Trafika

Tip z trafiky 2: Speciál Světa motorů

Poslední článek týkající se speciálu Střelecké revue s názvem Braňte se měl úspěch, zejména v tom smyslu, že se podařilo krátkodobě vyprodat papírové výtisky jak z trafik tak z redakčních zásob, zahltit redakci Střelecké revue a frustrovat tu paní, co zajišťuje logistiku. Speciál už lze zase objednávat. Redakci Střelecké revue se tímto omlouvám.


D-FENS © 2016