstek starosty Juraj Thoma je nejen zodpovědný za dopravu ve městě, ale je také předsedou představenstva Dopravního podniku ČB. V představenstvu tohoto podniku najdeme i jiné parazity z řad zastupitelů města. Nejlépe by jim patrně vyhovovalo konvertovat veškerou dopravu ve městě na hromadnou, aby si na těch jejich jízdenkách pořádně namastili kapsu a mohli vydojit ještě větší dotace. Nejrychlejší metodou, jak to udělat, je zlikvidovat konkurenci, čili co nejvíce zkomplikovat individuální dopravu. Neříká se tomu konflikt zájmů?
 
 

Oběť systému v pasti
Zatímco ve městě dochází k dopravním zácpám, 
zde si město udržuje  volné dva pruhy pro 
své spřátelené organizace a jednotlivce
„Omlouváme se vám za dočasné projevy  
omezenosti v okolí této stavby“.

 

Do budoucna by v zájmu maximalizace výnosů bylo na místě zavřít veškeré městské komunikace a povolit na ně vjezd a) vozidlům spřátelených firem b) autobusům MHD c) známým a kamarádům d) úředníkům e) voličům místní ODSSD.

Bezpečnost je téma, které se skloňuje denně. Část národa je připravena vyměnit svoji svobodu za (iluzi) bezpečí. Má pan Thoma co nabídnout? Sama místní úprava kolem nádraží je zoufalá. Zejména zaujme polopřechod vyznačený do poloviny šíře vozovky, který ústí do plechového hrazení. To je pravděpodobně zhotoveno z propustného kovu nebo je na jeho konci skrytý teleport, obojí by svědčilo o značném technologickém náskoku firmy Skanska a odůvodňovalo její vítězství ve výběrovém řízení. Kdo by nedůvěřoval difúzi skrz plot ani teleportu, může využít adrenalinovou atrakci, kterou nazveme myší díra. Je to ca 2metry široký průchod v hrazení, ze kterého není pořádně vidět do stran. Že se na chodce něco řítí, to se dozví, až když vyleze z díry ven. Je to varianta známé hry s revolverem a jedním nábojem. Řidiči MHD frustrovaní dlouhým stáním v různých zácpách samozřejmě dávají chodcům pocítit, kdo je na silnici pánem. Zajímalo by mně, kdo z policie celé dopravní řešení v souvislosti s Nádražní třídou schválil a zejména jak bude potrestán za myší díru a polopřechod. Mysleme na to, až budeme „kontrolovat sami sebe“. Až nám budou pánové Vališ, Michna nebo Šesták od budějovické dopravní buzerparty vtloukat do hlavy, jak se my řidiči chováme špatně, my už budeme vědět, kdo tady ve skutečnosti odvádí mizernou práci a vystavuje druhé riziku. Kolik už asi projelo policejních aut kolem tohoto paskvilu?
 
 

O bezpečí chodců je vzorně postaráno

 

Zároveň se vysvětluje to, co si mnozí vykládali jako neschopnost nebo dokonce hloupost pana Thomy. Mnozí občané Tetter City soudí, že pan Thoma, slušně řečeno, není dlouhodobě s to vymyslet cokoli, co by fungovalo v jejich prospěch. Jak vidíme, pan Thoma ve skutečnosti jedná velmi účinně, ovšem nikoli v zájmu těch, v jejichž zájmu by jednat měl, ale v zájmu matky strany.
 
 
 

My od MHD na chodce serem. 4 body? Fpoho. 
Taťka Juraj to zařídí?
Pozdě a přece. Service pack ze soboty 15.7.2006. 
K myší díře byl domalován přechod!
Situaci chodců to zlepšilo jen málo,  řidiči je nevidí,
protože jsou skryti za plotem. I kdyby je viděli, stejně
by to nebylo nic platné, protože slušné chování 
k chodcům řidiči budějovické MHD neznají.
V tomto případě zasáhl pracovník firmy Skanska,
který chodce pozdržel, dokud autobus nepřejel…

Řešení je blízko a je definitivní pro všechny podobné situace. Na podzim budou komunální volby. Současnou dopravní situaci jsem přijal s nadšením: máme tady výrazný akcelerační prvek. Doufám, že za půl roku nebude už místní ODS crew reprezentovaný Thomou a Popelovou žádný vliv na naše životy.

Může to být i vaše podrážka, která se otiskne na pozadí pana Thomy!


14.07.2006 D-FENS

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
366x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:06

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!