Technológyje dvojýho užyťý

Featured Image

Milý občane, možná to ještě netušíš, ale můžeš se zase o něco snáz podívat za brány vazebních věznic a věznic pro výkon trestu. V novém trestním zákoně se totiž objevily nové, úžasné paragrafy.

§ 262 Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití
Kdo bez platného povolení vyveze zboží nebo technologie dvojího užití, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let, peněžitým trestem nebo propadnutím majetku.

§ 263 Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití
(1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k vývozu zboží nebo technologií dvojího užití anebo že takové zboží unikne z evidence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) jestliže v důsledku činu uvedeného v odstavci 1 bylo zboží vyvezeno,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

§ 264 Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití
(1) Kdo dosáhne na základě nepravdivého nebo neúplného údaje vydání povolení k vývozu zboží nebo technologií dvojího užití, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci vývozu zboží a technologií dvojího užití zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede anebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede evidence tohoto zboží a technologií

Předně je třeba si položit otázku, čo si vlastně, Kefalín, predstavujetě pod takým pojmom technologie dvojího užití. Myšlenka je taková, že jde o cokoli, co je využitelné jak k civilním, tak také k vojenským účelům. Vezměme si takový větší klacek, jakých se v lesích povalují kvanta. Ten můžeme používat jako hůl při chůzi, můžeme jím zatopit v kamnech a také jím můžeme někoho praštit do hlavy. Totéž vlastně platí pro naprosto cokoli od pěstního klínu po připojení k Internetu. Evropská unie však ve své nekonečné moudrosti zasedla a vytvořila směrnici a seznam (teď si představte feldkuráta Katze, jak opilý káže v kapli regimentsarestu a přečtěte nahlas větu před závorkou ve snaze napodobit jeho intonaci). Seznam najdete třeba zde.

Myšlenka neprodávat teroristům uran, tanky a bojová letadla není bezpochyby špatná. To však je postihováno jinými skutkovými podstatami, konkrétně paragrafy postihující nedovolené obchodování s vojenským materiálem (§ 265 – § 267 tr.z.) a dále § 282 (Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu) a tak ač se tyto položky vyskytují ve výše odkazovaném seznamu výrobků a technologií také, případný pachatel bude potrestán podle těchto níže uvedených paragrafů. Zůstávají tedy věci diskutabilní, jejichž možnost zneužití k válečným či teroristickým účelům je srovnatelná s možností zneužití klacku, kuchyňského nože, dlažební kostky nebo kupříkladu nákladního automobilu (vzpomeňme v této souvislosti Olgu Hepnarovou). Co tedy v seznamu látek a technologií, které EU považuje za tak nebezpečné, nalezneme? Tak jako na klystýru stálo Rakousko, bezpečnost EU stojí a padá na kvasinkách, proto jsou v seznamu hned na prvním místě. Tuha přírodní (grafit), to je třeba také hlídat. Teroristé by si tou tuhou kupříkladu mohli dělat poznámky na papír, což je pro naši civilisaci také velmi nebezpečné. Pak jsou tam různé chemické látky, jako fluór, telur, bór a zejména helium, kterým lze kupříkladu naplnit balon. Že lze balon naplnit též vodíkem, který je možné získat elektrolýzou vody, nebo nakonec i horkým vzduchem, to je risiko, se kterým EU naopak dokáže žít. Že by tedy snad bylo helium nebezpečné pro změněný hlas po vdechnutí, který by mohl ztížit identifikaci vlastníka toho hlasu v případě telefonického šíření poplašné zprávy? Uhlíková vlákna představují také velké nebezpečí pro naše světlé zítřky, obdobně jako žáruvzdorná keramika nebo bezešvé trubky z různých materiálů. Obrovským nebezpečím jsou také jakékoli výrobky z niklu a hliníkový prášek. Galium, germanium, vanad. Jakékoli letecké motory, lhostejno, zda se hodí pouze do ultralightu. Veškeré soustruhy, brusky, frézy a obráběcí centra. Membránové ventily. Kluzáky a rogala, padáky a vrtule. A celému tomu nasazují korunu položky definované ultravágně jako zařízení zkušební, vysílacě měřící, výrobky armaturní ostatní, zařízení polovodičová ostatní a stroje, přístroje elektrické s vlastní individuální funkcí (znáte snad nějaký elektrický přístroj či stroj, co nemá vlastní individuální funkci?).

Samozřejmě většiny lidí se to netýká, protože slušnej člověk přece takový zlý věci, jako jsou bezešvý trubky nebo hélium, nikam nevyváží, leda tak nekultivované kvasinky ve formě kvasinkové infekce. Pak se takový občan spolu s pár dalšími plácne přes kapsu a pronajme si třeba jachtu na Jadranu. A najednou se bude hodit dálkoměr a radionavigační přístroj, jímž je i hloupá GPS za pár korun, námořní vysílačka je nepochybně také stroj, přístroj elektrický s vlastní individuální funkcí. I námořní radar se hodí, totéž lze říci o sonaru. Dýchací přístroj, když se chcete potápět. Inu, najde se toho mnoho, co se může hodit i vám a za co si případně můžete jít až na pět járů sednout.

A druhá věc samozřejmě je, jak moc tato omezení poškodí případného nepřítele nebo teroristu, když zbraně vám ochotně prodá třeba Srbsko, Ukrajina, Rusko nebo Čína, letadla a letecké motory Rusko a Brazílie a ty ventily, brusky, soustruhy, trubky a chemikálie v zásadě kdokoli. Hydrazin si pak může v papiňáku uvařit afghánský terorista na ohništi, v němž bude topit velbloudím trusem. Pokud někdo bude chtít útočit, způsob si najde, ať už vývoz budeme omezovat sebevíc.

A pak je zde vliv hospodářský. Pro firmu znamenají povolení a licence další administrativní zátěž a ta stojí peníze, kromě toho se pak také firma stane méně operativní při realisaci zakázek. Nečiní mi problém si představit podnikatele, který čeká už třetí měsíc na povolení k vývozu trubek do Senegalu a díky tomu ztrácí zakázku. Nečiní mi problém si představit jiného podnikatele, který chce prodávat ventily do Iránu a kvůli vyšší ceně, způsobené částečně i administrativní záteží, zakázku místo něj získá čínská firma. Aha, já zapomněl, že EU je natolik bohatá, že zahraniční zakázky nepotřebuje a s ekonomickými problémy se na jejím území můžete seznámit jen v učebnicích dějepisu…

A to jsem ještě opomenul jeden zásadní fakt. Když povolení k vývozu nedostanete, můžete si na hezkou zakázku nechat zajít chuť. Úředník tak zase získává o něco větší možnost kontrolovat výrobní sféru a ekonomiku obecně a tak Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 a 394/2006 (implementované do českého práva mimo jiné právě výše citovanými paragrafy nového trestního zákoníku) zase znamenají další krok k centrálně řízené ekonomice. Té centrálně řízené ekonomice, s níž mají občané tohoto státu velmi neblahé zkušenosti. Vznik nové korupční příležitosti v tomto kontextu snad ani zmiňovat nemusím. S Bruselem na věčné časy a občane, ty se z toho třeba poser…

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
98x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:59
D-FENS © 2017