skolstvi

Kdo je Martin Dulski?

Když slyšíme mluvit nějakého papaláše či učitele na téma školství, tak je to pořád „vypěstovat a podporovat ve studentech kritické myšlení“ a podobně; v praxi je pak celé školství založeno na pravém opaku, tedy uniformitě, potlačení individuality, respektu k autoritě a indoktrinaci těmi správnými (státními i eurounijními) názory (což není žádná náhoda, nýbrž oficiální pokyn z vyšších míst – stačí googlovat hesla „Bílá kniha“ či „Národní program vzdělávání“).


Zahalené muslimky v českých školách

Vlnu nenávistného rozhořčení vyvolala pravdoláskařka Anna Šabatová svým prohlášením, podle kterého by české školy neměly mít právo zakazovat svým studentům nošení pokrývek hlav, neboť tím diskriminují muslimské studentky, pro které jsou tradiční šátky součástí vnějších projevů víry; z nejrůznějších anket a internetových diskusí je patrné, že většina respondentů či diskutérů považuje její rozhodnutí za špatné. Ti, kdo danou situaci komentují, se v podstatě dělí na dva nesmiřitelné tábory: jedni její rozhodnutí ostře odmítají, neboť se domnívají, že muslimové mají zůstat tam, kde jsou, kde si mohou dělat, co chtějí, ale neměli bychom je zvát do Evropy, případně někteří dokonce prohlašují […]


Indoktrinace v českém školství

Již mnohokrát jsem ve svých textech vyjádřil nelibost nad tím, že státní školství vymývá mozky našich dětí již od útlého věku a nevyvíjí-li rodič soustavné úsilí v opačném směru, opouští mladý student školu naočkován tím, že demokracie je jediný správný systém vlády (která je sama o sobě bezpodmínečně nutná). V tomto článku bych se rád věnoval jednomu z mnoha případů útoku na volný trh v rámci výuky; a ačkoliv se lze s podobnými setkat relativně často, zvolil jsem jako téma článku tento, neboť jej považuji za obzvláště do očí bijící a navíc poměrně zákeřný. Ještě než začnu dštít oheň a […]


Zpráva o Zvláštní škole v X

Jelikož školství se na DF stalo oblíbeným tématem, chtěl bych zde prezentovat část své učitelské zkušenosti, pro nahlédnutí do veřejnosti málo známé části školství a také pro poznání lidských osudů a prostředí, které často nepoznáme. Zaposlouchejte se tedy do příběhů z dávných časů… Jak jsem k tomu přišel Kdesi v Sudetech leží městečko X a toto městečko mělo na sklonku existence Československa skromnou síť školních zařízení, sestávajících se mimo jiné ze zvláštní školy. Kus odtud, už mimo Sudety jsem žil já a v této době jsem se po gymnáziu nedostal na vysokou školu. To v té době takřka automaticky znamenalo […]


A znovu školství

Ani jeden z nás (Urza a Malcik) už asi nečekal, že někdo zareaguje na naše články (zde a zde) o školství z roku 2010. Leč Martin Kašpar tak učinil formou velice slušnou a rozumnou; a protože jsme shodou okolnosti dávní spolužáci z gymplu, dohodli jsme se, že společně napíšme tento krátký článek jako odpověď. V první řadě oba naprosto souhlasíme s voláním po trhu. Na tomto se s autorem naprosto shodujeme. Oba jsme toho názoru, že volný trh je jediné možné řešení současného žalostného stavu školství. Žádný stát a žádný úředník nedokáže -ať by byly jeho úmysly sebečistší- nahradit funkci […]


Od malého jehňátka k poslušné ovci

Článek nenese žádnou hlubokou myšlenku, ani není zamýšlen jako polemika k nějakému komplexnímu a komplikovanému společenskému či politickému problému. Jedná se pouze o krátkou úvahu, která může při troše štěstí dovést k zamyšlení o výchově dětí některé z čtenářů, kteří mají to štěstí a jsou rodiči. Rozhodně nechci nikomu své názory vnucovat, či jej poučovat, jak má vychovávat své potomky; na druhou stranu jsem ale přesvědčen, že drtivá většina čtenářů nechce mít ze svých dětí tupé ovce, takže si ráda přečte varování před jedním výchovným prvkem, který k takovému výsledku dle mého názoru vede. Vše začalo před nějakým časem, kdy […]


Mají rodiče právo ničit zdraví svých dětí?

Někteří rodiče se o své děti nestarají, jiní jim zas v dobré víře ubližují. Jak dlouho to bude stát ještě přehlížet? Všichni se asi shodneme na tom, že děti potřebují kvalitní a vyváženou stravu. Pochopitelně se nejedná pouze o kvalitu stravy, ale také o množství, pravidelnost a další faktory. Když se dětem tohoto nedostává, bezesporu to negativně ovlivní jejich budoucí životy; a zcela zvrátit následky špatného stravování v útlém věku může být v dospělosti těžké – a v extrémních případech i nemožné. Děti si samy o sobě tento problém neuvědomují, nejsou schopny dohlédnout tak daleko do budoucnosti na následky svého […]


D-FENS © 2017